Prednáška „Očkovanie — ochrana či hrozba?“ na festivale Harmónia v Poprade v sobotu 10.XI.2012 od 12:50

10.09.2012 12:50
Čo: prednáška „Očkovanie — ochrana či hrozba?“
na festivale zdravia a krásy Harmónia
Kde:  Tatra hotel
Karpatská 3273/7
POPRAD
mapka
Kedy:  prednáška o očkovaní:
v sobotu 10. novembra 2012
od 1250 do 1350


festival:
v sobotu 10. novembra 2012
od 1000 do 1800
 
Kto:  Ing. Marián FILLO
šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
Vstup:  1,- € (základné vstupné)
5,- € (permanentka na prednášky)

plagát

program festivalu