Prednáška MUDr. Mariany Kubovčákovej o očkovaní v Bratislave-Rusovciach v utorok 11.XII.2012 od 9:30

11.10.2012 09:30
Kto:  MUDr. Mariana KUBOVČÁKOVÁ
detská lekárka (pediatrička)
Kedy:  utorok
11. decembra 2012

od 930
Čo: prednáška o (ne)očkovaní
Kde: materské centrum Kukulienka
(v budove pošty, sobášna miestnosť)
Balkánska 102

Bratislava-Rusovce
MAPKA
Koľko:  2,- €