Prečo zdravotnícki predstavitelia zašli do takých krajností, aby umlčali Dr. Andrewa Wakefielda

07.08.2010 18:31

Mercola.com - 10.IV.2010 - Dr. Joseph Mercola a Dr. Andrew Wakefield

 

       Pôvodný článok "Why Medical Authorities Went to Such Extremes to Silence Dr. Andrew Wakefield"
       preložila Lenka a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       V tomto rozhovore Dr. Andrew Wakefield ponúka svoje osobné a profesionálne názory na množstvo tém, od prepojenia čriev a mozgu často pozorovaného u autistických detí až po bezpečnosť mnohých detských vakcín.

       No predovšetkým priamo reaguje na ostrú vlnu kritiky, ktorú zožal ako autor jednej z najkontroverznejších štúdií spájajúcej autizmus s očkovaním. 
       Okrem ostro vyvracanej štúdie o MMR, ktorá bola uverejnená v roku 1998 v časopise Lancet, publikoval okolo 130-140 peer-reviewed článkov (t.j. takých, ktoré pred uverejnením zhodnotia iní odborníci z oboru - pozn. red.), zaoberajúcich sa mechanizmom a príčinou zápalového ochorenia čriev a rozsiahlo študoval prepojenie čriev s mozgom u detí s vývinovými poruchami ako je autizmus.

 

Zdroj:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Ako chirurg špecializujúci sa na tráviacu sústavu, skúmal doktor Wakefield prepojenie medzi poruchami vývinu, črevnými ochoreniami a očkovaním v ranom veku. Na začiatku nášho rozhovoru napríklad rozoberá zaujímavé prepojenie medzi neprirodzeným vystavením sa vírusu osýpok a následným rozvojom Crohnovej choroby a často aj autizmu.

       Jedným zo spôsobov takéhoto vystavenia sa vírusu je nepochybne očkovanie.

       Jedným z hlavných dôvodov pre tento rozhovor bolo prediskutovať nedávne mediálne útoky na Dr. Wakefielda a umožniť mu napraviť názor verejnosti.

       Ako pravdepodobne viete, vedecký peer-review proces má za úlohu vypátrať pravdu. Ale v niektorých prípadoch, ako u Dr. Wakefielda, môže byť tento proces zvrátený konfliktami záujmov.

       Vo vakcinačnom priemysle sa pohybujú desiatky, ak nie stovky miliárd dolárov. Kvôli tomu existujú silné tlaky na zamedzenie zverejňovania nepriaznivých zistení, ako boli zistenia Dr. Wakefielda.

       V posledných mesiacoch bol Dr. Wakefield výrazne kritizovaný v médiách. Ako v každom príbehu, sú však aj tu dve strany. Na radu svojich obhajcov sa doteraz nevyjadroval. Toto odporúčanie sa teraz zmenilo, a tak som mu chcel poskytnúť priestor, aby porozprával svoju časť príbehu. V tomto rozhovore sa Dr. Wakefield po prvý krát verejne otvorene vyjadril.

       Ak sa zaujímate o polemiku okolo očkovania, môžem vás ubezpečiť, že tento rozhovor sa naozaj oplatí pozrieť (prečítať) si.

 

Štúdia dostala Dr. Wakefielda do peknej šlamastiky

       Príbeh začína publikovaním štúdie v prestížnom medicínskom časopise The Lancet vo februári 1998.

       Štúdia v podstate opisuje príbeh pacientov so súborom prejavov a symptómov, ktoré ich spájajú. V tejto štúdii to bola skupina autistických detí s tráviacimi problémami, čo viedlo k objaveniu neobvyklého ochorenia čriev.

       No namiesto radosti z objavu hmatateľného liečiteľného problému, čo by pomohlo týmto, ako aj iným deťom s podobnými zdravotnými problémami, sa rozprúdila ohnivá debata, v ktorej bolo dobré meno Dr. Wakefielda pošliapané.

       Prečo?

       Pretože časť príbehu pacientov zahŕňala úpadok po očkovaní. Dr. Wakefield hovorí:

“… Keby tieto deti začali upadať po prirodzenej nákaze ovčími kiahňami, teraz by sme tu nesedeli. No oni nezačali. Upadli po očkovaní.”

       Predmetným očkovaním bolo MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

       Štúdia doktora Wakefielda, ktorá naznačuje spojenie medzi MMR očkovaním, črevným ochorením a autizmom, odvtedy ostala jednou z najkontroverznejších štúdií na tému bezpečnosti vakcín.

       Keď ju publikoval, vedel, že vstupuje do zradných vôd a že musí byť pripravený na nevyhnutnú reakciu od vakcinačného priemyslu. Doktor Wakefield hovorí:

“… Rozhodol som sa, že si prezriem všetky bezpečnostné štúdie o osýpkach a vakcínach obsahujúcich vírus osýpok. Chystal som sa totiž spochybniť súčasný stav a povedať veci, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zaočkovanosť. Musel som vedieť o čom hovorím.

Prečítal som teda všetky štúdie a bol som úplne zhrozený kvalitou bezpečnostných štúdií jednotlivých vakcín (osýpky, mumps a rubeola), ale najmä kombinovanej vakcíny MMR.”

       Výskum ho doviedol k napísaniu 250 stranovej správy so záverom, že nemôže podporovať používanie kombinovanej trojzložkovej vakcíny MMR.

       Jednoducho nie je bezpečná.

       Toto odporúčanie bolo zverejnené počas tlačovej konferencie vo februári 1998, v čase, keď boli vo Veľkej Británii stále ešte dostupné samostatné vakcíny proti osýpkam, príušniciam a ružienke. No v septembri toho istého roku kvôli ochrane stratégie MMR očkovania britská vláda stiahla licenciu na dovoz jednozložkovej vakcíny proti osýpkam. Nechali tak rodičov bez možnosti výberu, títo museli svoje deti nechať očkovať trojzložkovou vakcínou MMR, alebo neočkovať vôbec.

       Výsledok?

       Pokles zaočkovanosti a nárast počtu epidémií osýpok. No namiesto priznania nedostatku bezpečných alternatív, označili Dr. Wakefielda za “proti-očkovacieho advokáta”, ktorého odporúčania zapríčinili pokles zaočkovanosti detí, a tak zapríčinili nárast počtu osýpok. Dr. Wakefield k tomu hovorí:

“… môj názor je, že za pokles zaočkovanosti vo Veľkej Británii sú úplne zodpovední oni, pretože odstránili možnosť jednozložkových vakcín a dôsledkom toho boli prepuknutia infekčnej choroby.”

       No to je len pozadie príbehu. Skutočné problémy doktora Wakefielda s médiami sa sotva začali.

 

Prečo sa ignoruje tak veľa bezpečnostných štúdií?

       Ako vo väčšine príbehov, nastal sled udalostí, ktoré nedávno katapultovali Dr. Wakefielda späť do stredobodu pozornosti médií.

       V rokoch po svojom prvom kontroverznom zistení, ktoré spájalo vakcínu MMR s Crohnovou chorobou a autizmom, uverejnil ďalších 19 článkov o poruche spustenej očkovaním.

       Všetky boli peer-reviewed (pred zverejnením zhodnotené inými odborníkmi z oboru - pozn. red.). Napriek tomu sa žiadnemu z nich médiá nevenovali. Jediná štúdia, ktorá sa objavuje na verejnosti, je pôvodná štúdia z roku 1998, spolu s pôvodnými otázkami o konfliktoch záujmov, ktoré vo veľkej miere vysvetľuje Dr. Wakefield v tomto rozhovore.

       To je naozaj veľmi zaujímavé, pretože nielen on pokračoval vo výskume. Odvtedy mnoho ďalších vedcov po celom svete zopakovalo štúdie, ktoré potvrdili jeho závery.

       Dr. Wakefield hovorí:

“… štúdie sa opakovali v Kanade, USA, Venezuele, Taliansku… [ale] nikdy sa nespomínajú. Vždy sa dopočujete len o tom, že replikovať jeho výsledky sa nikomu nepodarilo.

Obávam sa, že to nie je pravda.”

       Pre tých z vás, ktorí na to naleteli, je tu zoznam 26 štúdií z celého sveta, ktoré podporujú kontroverzné zistenia doktora Wakefielda:

 1. Karoly Horvath, John C. Papadimitriou, Anna Rabsztyn, Cinthia Drachenberg:
  "Gastrointestinal abnormalities in children with autistic disorder"
  The Journal of Pediatrics November, 1999, 135(5):559-63
 2. Raoul I. Furlano, Andrew Anthony, Richard Day, Angela Brown, Louise McGarvey, Michael A. Thomson, Susan E. Davies, Mark Berelowitz, Alastair Forbes, Andrew J. Wakefield, John A. Walker-Smith, Simon H. Murch:
  "Colonic CD8 and γδ T-cell infiltration with epithelial damage in children with autism"
  The Journal of Pediatrics, 2001, 138(3):366-372
 3. Paul Ashwood, Simon H. Murch, Andrew Anthony, Alicia A. Pellicer, Franco Torrente, Michaela A. Thomson, John A. Walker-Smith, Andrew J. Wakefield:
  "Intestinal Lymphocyte Populations in Children with Regressive Autism: Evidence for Extensive Mucosal Immunopathology"
  Journal of Clinical Immunology November, 2003, 23(6):504-517
 4. Paul Ashwood, Andrew J. Wakefield:
  "Immune activation of peripheral blood and mucosal CD3+ lymphocyte cytokine profiles in children with autism and gastrointestinal symptoms"
  Journal of Neuroimmunology, apríl 2006, 173(1-2):126-134
 5. Vijendra K. Singh, Reed P. Warren, J. Dennis Odell, W. Louise Warren, Phyllis Cole:
  "Antibodies to myelin basic protein in children with autistic behaviour"
  Brain, Behavior and Immunity, 1993, 7:97-103
 6. Vijendra K. Singh, Ryan L. Jensen:
  "Elevated Levels of Measles Antibodies in Children with Autism"
  Pediatric Neurology, 2003, 28(4):292-294
 7. Harumi Jyonouchi, Lee Geng, Agnes Ruby, Barbie Zimmerman-Bier:
  "Dysregulated Innate Immune Responses in Young Children with Autism Spectrum Disorders: Their Relationship to Gastrointestinal Symptoms and Dietary Intervention"
  Neuropsychobiology, 2005, 51:77-85
 8. Harumi Jyonouchi, Lee Geng, Agnes Ruby, Chitra Reddy, Barbie Zimmerman-Bier:
  "Evaluation of an association between gastrointestinal symptoms and cytokine production against common dietary proteins in children with autism spectrum disorders"
  The Journal of Pediatrics May, 2005, 146(5):605-610
 9. Arthur Krigsman, Marvin Boris, Alan Goldblatt, Carol Stott:
  "Clinical Presentation and Histologic Findings at Ileocolonoscopy in Children with Autistic Spectrum Disorder and Chronic Gastrointestinal Symptoms"
  Autism Insights, 2009, 1:1-11
 10. Polymnia Galiatsatos, Adrian Gologan, Esther Lamoreux:
  "Autistic enterocolitis: Fact or fiction?"
  Canadian Journal of Gastroenterology, február 2009, 23(2):95-98
 11. Vijendra K. Singh:
  "Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): A major subset of autism"
  Annals of Clinical Psychiatry, 2009, 21(3):148-161
 12. Stephen J. Genuis, Thomas P. Bouchard:
  "Celiac Disease Presenting as Autism"
  Journal of Child Neurology, 29.VI.2009; 000:1-6
 13. Roumen N. Nikolov, Karen E. Bearss, Jelle Lettinga, Craig Erickson, Maria Rodowski, Michael G. Aman, James T. McCracken, Christopher J. McDougle, Elaine Tierney, Benedetto Vitiello, L. Eugene Arnold, Bhavik Shah, David J. Posey, Louise Ritz, Lawrence Scahill:
  "Gastrointestinal Symptoms in a Sample of Children with Pervasive Developmental Disorders"
  Journal of Autism and Developmental Disorders, marec 2009, 39(3):405-413
 14. Ellen R. Bolte:
  "Autism and clostridium tetani"
  Medical Hypotheses August, 1998, 51:133-144
 15. Richard H. Sandler, Sydney M. Finegold, Ellen R. Bolte, Cathleen P. Buchanan, Anne P. Maxwell, Marja-Liisa Väisänen, Michael N. Nelson, Hannah M. Wexler:
  "Short-Term Benefit From Oral Vancomycin Treatment of Regressive-Onset Autism"
  Journal of Child Neurology, júl 2000; 15(7):429-435
 16. John Walker-Smith, Judith Andrews:
  "Alpha-1-antitrypsin, autism, and coeliac disease"
  Lancet, 1972, 2:883–884
 17. Mary Stewart Goodwin, T. Campbell Goodwin, Murray A. Cowen:
  "Malabsorption and cerebral dysfunction: A multivariate and comparative study of autistic children"
  Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, január-marec 1971, 1:48-62
 18. Franco Torrente, Paul Ashwood, Richard Day, N. Machado, Raoul I. Furlano, Andrew Anthony, Susan E. Davies, Andrew J. Wakefield, Michaela A. Thomson, John A. Walker-Smith, Simon H. Murch:
  "Small intestinal enteropathy with epithelial IgG and complement deposition in children with regressive autism"
  Molecular Psychiatry, 2002, 7:375-382
 19. Franco Torrente, Andrew Anthony, Robert B. Heuschkel, Michael A. Thomson, Paul Ashwood, Simon H. Murch:
  "
  Focal-Enhanced Gastritis in Regressive Autism with Features Distinct from Crohn's and Helicobacter Pylori Gastritis"
  American Journal of Gastroenterolgy, apríl 2004, 598-605
 20. Paul Ashwood, Andrew Anthony, Alicia A. Pellicer, Franco Torrente, John A. Walker-Smith, Andrew J. Wakefield:
  "Intestinal Lymphocyte Populations in Children with Regressive Autism: Evidence for Extensive Mucosal Immunopathology"
  Journal of Clinical Immunology, november 2003, 23:504-517
 21. Atsuko Shinohe, Kenji Hashimoto, Kazuhiko Nakamura, Masatsugu Tsujii, Yasuhide Iwata, Kenji J. Tsuchiya, Yoshimoto Sekine, Shiro Suda, Katsuaki Suzuki, Gen-ichi Sugihara, Hideo Matsuzaki, Yoshio Minabe, Toshiro Sugiyama, Masayoshi Kawai, Masaomi Iyo, Nori Takei, Norio Mori:
  "Increased serum levels of glutamate in adult patients with autism"
  Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 30.XII.2006, 30:1472-1477
 22. Sydney M. Finegold, Denise Molitoris, Yuli Song, Chengxu Liu, Marja-Liisa Vaisanen, Ellen R. Bolte, Maureen McTeague, Richard H. Sandler, Hannah Wexler, Elizabeth M. Marlowe, Matthew D. Collins, Paul A. Lawson, Paula Summanen, Mehmet Baysallar, Thomas J. Tomzynski, Erik Read, Eric Johnson, Rial Rolfe, Palwasha Nasir, Haroun Shah, David A. Haake, Patricia Manning, Ajay Kaul:
  "Gastrointestinal Microflora Studies in Late-Onset Autism"
  Clinical Infectious Diseases, 1.IX.2002, 35(Suppl 1):S6-S16
 23. Yuli Song, Chengxu Liu, Sydney M. Finegold:
  "Real-Time PCR Quantitation of Clostridia in Feces of Autistic Children"
  Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(11):6459-6465
 24. Helena M. R. T. Parracho, Max O. Bingham, Glenn R. Gibson, Anne L. McCartney:
  "Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children"
  Journal of Medical Microbiology, október 2005, 54:987-991
 25. Lenny G. González, Carolina López, Dianora C. Navarro, Lilia Negrón, Lucy S. Flores, Rosario Rodríguez, Marbella Martínez, Aderbal Sabrá:
  "Caracteristicas endoscópicas, histologicas e inmunologicas de la mucosa digestiva en ninos autistas con síntomas gastro-intestinales"
  Archivos venezolanos de puericultura y pediatría 2006; 69(1):19-25
 26. Gastroenterology 2005, 128(4-Suppl 2):P303

 

Skutočné nástrahy poistenia výrobcov vakcín proti súdnym sporom

       Doktor Wakefield hovorí:

“V pozadí za scénou sa diali veci, o ktorých sme nevedeli... Ministerstvo zdravotníctva kontaktovalo moju lekársku fakultu, konkrétne dekana a pokúsilo sa uzavrieť tento výskum.... vyjadrovali obavy, že je to neetické, že všetky deti boli autistické. Nebolo voči nim spravodlivé, aby prechádzali týmito procedúrami.

Boli vyšetrenia opodstatnené?

Jeden z popredných svetových detských gastroenterológov a jeho kolegovia vravia, “Áno, sú opodstatnené a tu sú z nich výsledky. Radi vám ukážeme naše zistenie v každom štádiu, na ktoromkoľvek mieste, ktoré si vyberiete.”

No predsa existovalo spojené úsilie zo zákulisia túto prácu zastaviť.

A bolo to predovšetkým záujmom Ministerstva zdravotníctva, v tom čase v súdnom spore, v ktorom som súhlasil s pozíciou experta.... nesnažil som sa dokázať, či je to pravda alebo nie, ale robiť najlepšie, čo som vedel ako expert, aby sa určilo, či ide o právny prípad proti výrobcom vakcín.”

       Toto bolo okolo rokov 1996-97. Wakefield hovorí, že “cítil, že má profesionálnu a morálnu povinnosť”  zapojiť sa do možného súdneho sporu, “pretože keď rodičia týchto detí zomrú alebo zoslabnú, ich deti ostanú na ulici, nikoho nezaujímajú, nikto sa o ne nebude starať.”

       Súdny proces sa však so žiadnym z výrobcov vakcín neuskutočnil. Dr. Wakefield pokračuje:

“Keď sa vo Veľkej Británii zaviedla vakcína MMR, ministerstvo zdravotníctva alebo vláda spravili dohodu s výrobcom jednej z vakcín, SmithKline Beecham, aby bol zbavený trestnej zodpovednosti..

Tak, prečo to urobili? Aký to malo cieľ?

Ukázalo sa, že vakcína, ktorá bola v tom čase, obsahovala nebezpečný kmeň vírusu príušníc, Urabe AM9. Spôsoboval meningitídu.

… Bola uvedená na trh v Kanade a veľmi rýchlo prišli na to, že spôsobuje meningitídu.

Krátko po tom bola v Kanade stiahnutá, [no] aj napriek tomu bola zavedená vo Veľkej Británii. Podľa môjho názoru ju SmithKline Beecham nechcel uviesť na trh, pretože vedel o týchto problémoch. Niesol prípadnú zodpovednosť, skutočnú zodpovednosť.

A preto ho vláda, aby dala zákazku domácemu výrobcovi, zbavila trestnej zodpovednosti.”

       Ako sa dalo očakávať, vakcína MMR , ktorá obsahovala kmeň Urabe AM9, musela byť o štyri roky neskôr stiahnutá z obehu, pretože spôsobovala meningitídu…

       Táto nebezpečná vakcína však nebola stiahnutá z trhu.

       Namiesto toho ju poslali do krajín tretieho sveta, vrátane Brazílie, kde nakoniec spôsobila epidémiu – uhádli ste – meningitídy.

       Dr. Wakefield si myslí, že je najvyšší čas odhaliť toto kruté kupliarstvo s nebezpečným tovarom bez akéhokoľvek rizika, a ja s ním úplne súhlasím.

       Platíte cenu za chamtivosť korporácií v každom zmysle. Rodičia na celom svete skutočne míňajú peniaze za to, že vystavia zdravie svojich detí výraznému riziku bez akejkoľvek podpory či pomoci, keď sa niečo pokazí – čo sa stáva častejšie, ako sú zdravotnícke úrady ochotné priznať.

 

Ďalšie nečestné hry...

       Príbeh doktora Wakefielda je výstražným príkladom, ako jednoducho možno zničiť niekoho ťažko získané dobré meno, a aké zložité môže byť dokázať jeho nevinu – či radšej, správnosť – dokonca aj keď máte dôkazy v ruke. Dr. Wakefield hovorí:

“V roku 2004 ma kontaktoval nezávislý novinár Brian Deer, ktorý pracoval pre Sunday Times. Robil seriál o obvineniach proti mne a mojim kolegom.

Podľa jeho názoru tieto deti nepotrebovali vyšetrenie. Podľa neho tieto deti nepotrebovali kolonoskopiu či lumbálnu punkciu, ani ďalšie vyšetrenia, o ktorých sa moji kolegovia zo štúdie domnievali, že ich určite potrebujú.”

       Hovoríme o novinárovi bez oficiálneho medicínskeho vzdelania. Je to len jeho názor. No ako zručný slovný remeselník splietol dohromady pôsobivý príbeh o tom, ako doktor Wakefield a jeho tím zoskupili autistické deti za účelom vytvorenia súdneho sporu proti výrobcom vakcín, s cieľom zakázať túto vakcínu, aby mohli na trh uviesť vlastnú.

       Bol to skvelý príbeh.

       Až na to, že nebol pravdivý.

       Len pre začiatočníkov: keby sa bol poriadne pripravil, zistil by, že to celé nebolo možné, pretože výrobcovia boli už vtedy oslobodení a nemohli byť viac žalovaní.

“Urobil množstvo faktických chýb, no napriek tomu dokázal presvedčiť Všeobecnú lekársku radu (= General Medical Council = GMC), aby nás začali vyšetrovať. A v tejto fáze sa z toho stal taký politický horúci zemiak, že minister zdravotníctva a mnohí ľudia z ministerstva... proti nám vykonštruovali tento prípad.

… Takže oni rozhodli, že popredný svetový detský gastroenterológ nie je spôsobilý určiť, či kvôli indikáciám tieto deti potrebujú kolonoskopiu alebo nie.”

       Popredným svetovým detským gastroenterológom, ktorého spomína, nemyslí seba, ale Johna Walker-Smitha, ktorého Dr. Wakefield odporúčal rodičom autistických detí s veľmi zložitými zdravotnými problémami.

“… Tak ma niektorí lekári kontaktovali. Niektorí rodičia ma spojili so svojimi lekármi, a hovoril som s nimi. Komunikoval som s nimi a podľa potreby sa odporúčali ďalšie konzultácie alebo nie.

V GMC ma uznali vinným z dôvodu, že deti mali kvôli tejto komunikácii napríklad lumbálnu punkciu.

Teraz to už získalo úplne nový náboj - zapríčinil som, že deti mali testy. Neurobil som ten test. Nebol som tam, keď sa test robil. Nepredpísal som ho. Ale zapríčinil som, že ho deti mali, pretože mi volali rodičia a ja som im navrhol, aby kontaktovali profesora Walker-Smitha.

Takýmto spletitým, čudesným a nečestným sa tento proces stal.”

       V príbehu ako aj v posledných vlnách pozornosti, ktorú Dr. Wakefieldovi venujú médiá, je omnoho viac zložitých vecí, preto vám silne odporúčam, aby ste si vypočuli (po anglicky) alebo prečítali (po anglicky) celý rozhovor.

 

Záverečné úvahy

       Tento príbeh, podobne ako mnoho iných príbehov o veľkých lekároch a vedcoch, ktorí hľadajú pravdu a nechcú nič viac, len chrániť tých, ktorí sa nemôžu chrániť sami pred nebezpečnou medicínou, je výzvou, aby ste otvorili oči a pozreli sa hlbšie- nie len jednoducho verili útržkom, ktoré média podávajú ako fakty. Zvyčajne je za príbehom oveľa viac.

       A čomu sa rozhodnete veriť – bez dostatočného množstva informácií – môže mať vážne dôsledky na Vaše zdravie a zdravie Vašej rodiny. 

       Pamätajte, že robíte vážne rozhodnutia, niekedy medzi životom a smrťou, na základe toho, komu a čomu veríte…

       Takže keď príde na očkovanie vášho dieťaťa, koľko skutočne viete o danej vakcíne? Komu veríte a prečo?

       Vložíte svoju dôveru do rúk niekomu, kto veľa získa a nič nemôže stratiť?

       Alebo tým, ktorí z vašej voľby získajú málo, či nič?

       Je to na vás.

       V prípade vakcíny MMR, ako možného spúšťača autizmu a Crohnovej choroby je tento príbeh plný informácií z druhej strany a zo zákulisia toho, ako sa výskum potláčal a potláča sa aj naďalej.

       Preto si vypočujte rozhovor a pokračujte vo vlastnom výskume. Vyššie je zoznam ďalších 28 štúdií pre Vaše vyšetrovanie.

       Ako vždy: Nech je vaše rozhodnutie informované.

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.