Prednáška „Nežiaduce účinky očkovania - kde sa berú, kto za ne môže a čo sa s nimi dá robiť?“ v Banskej Štiavnici v sobotu 16.VI.2012 od 17:30

16.04.2012 17:30
Čo: Festival Priateľov Zeme
Kedy: v sobotu 16. júna 2012 od 1730
       (v rámci Festivalu Priateľov Zeme, ktorý bude
       v sobotu 16. júna 2012 od 1000 do 2300)
 
Kde: Kultúrne centrum
Kammerhofská 1
Banská Štiavnica
MAPKA
 
Kto: Ing. Marián Fillo
 
O čom: "Nežiaduce účinky očkovania -
       - odkiaľ sa berú, kto je za ne zodpovedný a čo s nimi možno robiť?"

 
Ako dlho: približne 40 minút
 

plagát - Festival Priateľov Zeme