Prednáška o očkovaní DTP v Poprade v utorok 25.IX.2012 od 16:30

25.07.2012 16:30
Čo: prednáška „Diftéria - záškrt, tetanus, pertussis - čierny kašeľ“
z cyklu „Ochorenia, ktorým je možné predchádzať očkovaním“
Kedy: v utorok
25. septembra 2012
o 1630
Kto: MUDr. Mária POMPOVÁ z RÚVZ Poprad
Kde: materské centrum Bambino
Zimná 1
POPRAD - Juh 3
Tel.: 052 / 773 2413
Mail: bambino@sinet.sk

plagát