Pred cestou do exotických krajín treba myslieť aj na očkovanie

25.08.2010 12:00

       [...]

       Vo väčšine exotických krajín, ktoré vyhľadáva čoraz viac cestovateľov, je úroveň hygieny nedostatočná. Riziko bakteriálnej alebo vírusovej infekcie najmä z vody, stravy či prítomnosti baktérií a vírusov v prírode je tak pre týchto cestovateľov reálne. "Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré predstavujú v zahraničí riziko pre našich cestovateľov, sú žltá zimnica, cholera, poliomyelitída, meningokoková meningitída, japonská encefalitída, brušný týfus, záškrt, vírusová hepatitída typu A a B a besnota," uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Lenka Šramková. Proti niektorým ochoreniam ako napríklad poliomyelitída alebo vírusová hepatitída typu B sú Slováci chránení očkovaním, ktoré sú zahrnuté v očkovacom kalendári pre pravidelné povinné očkovanie detí. Rovnako očkovanie proti záškrtu je u nás povinné pre deti, ako aj pre dospelých. Ostatné ochorenia sa však u nás nevyskytujú vôbec alebo sa vyskytujú vzácne a preto sa proti nim na Slovensku povinne neočkuje.

       "Očkovanie pred vycestovaním je veľmi významné. Organizmus môže na živé organizmy vyskytujúce sa v exotických krajinách reagovať veľmi citlivo. Ochorenia môže byť sprevádzané komplikáciami až smrťou," zdôraznila Šramková. Aj keď si takéto očkovanie, ktoré nespadá do pravidelných povinných očkovaní, musí cestovateľ uhradiť z vlastného vrecka, netreba ho podceňovať. Pri návšteve niektorých krajín je očkovanie proti rôznym chorobám dokonca povinné a pri cestovaní najmä do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a málo rozvinutým zdravotníctvom sa odporúča. "Povinné očkovanie sa vyžaduje iba proti žltej zimnici, a to vo vybraných krajinách rovníkovej Afriky a vo Francúzskej Guayane (Južná Amerika). Mnohé krajiny, v ktorých sa žltá zimnica nevyskytuje, vyžadujú očkovanie proti žltej zimnici od občanov prichádzajúcich z krajín s vysokým výskytom ochorenia," uviedla Šramková. Väčšina krajín podľa jej slov vyžaduje aj očkovanie proti diftérii a tetanu. Ostatné druhy očkovaní sú odporúčané podľa epidemiologickej situácie, navštevovanej oblasti, či ide o mesto alebo vidiek, dĺžky a charakteru pobytu.

 

       Viac na stránke Zzz.sk alebo www.lekari.sk.