Príčiny autizmu

16.10.2011 02:36

Dr. Sircus' Blog - 22.IX.2011 - Dr. Mark Sircus

 

       Pôvodný článok "Autism"
       z angličtiny preložila Ing. Natália Gostičová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Dlhé roky som písal o vakcínach a o otázkach týkajúcich sa pediatrickej starostlivosti a väčšinu z toho nájdete v mojej novej knihe „Ľudská pediatria“. Pred pár rokmi som napísal článok o viacerých príčinách porúch autistického spektra pred pár rokmi, a zdá sa, že lekárska veda začína chápať, ako naša civilizácia prispela k tejto veľkej epidémii.

       New York Times oznámil, že nová štúdia dvojčiat naznačuje, že faktory životného prostredia, vrátane podmienok v maternici, môžu byť prinajmenšom tak dôležité ako gény, spôsobujúce autizmus. Matematické modelovanie naznačuje, že iba 38% prípadov môžeme pripísať genetickým faktorom, zatiaľčo faktory životného prostredia sa javia byť zodpovednými za 58% prípadov.

       Odborníci tvrdia, že tento nový výskum predstavuje významný posun v uvažovaní o príčinách autizmu, ktorý sa teraz dotýka 1% populácie vo vyspelom svete. V niektorých oblastiach v USA a v Južnej Kórei je výskyt autizmu omnoho desivejší.

       Denník The New York Times napísal (https://www.nytimes.com/2011/07/05/health/research/05autism.html):

„Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov si psychiatri mysleli, že autizmus je spôsobený nedostatkom materského tepla. A aj keď tento názor bol opustený v prospech genetických teórií, množia sa názory, že gény neodhaľujú celý príbeh, sčasti preto, že výskyt autizmus sa zvyšuje oveľa rýchlejšie, než sa naše gény môžu vyvíjať. „Myslím, že teraz rozumieme, že ako genetické, tak aj environmentálne faktory treba brať vážne,“ povedal Dr. Joachim Hallmayer.“

       Lekárski vedci boli viac než trochu uzavretí ohľadne problému autizmu, a len teraz zisťujú to, čo mnohí z nás už vedeli dlhé roky. Výskumníci sa konečne prebúdzajú, ale majú málo (ak vôbec niečo) čo povedať o tom, čo zo životného prostredia vyvoláva autizmus. To je viac než podivné!

       Ale ďalšia nedávna štúdia zistila zvýšené riziko autizmu u detí, ktorých matky užívali populárny druh antidepresív v priebehu roka pred pôrodom. Lieky ako Prozac, Zoloft, Celexa a Lexapro zvyšujú riziko autizmu u detí, ktorých matky ich používali v roku pred pôrodom.

       Keď nám vedci hovoria, že faktory životného prostredia hrajú dôležitú úlohu v príčinách autizmu, hovoria zásadne o jedoch v životnom prostredí, vrátane jedov z už jestvujúcej kontaminácie v tele matky, ktorým je vystavený plod skrz pupočnú šnúru.

       Hovoria o tisíckach chemikálií. Ide o ťažké kovy ako napr. ortuť, a jedného dňa budú hovoriť o tom, ako rádioaktívna kontaminácia z pohltených častíc tiež spôsobuje vážne neurologické problémy u mladých.

       Závery tejto najnovšej štúdie nie sú ničím novým. Štúdia z roku 2009 (Epidemiology, január 2009, ročník 20, č. 1, str. 84–90) navrhovala v celoštátnom meradle zamerať výskum autizmu na faktory životného prostredia, ako sú pesticídy, vírusy a chemikálie vo výrobkoch pre domácnosť. V celých USA sa počet autistických detí dramaticky zvýšil za posledných 15 rokov. V roku 2006 bolo v Kalifornii zaznamenaných vyše 3.000 nových prípadov autizmu. Pre porovnanie: v roku 1990 to bolo 205.

„Autizmus je na vzostupe, pretože to je výsledok 50-ročného experimentovania s predávkovaním každej živej bytosti nadmierou jedovatých látok, vrátane vakcín.“

Dr. Gregory Ellis

       Oficiálny časopis AAP (American Academy of Pediatrics = Americkej akadémie detského lekárstva) ostro nesúhlasí s Dr. Ellisom (Pediatrics, ročník 118, č. 1, júl 2006, str. e139–e150; doi:10.1542/peds.2005-2993), ale skôr či neskôr budú musieť zliezť z piedestálu a začať sa učiť o tom, akú cenu ľudstvo platí za vystavenie tehotných žien, ich plodov a malých detí neznesiteľnému množstvu chemikálií, ťažkých kovov a rádioaktívneho žiarenia.

       Podľa Akadémie vied USA (National Academy of Sciences = NAS), sa v USA každý rok narodí 60.000 detí s neurologickými problémami, ktoré spôsobuje prenatálna otrava zlúčeninami metylortuti z fosílnych palív a priemyselného znečistenia ovzdušia (Glen Andersen: „Finding the Causes of Childhood Diseases“, jún 2001, State Legislatures Magazine). Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) odhaduje, že znečistenie vzduchu zabíja približne 3 milióny ľudí ročne (WHO: „Air pollution kills an estimated 2.7 million to 3.0 million people every year – about 6% of all deaths annually“, https://www.k4health.org/pr/m15/m15chap2.shtml). Je známe, že látky, znečisťujúce vzduch, spôsobujú zúženie tepien a zníženie prietoku krvi a kyslíka do srdca a tým aj do mozgu. Dôležité je, že látky, znečisťujúce ovzdušie, nemajú nejakú bezpečnú úroveň, čiže poškodzujú ľudí aj pri veľmi nízkej koncentrácii (Leonardo Trasande, Philip J. Landrigan a Clyde Schechter: „Public Health and Economic Consequences of Methyl Mercury Toxicity to the Developing Brain“, Environ Health Perspect, 2005; 113 (5): 590–596; ©2005 National Institute of Environmental Health Sciences, https://www.medscape.com/viewarticle/504642_1).

       Oblasť detského lekárstva a s ňou späté médiá beznádejne stratené, keď ide o zistenie príčiny čohokoľvek, čo sa deje našim deťom. Zdá sa, že sú úplne slepí a hluchí voči toxickým hrozbám, ktoré oni sami vyvolávajú svojimi vakcínami, antibiotikami, rádiologickými testami, chemoterapiou a rádioterapiou.

       Deti s poruchami autistického spektra v Bay Area v San Franciscu sa podľa nedávnej štúdie (prvej svojho druhu) kalifornského ministerstva zdravotníctva v 50% prípadov narodili v oblastiach s vysokým obsahom niekoľkých jedovatých látok v ovzduší, obzvlášť ortuti. Nové poznatky, ktoré prekvapili výskumníkov, poukazujú na to, že ak je matka počas tehotenstva vystavená priemyselnému znečisteniu ovzdušia, môže to zvýšiť pravdepodobnosť vzniku autizmu u jej dieťaťa (viď https://articles.latimes.com/2006/jun/23/local/me-autism23). Viď tiež dokument IMVA „It Matters Where You Live“ („Záleží na tom, kde žijete“), https://diabetic.imva.info/index.php/causes-of-diabetes/it-matters-where-you-live/.

       „Z toho jasne vyplýva, že medzi nástupom autizmu a jedmi zo životného prostredia môže byť súvislosť, obzvlášť keď ide o jedovaté kovy,“ povedal Dr. Isaac Pessah, toxikológ, ktorý vedie Stredisko pre zdravie životného prostredia detí a prevenciu chorôb (Center for Children’s Environmental Health and Disease Prevention) na Kalifornskej univerzite v Davise (UC Davis). Dr. Pessah je výskumníkom vo Výskumnom ústave pre lekárske vyšetrovanie porúch neurologického vývoja (Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders Institute = MIND Institute), ktorý študuje autizmus.

       Podľa Dr. Garryho Gordona, jedného zo zakladateľov chelačnej liečby, „jestvujú autistické deti, ktoré nedostali žiadnu ortuť skrz injekcie.“ Dr. Raymond Palmer z Vedeckého strediska Texaskej univerzity (University of Texas Science Center) v San Antoniu študoval, ako prispieva obrovské množstvo ortuti vypúšťané do ovzdušia, a zistil pri štúdiu školských obvodov v Texase, že: „v priemere na každých 454 kg ortuti vypustenej do životného prostredia sa o 43% zvýšila miera využívania špeciálnych vzdelávacích služieb a o 61% sa zvýšil výskyt autizmu.“

       Všetky tieto výskumy podčiarkla štúdia Harvardskej univerzity, zaplatená EPA, na ktorej sa podieľal zamestnanec EPA a ktorá bola hodnotená ďalšími dvomi vedcami z EPA (Environmental Protection Agency = Úrad na ochranu životného prostredia v USA; niečo ako naše Ministerstvo životného prostredia – pozn. red.). Harvardská štúdia dospela k záveru, že opatrenia na zníženie množstva ortuti, vypúšťaného do životného prostredia, by mohli ušetriť takmer 5 miliárd dolárov ročne na nákladoch na liečbu neurologických a srdcovo-cievnych porúch u bežného obyvateľstva (https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55268-2005Mar21.html). Toto je odhad jedného z najuznávanejších lekárskych stredísk ohľadne škôd, ktoré spôsobuje ortuť vo vzduchu.

„Už sme dosiahli kritickú úroveň ortuti v životnom prostredí. Teraz ju nachádzame v našom jedle, v našej pôde, v našej vode, v našich bábätkách... skrátka všade.“

Marie Steinwachs, University of Missouri

       Zdá sa, ako keby Marie Steinwachs hovorila o rádioaktívnom žiarení z Fukušimy, keďže aj to si nájde cestu do nášho jedla, našej vody, našej pôdy, našich bábätiek, skrátka všade.

„Ortuť mení biologické systémy z dôvodu svojej afinity k sulfhydrylovým skupinám (SH–), ktoré sú funkčnými súčasťami drvivej väčšiny enzýmov a hormónov. Vyvoláva zmeny v bunkovej štruktúre narušením kriticky dôležitých reakcií prenášajúcich elektróny, čo vedie k tomu, že imunitný obranný a opravný systém začne napadnuté bunky vnímať ako cudzie.“

Dr. Rashid Buttar

       Čo upúta pozornosť u závažných prípadov autizmu, je jeho podobnosť s príznakmi otravy ortuťou. „Tisíce rodičov zažili stratu už nadobudnutých schopností u svojich detí po podaní vakcíny s obsahom thimerosalu,“ hovorí Jo Pike, bývalá predsedkyňa Národnej spoločnosti pre autizmus (National Autism Association). „Mnoho z týchto detí robí veľké pokroky, ak sú detoxikované od ortuti.“ (Spravodaj Národnej spoločnosti pre autizmus v odpovedi na správu Výskumného ústavu lekárskeho (Institute of Medicine) na jar 2004). Dr. Sidney Baker, autor 6 lekárskych kníh, lieči každoročne stovky pacientov z celých USA. Má podozrenie, že asi polovica detí, ktoré lieči, bola postihnutá thimerosalom v očkovacích látkach (Valeri Williams: „Vaccine preservative’s effects may have been known“, https://www.laleva.cc/choice/vaccine_preservative.html).

Vyhlásenie, že „ortuť bola vyradená z väčšiny detských vakcín“, je hrubým skreslením skutočnosti. Vakcína proti chrípke obsahuje ortuť a počet dávok vakcín proti chrípke, podávaných deťom, sa od roku 2004 dramaticky zvýšil.

Dr. David Ayoub

 

Správy v médiách o očkovaním spôsobených poškodeniach zdravia

       Otázka očkovania zostáva kľúčovým problémom, čo vedia všetci, ktorí sledujú správy. Poslankyňa Snemovne reprezentantov Kongresu (parlamentu v USA) Michele Bachmann bola minulý týždeň terčom ostrej kritiky po tom, čo povedala, že vakcína proti ľudskému papilómavírusu (Human Papilloma Virus = HPV) môže spôsobiť mentálnu retardáciu. Michele Bachmann vyslovila túto svoju poznámku bezprostredne po pondelňajšej (12.IX.2011) debate na CNN. Mieri tým na texaského guvernéra Ricka Perryho, pretože nesúhlasí s jeho pokusom zaviesť toto očkovanie ako povinné pre deti v štátnych školách.

       „Problém je, že táto má určité veľmi závažné dopady,“ povedala Michele Bachmann na Fox News po debate. „Jedna žena dnes večer po debate prišla ku mne so slzami v očiach. Povedala, že jej dcéra bola touto vakcínou zaočkovaná. Povedala mi, že jej dcéra sa stala mentálne retardovanou v dôsledku tohto očkovania. Môže mať veľmi nebezpečné dopady. Nie je dosť dobré na to, aby sme mu dali ďalšiu šancu. Nie v prípade, keď ide o život vašich malých detí.“ V utorok ráno Michelle Bachmann zopakovala ten istý príbeh v relácii Today (Dnes), pričom tvrdila, že toto očkovanie môže mat „veľmi nebezpečné nežiaduce účinky“ a že „ľudia by si z toho mali vyvodiť svoje vlastné závery.“

       Čoraz viac rodičov hovorí o tom, čo očkovanie spôsobilo ich deťom. Ale vakcíny sú svätým grálom detských lekárov, ktorí budú brániť seba a svoje niekedy-smrteľné vakcíny až do posledného výdychu.

       Dr. O. Marion Burton, predseda AAP, vydala vyhlásenie kritizujúce vyjadrenia Michele Bachmann. „AAP by rada opravila nepravdivé tvrdenia republikánskej prezidentskej volebnej kampane, že očkovanie proti HPV je nebezpečné a že môže spôsobiť mentálnu retardáciu,“ hovorí Burton. „Takéto vyjadrenie nemá absolútne žiadnu vedeckú oprávnenosť. Odkedy bolo toto očkovanie zavedené, bolo podaných vyše 35 miliónov dávok, a má vynikajúcu úroveň bezpečnosti.“

       Bez ohľadu na to, koľko detí nejaké očkovanie poškodí, hovoria o ňom, že má vynikajúcu úroveň bezpečnosti. Vakcíny sú jedným z mnohých toxických úderov, ktorým deti musia čeliť. Na tých, ktorí očkujú a vyjadrujú sa o očkovaní pochvalne, sa treba pozerať ako na teroristov, čo sa špecializujú na útoky na deti. Dokonca aj keď civilizácii hrozí kolaps, neprestávajú vo svojich neúprosných útokoch a nárek detí počuť až v nebi. Moja prvá kniha o očkovaní sa volá „Cry of the Heart“ („Nárek srdca“), a moja druhá kniha, ktorá je zdarma na stiahnutie, sa volá The Terror of Pediatric Medicine“ („Teror detského lekárstva“).

       Napísal som mnoho článkov, odkedy vyšla táto kniha o očkovaní, a jedného dňa ju chcem aktualizovať. Základné dôvody, prečo byť proti očkovaniu, sa však nemenia a nemení sa ani povaha ľudí, ktorí očkovanie propagujú. Každý rodič by si mal túto oblasť naštudovať a rozhodnúť sa sám.

       Lekárom a zdravotníckym predstaviteľom však vadí informovaný súhlas v oblasti očkovania a radšej by očkovanie urobili povinným – čo aj pod hrozbou samopalov. Lekársky fašizmus je živý, dobre sa mu darí a je nositeľom tradície, ktorá sa v ďalekej budúcnosti bude označovať za temný vek lekárstva a zdravotnej starostlivosti o deti.

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + doplnenie mäkčeňov a dĺžňov) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.