Predíďte chrípke!

13.10.2010 08:00

       [...]

       Ako je možné, že sa dáte zaočkovať a chrípku aj tak dostanete? Odborníci to vysvetľujú tak, že obsah látok vo vakcíne pravdepodobne nepokryl vírus, ktorý ste „chytili“. Alebo ste neprekonali chrípku, ale iba podobné ochorenie. Ďalšou príčinou môže byť aj vaša oslabená obranyschopnosť alebo to, že ste sa dali zaočkovať už neskoro. Takže ste už mali v tele vírus chrípky.

       [...]

       Občas ochorieť je normálne. Prekonaním každej choroby sa prirodzene posilňuje váš imunitný systém. Ak máte obranyschopnosť v poriadku a o svoje zdravie sa staráte, určite ste menej chorľavé a z prípadnej choroby sa ľahšie vyliečite. No je to tak aj vo vašom prípade? Práve oslabené zdravie väčšiny ľudí a s tým spojené riziko, že očkovanie neprimerane zaťažuje imunitu, považujú odporcovia očkovania za závažný argument. Namiesto toho nabádajú pestovať správny životný štýl a používať zdravý rozum. Vpichovanie cudzorodej látky považujú za umelý zásah do vlastnej obranyschopnosti. Hovoria aj o neprimeranom a nepredvídateľnom zdravotnom riziku očkovania pre deti a tehotné ženy.

 

       Viac na stránke Pluska.sk.

       Viď tiež článok "Prečo nemôže očkovanie proti chrípke fungovať?" a ďalšie články v tomto prehľade.