Preventívne prehliadky detí podrobnejšie

07.01.2011 00:00

       [...]

       Všetky ďalej uvedené preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Súčasťou viacerých PP detí je aj povinné očkovanie. Ak nie je možné uskutočniť povinné očkovanie včase preventívnej prehliadky (napr. kvôli chorobe dieťaťa), poisťovne preplácajú očkovanie v náhradnom termíne.

 

       Viac na stránke DetskeChoroby.rodinka.sk.