Prevencia a liečba poškodení zdravia spôsobených očkovaním

15.11.2010 17:24

Dr. Sircus' Blog - 13.X.2010 - Dr. Mark Sircus

 

       Pôvodný článok "Prevention & Treatment of Vaccine Damages"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Krutosť voči bábätkám sa začína krátko po narodení. V skutočnosti sa začína už pred narodením, ale to je iný príbeh. Mnoho rodičov počulo hororové príbehy a má vážne pochybnosti o očkovaní. Dokonca aj prvá injekcia vitamínu K nie je bez rizika a nebezpečenstva. Táto kapitola je pre rodičov v situácii, že sú pritlačení k stene z mnohých dôvodov a cítia sa ako keby boli nútení dať svoje deti zaočkovať.

       Častokrát je jeden z rodičov proti očkovaniu a jeden za očkovanie. V kontexte detského lekárstva sa silne odporúča vyhnúť sa očkovaniu úplne, a tým sa vyhnúť zdravotným komplikáciám ktoré z neho môžu prameniť. Ľuďom medzi nami by malo byť zrejmé, že sa tým vyhneme aj tomu druhu utrpenia, ktoré by sme neželali ani svojim najväčším nepriateľom - starostlivosti o očkovaním poškodené dieťa.

       Táto kapitola je aj pre dospelých, ktorí sa môžu dať očkovať kvôli cestovaniu, alebo pre zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach či vojakov, ktorí nemajú takmer vôbec na výber. Jeden pekný deň by sa mohlo stať, že Vám zaklope na dvere armáda a radšej si rýchlo vyhrniete rukáv a pokúsite sa o úsmev, zatiaľčo budete prepadať panike.

       Každý by mal rozumieť a poznať, čo možno urobiť pred, počas a po očkovaní na zmiernenie nežiadúcich účinkov, ktoré sú niekedy dosť vážne a oveľa častejšie, než Vám predstavitelia verejného zdravotníctva sú ochotní priznať. Mnoho rodičov vyslovilo obavy z toho, že sa ich dieťa stane autistom, alebo že utrpí neurologické poškodenia zdravia.

       Nikto nechce vystaviť svoje deti poškodeniu zdravia, ale mocné farmaceutické záujmy majú takmer úplnú kontrolu nad médiami a sú schopné doslova nahnať 90% obyvateľstva do očkovacích kliník. Každoročná zaočkovanosť proti chrípke je však výrazne nižšia a rastie odpor proti tomuto nátlaku lekárskych krutovládcov, ktorí sa pretŕčajú vo Svetovej zdravotníckej organizácii (World Health Organization = WHO).

       Určite nechce žiadny rodič vidieť, ako jeho deťa zo stavu plného zdravia upadá do fyzického alebo mentálneho postihnutia v priebehu niekoľkých mesiacov. A určite nikto nechce byť na mieste rodiča, ktorého dieťa zmodrie v náručí a zomrie pár hodín po očkovaní niekoľkými vakcínami súčasne. Akékoľvek poškodenie zdravia spôsobené očkovaním je krutosťou voči srdcu, telu, mysli a duši. Je to útok brutality a arogancie vstrektnutý priamo do krvi oceľovými ihlami ľuďmi v bielych plášťoch, ktorí reagujú dosť násilne, ak odmietate očkovanie. Mám na tento proces svoje pomenovanie: znásilnenie - chemické znásilnenie zraniteľnosti dospelého alebo dieťaťa.

       Len niekoľko nezávislých štúdií sa vykonalo na tému dlhodobých nežiadúcich účinkov očkovania našich detí. Vláda hovorí, že očkovanie je bezpečné, ale v skutočnosti to nevieme. Iba nám hovoria, že to tak je. Je to to, čo nám hovoria, a my by sme im to mali veriť. Boli však zverejnené informácie (obzvlášť na poli lekárstva a verejného zdravia), ktoré jasne dokazujú, že ľudia, ktorým dávame svoju dôveru, nie sú toho hodní a nemali by sme im veriť. Inštitucionalizované lekárstvo už nie je o skutočnom liečení, je o peniazoch, moci a viac o škodení ľuďom, než o pomáhaní im.

       Spomínané vstreknutie jedov do ľudských tiel, povinne vyžadované úradmi verejného zdravotníctva a lekárskymi organizáciami, a vykonávané všetkými lekármi a sestričkami, ktoré ich nasledujú, je neľudské a nemorálne. Početné jedy, vrátane ortuti a hliníka, sú vo väčšine bežne podávaných očkovacích látok. Niektorí lekári bijú na poplach a množstvo ľudí varuje, že očkovaním spôsobené poškodenia zdravia môžu viesť k autizmu, roztrúsenej skleróze, Guillain-Barrého syndrómu, makrofágovej myofascitíde, encefalitíde, ochrnutiu a neuropatiám. Drvivá väčšina zdravotníkov však odmieta zmienku o akejkoľvek možnej jedovatosti očkovacích látok a veselo ich podáva deťom bez ohľadu na dôsledky.

       Rakovina môže byť podľa niektorých príležitostne spôsobená u detí očkovaním (príklad zo Slovenska: https://simonka.webnode.sk - pozn. prekl.) a dokonca aj injekcia vitamínu K1 po narodení sa považuje za nepotrebnú a nebezpečnú v tomto ohľade. British Journal of Cancer (Britský časopis o rakovine) zverejnil v roku 1990 správu J. Goldinga a kol. nazvanú "Factors Associated with Childhood Cancer" ("Faktory spojené s rakovinou v detstve"), ktorá naznačila, že plošné injekčné podávanie vitamínu K výrazne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rakoviny u dieťaťa. Otrava a ničenie imunitného systému tak začína hneď v prvých hodinách života, dokonca ešte pred tým, ako dieťa napichnú nebezpečnou očkovacou látkou proti nákazlivej žltačke typu B niekoľko hodín na to (v USA a pár ďalších krajinách, na Slovensku pre zmenu proti tuberkulóze na 4. deň po narodení - pozn. prekl.). Napr. v Brazílii táto očkovacia látka obsahuje megadávku thimerosalu podobne ako každoročná očkovacia látka proti chrípke podávaná po celom svete.

       Je to tak - tieto lekárske príšery z pekla (ich vysokú koncentráciu nájdete vo WHO) napichávajú ľudí po celom svete organickou ortuťou, silným nervovým jedom, a my sa divíme, prečo väčšina ľudí dnes nedokáže jasne a logicky rozmýšľať.

       Myslíte si, že sa tu niet čoho obávať? K 8.I.2010 VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.) zaznamenal 7.814 prípadov nežiadúcich účinkov očkovania proti prasacej chrípke H1N1. Z týchto 7.814 hlásení bolo 477 (6%) klasifikovaných ako "vážne" (tzn. život ohrozujúce alebo vedúce k úmrtiu). Z týchto 477 hlásení boli 33 hláseniami o úmrtí. NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní - pozn. prekl.) oznámilo, že "v New Yorku len 1 zo 40 ambulancií (2,5%) potvrdila, že hlási úmrtie alebo poškodenie zdravia po očkovaní. To znamená, že 97,5% úmrtí alebo zdravotných postihnutí spojených s očkovaním nie je hlásených. Dôsledky ohľadne integrity zdravotníkov (lekári sú zákonom nútení hlásiť vážne nežiadúce účinky) okrem týchto zistení naznačujú, že úmrtí spôsobených očkovaním môže byť každý rok pekne cez 1.000." (čisto v USA - pozn. prekl.)

 

Ako ochrániť Vašich milovaných?

       Sú určité kroky, ktorými možno minimalizovať poškodenia zdravia, ak sa nedokážete vyhnúť očkovaniu Vašich detí. Ak si vláda nájde spôsob, bude Vás nútiť do očkovania či sa Vám to páči alebo nie. Už sa stalo, že rodičia v Marylande (jeden zo štátov v USA - pozn. prekl.) boli donútení dať zaočkovať svoje deti za prítomnosti mužov ozbrojených strelnými zbraňami.2 Je teda potrebné porozumieť určitým základným informáciám ohľadne ochrany Vašich detí.

       Očkovanie môže vyburcovať imunitný systém do vysokých otáčok a spôsobiť, že zápalová reakcia nebude fungovať. Jedným z našich cieľov je upriamiť pozornosť na imunitnú reakciu tela. Po očkovaní je známe, že pomocné T-lymfocyty poklesnú na úroveň pacientov s rozvinutým AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome = syndróm nadobudnutej nedostatočnosti imunity - pozn. prekl.), čo predstavuje veľmi pravdepodobné nebezpečenstvo zlyhania imunitného systému po vstreknutí nepriateľských chemikálií priamo do krvi.

       Podľa Dr. Mohammeda Al-Bayatiho3 je "poškodenie imunitného systému napraviteľné odstránením skutočného pôvodcu alebo liečbou skutočných príčin. Atrofia lymfoidného tkaniva u ľudí trpiacich podvýživou je známa od roku 1925. Podvýživa spôsobuje vážnu atrofiu týmusu (žľaza s vnútornou aj vonkajšou sekréciou zúčastňujúca sa na imunitných reakciách organizmu, ktorá sa v dospelosti zmenšuje, brzlík - pozn. prekl.) a lymfoidných orgánov a oslabuje funkčnosť T-buniek. Tieto zmeny sú napraviteľné dostatočnou výživou. Veľkosť týmusu u podvýživených detí vzrástla po 9 týždňoch dostatočnej výživy z 20% normálu na 107% normálu."

       Je veľa faktorov, ktoré prispievajú k nedostatočnosti a ničeniu imunity. Spoločným menovateľom je zavedenie jedovatých chemických zlúčenín do tela skrz jedlo prepchaté konzervantami a pesticídmi, injekcie prudko jedovatých chemikálií v podobe očkovacích látok, ako aj neuveriteľný výber jedovatých "liekov" na predpis, z ktorých všetky majú vážne nežiadúce účinky, a samozrejme skrz rozširujúcu sa paletu nelegálnych drog užívaných protiprávne. A to sme sa ešte nezmienili o znečistení vzduchu i vody. Životné prostredie (obzvlášť v mestách) je voči našim telám značne nepriateľské.

 

Ako minimalizovať riziko poškodenia zdravia očkovaním?

       Ako prvé treba zvážiť odmietnutie akéhokoľvek očkovania. Ak sa rozhodnete predsa len dať svoje deti zaočkovať (možno preto, lebo nemáte na výber), zvážte odloženie očkovaní až za druhé narodeniny alebo tak dlho, ako je to len možné. Dojčenie Vašich detí ich viac posilní, pretože umelé náhrady materského mlieka nemôžu konkurovať výživovému profilu materského mlieka. Ak sa rozhodnete očkovať, nikdy to nerobte, keď je dieťa choré. Uistite sa, že očkovacie látky neobsahujú thimerosal (ortuť) ako konzervant. Medzi jednotlivými očkovaniami nech sú dostatočné rozostupy (zvykne sa uvádzať najmenej mesiac - pozn. prekl.) a vyhnite sa kombinovaným očkovacím látkam. Podávajte tiež svojmu dieťaťu doplnky vitamínu C pred i po očkovaní: 1000 mg (tzn. 1 g - pozn. prekl.) 4x denne. Okamžite po očkovaní (alebo tak skoro, ako je to len možné) priložte na miesto vpichu vrecko s ľadom na zabránenie imunitnej reakcii a pokračujte v tom doma.

       Určite by sme nechceli očkovať niekoho, kto trpí súc vystavený ťažkým chemickým vplyvom. Keď sú v tele prítomné viaceré kovy, majú "synergickú jedovatosť". Dr. Boyd Haley, profesor a vedúci Katedry chémie na University of Kentucky, vykonal štúdiu na krysách a zistil, že úmrtnosť krýs vystavených malej dávke ortuti alebo hliníka bola len 1%. Avšak ak boli krysy vystavené ortuti i hliníku zároveň v tom istom čase, všetky zomreli, čo predstavuje 100% úmrtnosť.4, 5

 

Liečba

       Dr. Archie Kalokerinos hovorí:

"Na základe mojich dlhoročných skúseností nemám žiadne pochybnosti o tom, že navzdory opačným radám nie je rozumné očkovať choré deti - vrátane detí s obyčajnou nádchou. Je to preto, lebo v prípade nákazy (vrátane "nachladnutia") sa pravdepodobne v črevách vytvára vo veľkom množstve endotoxín, a detoxikačné procesy v pečeni sú s veľkou pravdepodobnosťou veľmi vyťažené. V prvom rade išlo o jednoduché klinické pozorovanie. Pozoroval som, ako mnoho detí po tom, čo boli rutinne zaočkované proti tetanu, záškrtu, detskej obrne, čiernemu kašľu či čomukoľvek inému, ochorelo. Niektoré ochoreli extrémne a niektoré dokonca zomreli. Ďalším pozorovaním bolo, že niektoré z týchto reakcií, ktoré by sa normálne skončili úmrtím, som dokázal zvrátiť podaním veľkého množstva vitamínu C do svalu (intramuskulárne) alebo do žily (intravenózne). Človek by samozrejme očakával, že úrady sa budú zaujímať o tieto pozorovania, ktoré vyústili do dramatického zníženia úmrtnosti malých detí v mojom obvode - do veľmi dramatického zníženia úmrtnosti. Avšak namiesto toho, aby sa o to zaujímali, ich reakcia bola krajne nepriateľská."

 

Hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna)

       Vedúcu úlohu v našom návode na zmiernenie škôd spôsobených očkovaním je popri vitamíne C hydrogénuhličitan sodný. Je to pohotovosť a jednotka intenzívnej starostlivosti, ktorú môže použiť ktokoľvek ľahko a lacne použitím na potrebnom mieste alebo orálne (do úst). Aj keď deťom sa často nepodáva, v špeciálnom prípade, keď treba čeliť náporu očkovania (i v prípade znečistenia vzduchu výfukovými splodinami), sa sóda bikarbóna stáva naším najlepším priateľom, keďže nám pomáha regulovať pH (kyslosť) krvi a teda zeta potenciál (elektrokinetický potenciál - pozn. prekl.) krvi, ktorý je meradlom zdravia krvi.

       Onkológovia podávajú svojim pacientom sódu bikarbóna, keď im dávajú chemoterapiu, pretože vedia, že chemoterapia má za účinok hromadenie jedov. Sóda bikarbóna oslabí jedovatosť jedovatých látok v tom zmysle, že narobia v tele menej škody. Prečítajte si moju stránku a knihu "Sodium Bicarbonate" ("Sóda bikarbóna") pre viac informácií o jednom z najbezpečnejších a najúčinnejších alopatických liečiv.

 

Hydratácia (zavodnenie)

       Druhým najdôležitejším faktorom je hydratácia. Krv je z 80% voda, takže úroveň hydratácie je veľmi dôležitá v chémi krvi. Stredná dehydratácia, 3-5% pokles telesnej váhy kvôli strate tekutín, je dostatočná na výrazný pokles sily a odolnosti, lebo sa ňou zníži kapacita krvi na prenos kyslíka, čoho príznakom je pokles zeta potenciálu. Detskí lekári sú žalovaní za zanedbanie hydratácie častejšie než za čokoľvek iné, pretože voda je kľúčová pri odstraňovaní jedovatých látok z tela. Čistá voda je liekom, ale lekári nechcú, aby to ktokoľvek pochopil, a to ich dostáva do veľkého množstva problémov.

 

Horčík (magnézium)

       Niet ničoho, čo by dokázalo tak zmierniť bunkové napätie ako horčík, a udržať veci v chode v súlade aj keď hrozia chemické útoky, ako sa to deje, keď sú cudzie chemikálie vstreknuté priamo do krvi. Horčík by sa z týchto dôvodov mal užívať pred, počas i po chirurgickej operácii. Posilní našu obranu proti napätiu ľubovoľného druhu, vrátane emočnej a mentálnej hrozby. Všetky psychologické procesy sú oslabené nedostatočným príjmom živín a väčšina detí i dospelých majú výrazný nedostatok horčíka. Neurologický úpadok ide ruka v ruke s nedostatkom horčíku a jódu, a vstreknuté jedovaté hrozby sa stanú ešte nebezpečnejšími, keď je týchto základných minerálov (vrátane selénu, ktorý je dôležitý na neutralizáciu ortuti) nedostatok.

 

Super-výživa

       Najlepším spôsobom vysporiadania sa s očkovaním alebo akoukoľvek výzvou pre telo je zabezpečiť všetky potrebné živiny. Tieto potreby sú široké a zahŕňajú 13 vitamínov, vyše 20 minerálov, 2 esenciálne mastné kyseliny, 9 esenciálnych aminokyselín, zdroj energie (bielkoviny, sacharidy, tuky), zdroj nukleových kyselín (hlavne RNA), vodu, kyslík a slnečné svetlo. Navyše k tomu sú schopnosti tela detoxikovať sa od nežiadúcich látok rôznymi spôsobmi, udržať vhodnú rovnováhu medzi kyslým a zásaditým, vyrobiť optimálne množstvo bunkovej energie (ako ATP = adenosine-5'-triphosphate = adenozín trifosfát - pozn. prekl.), a udržať vysoko funkčný imunitný systém všetko kľúčovými faktormi pre udržanie si zdravia po očkovaní.

       Je množstvo potravín, ktoré pomôžu telu zvládnuť účinky znečistenia a otravy jedmi. Potraviny nižšie v potravinovom reťazci vo všeobecnosti minimalizujú príjem chemikálií. Silne liečivé potraviny ponúkajú bohatý nutričný profil, ktorý do hĺbky vyživuje telo a posilňuje imunitný systém, zatiaľčo podporuje činnosť srdca a ciev, vylepšuje zdravie zažívacej sústavy a zlepšuje prirodzené čistenie a detoxikáciu.

"Tajomstvo spočíva v zbavení tela nebezpečných chemikálií a v dobrej výžive, takže sa uzdraví samo."

Dr. Sherry Rogers

       Potrebujeme potraviny, ktoré neupadajú na nutričnej hodnote. Potraviny nízko v potravinovom reťazci bojujú s nutričnou podvýživou, ktorá získava na sile v širokom obyvateľstve. Takéto potraviny stimulujú dôležité časti imunitného systému: kmeňové bunky kostnej drene, makrofágy, T-bunky a NK buniek (natural killer cells = bunky - prirodzení zabijaci = bunky zabíjajúce rakovinové bunky a bunky napadnuté vírusmi - pozn. prekl.), slezinu a týmus; všetky sa prejavia zvýšenou aktivitou. Dôležité je, že tieto jedlá s vysokým obsahomo chlorofylu a horčíka majú schopnosť vytvárať nové krvinky ako aj priamo zvyšovať kapacitu krvi na prenos kyslíka.

       V tejto kategórii je množstvo potravín, počnúc spirulinou a chlorellou na začiatku zoznamu. Výhonky a šťavy z pšenice, jačmeňa a ďateliny sú tiež silnými zdrojmi potrebných živín, ktoré nám pomôžu prežiť v hroznom veku jedov, ktoré nás obklopujú. Chemické injekcie (očkovacie látky) vec iba zhoršujú, takže potrebujeme tieto potraviny v našom jedálnom lístku tak-či-onak.

       Európska vesmírna agentúra (European Space Agency = ESA) vybrala spirulinu ako jednu zo základných potravín používaných počas dlhých vesmírnych letov. Odporúčam ľuďom, aby užívali spirulinu v podobe zvanej "omladzujúca" (Rejuvenate), lebo chutí tak dobre, je jednoduché podávať ju deťom, a obsahuje celé zoskupenie "superpotravín" v skvelej kombinácii.6 Šťava z pšenice a jačmeňa pripravená prirodzene doma sú vynikajúce a lacnejšie, avšak nechutia tak dobre dospelým a deťom, ktoré nie sú na tieto prírodné šťavy zvyknuté.

       Omladzujúce prípravky, ktoré odporúčam, sú založené na výskume Dr. Benjamina S. Franka, ktorý v rozsiahlych klinických skúškach a výskumných štúdiách dokázal, že nukleové kyseliny7 sú dôležitými živinami v zmysle zväčšeného rastu (obzvlášť rastu svalov), väčšej odolnosti, kladného účinku na srdcovo-cievnu sústavu, väčšieho objemu pľúc a ľahšieho dýchania (tzn. lepšieho zužitkovania kyslíka), ako aj väčšej odolnosti voči vírusom.

       Dr. Frank zistil, že nukleové kyseliny zvyšujú úroveň energie tým, že značne zvýšia výrobu "vysoko-energetickej" molekuly ATP (adenozín trifosfát). Telo potrebuje energu z ATP na mnoho účelov, vrátane opravy buniek a bunkových tkanív, metabolizmu, zažívania, budovania silneéo imunitného systému, detoxikácie a mnohých iných procesov.

       Dr. Russell Blaylock hovorí zaujímavé veci o vyhýbaní sa poškodeniu zdravia očkovaním:

"Omega-3 mastné kyseliny v rybom oleji sú silnými potláčateľmi imunity. Ak užívate vysoké dávky EPA (eicosapentaenoic acid = eicosapentaenoická kyselina - pozn. prekl.), budete náchylnejší na choroby, keďže EPA je silným potláčateľom imunity. Avšak v prípade reakcie na adjuvant (posilňovač imunitnej odpovede prítomný v očkovacej látke - pozn. prekl.) ju môžete chcieť potlačiť. Štúdie ukazujú, že ak užijete EPA olej hodinu pred vstreknutím veľmi silného adjuvantu zvaného lipopolysacharid (LPS), úplne zablokuje schopnosť LPS vyvolať zápal mozgu. Užívajte stredné dávky EPA každý deň, ak treba aj viac, a skrotíte cytokínovú búrku."

       Dr. Blaylock si je veľmi dobre vedomý toho, že zosilnený nutričný profil pomáha zredukovať zápalové cytokíny. Flavonoidy, vitamíny C, D a E, zinok, horčík, selén a multi-vitamíny môžu zmierniť reakcie a poškodenia zdravia spôsobené očkovaním. Odporúča tiež petržlen a zeler rozmixovať a vypiť cca 225 g tejto zmesi dvakrát denne. Dr. Blaylock hovorí, že petržlen má vysoký obsah flavonoidu zvaného apigenín a zeler má vysoký obsah luteolínu. Podávaním Rejuvenate deťom zaistíte všetko potrebné v koncentrovanej podobe, čo uľahčuje liečbu.

 

Záver

       Človek potrebuje poznať povahu hrozby, aby sa jej mohol vyhnúť.

       Štúdie očkovacích látok pre zvieratá sú veľmi užitočné, aby nám pomohli pochopiť, aké nebezpečné môže byť očkovanie. Dr. Larry Glickman, ktorý je priekopníkom výskumu na Purdue University týkajúceho sa biochemických zmien u psov, napísal:

"Naše prebiehajúce štúdie psov ukazujú, že po bežnom očkovaní výrazne narastá úroveň protilátok,8 ktoré psy vyrábajú proti svojim vlastným tkanivám. Niektoré z týchto protilátok sa ukázali byť účinné proti štítnej žľaze, spojivovým tkanivám ako napr. tým, čo sa nachádzajú v srdcových chlopniach, červeným krvinkám, DNA atď."

       Je množstvo dôvodov oboznámiť sa s týmito informáciami. Je to ten istý postup, aký navrhujem (s niektorými dôležitými dodatkami, ako napr. aktívne drevené uhlie) použiť v prípade otravy vzduchu ropnými produktami. Ľudia tretieho sveta (ktorých rady vo zväčšujúcej miere rozširujú chudobní ľudia prvého sveta), ktorí si nemôžu dovoliť "superpotraviny", môžu tento postup realizovať jednoducho konzumáciou bio potravín dopestovaných v mieste bydliska, ktoré neboli priemyselne spracované. Už aj to je obrovský krok správnym smerom. Množstvo ľudí, ktorí jedia napr. bielu ryžu, má oveľa väčší nedostatok horčíka, než tí, čo jedia ryžu celozrnnú. Konzumácia ovocia, orechov a strukovín spolu s BIO celozrnnou ryžou namiesto našej modernej stravy pozostávajúcej z priemyselne spracovaných potravín ochráni nás všetkých, vrátane našich detí.

 


1. Plošné podávanie vitamínu K všetkým deťom nie je ani zďaleka tak bezpečné, ako nás zdravotnícke úrady ubezpečujú, aj keď sa to nedá porovnávať so škodami, o ktorých je známe, že ich spôsobuje očkovanie proti nákazlivej žltačke typu A. Doplnok vitamínu K od firmy Roche zvaný Konakion obsahuje zložky ako fenol (kyselina karbolová - jedovatá látka destilovaná z uhoľného dechtu), propylén glykol (E1520 - v potravinách zakázaný ropný derivát používaný v nemrznúcich kvapalinách ako aj v hydraulických brzdách) a kyselinu octovú (kyslý antimikrobiálny prostriedok, ktorý môže drasticky zredukovať množstvo prirodzeného vitamínu K, ktorý by sa inak vytvoril v zažívacej sústave). Štúdia bola prípadovo-kontrolnou štúdiou 195 detí s rakovinou narodených v jednej z dvoch nemocníc v Bristole v Anglicku, v porovnaní s 588 zdravými deťmi taktiež narodenými v týchto nemocniciach. Jedna nemocnica podávala vitamín K prevažne ústami, druhá vpichom do svalu. Autori štúdie zistili takmer dvojnásobné riziko leukémie u detí, ktoré dostali vitamín K injekčne. Tieto zistenia boli krajne znepokojujúce. Golding vypočítal, že prípadov leukémie spôsobených injekciami vitamínu K by mohlo byť až 980 len v samotnej Veľkej Británii. Tieto výsledky sú podopreté hláseniami možnej rakovinotvornosti vitamínu K od Israelsa a kol., ktorí sa naznačujú, že nízke hladiny vitamínu K u novorodencov chránia pred rizikom mutácií počas obdobia prudkého rastu a delenia buniek. V porovnaní s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B je injekcia vitamínu K pomerne neškodná, ale je to skutočne len otázka pomeru. Jedna injekcia útočí fenolom a propylén glykolom, druhá rekombinovaným genetickým materiálom, hliníkom, chloridom sodným, dihydrátom fosforečnanu disodného a dihydrátom dihydrogenfosforečnanu sodného.

2. www.naturalnews.com/022267.html

3. www.aidsremission.com/Pages/al-bayati.html

4. "Predviedli sme jedovatosť thimerosalu tak, že sme ho použili na zabitie neurónov v bunkovej kultúre. Pri koncentrácii thimerosalu 50x10-6 mol/m3 bola jeho schopnosť zabíjať neuróny zdvojnásobená pridaním takého množstva hliníka, aké sa bežne vyskytuje v očkovacích látkach. Samotný hliník sa pri tejto úrovni nejavil byť jedovatým, ale zvyšuje jedovatosť thimerosalu. Pravdepodobne zvyšuje rýchlosť, akou sa thimerosal rozpadá a uvoľňuje etylortuť, ktorá je jedovatou látkou" - svedectvo prof. Boyda Haleyho, vedúceho Katedry chémie na University of Kentucky

5. Autizmus a otrava hliníkom v očkovacích látkach; www.whale.to/a/wedewer.html

6. Iné "superpotraviny" a živiny boli pridané, aby telo malo potrebné podporné živiny. Napr. d-ribóza bola pridaná, aby mohol byť tento kľúčový sacharid použitý na výrobu väčšieho množstva RNA/DNA a ATP. Esenciálne mastné kyseliny buď z naklíčených ľanových alebo šalviových semienok sú pridané na optimalizáciu fungovania bunkových membrán. Rozpustné ryžové otruby boli pridané kvôli širokej palete antioxidantov. Rejuvenate Plus má kompletný multivitamín založený na koenzýme, vysoký obsah polyfenolu a enzýmov obsahujúcich výťažok z rastlinných klíčkov, rastlinné zdroje bielkovín (ryža, konope, klíčky), lecitín pre vylepšenie fungovania bunkových membrán a pečene, enzýmy pre vylepšenie trávenia týchto živín, aloe vera pre vylepšenie imunity a fungovania čriev, minerály z morských rias, vylepšovače chute fungujúce ako prebiotiká a bylinky ako ďatelina a prášok zo šťavy z koreňa cukrovej repy a zázvor.

7. Prírodnými zdrojmi RNA v Rejuvenate sú chlorela, droždie, spirulina, chlorellový rastový faktor a výťažky RNA z droždia. Popri tom, že sú to výborné zdroje RNA majú tieto zložky veľa iných žiadúcich vlastností, ako napr. schopnosť 1. detoxikovať od chemikálií a ťažkých kovov, 2. zničiť nežiadúce mikróby a 3. zlepšiť fungovanie čriev a imunitného systému.

8. Protilátky proti vlastnému telu sa vytvoria proti mnohým vnútorným biochemikáliám vrátane fibronektínu, laminínu, DNA, albumínu, cytochrómu C, kardiolipínu a kolagénu. Čo bolo obzvlášť pozorované u očkovaných psov (ale nie u neočkovaných psov), boli útoky na vlastný fibronektín, ktorý je potrebný pri oprave bunkového tkaniva, delení a raste buniek, i diferenciácii medzi tkanivami a orgánmi v žijúcom organizme. Očkované psy si tiež vytvorili protilátky proti laminínu, ktorý účinkuje v mnohých činnostiach bunky vrátane priľnavosti, rozširovania, diferenciácie, množenia a pohybu buniek.