Prečo USA nezakážu vakcínu, ktorá zabíja deti v zámorí?

08.09.2010 17:02

Mercola.com - 7.IX.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Why Doesn’t the U.S. Ban a Vaccine that’s Killing Children Overseas?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Štyri deti zomreli v dedinách v Indii počas bežného očkovacieho záťahu. Päťčlennému inšpekčnému tímu sa zatiaľ nepodarilo stanoviť príčinu úmrtí inak zdravých detí.

       Tím šiel do chladiarenskej miestnosti na úschovu vakcín v komunitnom zdravotnom stredisku a dokonca otváral chladničky, zrejme pre kontrolu, či skutočne chladia.

       Podľa The Times of India:

"Team spovedal operátora chladiacich zariadení C.P.Yadava a pomocnú ošetrovateľku a pôrodnú asistentku Ushu Vermu zhruba dve hodiny ... Podľa správ inšpekčný tím zrušil svoj plánovaný odchod do Dillí v nedeľu večer a rozhodol sa zostať dlhšie kvôli ďalšiemu vyšetrovaniu."

 

Zdroj:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Je to smutná tragédia, keď deti prídu o život z akéhokoľvek dôvodu, ale keď predtým zdravé deti zomrú po tom, čo malo byť bezpečnou a rutinnou sériou očkovaní, robí to tragédiu oveľa horšou.

       Doposiaľ vyšetrovatelia nemali k tomu čo povedať okrem konštatovania: "Toto je prípad nežiadúceho účinku očkovania... Nie je to nový fenomén..."

       Nie, nie je to vôbec nové, pretože každá očkovacia látka nesie v sebe riziko poškodenia zdravia a smrti, ktoré môže byť u niektorých vakcín vyššie než u iných. Nanešťastie, väčšina ľudí sa o rizikách nedozvie, až kým neutrpia niekedy trvalé následky, niekedy až smrteľné.

       A častokrát sa skutočné príčiny nežiadúcich účinkov nikdy nezistia, a nič sa nerobí pre to, aby sa im v budúcnosti predchádzalo. Namiesto toho úmrtia a choroby po očkovaní pokračujú, pričom mnohé sa jednoducho zametú pod koberec ako "náhoda".

 

Aké časté sú vážne až smrteľné následky očkovania?

       To, čo sa stalo deťom v Indii, sa stalo v mnohých krajinách po celom svete. V Argentíne len pred dvomi rokmi 12 detí zomrelo po podaní vakcín proti zápalu pľúc v rámci klinických skúšok. Ten istý rok 6-ročné dievča z USA zomrelo po podaní vakcíny FluMist proti chrípke, zatiaľčo desiatky mladých dievčat zomreli po podaní vakcíny Gardasil proti HPV.

       Minulý rok bolo tiež dosť veľa hlásení o úmrtiach spojených s očkovaním proti prasacej chrípke, ale všetky boli vyhlásené za dôsledok iných zdravotných ťažkostí, čo je pri nežiadúcich účinkoch očkovania typická výhovorka.

       Ale ako nedávno povedala Barbara Loe Fisher, zakladateľka National Vaccine Information Center (NVIC = celoštátne informačné stredisko o očkovaní; nezisková organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní v USA - pozn. prekl.):

"Pravdou je, že nikto nevie, koľko obetí očkovania v USA je, koľko z detí s poruchami učenia (každé 6. dieťa v USA), alebo z astmatikov (každé 9. dieťa v USA), alebo autistov (každé 100. dieťa v USA), alebo diabetikov (každé 450. dieťa v USA), dokáže vystopovať svoje chronické zápaly, choroby či ťažké poškodenie zdravia až k nežiadúcemu účinku očkovania, ktorý bol zamietnutý predstaviteľmi verejného zdravotníctva a lekármi ako 'jednoducho náhoda.'"

 
Koľko úmrtí po očkovaní je prijateľných?

       Rýchle prehľadávanie Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA) odhalí takmer 1.000 úmrtí v USA po rôznych očkovaniach. VAERS sleduje reakcie na vyše 70 očkovacích látok. Je to výborný nástroj, ktorý môže pomôcť ľahko zistiť, ktoré očkovacie látky sú spojené s najväčším počtom nežiadúcich účinkov.

       Treba však vedieť, že len malý zlomok nežiadúcich účinkov je skutočne nahlásený. Štúdie odhadli, že menej než 10%, ba možno len 1% nežiadúcich účinkov je nahlásených, takže skutočný počet nežiadúcich účinkov a úmrtí po očkovaní je OVEĽA vyšší než hovoria štatistiky.

       Pravdou je, že zatiaľčo očkovacie látky sú vychvaľované ako bezpečné, VŠETKY očkovacie látky a iné farmaceutické výrobky nesú v sebe riziko poškodenia zdravia alebo úmrtia. Výskumníci sa dokonca pozreli aj na to, aké veľké riziko sú ľudia ochotní prijať.

       To je niečo, čo médiá a takmer všetci profesionálni zdravotníci nedokážu pochopiť. Drvivá väčšina z nich zaujme stanovisko Paula Offita, ktorý sa domnieva, že každý by mal byť donútený k povinnému očkovaniu, čo pomôže odstrániť choroby. A to navzdory skutočnosti, že niet dôkazov, ktoré by túto stratégiu podporovali a jestvuje množstvo údajov, ako napr. táto správa, ktoré radia tejto stratégii sa vyhnúť.

 

Skvelý príklad očkovacieho nezmyslu

       Zoberme si túto štúdiu zverejnenú v American Journal of Epidemiology (Americký časopis o epidemiológii) nazvanú "Očkovanie proti rotavírusom a ťažkosti pri vstrebávaní potravy: Aké veľké riziko sú ochotní rodičia v USA prijať výmenou za prínosy očkovania?" Odkrýva nám, koľko plánovania a organizovania si vyžaduje predaj akéhokoľvek lieku alebo očkovacej látky - až po presný počet "prijateľných úmrtí", s ktorými sa rodičia zmieria a predsa dajú svoje dieťa zaočkovať, ako aj koľko sú ochotní zaplatiť za vakcínu s ohľadom na jej deklarované riziká.

       Štúdia hovorí:

"Ako rastie podiel obyvateľov chránených pred predtým bežnými detskými chorobami, obavy sa presúvajú smerom k možným nežiadúcim účinkom očkovania... Navzdory zjavným prínosom očkovania nie je žiadna očkovacia látka úplne bezpečná. Vplyv rizika na prijateľnosť nových očkovacích látok pre rodičov je potrebné zistiť."

       Autori zistili, že čím vzdelanejší a bohatší sú rodičia, tým nižšie je pre nich prijateľné riziko.

       Aby sa dosiahla 90%-ná prijateľnosť (typický cieľ odporúčaných detských očkovaní), neprijmú rodičia ročne viac než 1.794 prípadov ťažkostí pri vstrebávaní potravy (problém v črevách, kedy sa jedna časť čreva zasunie do druhej), spôsobených očkovaním proti rotavírusom.

       Tento počet zodpovedá 359 chirurgickým operáciám a 14 úmrtiam, z ktorých 11 by mohlo súvisieť s očkovaním proti rotavírusom.

       Avšak táto štúdia (ako aj iné štúdie) postojov rodičov k očkovaniu znovu preukázala, že pre rodičov je stále prijateľnejšie úmrtie ich dieťaťa na skutočnú chorobu než úmrtie ako nežiadúci účinok očkovania.

       Toto je zaujímavý postreh, ktorý poskytuje významné vodidlo, ktoré výrobcovia liekov dostatočne neoceňujú. Čím inteligentnejšia je skupina ľudí, ktorú sa snažia zaočkovať, tým väčší odpor kladie, lebo si jednoducho naštudovala, čo treba, a odmieta veriť vláde v tejto otázke.

       Všetko, čo treba urobiť, je pozrieť sa na nechutné zlyhanie a množstvo lží v minuloročnej kampani okolo prasacej chrípky a uvedomiť si, že s programom očkovania v jeho súčasnej podobe sú obrovské problémy.

 

U mnohých očkovacích látok je akékoľvek riziko priveľké

       Dokonca aj keď je riziko u niektorých očkovacích látok malé, po poriadnom preskúmaní štúdií očkovacích látok zistíte, že prínosy mnohých očkovacích látok sú takmer nulové, čo znamená, že nie je dôvod u nich akceptovať AKÉKOĽVEK riziko.

       Za posledný rok napr. vyše 1.000 ľudí "ľahlo" po nákaze príušnicami, a takmer všetci boli proti tejto chorobe zaočkovaní! Tu sa natíska neodbytná otázka: aký účinný je v skutočnosti očkovací kalendár, keď MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.) očividne nefunguje vždy tak, ako hovorí reklama.

       Potom tu bolo odhalenie, že Rotarix, ďalšia vakcína pre deti, proti chorobe, ktorá je u väčšiny detí v USA mierna, je kontaminovaná DNA prasacieho vírusu! Informácia vyšla na povrch po tom, ako bola vakcína už podaná približne miliónu detí v USA a 30 miliónom celosvetovo.

       Popri tom, že bola kontaminovaná a ponúka len malé prínosy pri chorobe, ktorá je typicky úplne liečiteľná tekutinami a odpočinkom, nedávna kontrola liekov Úradom pre kontrolu potravín a liečiv v USA (U.S. Food and Drug Administration = FDA - pozn. prekl.) zistila tiež, že Rotarix je spojený s významným nárastom úmrtí detí na zápal pľúc (v porovnaní s placebom).

       Vo výsledku tu máme toľko nezodpovedaných otázok ohľadom očkovania, že si môžete hodiť mincou, či Vás očkovanie ochráni, alebo Vám ublíži na zdraví.

       Dr. Larry Palevsky, atestovaný detský lekár vyškolený na New York School of Medicine (Newyorská lekárska škola) vysvetľuje, koľko jeho kolegov si nie je vedomých nedostatku štúdií bezpečnosti očkovania, a to sa týka aj väčšiny verejnosti:

"Myslím, že keď sa spýtate drvivej väčšiny mojich kolegov, odkiaľ berú svoje informácie, povedia, že čítajú informácie v časopisoch vydávaných AAP (= American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva), AMA (= American Medical Association = Americký zväz lekárov) a CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA, niečo ako náš Úrad verejného zdravotníctva).

       Ale rád by som vyzval túto drvivú väčšinu svojich kolegov, aby si sami poriadne prezreli tieto štúdie a zistili, či boli správne navrhnuté, použili správnu testovaciu skupinu a správnu kontrolnú skupinu.

       Boli zložky vakcín poriadne preskúmané?

       Je nejaký rozdiel medzi vystavením sa vírusu, baktérii, ťažkému kovu alebo jedu skrz vzduch, jedlo, črevá a pokožku, oproti tomu, keď to je vstreknuté priamo do tela?

       Skutočne sme preskúmali, čo sa stane so zložkami vakcíny, keď sú vstreknuté do tela dieťaťa? Sú protilátky dostatočné na poskytnutie ochrany dieťaťa pred chorobou?

       Čoraz viac nových štúdií ukazuje, že:

  • Poriadne štúdie neboli vypracované.
  • Protilátky nie sú konečným spôsobom ochrany nášho tela.
  • Je rozdiel medzi tým, ako deti spracujú materiál prijatý vzduchom či potravou oproti injekcii.
  • Vo vakcínach sú častice, ktoré sa v tele hromadia a spôsobujú poruchy imunitného systému.
  • Vo vakcínach sú čiastočky, ktoré sa dostanú do mozgu.
  • Skrz vakcíny sa do tela dostanú časti cudzej DNA.
     

       Pre mnohých zdravotníkov je šokujúce, keď odhalia, že je tu taký nedostatok informácií o bezpečnosti a účinnosti vakcín, a rastúce množstvo informácií, ktoré vyvolávajú podozrenia ohľadom bezpečnosti a účinnosti vakcín, a o tom, či boli alebo neboli poriadne skúmané."

 

Prečo väčšina praktických lekárov nerozumie očkovaniu?

       Smutnou skutočnosťou je, že drvivá väčšina praktických lekárov je veľmi zaneprázdnená a spolieha sa na profesné spolky a úrady vo veci kontroly údajov, takže môže svoje odporúčania zakladať na "odbornom" posudku.

       Znie to ako skvelá stratégia, ale zúfalo to zlyháva, keďže výrobcovia liekov už veľmi dávno zistili, že túto stratégiu možno zneužiť. Takže si kúpili mnohých odborníkov tým, že im poukázali stovky tisíc či dokonca miliónov dolárov, a ako výsledok tejto pomerne malej investície sú schopní ovplyvniť svojou propagandou takmer všetkých lekárov.

 

Dôležitosť informovaných rozhodnutí

       Správy o tragédiách, ako je nedávne úmrtie štyroch detí v Indii po rutinnom očkovaní, slúžia len na zdôraznenie dôležitosti poriadnej prípravy pred tým, ako podrobíte svoje deti akémukoľvek očkovaniu.

       Dobrým spôsobom na začiatok môže byť vyhľadávanie na vrchu akejkoľvek mojej webovej stránky (https://mercola.com - pozn. prekl.), ktoré Vám sprístupní množstvo výskumov o bezpečnosti očkovania, alebo o nedostatku takýchto výskumov.

       Môžete tiež pokračovať vo svojej ceste za pravdou o očkovaní návštevou dôveryhodných spoľahlivých zdrojov ako napr. NVIC. Čím viac informácií máte, tým lepšie ste schopní učiniť inteligentné informované rozhodnutia o ochrane blaha Vašej rodiny.