Prednáška „Živé vakcíny v povinnom očkovaní detí“ v Žiline vo štvrtok 24.IV.2014 od 16:30

24.04.2014 16:30
Čo: prednáška „Živé vakcíny v povinnom očkovaní detí“
Kde: čajovňa Dobrá myseľ
Štúrova 1
Žilina-Staré mesto
Kedy: štvrtok
24. apríla/dubňa 2014
od 1630
Kto: Mgr. Anna Wenclová — farmaceutka
O čom:
  • všeobecné princípy a dôvody očkovania,
  • živé vakcíny používané na Slovensku v povinnom očkovaní detí,
  • mechanizmus ich pôsobenia,
  • zloženie, účinné látky a spôsob ich výroby (SPC),
  • choroby, proti ktorým majú tieto vakcíny chrániť, ich priebeh, možné komplikácie a spôsoby liečby,
  • výskyt týchto chorôb na Slovensku a v susedných krajinách vo vzťahu k miere zaočkovanosti,
  • kontraindikácie očkovania a dôvody na zvýšenú opatrnosť,
  • nežiaduce účinky a ich hlásenie,
  • pomocné látky vo vakcínach,
  • zákon o liekoch a z neho vyplývajúce povinnosti výrobcu, lekára a možnosti rodiča.
Vstupné: 5,— €
Prihláška: https://www.tichavoda.sk/prednasky/ockovanie/zive-vakciny