Prednáška o očkovaní MMR v Poprade vo štvrtok 25.X.2012 od 16:30

25.08.2012 16:30
Čo: prednáška „Osýpky, mumps, rubeola - ružienka“
z cyklu „Ochorenia, ktorým je možné predchádzať očkovaním“
Kedy: vo štvrtok
25. októbra 2012
o 1630
Kto: MUDr. Mária POMPOVÁ z RÚVZ Poprad
Kde: materské centrum Bambino
Zimná 1
POPRAD - Juh 3
MAPKA
Tel.: 052 / 773 2413
Mail: bambino@sinet.sk

Opatrovanie detí počas prednášky zabezpečené v herni materského centra.