Pred nami je škandál ohľadne chrípkových plánov - naliehavé varovanie

23.08.2010 09:00

Mercola.com - 21.VIII.2010 - Barbara Loe Fisher & Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Flu Plan Scandal Ahead – An Urgent Warning"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Barbara Loe Fisher, zakladateľka National Vaccine Information Center (= NVIC = Celoštátne informačné centrum o očkovaní; nezisková organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní a jeho rizikách - pozn. prekl.), pojednáva o výsledku minuloročnej nepodarenej pandémie prasacej chrípky a o potenciálne škodlivých zmenách v tohtoročnej očkovacej látke proti sezónnej chrípke, ktoré sú dôsledkom.

 

Zdroj:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Svetová zdravotnícka organizácia (= World Health Organization = WHO) oficiálne prehlásila pandémiu prasacej chrípky za ukončenú 9.VIII.2010. Prasacia chrípka, ktorá mala údajne zabiť milióny ľudí, ak nie dokonca desiatky miliónov, sa ukázala byť úplne neškodnou, avšak zdravotnícke organizácie a vlády po celom svete sa stále snažili vytvárať veľký strach z tohto hybridného chrípkového vírusu.

       A samozrejme, výrobcovia očkovacích látok zarobili milióny na nových očkovacích látkach proti vírusu H1N1.

       Pre ľudí na južnej pologuli, ako napr. v Austrálii, chrípková sezóna už začala a zdravotné riziká tohtoročnej troj-zložkovej očkovacej látky proti sezónnej chrípke sa už stali očividnými.

       Pre zvyšok čitateľov sa chrípková sezóna blíži a ďalšie kolo reklám na očkovanie proti chrípke zanedlho zasiahne médiá.

 

Zhrnutie nepodarenej pandémie

       Minulý rok USA objednali 170 miliónov dávok očkovacej látky proti prasacej chrípke. Pravdepodobne najvýznamnejším úspechom tejto stránky (Mercola.com) bolo, že sme boli schopní prispieť k tomu, že len 90 miliónov dávok bolo z toho použitých.

       Súc vyzbrojená faktami, menej než tretina obyvateľstva USA podľahla tomuto strašeniu.

       Krátko na to sa jasne ukázalo, že v skutočnosti ide o veľmi ľahkú chorobu, ktorá nebude zabíjať ľudí vo veľkých počtoch. Pritom predpovedaný počet obetí na životoch v samotných USA bol medzi 60.000 a 90.000! A kampaň všetkými mysliteľnými spôsobmi na vyvolanie strachu a presadenie neodskúšanej očkovacej látky proti prasacej chrípke, aby bola masovo použitá, dosiahla doteraz neslýchané rozmery.

       Počas týždňa, v ktorom Austrália ohlásila, že vírus sa ukazuje byť 40x menej smrteľný než sa pôvodne predpovedalo, WHO nariadila krajinám, aby jednoducho zastavili laboratórne potvrdzovanie prípadov podozrivých z nákazy vírusom H1N1, čo znamenalo, že všetky chrípke podobné príznaky boli hlásené ako pandemická chrípka, a tým sa poriadne nafúkli štatistiky.

       AJ TAK sa však, navzdory tejto dezinterpretácii faktov, minuloročná chrípková sezóna ukázala byť jednou z najmiernejších v posledných rokoch!

       Od roku 2003 boli oficiálne vládne štatistiky úmrtí na chrípku v priemere okolo 36.000 za rok (aj keď, ako sme už predtým písali, toto číslo je ďaleko od pravdy, keďže zahŕňa aj úmrtia na zápal pľúc, ktoré tvoria väčšinu týchto úmrtí), ale minulý rok CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba nášho Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) oznámilo len 12.000 úmrtí na chrípku - iba tretinu priemeru!

       V týchto prípadoch taktiež nebolo sérologicky potvrdené, že išlo o chrípku, ale zahŕňali aj zápal pľúc a iné chrípke podobné choroby, čo znamená, že skutočný počet ľudí, ktorých priamou príčinou úmrtia bola chrípka (či už H1N1 alebo iná) bol ešte oveľa nižší.

       Pozrite sa, kedykoľvek vidíte štatistiku úmrtnosti na chrípku, potrebujete zobrať na ohľad, že počet úmrtí zahŕňa aj druhotné ochorenia dýchacieho ústrojenstva, ako je zápal pľúc, ktoré mohli a nemuseli byť spôsobené chrípkou. Toto je svojho druhu súhrnná kategória, ktorá bola pohodlne pripísaná chrípke, hoci chrípka je častokrát len urýchľovačom už predtým jestvujúcej vážnej choroby.

       Jedným z bežných spôsobov úmrtia, keď človek starne, sú nákazy dýchacieho ústrojenstva. Chrípka v skutočnosti nezabíja, to robí druhotný zápal pľúc, a robí to preto, lebo imunitný systém je príliš oslabený, či už to je vekom alebo celkovo chabým zdravím.

       Tak-či-onak, skutočnosť, že počet úmrtí na chrípku minulú chrípkovú sezónu je len tretinou z priemerného počtu, by mal slúžiť ako cenný "otvárač očí" pre každého, kto stále panikári už pri samotnom pomyslení na prasaciu chrípku H1N1.

 

Kľúčoví poradcovia WHO v otázke pandémie boli finančne previazaní s výrobcami očkovacích látok

       To sme snáď aj tušili, ale keď WHO konečne vydala zoznam jej poradcov v otázke pandémie, konečne sa potvrdilo, že prinajmenšom päť z kľúčových hráčov, ktorí presadili vyhlásenie 6. stupňa pandémie, v skutočnosti bolo finančne previazaných s výrobcami očkovacích látok.

       Ako už teraz vieme, peniaze z našich daní boli úplne vyplytvané na tieto nepotrebné pandemické očkovacie látky, a zdá sa, že finančné konflikty záujmov medzi poradcami WHO v otázke pandémie a farmaceutickým priemyslom s tým majú veľa do činenia.

       Je naozaj múdre nechať si radiť od ľudí, ktorí môžu mať z výsledného rozhodnutia o vyhlásení celosvetovej pandémie finančný prospech?

       Myslím, že nedávna história nám dáva jasnú odpoveď: NIE!

       24.VI.2010 kritizovala schôdza Európskeho parlamentu nedostatok transparentnosti a "vážne chyby" v rozhodovacom procese vo vzťahu k pandémii, konštatujúc:

"Parlamentná schôdza je znepokojená spôsobom, ktorým bolo naložené s pandémiou chrípky H1N1, a to nielen WHO, ale aj kompetentnými zdravotníckymi orgánmi na úrovni Európskej únie a jednotlivých národných štátov.

       Konkrétne je znepokojená niektorými dôsledkami učinených rozhodnutí a podaných rád vedúcimi k narušeniu priorít služieb verejného zdravotníctva po celej Európe, vyplytvaniu obrovských súm verejných peňazí a tiež masovému neopodstatnenému strašeniu európskej verejnosti zdravotnými rizikami.

       Parlamentná schôdza si všimla vážne chyby ohľadne transparentnosti rozhodovacieho procesu vo veci pandémie, ktoré vyvolali obavy z možného vplyvu farmaceutického priemyslu na niektoré z dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa pandémie."

       Zazneli tiež slová:

"V odporúčaní 1908 (2010) o lobovaní v demokratickej spoločnosti (Európsky kódex lobovania) parlamentná schôdza poznamenala, že neregulované alebo tajné lobovanie môže byť nebezpečné a môže podkopať demokratické princípy a dobré vládnutie."

       Myslím, že pandémia prasacej chrípky v roku 2009 bola dokonalým príkladom, aké ničivé môže byť takéto 'tajné lobovanie'.

 

Riaditeľ CDC pripúšťa, že očkovanie proti chrípke nezabráni úmrtiu u starších ľudí

       Farmaceutický priemysel zjavne chce, aby ste verili, že očkovanie proti chrípke Vás nejakým zázračným spôsobom ochráni pred úmrtím na chrípku, aj keď dôkazy už v skutočnosti nemôžu byť jasnejšie: U starších ľudí očkovanie proti chrípke vôbec nefunguje! A účinnosť je prinajlepšom chabá aj u detí a dospelých.

       V skutočnosti v apríli Michael Osterholm, riaditeľ federálneho Strediska pre výskum prenosných ochorení a súvisiacu politiku (= Center for Infectious Disease Research and Policy = CIDRAP), verejne pripustil, že očkovanie proti chrípke u starších ľudí nefunguje.

       Vieme tiež, že očkovanie proti chrípke je zaťažené nežiadúcimi účinkami a zdravotnými problémami, takže veľa ľudí má doslova nulový úžitok a vysoké riziko, keď sa dáva proti chrípke očkovať.

       Sú tu silné pokusy podviesť a oklamať ľudí za účelom zvýšenia ziskov z očkovacích látok proti chrípke. Našťastie sme schopní odhaliť tento závoj dezinformácií, ako sme to tak účinne urobili minulý rok. A tento rok chceme začať skoro, a to varovaním ľudí o novom pláne...

 

VAROVANIE: Tohtoročný chrípkový plán

       Novinkou tento rok bude, že očkovacia látka proti chrípke, ktorú dostanete túto jeseň, bude obsahovať očkovaciu látku proti bežnej i prasacej chrípke - nedostanete možnosť dať sa zaočkovať len proti jednej z nich.

        Barbara Loe Fisher vysvetľuje:

"Vo februári 2009 CDC oznámila, že každý občan USA od 6 mesiacov veku až po skonanie by sa mal dať každý rok zaočkovať proti sezónnej chrípke - každý jeden z nás - či už sme zdraví alebo chorí.

       V marci 2009 bol objavený tento záhadný vtáčo-prasaco-ľudský hybridný chrípkový vírus H1N1.

       Takže každý by sa mal dať zaočkovať proti chrípke každý rok. Nadchádza chrípková sezóna 2010-2011... [Ale] oni sa rozhodli, že v očkovacej látke proti sezónnej chrípke budú tri typy chrípkových vírusov A alebo B, pričom jeden z nich bude H1N1."

       To je rovnaký typ očkovacej látky, aký nedávno Austrália zakázala používať u detí do 5 rokov, lebo spôsoboval prekvapujúco vysoký počet horúčok, zvracania a febrilných kŕčov.

       Ale deti nie sú jedinou skupinou, ktorá prudšie reaguje na troj-zložkovú očkovaciu látku, obsahujúcu aj očkovanie proti prasacej chrípke H1N1

       Špeciálny vládny výbor bol vytvorený na preskúmanie minuloročnej jednozložkovej očkovacej látky proti chrípke H1N1, kvôli náznakom, že môže byť spojená s vyšším počtom určitých reakcií. Výbor predbežne zistil, že s očkovacou látkou proti prasacej chrípke H1N1 z minulého roka boli spojené tri problémy. Barbara Loe Fisher hovorí:

"Jedným je Guillain-Barrého syndróm (GBS), o ktorom vieme, že ho spôsobuje očkovanie proti chrípke, už od roku 1976, keď bola použitá prvá očkovacia látka proti prasacej chrípke. Potom to je ochorenie krvi zvané trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek). To je autoimúnna choroba.

       Ďalším je Bellova obrna (ochrnutie tváre). Je to neuroimúnna reakcia.

       Vláda hovorí, že nevie, či ide o skutočné dôsledky očkovania, ale sú určité dobré dôvody myslieť si to."

       Teraz teda kráčame v ústrety chrípkovej sezóne 2010-2011 s očkovacou látkou, ktorá môže vyvolávať silné reakcie. Barbara Loe Fisher hovorí:

"Robím si starosti. V USA je 300 miliónov obyvateľov, ktorí... by mali byť zaočkovaní touto očkovacou látkou proti chrípke. A je tu agresívny tlak médií a ďalších, ktorí nasledujú vedenie vlády, takže sme možno v zlej situácii."

 

Očkovanie proti chrípke u starších ľudí nefunguje, dostanú teda štvornásobnú dávku

       Pre starších ľudí sú správy ešte horšie.

       Keď vírus H1N1 prvý krát udrel minulý rok, CDC vysvetľovalo, že starí ľudia neboli zahrnutí do prvého kola očkovania, lebo štúdie naznačili, že riziká nákazy v tejto vekovej skupine sú nižšie než u mladších ľudí.

       Ale teraz, keď je H1N1 súčasťou očkovacej látky proti sezónnej chrípke, CDC i WHO majú nejaké skvelé plány aj pre tých istých starých ľudí, u ktorých bola podľa nich menšia pravdepodobnosť nákazy H1N1.

       V predbežných odporúčaniach ACIPu (= Advisory Committee for Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy - pozn. prekl.), datovaných 24.II.2010, pre použitie očkovacích látok proti chrípke sa píše:

"Verzia inaktivovanej očkovacej látky proti sezónnej chrípke s vyššou dávkou antigénov (Fluzone High-Dose, vyrába Sanofi Pasteur, registrovaná FDA 23.XII.2009) pre ľudí nad 65 rokov bude dostupná v chrípkovej sezóne 2010-2011.

       Fluzone High-Dose obsahuje štvornásobné množstvo chrípkových antigénov v porovnaní s inými inaktivovanými očkovacími látkami proti chrípke...

       Práve prebiehajú štúdie, ktoré vyhodnocujú pomernú účinnosť Fluzone High-Dose v porovnaní s bežnou dávkou inaktivovanej očkovacej látky proti chrípke, ale výsledky týchto štúdií nebudú k dispozícii pred začiatkom chrípkovej sezóny 2010-2011."

       Áno, rozumiete tomu správne: ak máte 65 alebo viac rokov, CDC chce nielen to, aby ste sa dali zaočkovať očkovacou látkou s antigénom, na ktorý (ako predtým povedali) už pravdepodobne máte protilátky (H1N1), ale ktorá ho obsahuje štvornásobné množstvo, a to bez akéhokoľvek vyhodnotenia bezpečnosti PRED začiatkom sezóny!

       Inak povedané: CDC Vás žiada, aby ste sa stali súčasťou obrovského pokusu v oblasti verejného zdravotníctva.

       Preto Vás varujeme takto skoro, lebo väčšine obyvateľstva tieto skutočnosti nie sú známe. Neboli ohlásené. Určite sa im nedostalo širokej publicity.

       Ďalšou šokujúcou iróniou je, že nepoužité či expirované očkovacie látky proti chrípke obsahujúce ortuťový konzervant thimerosal nemôžu byť podľa zákona vyhodené do zmesového odpadu, pretože sa považujú za nebezpečný odpad.

       Navzdory tomu však sú vraj bezpečné na vpichnutie do Vášho tela - v prípade očkovania proti chrípke raz ročne, každý každučičký rok Vášho života!

 

Je očkovanie bezpečné pre tehotné ženy? Nikto nevie!

       Teraz platí zásada, že každý jeden občan USA by sa mal dať zaočkovať proti chrípke pred nadchádzajúcou chrípkovou sezónou, počnúc 6-mesačným bábätkom až po rok úmrtia. To znamená, že každá klinika, každý lekár, ktorý má tieto očkovacie látky proti chrípke, ich bude silne pretáčať. Aj pre tehotné ženy. Barbara Loe Fisher hovorí:

"Som veľmi znepokojená problémom tehotných žien očkovaných proti chrípke. Nemáme dostatok vedeckých štúdií, ktoré by skúmali nežiadúce účinky očkovania proti chrípke (obzvlášť H1N1) na tehotné ženy.

       Minulé leto NIH (= National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravia) oznámil, že robí štúdie očkovania proti prasacej chrípke H1N1 na deťoch, dospelých a tehotných ženách. Zhruba 120 tehotných žien sa malo zúčastniť štúdie v septembri 2009... Radi by sme videli výsledky týchto štúdií."

       Súhlasím. Je šokujúce čo len pomyslieť na to, že sa tehotným ženám odporúča očkovanie, ktorého bezpečnosť pre matku alebo nenarodené dieťa nebola nijak vedecky overená.

 

Prístup k očkovaniu proti chrípke "od kolísky až po hrob" - je múdry?

       Barbara Loe Fisher hovorí:

"Myslím, že sa skutočne potrebujeme poriadne pozrieť na tento prístup k očkovaniu proti chrípke 'od kolísky až po hrob'. Rozhodne musíme vyžadovať, aby boli vypracované poriadne vedecké štúdie.

       Ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti chrípke, si to zaslúžia. Rozhodne by sme však nemali vyžadovať povinné očkovanie proti chrípke v USA. Vypadá to tak, že zakaždým, keď CDC odporučí plošné očkovanie detí (a teraz aj dospelých), vyvstáva tento problém - či by malo alebo nemalo byť vyžadované.

       Mám z toho veľké obavy, pretože by sme mali mať právo na slobodné rozhodnutie o druhu zdravotnej starostlivosti, ktorý chceme, a o druhu výrobkov, ktorý chceme používať, a to by malo rovnako tak platiť aj o očkovaní."

       Pamätajte, že výrobky ako sú očkovacie látky, ktoré obsahujú prídavné látky ako ortuť a hliník, môžu spôsobiť poškodenie mozgu alebo dokonca smrť. Ak máte určité genetické alebo biologické závažné rizikové faktory, kvôli ktorým ste pri očkovaní vystavení väčšiemu riziku poškodenia zdravia než iní, jednoducho máte smolu.

       Je tu tiež problém kontaminácie, ako napr. očkovacej látky proti rotavírusom, u ktorej sa nedávno zistilo, že obsahuje potenciálne nebezpečný prasací vírus.
       Pravdu povediac, vôbec nerozumieme aké sú akútne dôsledky, nehovoriac o dlhodobých dopadoch na druhú a tretiu generáciu.

       Našťastie, ubránili sme sa, a minulý rok nebolo očkovanie proti vírusu H1N1 povinné. To bolo významné víťazstvo pre slobodu voľby. Takže teraz Vás vyzývam, aby ste šírili informácie, vzdelávali sa a dali svojím priateľom a príbuzným vedieť o chrípkových plánoch pre tento rok, pretože z bežných médií sa to nedozvedia.

       Aby ste mohli učiniť informované rozhodnutie, potrebujete poznať fakty o veci, v ktorej sa rozhodujete, vrátane všetkých rizík a prínosov.

       Vaša zainteresovanosť môže zohrať významnú úlohu pri zachovaní slobody Vašej i slobody Vašej rodiny a pri ochrane nevinných detí pred zbytočným poškodením zdravia. Zabezpečme, aby sme sa nikdy neocitli v pozícii, že nám bude nanútené očkovanie proti chrípke, ktorého bezpečnosť, účinnosť či potrebnosť nebola dokázaná.

 

Ešte raz: záchrana skrz Vitamín D

       Už som v minulosti písal o prínosoch vitamínu D pri ochrane pred chrípkou, a je mi potešením oznámiť Vám, že vychádza čoraz viac štúdií o tom, ako vitamín D môže zabrániť nákazám, chorobe a chrípke.

       Napr. ak ste tehotná alebo máte v úmysle otehotnieť, mali by ste vedieť, že článok, vydaný 1.V.2010 v American Academy of Pediatrics News (Správy Americkej akadémie detského lekárstva), odporúča tehotným ženám užívať 4.000 IU vitamínu D denne na prevenciu nákaz a chorôb, udržanie si dobrého zdravia a na pôrod zdravších, silnejších bábätiek.

       Ale aj toto zdanlivo veľké množstvo by mohlo byť vážne neprimerané pre mnohé ženy. Niektoré môžu potrebovať viac než 10.000 jednotiek za deň a jediný spôsob, ako si byť na istom, je dať si otestovať hladinu vitamínu D.

       Potom sa pozrite na túto japonskú štúdiu z minulého roka, ktorá ukázala, že skupina detí užívajúca vitamín D3, mala o 58% nižšiu pravdepodobnosť ochorenia na chrípku typu A. To je vyššia účinnosť, než možno tvrdiť o akejkoľvek očkovacej látke proti chrípke, a nie je to spojené s bremenom možných zničujúcich nežiadúcich účinkov!

       Keďže už vieme, že väčšina detí a mladistvých má nedostatok vitamínu D, nalieham na Vás, aby ste dali otestovať hladinu vitamínu D u Vašich detí, a ak sa ukáže, že ho majú nedostatok, aby ste sa riadili mojimi odporúčaniami na optimalizáciu hladiny vitamínu D. Ak to urobíte, výrazne tým znížite pravdepodobnosť, že tento rok dostanú akúkoľvek chrípku či nádchu.

       Pre viac informácií Vám vrelo odporúčam pozrieť si moju hodinovú zdarma lekciu o vitamíne D spolu s mojím videom o úlohe vitamínu D pri prevencii chrípky.