Prednáška „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“ na festivale „Harmónia“ v Banskej Bystrici v sobotu 18.V.2013

18.03.2013 11:15
Čo: prednáška „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“
v rámci festivalu Harmónia
Kedy: v sobotu
18. mája / travňa 2013

1115 – 1215 (predbežne; čas môže byť ešte zmenený)
Kde: hotel LUX
Námestie slobody 2
Banská Bystrica
MAPKA
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
Usporiada: AkciePreZdravie.sk
Vstupné: 6,— € v predpredaji
7,— € v deň konania
(vstupné zahŕňa všetky prednášky, nielen prednášku o očkovaní)

grafická pozvánka