Prednáška „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“ na festivale „Harmónia“ v Košiciach v sobotu 19.X.2013 od 12:45

19.08.2013 12:45
Čo: prednáška „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“
v rámci festivalu Harmónia
Kedy: v sobotu
19. októbra / rujňa 2013

1245 – 1330
Kde: Hotel Centrum / Dom techniky
Južná trieda 2 A
Košice
MAPKA
Kto: Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
Usporiada: www.HarmoniaFest.sk
Vstupné: 9,— € ... dospelí
7,— € ... senior, ZŤP, mládež 12–18 rokov
7,— € ... predpredaj cez TicketPortal.sk
zdarma ... dieťa do 12 rokov v sprievode dospelej osoby
(vstupné zahŕňa všetky prednášky, nielen prednášku o očkovaní)