Pri útokoch na výnimky z povinného očkovania sa používa strach a predsudky

12.08.2010 02:18

National Vaccine Information Center - 4.VIII.2010 - Barbara Loe Fischer 

 

       Pôvodný článok "Using Fear & Prejudice to Attack Vaccine Exemptions"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Toto leto dávali do obehu doktori medicíny nepresné a zavádzajúce informácie o Bordetelle pertussis (baktérii, ktorá spôsobuje čierny kašeľ - pozn. prekl.), čiernom kašli a vakcíne proti nemu, a tí by veru mali byť informovaní lepšie. Mediálne kampane navrhnuté, aby vzbudili strach z nákazlivej choroby, nie sú žiadnou novinkou. Tá súčasná má, zdá sa, tri ciele:

 1. zdôrazniť riziká čierneho kašľa, zatiaľčo riziká očkovania proti nemu sú ignorované,
 2. obviniť z šírenia čierneho kašľa a úmrtí na čierny kašeľ tých, čo nie sú zaočkovaní, a
 3. napadnúť výnimky z očkovania na základe náboženských výhrad a výhrad svedomia, ktoré slúžia ako ochrana informovaného súhlasu v očkovacích zákonoch v USA.
   

       V roku 2009 predstavitelia verejného zdravotníctva vyhlásili pandémiu chrípky H1N1 a preháňali možné komplikácie prasacej chrípky, zaťiaľčo bagatelizovali možné riziká neodskúšanej novej vakcíny proti prasacej chrípke.1 Keď dve tretiny občanov USA "jednoducho povedali nie" očkovaniu proti prasacej chrípke, hlavná lekárska redaktorka NBC Dr. Nancy Snyderman ich zosmiešnila a žartom dodala: "Dajte si konečne pichnúť tú prekliatu vakcínu!"2

       Teraz Dr. Snyderman vydala podobný rozkaz "dajte sa zaočkovať", ale tentokrát obviňuje rodičov nezaočkovaných detí zo spôsobenia úmrtia šiestich detí v Kalifornii, ktoré údajne zomreli na komplikácie čierneho kašľa. 28.VII.2010 Dr. Snyderman ďalej obvinila "drvivú väčšinu ľudí" s náboženskými námietkami voči očkovaniu, že nehovoria pravdu a že "potreby spoločnosti ako celku""lepšie než tie individuálne" a "dôležitejšie."3

       Normálne by som nestrácala čas vyjadrovaním sa ku komentárom nejakého známeho lekára, ktorý nedbá na fakty, keď vyjadruje svoj názor. Ale keď viacerí lekári používajú na hlásanie násilia celoštátne médiá - bez toho, že by sa niekto proti tomu ozval, - aby rozširovali nesprávne informácie, propagovali osobné ideologické názory a presadzovali politické ciele, je dôležité, aby informovaný občan prehovoril.

       Ako odpoveď na najnovšie tlačové správy, v ktorých zdravotnícki predstavitelia Kalifornie hovoria, že štát zažíva najhoršiu epidémiu čierneho kašľa za posledných 50 rokov s okolo 1.500 hlásenými prípadmi a šiestimi mŕtvymi,4 ponúkla 28.VII.2010 Dr. Snyderman nasledujúce vysvetlenie:

"Myslím, že tu vidíme, že kritickým bodom sú nezaočkované deti, lebo čierneho Petra majú v rukách rodiny, kde, úprimne povedané, rodičia nedali svoje deti dostatočne očkovať alebo sa rozhodli ich nedať zaočkovať vôbec"5

       Krátke overenie skutočností odhalí, že ako Dr. Snyderman, tak i zdravotnícki predstavitelia Kalifornie neboli k ľuďom úplne čestní. Zverejnený výkaz chorobnosti a úmrtnosti CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb, niečo ako náš Úrad verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) ukazuje, že v posledných 12 mesiacoch (medzi 24.VII.2009 a 24.VII.2010) bol v Kalifornii hlásený celkový počet 809 "predbežných" (tzn. zatiaľ nepotvrdených laboratórne - pozn. prekl.) prípadov čierneho kašľa.6 V skutočnosti v celých USA bolo za týždeň končiaci 24.VII.2010 iba 187 hlásených prípadov čierneho kašľa, z toho ani jeden v Kalifornii.

       Keď štatistiky výskytu chorôb zverejnené ministerstvom zdravotníctva jednotlivého štátu nesedia s tými, ktoré zverejnil federálny zdravotnícky úrad, niečo zjavne nie je v poriadku. Je na čase, aby zdravotnícki predstavitelia Kalifornie zverejnili úplné údaje o tých 1.500 prípadoch čierneho kašľa, ktoré podľa nich nastali v štáte za posledný rok, vrátane toho, koľko z týchto prípadov bolo laboratórne potvrdených ako Bordetella pertussis, koľko prípadov bolo "epidemiologicky súvisiacich" (tzn. laboratórne NEpotvrdených), ako aj vek a očkovací status všetkých prípadov, vrátane toho, či ľudia v podozrivých alebo potvrdených prípadoch dostali 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo viac vakcín proti čiernemu kašľu.

       Väčšina lekárov veľmi dobre vie, že 3 až 6 alebo viac dávok očkovacej látky proti čiernemu kašľu nikomu neposkytne celoživotnú imunitu proti čiernemu kašľu a že iné vírusy a baktérie, ako parapertussis a RSV (respiračný syncyciálny vírus - pozn. prekl.) - proti ktorým žiadne očkovanie nie je - môžu byť chybne diagnostikované ako čierny kašeľ (pertussis), ak sa neurobia potrebné laboratórne testy.7 Navyše, predstavitelia verejného zdravotníctva vedia, že baktéria Bordetella pertussis sa vyvíja a stáva odolnou voči vakcíne, čím sa stáva očkovanie proti čiernemu kašľu výrazne menej účinným.8

       Dr. Snyderman sa teda zaplieta do čistej špekulácie, keď obviňuje z úmrtí spojených s čiernym kašľom nezaočkovaných občanov. Pravdou je, že bábätká sa môžu nakaziť rovnako tak kontaktom s plne zaočkovanou osobou, ako kontaktom s nezaočkovanou osobou.9

       Dr. Snyderman pokračuje tvrdiac, že "Týchto 6 bábätiek, ktoré prišli o život, skutočne nemalo zomrieť."

       Súhlasím. Je to tragické, keď bábätko zomrie na čierny kašeľ, a je tragické, keď sú bábätká zaočkované proti čiernemu kašľu a trpia kŕčmi, kolapsom/šokom, prenikavým krikom/plačom a ďalšími príznakmi zápalu mozgu, a potom zomrú.10 Je tragédiou, keď akékoľvek bábätko zomrie, bez ohľadu na dôvod.

       Žiadna zastrašovacia kampaň o nákazlivej chorobe by nebola úplná bezo zmienky o detskej obrne. Dr. Snyderman hovorí: "Boli sme očkovaní proti detskej obrne a zámer bol taký, že keď budete zaočkovaní, neochoriete a nezomriete."

       Áno, to bol "zámer", ale nie skutočnosť. Každá očkovacia látka v sebe skrýva riziko poškodenia zdravia a smrti, ktoré môže byť pre niekoho väčšie než pre iného. Niet žiadnej záruky, že očkovanie ochráni pred nákazlivou chorobou, a (v závislosti od vakcíny) môžete dokonca (ako následok očkovania) ochorieť na chorobu, proti ktorej Vás malo očkovanie chrániť.

       V roku 1999 v USA prestali používať orálne vakcíny proti detskej obrne so živým vírusom, aby sa zabránilo ochrnutiam spôsobeným týmto vírusom.11 Mnoho ľudí nevie, že keď prehltnete vakcínu proti detskej obrne so živým vírusom, môžete ochrnúť a zomrieť. Aby to nebolo málo, nedávno očkované osoby mávajú živý vírus detskej obrny vo svojich telesných tekutinách niekoľko týždňov. Ľudia, ktorí prídu do blízkeho styku s nimi, môžu sa od nich nakaziť, ochrnúť a zomrieť.

       Dnes sa už v USA používa neživá vakcína proti detskej obrne, lebo rodičia očkovaním poškodených detí sa v 90. rokoch zasadili o to, aby sa očkovacia politika zmenila.

       Ale Dr. Snyderman hovorí len jednu stranu príbehu o detskej obrne a pokračuje v obviňovaní: "Teraz majú ľudia, úprimne povedané, stratu pamäti o tejto udalosti. Zabudli na to, aký bol pohľad na ľudí s týmito prenosnými chorobami."

       Je mnoho občanov USA, ako som ja, ktorí si pamätajú rady na očkovanie proti detskej obrne v 50. a 60. rokoch, a ktorí sa o 40 rokov neskôr dozvedeli, že mnoho z týchto pokusných vakcín proti detskej obrne bolo kontaminovaných opičím vírusom SV-40, ktorý spôsobuje rakovinu laboratórnym zvieratám a býva spájaný s rakovinou mozgu, kostí a pľúc u detí i dospelých.12, 13

       Pamätáme si na detskú obrnu a železné pľúca. Ale pamätáme si tiež, že nám nebola povedaná celá pravda o rizikách očkovania proti detskej obrne.

       Potom Dr. Snyderman vytiahne veľký obušok a varuje: "Obávam sa, že keď málo očkujeme naše deti, a vidíme, že sa vracia čierny kašeľ, že je to len ticho pred búrkou. Minulý rok sme videli deti umierať na osýpky a obávam sa, že ak tu máme čierny kašeľ a osýpky, detská obrna nemôže byť ďaleko."

       Pozrime sa znovu na oficiálne federálne štatistiky výskytu chorôb, aby sme videli, či je táto obava oprávnená, alebo je to len reklamný trik. V roku 2009 bolo na 300 miliónov obyvateľov USA 71 prípadov osýpok. Tento rok to bolo doteraz 32 prípadov. Áno, 32. Nebol hlásený žiadny prípad detskej obrny v USA v tomto roku a iba jeden prípad od roku 2006.14

       Spamätajte sa, Dr. Snyderman!

       "V krajine ako je táto, kde je k dispozícii očkovanie, by sme o týchto nákazlivých a smrteľných chorobách nemali vôbec ani len rozprávať," hovorí Dr. Snyderman.

       Väčšina lekárov vie, že očkovacie látky poskytujú prinajlepšom dočasnú imunitu, a že mikróby ako Bordetella pertussis sa sústavne vyvíjajú, aby prežili.15, 16 Preto ani 5 alebo viac dávok očkovacej látky proti čiernemu kašľu nedokáže zabrániť ochoreniu na čierny kašeľ. Takže budeme tu hovoriť o čiernom kašli, osýpkach, príušniciach, ovčích kiahňach a mnohých ďalších nákazlivých chorobách v tejto krajine (a každej krajine) ešte dlhý-predlhý čas, či už zaočkovaní budeme alebo nie.

       "Viete, že som bola nebojácnou, nekompromisnou obhajkyňou očkovania. Je bezpečné. Funguje," hovorí Dr. Snyderman.

       Mnohí lekári v USA sú "nekompromisnými" obhajcami povinného očkovania, lebo to im prikazujú predstavitelia verejného zdravotníctva a vedúce osobnosti dôležitých lekárskych organizácií, ako napr. AAP (= American Academy of Pediatrics = Americkej akadémie detských lekárov)17 a AMA (= American Medical Association = Amerického zväzu lekárov).18 V skutočnosti okolo 40% detských lekárov v USA dnes hrdo prehlasuje, že plošne odmietajú zdravotnú starostlivosť rodinám, ktoré nechcú poslúchať ich príkazy, aby "sa dali zaočkovať."19

       Dôležitou otázkou však je, koľko z týchto lekárov obviňuje, odmieta hovoriť a stýkať sa s lekármi, ktorí liečia pacientov slobodne sa rozhodujúcich o očkovaní?

       Pravdou je, že očkovacie látky nie sú bezpečné pre každého a nefungujú u každého. Keď lekári hovoria len polku pravdy o výhodách a rizikách očkovania, ľudia to môžu vycítiť. A keď ponižujú alebo sa vyhrážajú pacientom, ktorí sa pýtajú otázky, alebo s nimi nesúhlasia, krehká väzba dôvery medzi lekármi a pacientmi sa naruší.

       Ako keď Dr. Snyderman ponižuje občanov USA uplatňujúcich náboženskú výnimku z očkovania, výnimku existujúcu vo všetkých štátoch USA okrem dvoch: "Mnohí ľudia uplatňujú výnimku z očkovania hovoriac: 'Je to proti môjmu náboženstvu.' a ja hovorím, že drvivá väčšina týchto ľudí klame."

       To dokáže nahnevať, keď niekto predstiera, že pozná myseľ, srdce a dušu toho druhého. Ale je desivé, keď sa lekári domnievajú, že sú spôsobilí posúdiť úprimnosť náboženskej viery a svedomia iných ľudí. Týmto komentárom sa Dr. Snyderman postavila do úlohy inkvizítora. Je príjemné vedieť, že škripec (nástroj na mučenie) už nie je v móde a že prvý dodatok k Ústave USA20 ešte nebol zrušený (1. dodatok Ústavy USA zakazuje akýmkoľvek zákonom ustanoviť štátne náboženstvo, obmedziť slobodu viery, slova a tlače (médií) - pozn. prekl.).

       "Zaistite, aby Vaše deti boli zaočkované," hovorí Dr. Snyderman.

       Tento povrchne zjednodušujúci prístup k očkovaniu v zmysle "všetkým rovnaké vakcíny v rovnaký čas" je nebezpečný. Sú tu totiž deti, ktoré majú vyššie riziko poškodenia mozgu a úmrtia po očkovaní očkovacou látkou proti čiernemu kašľu (DTaP, Tdap, Infanrix, Infanrix Hexa, Infanrix Penta, Infanrix Polio ...), vrátane tých, ktorí utrpeli nežiadúce účinky po predchádzajúcom očkovaní, ako sú:21, 22

 • veľmi vysoká horúčka
 • krik/plač vysokej frekvencie alebo dlhého trvania
 • kŕče (s horúčkou i bez nej)
 • kolaps/šok (známe aj ako hypotonické/hyporesponzívne epizódy)
 • zápal mozgu a encefalopatia
   

       Úplný zoznam kontraindikácií (zdravotných problémov brániacich očkovaniu) pre deti, mládež a dospelých hľadajte v príbalových letákoch výrobcu a na www.NVIC.org sa informujte o tom, ako rozpoznať nežiadúci účinok očkovania. Zistite, či bola študovaná bezpečnosť a účinnosť vakcíny proti čiernemu kašľu, ktorú Vám odporúča Váš lekár, ak je podaná spolu s inými vakcínami. Napr. mnohé vakcíny proti čiernemu kašľu neboli študované v klinických skúškach pri súbežnom podaní vakcíny proti chrípke.

       "Ak ste dospelý/á a prichádzate do styku s dieťaťom do jedného roku života, dajte sa zaočkovať," hovorí Dr. Snyderman.

       Znovu: je dôležité vedieť, či Vy, ako dospelý/á máte veľké predpoklady pre nežiadúce účinky očkovania proti čiernemu kašľu, napr. či ste v čase očkovania chorý/á.

       "Ak ste tehotnou ženou, dajte sa zaočkovať," hovorí Dr. Snyderman.

       Koľko tehotných žien, ktoré lekári nútia dať sa preočkovať posilňovacou dávkou (Tdap), vie, že vakcína nebola dôkladne študovaná na tehotných ženách? Alebo že príbalový leták výrobcu obsahuje toto varovanie:23

"Štúdie rozmnožovania na zvieratách neboli vykonané... Nie je známe, či očkovacia látka môže spôsobiť poškodenie plodu, keď je podaná tehotnej žene, alebo či môže ovplyvniť jej plodnosť. Nebol testovaný karcinogénny alebo mutagénny potenciál očkovacej látky, ani možné zníženie plodnosti."

       Dr. Snyderman sa dokonca pokúša presvedčiť nás, aby sme verili, že nezaočkovaní ľudia môžu nakaziť ľudí so zníženou imunitou jednoducho tým, že prejdú okolo nich v obchode s potravinami. No vážne. Hovorí:

"A ak si myslíte, že sa vyhnete očkovaniu, pamätajte, že keď idete do obchodu s potravinami a prejdete okolo niekoho, kto má rakovinu alebo roztrúsenú sklerózu či inak oslabený imunitný systém, vystavujete aj týchto ľudí nebezpečenstvu."

       Vari sa takáto imunológia vyučuje dnes na lekárskych školách?24, 25 Že nezaočkovaná osoba môže preniesť nákazlivú chorobu bez podania ruky, pobozkania, kašľania či kýchania - jednoducho tým, že prejde okolo?26

       A nakoniec sa Dr. Snyderman dostáva k jadru veci a vysloví svoju osobnú ideologickú vieru, ktorá si vyžaduje znehodnotenie indivituality:

"Je čas, keď spoločnosť ako celok, jej potreby sú lepšie než individuálne a, myslím, že dôležitejšie."

       Tento spôsob myslenia sa nazýva utilitarizmus,27, 28 politická filosofia, ktorá bola odsúdená ako pseudo-etická Norimberským tribunálom v súdnom procese s lekármi v roku 1946. Sudcovia v Norimbergu odhalili, čo sa stane, keď lekári používajú utilitárne zdôvodnenia na vykonávanie vedeckého výskumu počas 2. svetovej vojny, kedy nútili jednotlivcov, aby riskovali svoje životy v skúškach liekov, vakcín a pri ďalších lekárskych pokusoch.29
       Norimberský zákonník, ktorý ustanovil etický princíp informovaného súhlasu, slúžil ako základ pre etické lekárstvo vyše polstoročia. Princíp informovaného súhlasu jasne hovorí, že práva jednotlivca nemôžu byť eticky obetované potrebám alebo záujmom spoločnosti.30

       Ale Dr. Snyderman ide ešte ďalej: marginalizuje a obviňuje jednotlivcov, ktorí nesúhlasia s jej utilitárnym názorom:

"Práve teraz jednotlivci vo veľkom prekabátili bežný ľud a považujem to, úprimne povedané, za nechutné a nemravné."

       Je znepokojujúce, že známi lekári hovoria polo-pravdy a podporujú strach, nenávisť a predsudky. Radi by sme verili, že lekári, ktorým zverujeme do rúk naše zdravie a životy našich detí, sa budú o nás starať ako o jednotlivcov.

       Väčšina ľudí považuje za nechutné a nemravné odpísať menšinu jednotlivcov ako prijateľnú stratu v službe zvyšku obyvateľstva. Pretože potom je otázka: Koľko jednotlivcov možno obetovať tomu, čo niekto, kto má moc, zadefinoval ako "vyššie dobro"? Je to 300? 3.000? 30.000? Alebo pôjdeme až do výšky troch miliónov? Veď to je, ostatne, len 1% z 300 miliónov občanov USA.

       Pravdou je, že nikto nevie, koľko obetí očkovania v USA je, koľko z detí s poruchami učenia (každé 6. dieťa v USA), alebo z astmatikov (každé 9. dieťa v USA), alebo autistov (každé 100. dieťa v USA), alebo diabetikov (každé 450. dieťa v USA), dokáže vystopovať svoje chronické zápaly, choroby či ťažké poškodenie zdravia až k nežiadúcemu účinku očkovania, ktorý bol zamietnutý predstaviteľmi verejného zdravotníctva a lekármi ako "jednoducho náhoda."31, 32

       Keď rodičia očkovaním poškodených detí prvý krát verejne demonštrovali pred budovou CDC v Atlante 12.V.1986, jedna z najpálčivejších otázok, ktorú sme dali predstaviteľom verejného zdravotníctva, bola: "Viete, koľko je obetí?". Keď sme dopochodovali, urobili sme prezentácie pre ACIP (= Advisory Committee on Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy) a pýtali sa otázky, a potom som predniesla správu o mojom vyšetrovaní epidémie čierneho kašľa v roku 1985, silne medializovanej lekárskymi predstaviteľmi AAP. Zistila som, že mnohé z hlásených prípadov čierneho kašľa v ôsmych štátoch USA v roku 1985 neboli laboratórne potvrdené a väčšina z nich boli zaočkované deti a dospelí. Textový prepis toho, čo sa stalo na tomto stretnutí v sídle CDC si môžete prečítať na stránke NVIC33 (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní, nezisková organizácia založená okrem iných i Barbarou Loe Fisher, ktorá sa snaží objektívne informovať o rizikách očkovania - pozn. prekl.).

       Za posledných 25 rokov sa toho veľa nezmenilo. Čierny kašeľ stále infikuje zaočkovaných i nezaočkovaných. Nárast prípadov čierneho kašľa sa objavuje každých 4 až 5 rokov, bez ohľadu na zaočkovanosť.34 Mnohé deti a dospelí prežijú čierny kašeľ bez komplikácií, ale niektorí nie. A niektorí lekári, čo majú moc, stále vytvárajú strach a démonizujú tých, ktorý robia informované rozhodnutia o zdraví nezahŕňajúce 16 očkovaní odporúčaných vládou.35, 36, 37

       Dr. Snyderman uzatvára svoj útok sústredením sa na jej vlastný strach, zatiaľčo sa vášnivo pridržiava mýtu, že vakcíny vyhubia všetky nákazlivé choroby v USA - ak každý muž, žena a dieťa budú poslušne plniť rozkazy lekárov "dajte sa zaočkovať."

       "Myslím, že túto zimu, keď stúpne počet prípadov čierneho kašľa a proti osýpkam bude naďalej nízka zaočkovanosť, uvidíme čoraz častejšie nákazlivé choroby, o ktorých sme si pred pár desiatkami rokov mysleli, že sme ich na území USA vyhubili. Tieto choroby by sme v USA nemali vidieť s tými očkovaniami, ktoré máme k dispozícii," hovorí Dr. Snyderman.

       Abraham Lincoln raz povedal: "Niektorých ľudí môžeš klamať vždy, a niekedy môžeš klamať všetkých ľudí, ale nemôžeš klamať všetkých ľudí vždy."

       Ako dlho potrvá, kým lekári, ktorí zanevreli na svoju schopnosť kritického myslenia a stratili sa v sektárstve, prestanú klamať sami seba, aby mohli presnejšie informovať svojich pacientov o výhodách a rizikách očkovania38, 39 a rešpektovať rozhodnutia, ktoré ich pacienti robia?40, 41

       Čokoľvek sa lekári rozhodnú urobiť a či už vypracujú alebo nie dobré vedecké štúdie, ktoré zodpovedajú vynikajúce otázky o očkovaní, jednotlivci by mali mať vždy slobodu učiniť informovaný súhlas o podstúpení rizika ohrozenia zdravia. Táto sloboda chráni jednotlivcov a menšiny pred vykorisťovaním tými, ktorí sú v pozícii autority v spoločnosti, a nevedia, čo činia, ako aj pred tými, čo vedia, čo činia.

       Táto sloboda učiniť slobodné informované rozhodnutie o tom, či chceme riskovať životy naše a našich detí tým či oným spôsobom, nie je len individuálna potreba, je to ľudské právo! Je to ľudské právo a sloboda, ktoré sú hodné obrany v tomto i akomkoľvek ďalšom storočí.

 


 

1 - National Vaccine Information Center: "Pandemic H1N1 Swine Flu: What About You & Your Family?" ("Pandemická prasacia chrípka H1N1: Čo Vy a Vaša rodina?")

2 - MSNBC-TV: “Morning Meeting” ("Ranné stretnutie"), 25.VIII.2009

3 - NBC-TV: “The Today Show” ("Dnešná show"), Meredith Vieira & Dr. Nancy Snydernan, 28.VII.2010

4 - California Department of Public Health (= CDPH = Ministerstvo verejného zdravotníctva Kalifornie): tlačová správa "CDPH Broadens Recommendations for Vaccinating Against Pertussis: Immunization Key to Controlling Whooping Cough" ("CDPH rozširuje odporúčanie očkovania proti čiernemu kašľu: očkovanie je kľúčom k zvládnutiu čierneho kašľa"), 19.VII.2010

5 - Prepis rozhovoru Meredith Vieira s Dr. Nancy Snyderman na NBC-TV: “The Today Show”, 28.VII.2010.

6 - CDC: "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" ("Týždenný výkaz chorobnosti a úmrtnosti"), Vol. 59, č. 29, 30.VII.2010

7

 • He Q, Vijanen MK a kol.: "Whooping Cough Caused by Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis in an Immunized Population" ("Čierny kašeľ spôsobený Bordetellou pertussis a Bordetellou parapertussis v zaočkovanom obyvateľstve"), JAMA, 1998; 280: 635-637
 • Liese JG, Renner C: "Clinical and epidemiological picture of B pertussis and B parapertussis infections after introduction of acellular pertussis vaccines" ("Klinický a epidemiologický obraz nákaz B. pertussis a B. parapertussis po zavedení acelulárnych vakcín proti čiernemu kašľu"), Archives of Diseases in Childhood (Archívy detských chorôb), 2003, 88: 684-687

8 - Preston A: "Bordetella pertussis: the intersection of genomics and pathobiology" ("Bordetella pertussis: priesečník medzi genomikou a patobiológiou"), Canadian Medical Association Journal (Časopis Kanadského zväzu lekárov), 173 (1), 5.VII.2005

9 - Mooi F R, van LooI HM, King A: "Adaptation of Bordetella pertussis to Vaccination: A Cause for its Reemergence?" ("Prispôsobenie sa baktérie Bordetella pertussis očkovaniu: Dôvod jej nového rozšírenia?"), Emerging Infectious Diseases (Vyskytujúce sa nákazlivé choroby), Vol. 7, č. 3, príloha, jún 2001

10 - HRSA (= Health Resources and Services Administration = Úrad pre zdravotnícke zdroje a služby - pozn. prekl.), National Vaccine Injury Compensation Program (= VICP = Program odškodňovania poškodení zdravia po očkovaní): "Claims Filed and Compensated or Dismissed by Vaccine" ("Žiadosti podané a odškodnené alebo zamietnuté podľa jednotlivých vakcín") až po 5.V.2010 a "Statistics Report: Awards Paid" ("Štatistický výkaz: Vyplatené odškodné") k 7.VI.2010

11 - Alexander LN, Seward JF a kol.: "Vaccine Policy Changes and Epidemiology of Poliomyelitis in the United States" ("Zmeny očkovacej politiky a epidemiológia detskej obrny v USA"), JAMA, 2004, 298:1696-1701

12 - Carlsen W: "Rogue Virus in the Vaccine: Early Polio Vaccine Harbored Virus Now Feared to Cause Cancer in Humans" ("Darebácky vírus vo vakcíne: Obavy, že vírus obsiahnutý v starších vakcínach proti detskej obrne spôsobuje u ľudí rakovinu"), San Francisco Chronicle, 15.VII.2001

13 - Fisher BL: výpoveď v parlamente "The SV-40 Virus: Has Tainted Polio Vaccine Caused an Increase in Cancer?" ("Vírus SV-40: Zapríčinila kontaminovaná vakcína proti detskej obrne nárast rakoviny?"), U.S. House Government Reform Committee, 10.IX.2003

14 - viď pozn. č. 6

15 - Diavatopoulos DA, Cummings CA a kol.: "Bordetella pertussis, the Causative Agent of Whooping Cough, Evolved from a Distinct Human-Associated Lineage of B. bronchiseptica" ("Bordetella pertussis, príčina čierneho kašľa, vyvinutá zo samostatnej s ľuďmi spojenej línie Bordetella bronchiseptica"), PLOS Pathogens, december 2005, Vol. 1, vyd. 4

16 - McIntosh M: "Bacteria Take Short Cuts to Evolve on a Fast Track" ("Baktérie robia skratky, aby sa vyvíjali rýchlejšie"), UA News (University of Arizona), 10.V.2001

17 - Diekema DS: "Responding to Parental Refusals of Immunization of Children" ("Odpoveď na odmietanie rodičov dať zaočkovať svoje deti"). Pediatrics, Vol. 115, č. 5, máj 2005, str. 1428-1431 (potvrdené 1.V.2009 ako politika AAP)

18 - Medical News Today (Lekárske správy dnes): "AACAP Applauds AMA’s Support for Universal Vaccinations" ("Americká akadémia psychiatrie pre deti a mládež tlieska podpore Amerického zväzu lekárov pre plošné očkovanie"), 19.VI.2009

19 - Flanagan-Klygis EA, Sharp L, Frader JE: "Dismissing the Family Who Refuses Vaccines" ("Odopretie starostlivosti rodine odmietajúcej očkovanie"), Arch Pediatr Adolesc Med, 2005, 159:929-934.

20 - "U.S. Constitution – First Amendment" ("Prvý dodatok Ústavy USA")

21 - National Vaccine Information Center: "Pertussis (Whooping Cough) and Pertussis Vaccine" ("Čierny kašeľ a očkovanie proti nemu")

22 - Sanofi Pasteur: "DAPTACEL Product Insert" ("Príbalový leták k vakcíne DAPTACEL"), marec 2008

23 - GlaxoSmithKline: "Boostrix Product Insert" ("Príbalový leták k vakcíne Boostrix"), december 2008

24 - Siegel JD, Rhinehart E a kol.: "2007 Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings" ("Smernice z roku 2007 pre izolačné opatrenia: Prevencia prenosu pôvodcov nákaz v zdravotníckych zariadeniach"), CDC

25 - Andre JB, Gupta S, Frank S, Tibayrenc M: "Evolution and immunology of infectious diseases: What’s new? An E-debate" ("Evolúcia a imunológia nákazlivých chorôb. Čo je nové? Internetový rozhovor"), Infection, Genetics and Evolution (2004) 69-75

26 - Oklahoma Department of Public Health (Ministerstvo verejného zdravotníctva Oklahomy), "Public Health Fact Sheet: Preventing Infectious Diseases Daily With Healthy Behavior" ("Údaje o verejnom zdravotníctve: Každodenná prevencia nákazlivých chorôb zdravým správaním sa"), november 2007

27 - Mautner T: "Jeremy Bentham (1748-1832)". The Penguin Dictionary of Philosophy (filosofický slovník), a "Utilitarianism" ("Utilitarizmus"). The Penguin Dictionary of Philosophy.

28 - Ross KL: "The Mummy’s Curse" ("Kliatba múmie"): "Jeremy Bentham (1748-1832)"

29 - Seidelman WE: "Nuremberg lamentation: for the forgotten victims of medical science" ("Norimberský nárek: za zabudnutými obeťami lekárskej vedy"), BMJ, 1996, 313:1463-7

30 - Katz J: "The Consent Principle of the Nuremberg Code: It’s Significance Then and Now. The Nazi Doctors and the Nuremberg Code" ("Princíp informovaného súhlasu v Norimberskom zákonníku: jeho význam vtedy a teraz. Nacistickí lekári a Norimberský zákonník"), str. 227-239, New York, Oxford University Press, 1992

31 - Coulter HL, Fisher BL: "DPT: A Shot in the Dark", San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1985

32 - Fisher BL: "Vaccines, Autism & Chronic Inflammation: The New Epidemic", 2008.

33 - Čiastočný prepis zo stretnutia ACIPu 12.V.1986, prepísaný z magnetofónových pások v roku 1986

34 - MSNBC: "Health Today: Growing outbreaks of whooping cough raise health fears" ("Zdravie dnes: Rastúca epidémia čierneho kašľa môže vyvolať obavy o zdravie"), 28.VII.2010.

35 - Cox L, Walker E: "Doctors May ‘Fire” Parents Who Don’t Vaccinate Children" ("Lekári môžu 'vyraziť' rodičov, ktorí neočkujú svoje deti"), ABC News, 23.X.2009

36 - Nguyen P: "Parents who don’t vaccinate their kids put us all at risk" ("Rodičia, ktorí neočkujú svoje deti, nás všetkých vystavujú riziku"), UCLA Today, 1.VI.2010

37 - PBS: "Frontline: The Vaccine War" ("Z frontovej línie: Očkovacia vojna"), 27.IV.2010.

38 - Legido A, Tenembaum SN, Katsetos CD, Menkes JH: "Autoimmune & Postinfectious Diseases´" ("Autoimúnne a poinfekčné choroby") (kapitola 8), "Child Neurology – 7th Edition" ("Detská neurológia - 7. vydanie"), Lippencott Williams & Wilkins, 2006, str. 631-634: "Neurologic Complications of Immunizations" ("Neurologické komplikácie očkovania")

39 - Fisher BL: "Whooping Cough Outbreaks & Vaccine Failures" ("Epidémie čierneho kašľa a zlyhania vakcín"), NVIC, 7.VII.2010

40 - NBC: “The Today Show”, Matt Lauer, Barbara Loe Fisher, Dr. Neal Halsey, marec 1997

41 - Fisher BL: "The Moral Right to Religious, Conscientious or Personal Belief Exemption to Mandatory Vaccination Laws" ("Morálne právo na výnimku zo zákonov o povinnom očkovaní z dôvodu náboženstva, svedomia alebo osobného presvedčenia"), National Vaccine Advisory Committee (Federálny poradný výbor pre očkovanie), 2.V.1997