Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie — 18x DOPLNENÉ

06.02.2019 09:02

Ing. Marián Fillo

 

Doplnenia a zmeny:

 • 27.XII.2010 o 230 — pôvodné vydanie tohto článku
 • 31.XII.2010 o 917 — do Vysvetliviek doplnený fenol
 • 24.XII.2011 o 2205 — doplnené odkazy na podrobnejší popis väčšiny prídavných látok
 • 14.I.2012 o 2040 — doplnené odkazy na popisy prídavných látok sorbitol, manitol, chlorid vápenatý, fenolová červeň a dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, ako aj podfarbenie povinných a alternatívne povinných vakcín
 • 15.I.2012 o 008 — doplnené odkazy na súhrny charakteristických vlastností
 • 11.II.2012 o 2128 — doplnené ďalšie zložky vakcíny Infanrix Polio podľa austrálskeho príbalového letáku
 • 5.IV.2012 o 939 — doplnené odkazy na popisy prídavných látok dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, fenol, sacharóza, síran horečnatý, síran neomycínu a thiomersal
 • 4.X.2012 o 425 — doplnená nová vakcína Nimenrixbalenie vakcíny Hexyon
 • 14.VII.2013 o 615 — doplnené nové vakcíny Bexsero a Hexyon/Hexacima; zmazané vakcíny s vypršanou registráciou D.T.COQ/D.T.P., Dultavax a RabiPur; doplnený nový stĺpec ZP (úhrada zdravotnou poisťovňou)
 • 23.XI.2014 o 1715 — doplnené odkazy na popisy prídavných látok močovina, želatína, bórax a oktoxinol 9
 • 9.I.2016 o 2140 — zmazané vakcíny s vypršanou registráciou Act-Hib, Imovax Polio, Infanrix Penta, Polystafana, Tritanrix HepB, VaxiGrip Junior; doplnené vakcíny Fluarix Tetra, Fluenz Tetra, Gardasil 9; doplnené označenie vakcín, vyrobených pomocou génového inžinierstva, znakom ° pred obchodným názvom vakcíny; doplnené ďalšie zložky viacerých vakcín podľa austrálskych, amerických, kanadských a novozélandských príbalových letákov; zmenení výrobcovia po akvizíciách Novartis => GlaxoSmithKline, Baxter => Pfizer ai.; upravená úhrada zdravotnou poisťovňou podľa novej kategorizácie
 • 10.I.2016 o 2306 — doplnené vakcíny Imvanex, Optaflu, VacTeta; doplnené odkazy na podrobnejší popis glutaraldehydu
 • 13.I.2016 o 2247 — doplnené odkazy na podrobnejší popis kyselinu chlórovodíkovú
 • 11.V.2016 o 2359 — doplnená nová vakcína Vaxelis; zmazaná vakcína s vypršanou registráciou Boostrix Lag.
 • 18.VII.2017 o 118 — doplnené nové vakcíny: Tetraxim, TruMenBa, VacDiTe, Vaxigrip Tetra; zmazané vakcíny s vypršanou registráciou: BCG Vaccine SSI, Meningococcal Polysaccharide Vaccine A+C; výrobca vakcíny VacTeta premenovaný z Empower Pharma na BioDrug
 • 19.X.2017 o 2152 — zmazaná vakcína OptaFlu, ktorej vypršala registrácia; pridané vekové obmedzenia
 • 11.XII.2018 o 1100 — opravené už nefungujúce odkazy na stránku ŠÚKL-u (Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv); zmazané vakcíny Fluarix, Pneumo 23 a Prevenar, ktorým už vypršala registrácia; doplnené nové vakcíny InfluVac Tetra a Shingrix; do vysvetliviek doplnený tylozín
 • 27.I.2019 o 1557 — doplnená vakcína Vivotif
 • 6.II.2019 o 902 — u vakcíny Nimenrix aktualizovaný výrobca (predtým GlaxoSmithKline, dnes Pfizer); aktualizované preplácanie vakcín zdravotnou poisťovňou

 

       Z tohto prehľadu boli vynechané už neaktuálne očkovacie látky (vakcíny) proti prasacej a vtáčej chrípke, ako aj očkovacie látky proti sezónnej chrípke používané v minulých chrípkových sezónach. Pod tabuľkou nájdete vysvetlivky. Ružovo/fialovo podfarbené vakcíny sa štandardne používajú v povinnom očkovaní. Žlto podfarbené vakcíny by sa teoreticky tiež dali použiť v povinnom očkovaní.

 

Názov vakcíny /
Vekové obmedzenie
Výrobca Proti čomu ZP Prídavné látky
Adacel

od 4 rokov iba na
    preočkovanie
Sanofi Pasteur záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ
n fosforečnan hlinitý 1,5 mg
   (z toho hliník 330 µg),
formaldehyd,
glutaraldehyd,
fenoxyetanol
Alteana

od 9 týždňov
Imuna Pharm tetanus p hydroxid hlinitý (z toho hliník < 1 mg),
chlorid sodný,
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogénfosforečnan draselný,
formaldehyd
°*Ambi rix

od 1 roka do 15
    rokov (vrátane)
GlaxoSmithKline HepA
HepB
n hydroxid hlinitý (z toho hliník 50 µg),
fosforečnan hlinitý (z toho hliník 400 µg),
neomycín,
chlorid sodný
*Avaxim  160 U
 
od 16 rokov
Sanofi Pasteur HepA p hydroxid hlinitý (z toho hliník 100–500 µg),
fenoxyetanol,
formaldehyd (až 5–20 µg),
živná pôda M199-H,
neomycín,
polysorbát 80,
kyselina chlórovodíková alebo
hydroxid sodný
°Bex sero

od 2 mesiacov
GlaxoSmithKline menB n hydroxid hlinitý (z toho hliník 519 µg),
chlorid sodný (3,125 mg),
histidín (776 µg),
kanamycín (< 10 ng),
deoxycholát sodný,
latex,
sacharóza (10 mg)
Boo strix

od 4 rokov iba na
    preočkovanie
GlaxoSmithKline záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ
č hydroxid hlinitý (z toho hliník 300 µg),
fosforečnan hlinitý (z toho hliník 200 µg),
chlorid sodný (4,4 mg),
formaldehyd (< 100 µg),
glutaraldehyd,
latex,
glycín,
polysorbát 80 (< 100 µg)
Boostrix Polio
   a
Boostrix Polio Lag.

od 4 rokov iba na
    preočkovanie
GlaxoSmithKline záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
detská obrna
p

n
hydroxid hlinitý (z toho hliník 300 µg),
fosforečnan hlinitý (z toho hliník 200 µg),
neomycín,
polymyxín,
formaldehyd,
živná pôda M199 (obsahuje
   glutaman sodný,
   polysorbát 80),
chlorid sodný
°Cer varix

od 9 rokov
GlaxoSmithKline HPV2 p hydroxid hlinitý (z toho hliník 500 µg),
3-0-desacyl-4'-monofosforyl-lipid (50 µg),
chlorid sodný (4,4 mg),
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (624 µg),
hmyzie a vírusové bielkoviny (< 40 ng),
bielkoviny zo stieh baktérií (< 150 ng),
latex
°Du k oral

od 2 rokov
Valneva cholera n dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
   (1,95 mg),
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
   (9,39 mg),
 chlorid sodný  (25,5 mg),
 hydrogenuhličitan sodný  (3,6 g),
uhličitan sodný (400 mg),
sacharín sodný (30 mg),
citrónan sodný (6 mg),
kyselina citrónová (1,45 g),
malinová príchuť (70 mg),
sodík spolu 1,1 g
Encepur aadults
   a
Encepur children

od 12 rokov
    resp.
od 1 do 11 rokov
    (vrátane)
GlaxoSmithKline kliešťová
encefalitída
n

n
hydroxid hlinitý (z toho hliník
   až 300–400 / 150–200 µg),
formaldehyd (5 / 2,5 µg),
chlorid sodný,
sacharóza,
neomycín,
chlórtetracyklín,
gentamicín,
vaječné a kuracie bielkoviny,
trometamol
°Engerix-B 10 µg
   a
°Engerix-B 20 µg

do 15 rokov
    resp.
od 16 rokov
GlaxoSmithKline HepB p

p
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, (355 / 710 µg)
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (490 / 980 µg),
hydroxid hlinitý
   (z toho hliník 250 / 500 µg),
polysorbát 20,
chlorid sodný (4,5 / 9 mg),
latex
°Euvax B 10 µg
   a
°Euvax B 20 µg

do 15 rokov
    resp.
od 16 rokov
LG Life Sciences HepB n

n
hydroxid hlinitý
   (z toho hliník 250 / 500 µg),
thiomersal (ortuť, 50 / 100 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný,
hydrogenfosforečnan sodný,
chlorid sodný
°Fen drix

od 15 rokov
GlaxoSmithKline HepB p 3-0-desacyl-4'-monofosforyl-lipid (50 µg),
fosforečnan hlinitý (z toho hliník 500 µg),
chlorid sodný
Fluarix Tetra

od 6 mesiacov
GlaxoSmithKline chrípka4 n

n
chlorid sodný (3,75 mg),
chlorid draselný (100 µg),
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (1,3 mg),
dihydrogenfosforečnan draselný (200 µg),
hexahydrát chloridu horečnatého,
sacharóza,
α-tokoferolhydrogénsukcinát
   (< 100 / 135 µg),
vaječné a kuracie bielkoviny
   (napr. ovalbumín < 50 ng),
síran gentamicínu (< 150 ng),
hydrokortizón (< 1,6 µg),
deoxycholát sodný (< 65 µg),
formaldehyd (< 5 µg),
polysorbát 80 (< 550 µg),
oktoxinol 10 (< 115 µg)
°Fluenz Tetra

od 2 do 18 rokov
MedImmune chrípka4 n vaječné a kuracie bielkoviny
   (napr. ovalbumín),
gentamicín,
sacharóza,
hydrogenfosforečnan draselný,
dihydrogenfosforečnan draselný,
bravčová želatína typu A,
argíniumchlorid,
monohydrát glutamanu sodného
FSME-Immun  Junior
   a
FSME-Immun

od 1 do 15 rokov
    resp.
od 16 rokov
Pfizer kliešťová
encefalitída
n


n
protamíniumsulfát,
gentamicín,
neomycín,
formaldehyd,
latex,
ľudský albumín,
chlorid sodný,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný,
sacharóza,
hydratovaný hydroxid hlinitý (z toho
   hliník 175 / 350 µg)
°Gardasil
   alebo
°Silgard

od 9 rokov
Sanofi Pasteur
  
Merck Sharp & Dohme
HPV4 n

č
amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (z toho hliník 225 µg),
chlorid sodný (9,56 mg),
L-histidín (780 µg),
polysorbát 80 (50 µg),
dekahydrát tetraboritanu sodného (bórax)
   (35 µg),
bielkovina z kvasníc (< 7 µg)
°Gardasil 9

od 9 rokov
Sanofi Pasteur HPV9 n amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (z toho hliník 500 µg),
chlorid sodný (9,56 mg),
L-histidín (780 µg),
polysorbát 80 (50 µg),
dekahydrát tetraboritanu sodného (bórax)
   (35 µg),
bielkovina z kvasníc (< 7 µg)
*Havrix 720 Junior monodose
   a
*Havrix 1440 Dosis adulta

od 1 do 18 rokov
    resp.
od 16 rokov
GlaxoSmithKline HepA p


p
hydroxid hlinitý
   (z toho hliník 250 / 500 µg),
polysorbát 20 (25 / 50 µg),
aminokyseliny (1,5 / 3 mg),
bielkoviny ľudských buniek (< 2,5 / 5 µg),
latex,
hydrogenfosforečnan sodný,
dihydrogenfosforečnan draselný,
chlorid sodný,
chlorid draselný,
formaldehyd (< 50 / 100 µg),
síran neomycínu (< 20 / 40 ng)
°HBVaxPro

do 15 rokov
Sanofi Pasteur HepB n amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (z toho hliník 250 µg),
tiokyanatan draselný,
latex,
bielkoviny z kvasiniek,
formaldehyd,
chlorid sodný,
dekahydrát tetraboritanu sodného (bórax)
°Hexacima
   alebo
°Hexyon

od 6 týždňov
    do 2 rokov
Sanofi Pasteur záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
HepB,
Hib,
detská obrna
p

n
hydroxid hlinitý  (z toho hliník 600 µg),
hydrogénfosforečnan sodný,
dihydrogénfosforečnan draselný,
trometamol,
formaldehyd,
glutaraldehyd,
streptomycín,
neomycín,
polymyxín,
sacharóza,
esenciálne aminokyseliny (cystín, tyrozín, arginín hydrochlorid, histidín, izoleucín, leucín, lyzín hydrochlorid, methionín, fenylalanín, treonín, tryptofán, valín)
IDflu
   alebo
Intanza

od 60 rokov
Sanofi Pasteur chrípka3 n

n
chlorid sodný,
chlorid draselný,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný,
kuracie bielkoviny (napr. ovalbumín < 50 ng),
neomycín (< 0,05 pg),
formaldehyd (< 600 ng),
oktoxinol 9 (< 150 µg)
Imovax D.T. Adult

od 10 rokov
Sanofi Pasteur záškrt,
tetanus
p hydroxid hlinitý (z toho hliník 600 µg),
formaldehyd,
chlorid sodný,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný
Imovax Rabies Vero
/ Verorab


 
Sanofi Pasteur besnota n neomycín,
polymyxín,
streptomycín,
ľudský albumín (2,5 mg),
hovädzí sérový albumín (< 50 ng),
maltóza (52,5 mg),
živná pôda Basic Medium Eagle (obsahuje soli, vitamíny, aminokyseliny vrátane L-fenylalanínu),
β-propiolaktón,
chlorid sodný (2 mg)
Imvanex

od 18 rokov
Bavarian Nordic pravé kiahne n kuracie bielkoviny,
benzonáza,
gentamicín,
trometamol,
chlorid sodný
Infanrix

od 2 mesiacov
GlaxoSmithKline záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ
n hydroxid hlinitý
   (z toho hliník < 625 µg),
glutaraldehyd,
formaldehyd (< 100 µg),
polysorbát 80 (< 100 µg),
chlorid sodný (4,5 mg)
Infanrix Hexa

od 6 týždňov
    do 3 rokov
GlaxoSmithKline záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
HepB,
HiB,
detská obrna
p hydroxid hlinitý  (z toho
    hliník 500 µg),
fosforečnan hlinitý (z toho
    hliník 320 µg),
formaldehyd,
laktóza (12,6 mg),
chlorid sodný (4,5 mg),
chlorid draselný,
živná pôda M199 (obsahuje
   glutaman sodný),
polysorbát 20,
polysorbát 80,
neomycín,
polymyxín B,
glycín,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný,
bielkoviny z kvasiniek
Infanrix Polio

od 16 mesiacov
    do 13 rokov
    (vrátane) iba na
    preočkovanie
GlaxoSmithKline záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
detská obrna
p hydroxid hlinitý
   (z toho hliník < 600 µg),
formaldehyd  (< 100 µg),
glutaraldehyd,
chlorid sodný (4,5 mg),
chlorid draselný,
živná pôda M199 (obsahuje
   glutaman sodný),
polysorbát 80 (< 100 µg),
latex,
neomycín (< 50 pg),
polymyxín B (< 10 pg),
glycín,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný
Infanrix-IPV+HiB

od 2 mesiacov
    do 3 rokov
GlaxoSmithKline záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
HiB,
detská obrna
n hydroxid hlinitý (z toho hliník 500 µg),
formaldehyd (< 100 µg),
glutaraldehyd,
laktóza (12,6 mg),
  fenoxyetanol,
chlorid sodný (4,5 mg),
chlorid draselný,
živná pôda M199 (obsahuje
   glutaman sodný),
polysorbát 80 (< 100 µg)
neomycín (< 50 pg),
polymyxín (< 10 pg),
glycín,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný
InfluVac
   alebo
InfluVac Tetra

od 6 mesiacov
Mylan IRE
Healthcare
Limited
chrípka3

chrípka4
p vaječné a kuracie bielkoviny
   (napr. ovalbumín < 100 ng),
síran gentamicínu (< 1 ng),
formaldehyd (< 10 µg),
cetyltrimetylamóniumbromid (< 20 µg),
polysorbát 80,
chlorid sodný (4 mg),
citran sodný (< 1 mg),
sacharóza (< 200 µg),
chlorid draselný (100 µg),
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (670 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný (100 µg),
dihydrát chloridu vápenatého (67 µg),
hexahydrát chloridu horečnatého (50 µg),
hydrokortizón,
vínan tylozínu
Ixiaro

od 2 mesiacov
Valneva japonská
encefalitída
n hydroxid hlinitý (z toho hliník 250 µg),
hydrogenfosforečnan sodný (397,5 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný (72 µg),
chlorid sodný (4,5 mg),
síran protamínu (< 500 ng),
hovädzí sérový albumín (< 50 ng),
formaldehyd (< 100 µg),
disiričitan sodný (< 100 µg),
DNA opičích buniek (< 100 pg),
bielkoviny opičích buniek (< 300 ng)
Menveo

od 2 rokov
GlaxoSmithKline menACWY n sacharóza,
dihydrogenfosforečnan draselný,
chlorid sodný,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
záškrtový toxoid CRM197
   (32,7–64,1 µg),
formaldehyd (< 300 ng)
°*M-M-RvaxPro

od 12 mesiacov
    (mimoriadne
    od 9 mesiacov)
Sanofi Pasteur osýpky,
príušnice,
ružienka
p sorbitol (14,5 mg),
fosforečnan sodný,
fosforečnan draselný,
sacharóza (1,9 mg),
hydrolyzovaná želatína (14,5 mg),
glutaman sodný,
hydrogenuhličitan sodný,
neomycín (25 µg),
fenolová červeň,
živná pôda M199 s Hanksovými soľami (obsahuje
   polysorbát 80),
živná pôda Minimum Essential Medium Eagle,
kyselina chlórovodíková,
hydroxid sodný,
sérum z hovädzieho plodu (< 500 ng),
rekombinantný ľudský albumín (< 300 µg)
NeisVac-C

 od 2 mesiacov
Pfizer menC p hydroxid hlinitý (z toho hliník 500 µg),
 chlorid sodný (4,1 mg),
tetanový toxoid (10–20 µg)
Nimenrix

od 6 týždňov
Pfizer menACWY n trometamol (97 µg),
sacharóza (28 mg),
chlorid sodný (4,5 mg),
tetanový toxoid (44 µg)
Prevenar 13

od 6 týždňov
Pfizer pneumokoky č fosforečnan hlinitý
   (z toho hliník 125 µg),
chlorid sodný (4,25 mg),
kyselina jantárová (295 µg),
polysorbát 80 (100 µg),
záškrtový toxoid CRM197 (34 µg)
*Priorix
   a
*Priorix lag

od 9 mesiacov
GlaxoSmithKline osýpky,
príušnice,
ružienka
p

n
aminokyseliny,
laktóza,
sorbitol (9 mg),
mannitol,
síran neomycínu,
vaječné bielkoviny,
bližšie neurčený hovädzí materiál
*Priorix Tetra
   a
*Priorix Tetra lag

od 11 mesiacov
    do 12 rokov
    (vrátane),
    výnimočne od
    9 mesiacov
GlaxoSmithKline osýpky,
príušnice,
ružienka,
ovčie kiahne
č

n
aminokyseliny,
laktóza,
sorbitol (14 mg),
mannitol,
síran neomycínu,
vaječné bielkoviny,
živná pôda M199 (obsahuje
   polysorbát 80 a glutaman sodný),
bližšie neurčený hovädzí materiál
*ProQuad

od 1 roka
    (výnimočne od
    9 mesiacov)
Sanofi Pasteur osýpky,
príušnice,
ružienka,
ovčie kiahne
n sorbitol (16 mg),
chlorid sodný (2,4 mg),
chlorid draselný (60 µg),
hydrogenfosforečnan sodný (340 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný (72 µg),
hydrogenfosforečnan draselný (36 µg),
sacharóza (21 mg),
hydrolyzovaná želatína (11 mg),
glutaman sodný (400 µg),
hydrogenuhličitan sodný (170 µg),
ľudský albumín (310 µg),
bielkoviny a DNA ľudských buniek,
neomycín (< 16 µg),
teľacie sérum (< 500 ng),
fenolová červeň,
živná pôda M199 s Hanksovými soľami (obsahuje
   polysorbát 80),
živná pôda Minimum Essential Medium Eagle,
kyselina chlórovodíková,
hydroxid sodný,
močovina
Rotarix

od 6 do 24
    týždňov
GlaxoSmithKline rotavírusy č sacharóza (9 mg),
dextrán,
aminokyseliny,
sorbitol (13,5 mg),
Dulbeccova modifikácia Eaglovho média (
   chlorid sodný,
   chlorid draselný,
   síran horečnatý,
   tris(dusičnan) železitý,
   dihydrogenfosforečnan sodný,
   D-glukóza,
   pyrohroznan sodný,
   vitamíny,
   L-cystín,
   L-tyrozín,
   L-glutamín,
   chlorid vápenatý,
   hydrogenuhličitan sodný,
   fenolová červeň),
xantánová guma,
uhličitan vápenatý,
adipan sodný,
latex,
prasací cirkovírus typ 1,
bližšie neurčený prasací materiál
°Rotateq

od 6 do 32
    týždňov
Sanofi Pasteur
   a
Merck, Sharp & Dohme
rotavírusy č sacharóza (1,08 g),
citran trisodný,
monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
hydroxid sodný,
polysorbát 80,
živná pôda,
sérum z hovädzieho plodu,
DNA prasacích cirkovírusov typ 1 a 2,
bližšie neurčený prasací materiál
Shingrix GlaxoSmithKline pásový opar n extrakt z rastliny Quillaja saponaria Molina, frakcia 21 (QS-21) (50 µg),
3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL) zo Salmonella minnesota (50 µg),
sacharóza,
polysorbát 80,
dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
hydrogenfosforečnan draselný,
dioleoylfosfatidylcholín,
cholesterol,
chlorid sodný,
bezvodý hydrogenfosforečnan sodný,
dihydrogenfosforečnan draselný
Stam aril

od 9 mesiacov
    (výnimočne od
    6 mesiacov)
Sanofi Pasteur žltá zimnica n laktóza (16 mg),
sorbitol (8 mg),
L-histidín hydrochlorid (833 µg),
L-alanín (362 µg),
 chlorid sodný  (1,6 mg),
chlorid draselný (54 µg),
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (298 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný (63 µg),
chlorid vápenatý (39 µg),
síran horečnatý (29 µg),
vaječné a kuracie bielkoviny,
bližšie neurčený hovädzí materiál
Synflorix

od 6 týždňov
    do 5 rokov
GlaxoSmithKline pneumokoky p chlorid sodný (4,3 mg),
fosforečnan hlinitý
   (z toho hliník 500 µg),
záškrtový toxoid (3–6 µg),
tetanový toxoid (5–10 µg),
bielkovina D baktérie Haemophilus influenzae (9–16 µg)
Tetavax Sanofi Pasteur tetanus n hydroxid hlinitý (z toho hliník 600 µg),
formaldehyd,
chlorid sodný,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný
Tetraxim

od 2 mesiacov
    do 12 rokov
    (vrátane)
Sanofi Pasteur záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
detská obrna
p hydroxid hlinitý (z toho
   hliník 300 µg),
formaldehyd,
hydroxid sodný,
kyselina octová,
fenoxyetanol,
bezvodý etanol,
živná pôda M199 s Hanksovými soľami (obsahuje
   polysorbát 80),
glutaraldehyd,
neomycín,
streptomycín,
polymyxín B
TruMenBa

od 10 rokov
Pfizer menB n fosforečnan hlinitý (z toho
    hliník 250 µg),
chlorid sodný,
histidín,
polysorbát 80
°*Twinrix Adult
   a
°*Twinrix Paediatric

od 16 rokov
    resp.
od 1 do 15 rokov
GlaxoSmithKline HepA,
HepB
n

n
hydroxid hlinitý (z toho
   hliník 50 / 25 µg),
fosforečnan hlinitý (z toho
   hliník 400 / 200 µg),
aminokyseliny (1000 / 500 µg),
bielkoviny ľudských buniek (< 2,5 / 1,25 µg),
bielkoviny kvasiniek,
polysorbát 20, (< 50 / 25 µg),
formaldehyd (< 100 / 50 µg),
hydrogenfosforečnan sodný (< 7 / 3,5 µg),
dihydrogenfosforečnan sodný (< 5 / 2,5 µg),
trometamol (< 250 / 125 µg),
síran neomycínu (< 20 / 10 ng),
chlorid sodný (9 / 4,5 mg),
bližšie neurčený hovädzí materiál
Typhim Vi

od 2 rokov
Sanofi Pasteur týfus n fenol (< 1,25 mg),
hexa-decyl-tri-metyl-amónium-bromid,
poly-di-metyl-siloxán,
formaldehyd (< 100 µg),
chlorid sodný (4,15 mg),
hydrogenfosforečnanu sodný (< 65 µg),
dihydrogenfosforečnan sodný (< 23 µg)
VacDiTe

dospievajúci
    a dospelí
BioDrug záškrt,
tetanus
p hydroxid hlinitý (z toho
   hliník < 500 µg),
chlorid sodný,
thiomersal
VacTeta

od 2 mesiacov
BioDrug tetanus n hydroxid hlinitý (z toho
   hliník < 700 µg),
chlorid sodný,
formaldehyd
*Vaqta 25 U
   a
*Vaqta 50 U

od 12 mesiacov
    do 17 rokov
    resp.
od 18 rokov
Merck Sharp & Dohme HepA p

p
dekahydrát tetraboritanu sodného (bórax) (35 / 70 µg),
amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (z toho
   hliník 225 / 450 µg),
ľudské bielkoviny (< 50 / 100 µg),
ľudská DNA (< 2 / 4 pg),
hovädzí albumín (< 50 / 100 pg),
formaldehyd (< 400 / 800 ng),
neomycín (< 5 / 10 ng),
chlorid sodný (4,5 / 9 mg)
*Varivax

od 12 mesiacov
    (výnimočne od
    9 mesiacov)
Merck Sharp & Dohme ovčie kiahne n sacharóza (25 mg),
močovina,
hydrolyzovaná želatína (12,5 mg),
chlorid sodný (3,2 mg),
chlorid draselný (80 µg),
glutaman sodný (500 µg),
hydrogenfosforečnan sodný (450 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný (80 µg),
dihydrogenfosforečnan sodný,
neomycín,
kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA),
sérum z hovädzieho plodu,
ľudské bielkoviny a DNA
°Vaxelis

od 6 týždňov
    do 15 mesiacov
Sanofi Pasteur záškrt,
tetanus,
čierny kašeľ,
HepB,
HiB,
detská obrna
n meningokoková bielkovina,
fosforečnan hlinitý (z toho hliník 170 µg),
amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (z toho hliník 150 µg),
glutaraldehyd,
formaldehyd,
neomycín,
streptomycín,
polymyxín B,
fosforečnan sodný
Vaxigrip
    a
Vaxigrip Tetra

od 6 mesiacov
    resp.
od 3 rokov
Sanofi Pasteur chrípka3

chrípka4
p

n
chlorid sodný,
chlorid draselný,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný,
vaječné a kuracie bielkoviny (napr. ovalbumín < 50 ng),
neomycín (< 20 pg),
formaldehyd (< 30 µg),
oktoxinol 9 (< 200 µg)
Vivotif PaxVax týfus n sacharóza,
kyselina askorbová (vitamín C, E300),
kyslý kazeínový hydrolyzát,
bezvodá laktóza,
stearan horečnatý (E470),
želatína,
oxid titaničitý (E171),
erytrozín (E127),
žltý oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172),
ftalát hydroxypropylmetylcelulózy,
etylénglykol,
dietylftalát
*Zostavax

od 50 rokov
Sanofi Pasteur
   a
Merck Sharp & Dohme
pásový opar n sacharóza (41,05 mg),
hydrolyzovaná bravčová želatína (20,53 mg),
chlorid sodný (5,25 mg),
chlorid draselný (130 µg),
glutaman sodný (820 µg),
hydrogenfosforečnan sodný (750 µg),
dihydrogenfosforečnan draselný (130 µg),
hydroxid sodný,
močovina (8,55 mg),
ľudské bielkoviny a DNA,
teľacie sérum,
neomycín

 

Vysvetlivky

 • * — očkovacie látky označené hviezdičkou boli vyrobené s použitím bunkových kultúr pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov
 • ° — očkovacie látky označené krúžkom boli vyrobené pomocou génového inžinierstva resp. geneticky manipulovaných organizmov
 • amfotericín B = antibiotikum
 • BCG = Bacillus Calmette-Guérin; baktéria tuberkulózy hovädzieho dobytka používaná na očkovanie ľudí proti ľudskej tuberkulóze
 • čierny kašeľ = dávivý kašeľ = pertussis
 • detská obrna = poliomyelitída = polio
 • fenol = kyselina karbolová = hydroxybenzén = nervový jed; má leptavé účinky na všetky tkanivá v tele. Môže spôsobiť dermatitídu, popáleniny 2. a 3. stupňa, systémovú otravu (rýchlo preniká do buniek), srdcovú arytmiu, kŕče, kómu a smrť. Poškodzuje obličky a pečeň.
 • fenoxyetanol = etylénglykol-fenyl-éter = baktericíd (látka usmrcujúca baktérie) a konzervant. Môže byť znečistený rakovinotvorným 1,4-dioxánom. Na zvieratá pôsobí mutagénne (spôsobuje mutácie DNA), na ľuďoch mutagenita nebola testovaná. Poškodzuje mozog a nervovú sústavú testovaných zvierat, na ľuďoch neurotoxicita nebola testovaná. Poškodzuje žľazy s vnútorným vylučovaním (endokrinné).
 • formaldehyd = rakovinotvorná (karcinogénna) látka; používa sa na zabitie živých baktérií resp. vírusov pri výrobe vakcíny
 • fosforečnan hlinitý = látka jedovatá pre nervovú sústavu; pridáva sa ako adjuvant - na zosilnenie imunitnej odpovede
 • gentamicín = antibiotikum
 • HepA = hepatitída A = nákazlivá žltačka (vírusový zápal pečene) typu A
 • HepB = hepatitída B = nákazlivá žltačka (vírusový zápal pečene) typu B
 • HPV = human papilloma virus = ľudský papilóma vírus; podieľa sa na vzniku rakoviny krčka maternice ai.; HPV2 = 2 kmene HPV; HPV4 = 4 kmene HPV; HPV9 = 9 kmeňov HPV
 • HiB = baktéria Haemophilus influenzae typu B
 • hydroxid hlinitý = látky jedovaté pre nervovú sústavu; pridáva sa ako adjuvant - na zosilnenie imunitnej odpovede
 • chlorid sodný = kuchynská soľ
 • chlórtetracyklín = antibiotikum
 • chrípka3 = 3 kmene chrípkového vírusu; chrípka4 = 4 kmene chrípkového vírusu
 • manitol = E421 = náhradné sladidlo, protispekavá látka, stabilizátor, rozpúšťadlo
 • men = meningokoky; menAC = meningokoky A a C; menB = meningokoky B; menC = meningokoky C; menACWY = meningokoky A, C, W135 a Y
 • neomycín = antibiotikum
 • osýpky = morbili
 • ovčie kiahne = varicella
 • pásový opar = herpes zoster
 • polymyxín = antibiotikum
 • polysorbát 80 = E433 = polyoxietylén sorbitan monooelát = látka poškodzujúca pohlavné orgány, tzn. znižujúca plodnosť
 • príušnice = mumps = parotitída
 • ružienka = rubeola
 • sacharóza = bežný (repný/trstinový) cukor
 • sorbitol = E420 = náhradné sladidlo, zahusťovadlo - nevhodné pre malé deti
 • streptomycín = antibiotikum
 • thiomersal = konzervant obsahujúci etylortuť; prudký jed, poškodzuje mozog a nervovú sústavu
 • tuberkulóza = TBC = suchoty; viď tiež BCG
 • tylozín = antibiotikum
 • záškrt = diftéria
 • ZP = úhrada zdravotnou poisťovňou (p = plne hradené zdravotnou poisťovňou, č = čiastočne hradené = doplatok, n = poisťovňa nič nehradí)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.