Prednáška s diskusiou o očkovaní v Prešove v utorok 22.II.2011 od 16:30

28.12.2010 16:30

Vakcína alebo Nedovoľ aby IM ublížili!

Prednáška spojená s diskusiou

s Ivou Vranskou Rojkovou

autorkou knihy Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!

a členkou Rady občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.

 

Podujatie sa uskutoční

dňa 22. februára 2011 (utorok) o 16. 30 hod.

v Ruskom dome na Hlavnej 62 v Prešove.

 

Spoločne sa zamyslíme nad témami:

Prečo očkujeme?

Nepoznáme skutočnú príčinu ústupu chorôb proti ktorým sa očkuje a početnosť ich výskytu.

Nie sme informovaní o súvislosti stále častejšie sa vyskytujúcich vážnych chorôb s očkovaním.

Nepoznáme látky obsiahnuté vo vakcínach a ich negatívne účinky.

Nepoznáme mechanizmus pôsobenia vakcín a ich účinnosť.