Prednáška "Rôzne následky očkovania a nesprávnej medicínskej diagnostiky" v Košiciach vo štvrtok 16.VI.2011 od 17:00

09.06.2011 09:16

Čo: prednáška "Rôzne následky očkovania a nesprávnej medicínskej diagnostiky"

Kto: Dr. Gejza Molnár, prezident spoločnosti Medicina Alternativa Naturalis Slovakia

Kedy: vo štvrtok 16.VI.2011 od 1700

Kde: Košice, Alejová 2, 1. poschodie, miestnosť č. 12 (skoro na konci chodby, ľavá strana), MAPKA
Pozvánka v grafickej podobe