Prečo sa na USA rúti epidémia pásového oparu?

04.11.2010 14:53

Mercola.com - 2.XI.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Why a Shingles Epidemic is Bolting Straight at the U.S."
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Dr. Diane Murphy je riaditeľkou Úradu pre pediatrickú terapeutiku (Office of Pediatric Therapeutics = OPT) pri FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.). Úlohou OPT je zabezpečovať prístup detí k inovatívnym, bezpečným a účinným lekárskym produktom.

       Historicky vzaté, mnoho lekárskych produktov nebolo na deťoch testovaných, čo viedlo k zvýšenému počtu nežiadúcich účinkov a používaniu neúčinných produktov.

       Dr. Murphy poznamenáva, že malé deti a novorodenci si vyžadujú vývoj nových usmernení, ktoré nám môžu pomôcť neliečiť deti podľa nášho najlepšieho odhadu, ale podľa vedomostí.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Už je to 15 rokov odkedy bola schválená očkovacia látka proti ovčím kiahňam od firmy Merck.

       To, čo sa vždy nazývalo pomerne neškodnou detskou chorobou bolo zrazu v 90. rokoch 20. storočia znovu objavené ako život ohrozujúce ochorenie, proti ktorému treba deti očkovať, inak budú čeliť hrozným zdravotným dôsledkom.

       Počkať, Merck záchrancom!?

       Ako to už býva pri mnohých nových a zrejme zbytočných lekárskych zásahoch používaných plošne, častokrát sú spojené s nezamýšľanými dôsledkami. Očkovanie proti ovčím kiahňam je výborným príkladom.

       Táto politika tým, že sa pokúša uchrániť všetky deti od prirodzeného prekonania ovčích kiahní, v skutočnosti vytvorila NOVÚ epidémiu - nie u detí ale u dospelých, obzvlášť starších dospelých.

       Očkovanie detí proti ovčím kiahňam môže veľmi dobre spôsobiť epidémiu pásového oparu.

 

Ovčie kiahne - ďalšia falošná epidémia

       Pred tým, ako bola v roku 1995 v USA schválená očkovacia látka proti ovčím kiahňam obsahujúca živý vírus, väčšina detí získala prirodzenú, dlhotrvajúcu imunitu voči ovčím kiahňam do 6 rokov veku. Pre 99,9% zdravých detí sú ovčie kiahne miernou chorobou bez komplikácií.

       Odhaduje sa, že pred rokom 1995 bolo v USA ročne okolo 3,7 milióna prípadov ovčích kiahní, čo malo za následok v priemere 100 úmrtí (50 detí a 50 dospelých, z ktorých drvivá väčšina boli ľudia s oslabenou imunitou). To sotva predstavuje strašnú, život ohrozujúcu epidémiu, ktorá si vyžaduje plošné očkovanie všetkých detí!

       Ovčie kiahne sú spôsobované vírusom varicella zoster, ktorý je členom rodiny herpes vírusov a spája sa s pásovým oparom (herpes zoster). Ovčie kiahne sú vysoko nákazlivé, ale zvyčajne mierne ochorenie spôsobujúce malé okrúhle vyrážky na pokožke, ktoré výrazne svrbia. Ovčie kiahne trvajú dva-tri týždne a ich prekonaním dieťa získava dlhotrvajúcu imunitu.

       Polovica prípadov ovčích kiahní nastáva u detí vo veku 5 až 9 rokov. Pred schválením tejto očkovacej látky v roku 1995 a pred začiatkom schvaľovania zákonov, ktoré požadujú, aby ňou deti boli zaočkované pred nástupom do školy, sa odhadovalo, že len 10% obyvateľov USA nad 15 rokov neprekonalo ovčie kiahne.

       Až 20% dospelých, ktorí ochorejú na ovčie kiahne majú vážne komplikácie ako je zápal pľúc, druhotné bakteriálne nákazy a zápal mozgu (ktorý je hlásený u menej než 1% detí s ovčími kiahňami). Väčšina detí a dospelých s týmito vážnymi komplikáciami má oslabený imunitný systém, alebo iné zdravotné problémy.

       Aj keď ovčie kiahne zvyčajne nie sú nebezpečné, jestvuje príbuzné ochorenie, ktoré vzbudzuje väčšie obavy: pásový opar.

 

Zlomyseľný bratranec ovčích kiahní: pásový opar

       Ovčie kiahne a pásový opar sú príbuzní. Sú spôsobované podobnými vírusmi z rodiny herpes vírusov. Po prekonaní ovčích kiahní sa vírus môže stať latentným ("spiacim") v nervových koreňoch na dlho rokov, pokým nie je prebudený nejakým činiteľom ako je napr. fyzický či emočný stres. Keď sa prebudí, prejavuje sa skôr ako pásový opar než ako ovčie kiahne.

       Pásový opar sa vyznačuje bolesťou a častokrát aj pľuzgierovitou vyrážkou na jednej strane Vášho tela - ľavej alebo pravej. Ďalšími príznakmi sú bolesti hlavy a chrípke podobné príznaky. Pásový opar trvá približne 3 až 5 týždňov.

       Aj keď ide o veľmi bolestivé ochorenie, väčšina ľudí sa z pásového oparu zotaví bez vážnych kompikácií a druhý krát už na pásový opar neochorie. Avšak u ľudí s oslabeným imunitným systémom môže mať pásový opar vážne komplikácie a ohrozovať život. Najčastejšou komplikáciou je postherpetická neuralgia (PHN), pri ktorej môže bolesť pretrvávať mesiace až roky po uzdravení vyrážky. Bolesť je spôsobená poškodenými nervovými vláknami, ktoré trvale vysielajú signály bolesti do Vásho mozgu.

       Menej častými komplikáciami sú: bakteriálne nákazy pokožky, Hutchinsonov trias, syndróm Ramsaya Hunta, motorická neuropatia, meningitída, strata sluchu a zraku či poškodenie močového mechúra.

       Osoba s pásovým oparom môže nakaziť niekoho, kto neprekonal ovčie kiahne, a u toho sa môžu rozvinúť skôr ovčie kiahne než pásový opar.

       Ak ochoriete na pásový opar, môžete použiť na liečenie príznakov pásového oparu miestny med a zdá sa, že účinkuje lepšie než medikamenty.

 

Ovčie kiahne sú prirodzeným spôsobom ochrany voči pásovému oparu

       Príroda vynašla elegantný plán ochrany pred vírusom pásového oparu.

       Po ochorení a zotavení sa z ovčích kiahní (zvyčajne v detskom veku) sa s rastúcim vekom Vaša prirodzená imunita bez príznakov "posilňuje" kontaktom s nakazenými deťmi, ktoré sa zotavujú z ovčích kiahní. Toto prirodzené posilňovanie prirodzenej imunity voči vírusu ovčích kiahní pomáha zabrániť pásovému oparu v neskoršom veku.

       Tak sa to deje, či už ste deťmi, dospievajúcimi, mladými dospelými alebo staršími - vždy, keď prídete do styku s niekým nakazeným ovčími kiahňami, dostanete prirodzené "preočkovanie", ktoré Vás ochráni od bolestivého (a drahého) zápasu s pásovým oparom.

       Inými slovami: nákaze pásovým oparom možno predísť bežným kontaktom, ako napr. objatím vnuka, ktorý má ovčie kiahne. Ale s príchodom očkovania proti ovčím kiahňam sa výskyt ovčích kiahní znížil, a takže je menej príležitostí na prirodzené posilnenie imunity detí a dospelých.

       Takže keď sa znížil výskyt ovčích kiahní, zvýšil sa výskyt pásového oparu, a je rastie množstvo dôkazov, že USA čaká epidémia pásového oparu spôsobená plošným povinným očkovaním všetkých detí proti ovčím kiahňam.

       Aj keď sa vedci urputne snažia vynájsť spôsoby na "vylepšenie" ľudskej biológie, jednoducho nedokážu zvíťaziť nad Matkou Prírodou. Pokusy o fušovanie do prirodzeného poriadku vecí zvyčajne vedú k zničeniu procesov, ktoré príroda majstrovsky zladila, aby nás udržala v zdraví.

       Táto nepriama úmernosť medzi ovčími kiahňami a pásovým oparom je vynikajúcim príkladom.

 

Ochrana očkovaním je len dočasná

       Očkovacia látka proti ovčím kiahňam je vyrobená zo živého atenuovaného (oslabeného) vírusu ovčích kiahní. Očkovanie však poskytuje len dočasnú imunitu a ani tá nie je toho istého druhu ako dlhotrvajúca imunita získaná prirodzeným prekonaním ovčích kiahní.

       Treba si uvedomiť, že prirodzená nákaza ovčími kiahňami je JEDINÝM spôsobom, akým možno získať dlhotrvajúcu imunitu, ktorá Vás ochráni, kým prídete do kontaktu s malými deťmi s ovčími kiahňami. Vtedy je bez príznakov choroby posilnená, čo nielenže posilní imunitu voči ovčím kiahňam, ale tiež pomôže ochrániť proti bolestivému ochoreniu na pásový opar v neskoršom živote.

       Keď bola očkovacia látka proti ovčím kiahňam v roku 1995 sprístupnená pre verejnosť, FDA odhadoval, že je na 70% až 90% účinná pri ochrane pred chorobou. CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) neskôr vyhlásilo: "Účinnosť očkovacej látky je 44% proti chorobe ako takej a 86% proti stredným a vážnym formám choroby."

       Avšak očkovacia látka môže byť EŠTE MENEJ účinná než 40%, ako ukázalo vyšetrovanie epidémie ovčích kiahní u 23 detí v detských jasliach v New Hampshire. Epidémia začala jedným dieťaťom, ktoré už bolo zaočkované.

       A článok v denníku Washington Post oznámil, že v inej epidémii bolo 75% detí nakazených ovčími kiahňami proti tejto chorobe zaočkovaných.

       Je tiež zaujímavé poznamenať, že väčšina 10-ročných detí bez známej histórie ovčích kiahní už je v skutočnosti imúnna.

       Štúdia vypracovaná v Quebecu v Kanade, ktorej sa zúčastnilo 2.000 štvrtákov mala za úlohu zistiť, aké percento detí treba zaočkovať v rámci "doočkovacieho" programu.

       Z týchto detí, ktoré nemali nijaké alebo žiadne záznamy o ovčích kiahňach, malo 63% protilátky proti vírusu. Pravdepodobne prekonali tak mierny prípad ovčích kiahní, že si ani nevšimli, že ich mali. To ani veľmi neprekvapuje, keď zvážime, že zdravé deti niekedy majú minimálne príznaky (napr. slabá horúčka a bolesti hlavy), bez vyrážok, nerozoznateľné od mierneho prípadu chrípky.

       Každopádne, veľká väčšina detí, ktoré NIE SÚ očkované proti ovčím kiahňam, nakoniec je voči nim tak-či-tak imúnna.

 

Očkovanie proti ovčím kiahňam samo o sebe môže spôsobiť poškodenie zdravia alebo smrť

       Ako u väčšiny očkovacích látok, aj u ovčích kiahní plošné očkovanie proti nim bolo nasledované mnohými hláseniami vážnych nežiadúcich účinkov, poškodení zdravia a úmrtí.

       Pred súhlasom s očkovaním Vášho dieťaťa touto očkovacou látkou zvážte nasledujúce:

       Medzi marcom 1995 a júlom 1998 VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System = federálny Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.) dostal 6.574 hlásení zdravotných problémov po očkovaní proti ovčím kiahňam. To znamená, že jedno z 1.481 očkovaní proti ovčím kiahňam spôsobí nežiadúce zdravotné následky.

       4% hlásených nežiadúcich účinkov (zhruba 1 na 33.000 očkovaní) spôsobuje vážne zdravotné problémy ako šok, encefalitída (zápal mozgu) a trombocytopénia (porucha zrážanlivosti krvi spôsobená nedostatočnou tvorbou krvných doštičiek - pozn. prekl.). 14 z 6.574 hlásených nežiadúcich účinkov očkovania proti ovčím kiahňam skončilo úmrtím. Ako výsledok týchto hlásení bolo do príbalového letáku pridaných 17 varovaní o možných nežiadúcich účinkoch PO tom, čo bola očkovacia látka schválená na plošné použitie (vrátane celulitídy, transverznej myelitídy, Guillain-Barrého syndrómu a pásového oparu). Boli zdokumentované prípady prenosu očkovacieho kmeňa vírusu z očkovaného dieťaťa na osoby, s ktorými malo toto dieťa kontakt v domácnosti, vrátane prenosu na tehotnú ženu.

       Pritom sú nežiadúce účinky očkovania hlásené v zúfalo nízkom percente prípadov - max. 10% (na Slovensku určite menej než 1% - pozn. prekl.), čo stavia bezpečnosť očkovacej látky do ešte horšieho svetla než vyššie uvedené štatistiky.

       Očkovanie proti ovčím kiahňam môže byť ešte riskantnejšie, keď sa skombinuje s inými očkovacími látkami, ako napr. MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.).

       Podľa Barbary Loe Fisher z NVIC (National Vaccine Information Center = Národné informačné stredisko o očkovaní; nezisková organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní v USA - pozn. prekl.):

"Dosávame hlásenia od rodičov, že ich deti trpia vysokými horúčkami, vyrážkami ovčích kiahní, pásovým oparom, poškodením mozgu a niektoré aj zomrú po očkovaní proti ovčím kiahňam, obzvlášť keď sú zaočkované zároveň MMR vakcínou a inými vakcínami."

       Mnoho otázok zostáva nezodpovedaných, napr.: prenesie tehotná žena, ktorá bola zaočkovaná proti ovčím kiahňam ako dieťa namiesto prirodzeného prekonania ovčích kiahní, očkovaním vytvorené protilátky na svoje dieťa tak, ako sa prenášajú prirodzené materské protilátky proti ovčím kiahňam na novorodencov? To je jedna z mnohých otázok o plošnom očkovaní proti ovčím kiahňam, o ktorých sa dnes diskutuje.

 

Zrod epidémie

       Teraz, 15 rokov od začiatku plošného očkovania proti ovčím kiahňam, tu máme známky začínajúcej epidémie pásového oparu.

       To neprekvapuje, keď zvážite, že mechanizmus udržiavania pásového oparu na uzde bol drasticky obmedzený, ak nie úplne zničený tým, že staršie deti a dospelí už neprichádzajú do styku s mladšími deťmi chorými na ovčie kiahne a klesá počet prirodzených "posilňovačov" imunity v našom obyvateľstve.

       Prirodzená "stádová" (kolektívna) imunita voči ovčím kiahňam medzi obyvateľmi USA sa stráca a stávajú sa závislými na očkovaní. NAVYŠE, rysuje sa tu epidémia pásového oparu.

       Výskum vykonaný Garym S. Goldmanom, PhD., ktorý pracoval 8 rokov ako výskumný analytik v Projekte aktívneho dohľadu nad ovčími kiahňami (financovanom CDC) v okrese Los Angeles, odhalil vyšší výskyt pásového oparu u obyvateľov USA od vládneho odporúčania zaočkovať proti ovčím kiahňam všetky deti, vydaného v roku 1995.

       Podľa jedného článku popisujúceho jeho prácu:

"Zistenia Dr. Goldmana potvrdzujú odhady iných nezávislých výskumníkov, že ak budú ovčie kiahne takmer vyhubené očkovaním, bude sa počas nasledujúcich 50 rokov zvyšovať výskyt pásového oparu, a zatiaľčo úmrtnosť na ovčie kiahne je už teraz veľmi nízka, akékoľvek úmrtia, ktorým sa predíde očkovaním, budú prevážené úmrtiami na pásový opar."

       Goldman sa tak veľmi obával epidémie pásového oparu, že sa stal spoluautorom knihy na túto tému, nazvanej "Očkovanie proti ovčím kiahňam: Nová epidémia choroby a korupcie". Dr. Goldman však nie je jediným, kto má obavy z možnej epidémie pásového oparu.

       Tím v rámci britskej Laboratórnej služby verejného zdravotníctva (Public Health Laboratory Service = PHLS) zistil, že dospelí žijúci s deťmi sa tešia vyššej úrovni ochrany pred pásovým oparom. Tvrdí, že aj keď ovčie kiahne môžu ohrozovať život ľudí s oslabenou imunitou, tisíce starších ľudí tiež zomrú na komplikácie pásového oparu. PHLS vyzvala na prehodnotenie politiky plošného očkovania proti ovčím kiahňam v USA, ako aj v iných krajinách, ktoré ju zaviedli.

       Desaťročia sa zdalo, že náchylnosť na nákazu pásovým oparom rastie s vekom, keďže imunitné systémy starších ľudí postupne slabnú. Avšak výskumy ukazujú, že tento jav je skôr spôsobený skutočnosťou, že starší ľudia sú v dnešnej dobe menej v styku s malými deťmi, čím majú menej príležitostí na prirodzené posilňovanie imunity.

       V skutočnosti aj účinnosť samotnej očkovacej látky proti ovčím kiahňam závisí od prirodzeného posilňovania imunity (kontaktom s nakazenými ľuďmi - pozn. prekl.), takže pri klesajúcom výskyte ovčích kiahní klesá aj účinnosť očkovacej látky.

 

Naplnia sa tieto predpovede?

       Jednoznačne.

       Výskyt pásového oparu u dospelých vzrástol od roku 1998 do roku 2003 o 90%, nepriamo úmerne plošnému očkovaniu proti ovčím kiahňam. Pásový opar má za následok 3x viac úmrtí a 5x viac hospitalizácií než ovčie kiahne a vynaloží sa naň 75% všetkých nákladov spojených s vírusom varicella zoster.

       Dokonca aj deti už začínajú byť choré na pásový opar, ako dokazujú výkazy školských sestier od roku 2000, čo bola jedna z obáv Dr. Goldmana, ktorý varoval CDC, že sa to môže stať pri hroziacej epidémii pásového oparu.

       Pred začiatkom očkovania proti ovčím kiahňam sa pásový opar vyskytoval len u dospelých.

       Všetky údaje dokazujú, že sme vymenili pomerne mierne ochorenie (ovčie kiahne), ktoré NEVYVOLÁVA komplikácie u 99,9% zdravých detí, za vážnejšiu chorobu u starších ľudí (pásový opar), ktorá má potenciál rozšíriť sa na celé obyvateľstvo.

       Iný peer-reviewed článok (tzn. článok, ktorý je pred zverejnením zhodnotený inými nezávislými odborníkmi z oboru) Dr. Goldmana pojednáva o nákladovej efektívnosti očkovania proti ovčím kiahňam a dospieva k znepokojivým záverom. Očkovanie proti ovčím kiahňam by muselo byť plošné prinajmenšom 50 rokov, aby malo nákladový prínos, a to kvôli podstatným dodatočným lekárskym nákladom na epidémiu pásového oparu. Keďže však ovčie kiahne predstavujú minimálne riziko pre spoločnosť, OČIVIDNE nemá cenu plošne proti nim očkovať.

       Čo myslíte, aká bola odpoveď CDC na možnú epidémiu pásového oparu, keď mu boli predstavené zistenia Dr. Goldmana?

       Ďalšia očkovacia látka - ako inak?

       Merck - farmaceutický obor, ktorý vyrába očkovaciu látku proti ovčím kiahňam - prišiel s tou istou odpoveďou, v ktorú CDC dúfalo: očkovacia látka proti pásovému oparu! Áno, očkovacia látka proti pásovému oparu bola vyvinutá tým istým výrobcom, ktorý je zároveň jediným predajcom očkovacej látky proti ovčím kiahňam v USA.

       Aká neuveriteľná schéma na výrobu zisku - tá istá firma, ktorá má zisk z plošného povinného očkovania proti ovčím kiahňam bude tiež zarábať na predaji očkovacej látky proti pásovému oparu na trhu, ktorý bol vytvorený očkovaním proti ovčím kiahňam!

 

Trúbte na poplach! Merck "záchrancom" - znovu!

       FDA schválil očkovaciu látku proti pásovému oparu od firmy Merck (Zostavax) pre ľudí vo veku 60 a viac rokov v máji 2006. Takže prišli na trh s očkovacou látkou (proti pásovému oparu), ktorá má zvrátiť poškodenia Vášho zdravia spôsobené ich vlastnou staršou očkovacou látkou (proti ovčím kiahňam).

       Je Vám to povedomé?

       Je to veľmi podobné nadmernému užívaniu liekov, ktoré má "vyliečiť" chronickú chorobu. Dostanete medikament, ktorý Vám má uľaviť, ale ten spôsobuje nežiadúce účinky, takže dostanete ďalší medikament na liečbu týchto nežiadúcich účinkov. Potom TENTO medikament spôsobí ďalšie problémy a čoskoro už nikto nebude vedieť povedať, čo bolo spôsobené čím, Vaše zdravie však chradne čoraz viac.

       Zatiaľčo beriete dlhý zoznam medikamentov, jediný, kto z toho má skutočný osoh, sú farmaceutické spoločnosti, ktoré zarábajú na každom kroku.

       V prípade očkovania proti ovčím kiahňam zarábajú na príčine epidémie, rovnako tak aj na údajnej liečbe...

       Ale je to SKUTOČNE liečba? Zabráni očkovanie proti pásovému oparu epidémii pásového oparu?

 

Očkovanie: verejné zdravie či zlatá baňa?

       Cena samotnej očkovacej látky proti pásovému oparu (200 dolárov) je príliš vysoká, obzvlášť pre mnohých starších obyvateľov USA, ktorí ledva pokryjú svoje mesačné výdavky nerastúcimi príjmami. Výskumy ukazujú, že len málo dospelých ju používa.

       A aké nežiadúce účinky na zdravie môže mať očkovanie proti pásovému oparu na starších ľudí - obzvlášť na tých s oslabenou imunitou alebo tých, čo už trpia chronickými chorobami alebo rakovinou?

       Konflikty záujmov medzi výrobcami očkovacích látok a výskumníkmi, ako aj vládnymi predstaviteľmi zapletenými do oboch skupín, predstavujú ďalšiu rovinu problémov.

       Aké spoľahlivé a neskreslené sú informácie o očkovaní, ktoré Vám poskytujú výskumníci s finančnými väzbami ako na výrobcov očkovacích látok, tak aj na vládne úrady propagujúce plošné povinné očkovanie? Slovami Dr. Goldmana:

"Ak je výskum sponzorovaný úradmi, ktoré propagujú očkovanie, a zaplatený samotnou farmaceutickou firmou, a očkovanie detí vedie k obohateniu sa, podľa mojej skúsenosti dochádza k skresleniu, ktorý dovoľuje výskumu fungovať ako zlatá baňa a nanešťastie, prinajmenšom niekedy propaguje očkovanie na škodu verejnému zdraviu."

 

Stovky očkovacích látok na ceste

       Lekári verejného zdravotníctva USA hovoria, že Vaše deti by mali dostať 69 dávok 16 rôznych očkovacích látok pred dosiahnutím 18 rokov. A 145 ďalších je na ceste! Áno, verte či neverte, farmaceutické firmy majú na pláne 145 ďalších očkovacích látok a väčšina z nich je v poslednom štádiu schvaľovacieho procesu, v klinických skúškach, alebo práve hodnotená FDA.

 

Týždeň uvedomenia si rizík očkovania: 1. - 6.XI.2010

       Mercola.com a NVIC venovali prvý novembrový týždeň uvedomeniu si rizík očkovania!

       V spoločnom úsilí o zvýšenie verejného povedomia o dôležitých problémoch s očkovaním zverejňujú NVIC a Dr. Joseph Mercola sériu článkov a rozhovorov o očkovaní na stránkach Mercola.com a NVIC. Článok, ktorý ste práve dočítali, je jedným z nich.

       Týždeň uvedomenia si rizík očkovania vyvstal z nasledujúcich spoločných cieľov:

  1. Vzbudenie verejného povedomia o potrebe zohrať aktívnu úlohu pri prevencii úmrtí a poškodení zdravia spôsobených očkovaním.
  2. Ochrana a rozšírenie zákonných výnimiek z očkovania zabezpečením širokých lekárskych, náboženských a filosofických výnimiek v očkovacích zákonoch všetkých štátov USA.
  3. Propagovaním ľudského práva na slobodný informovaný (ne)súhlas s lekárskym zákrokom predstavujúcim riziko, vrátane očkovania.
  4. Finančná zbierka pre potreby NVIC, neziskovej dobročinnej organizácie, ktorá už od roku 1982 pracuje na vzdelávaní verejnosti o očkovaní a bráni etický princíp informovaného (ne)súhlasu.

 

Vyzývam Vás

       Neuhýbajte tejto výzve. Dostali sme ich "do pohybu".

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Počas Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spúšťa NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

       Práve teraz by ste sa mali zaregistrovať na poradenskej stránke NVIC! A keď už ste pri tom, prispejte, prosím, finančne NVIC, aby mohlo ďalej bojovať za všetkých obyvateľov USA, aby títo nestratili právo na informovaný (ne)súhlas s očkovaním.

       Vaše finančné príspevky pomôžu NVIC s financovaním úsilia o zvýšenie povedomia o očkovaní, vrátane nasledujúcich výborných zdrojov o očkovaní:

       Viac informácií o očkovaní nájdete na podstránke Mercola.com venovanej očkovaniu (po anglicky. Väčšinu z týchto článkov nájdete v slovenskom preklade na stránke slobodavockovani.sk - pozn. prekl.).

       Čítajte naďalej tieto stránky a sledujte NVIC na Facebooku. Spolu DOKÁŽEME urobiť zmenu!