Preočkovanie 13-ročných detí proti čiernemu kašľu - analýza

28.04.2010 12:00

       Deti v súčasnosti absolvujú základné očkovanie do veku 1 rok, preočkované sú do veku 6 rokov; už toto preočkovanie je z hľadiska závažnosti ochorenia prakticky zbytočné. Čierny kašeľ je ochorenie, ktoré je nebezpečné skôr pre malé deti (do 6 mesiacov, poťažne 1 roku) pretože majú úzke dýchacie cesty a ešte nedokážu účinne vykašliavať. Pre väčšie deti je to nepríjemné, no zväčša nie nebezpečné ochorenie. V roku 2008 ochorelo 105 ľudí, z toho 66% bolo riadne očkovaných, u 10% bol očkovací status neznámy. Nikto nezomrel. V roku 2009 ochorelo 289 ľudí, nikto nezomrel. Zdravotný dopad zavedenia ďalšieho preočkovania bude preto v pozitívnom zmysle minimálny.

       Vakcína podaná v 13 rokoch teda stratí účinok najneskôr do veku 18 rokov. ÚVZ už teraz uvažuje o zavedení pravidelného preočkovávania dospelých. Budeme sa všetci povinne preočkovávať každých 5 rokov proti ochoreniu, ktoré nás neohrozuje?

 

       Viac na stránke rizikaockovania.sk.