Přednáška „Žijeme opravdu v době jedové?“ v Českých Budějovicích v úterý 15.I.2013 v 16:30

15.11.2012 16:30
Co: přednáška „Žijeme opravdu v době jedové?“
Kdy: v úterý
15. ledna 2013
v 1630
Kde: restaurace Modrý dveře
Biskupská 1
České Budějovice
MAPKA
Kdo: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
(autoři bestsellerů Doba jedová a Doba jedová 2)
Pro: nejširší veřejnost
Obsah: Náš život doprovází chemikálie všeho druhu, z nichž mnohé
sou nebo mohou být nebezpečné lidskému zdraví.
Jsou všude: ve vzduchu, ve vodě, v potravinách, nápojích,
kosmetice, běžných výrobcích.
Proč: Proč by měl člověk na přednášku přijít? Aby se dověděl co jí,
co pije, co dýchá a jaká nebezpečí se skrývají v různých výrobcích,
často doporučovaných reklamou. Aby se lépe orientoval
v přebujelém přísunu informací o tom co má jíst, jak se má léčit,
jakou má kupovat kosmetiku apod.
V rámci: projektu scienceZOOM Jihočeské univerzity