Prednášky o očkovaní v Záhorskej Vsi v sobotu 19.VI.2010

19.06.2010 09:00

Milé (budúce) mamičky a oteckovia,

rodinné centrum Štuplíci Vás srdečne pozýva na stretnutie

O očkovaní detí

 

Kde:

rodinné centrum Štuplíci - budova rímsko-katolíckej fary,

Hlavná ul., Záhorská Ves

 
Kedy:

v sobotu 19. júna 2010 od 9:00

 
Program:

9:00 Tomáš Konc:

  Etika vo výskume alebo Z čoho sa vyrábajú vakcíny?


  11:00 Iva Vranská-Rojková z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

Inak o očkovaní

 

možno bonus o 14:00 - pediater:

Choroby, proti ktorým sa na Slovensku očkuje a ich liečba.

Očkovací kalendár.


Vstupné:

rodina 3,- €

(z dôvodu nadväznosti jednotlivých prednášok nie je možné 
zúčastniť sa len jednej resp. niektorých častí programu)