Prečo India zastavila očkovanie proti HPV?

04.01.2011 02:11

Mercola.com - 29.XII.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "The Lethal Medical Failure That's Still Recommended by Your Doctor"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V apríli 2010 indická vláda zastavila klinické skúšky očkovacej látky proti HPV (Human Papilloma Virus). Stalo sa tak kvôli vyšetrovaniu zo strany občianskej spoločnosti, ktoré odhalilo vážne etické prešľapy v najmenej jednej klinickej skúške.

       Skupiny občianskej spoločnosti v Indii už dlhší čas vyjadrujú obavy ohľadom bezpečnosti a účinnosti dvoch očkovacích látok proti HPV, ako aj agresívnej reklamy na toto očkovanie a zdôrazňujú potrebu vyšetriť hlásené úmrtia a nežiadúce účinky po tomto očkovaní.

       Podľa týždenníka Economic and Political Weekly vyšetrovanie, ktoré viedlo k zákazu, ukazuje, ako:

"... agresívny marketing výrobcov liekov, tlak zo strany silných medzinárodných organizácií, infiltrácia indických lekárskych zväzov a nekritické schvaľovanie nových medikamentov týmito zväzmi ovplyvňujú priority verejného zdravotníctva tejto krajiny."

       V USA sa iba zhruba jedna tretina spôsobilých mladých žien a dievčat dala zaočkovať úplnou sériou očkovania proti HPV. Čím staršia dievčina, tým menej je pravdepodobné, že dostala čo len jednu z celkovo troch dávok.

       Jedna štúdia skúmala takmer 10.000 dievčat a žien vo veku 9 až 26 rokov spôsobilých na očkovanie proti HPV. Z nich len 39,1% dostalo jednu dávku, 30,1% dve dávky a 30,8% dokončilo celú trojdávkovú sériu očkovaní.

       Podľa tlačovej agentúry Reuters:

"U žien vo veku 18 až 26 rokov bolo najmenej pravdepodobné, že dostali čo len jednu dávku, čo ... bolo spôsobené pravdepodobne vplyvom rodičov na mladšie dievčatá, keďže súhlas rodiča sa vyžaduje na očkovanie proti HPV vo veku do 18 rokov."

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       To je vcelku dobrá správa, keď zvážime, že očkovanie proti HPV je možno jedno z najnebezpečnejších a najmenej potrebných na trhu.

       Milióny žien v USA bolo vystrašených agresívnou reklamnou kampaňou firmy Merck (na Slovensku vystupuje pod skratkou MSD = Merck, Sharp & Dohme - pozn. prekl.), aby sa nestali ďalšou obeťou rakoviny krčka maternice a dali sa zaočkovať Gardasilom (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard - pozn. prekl.). Avšak namiesto toho, aby táto očkovacia látka uchránila ženy pred rakovinou, spôsobuje, že rastúci počet žien sa stáva obeťami očkovacej skazy.

       Počet hlásených obetí na životoch, ktoré si vyžiadalo očkovanie proti HPV, dosiahol 89 (čisto v USA - pozn. prekl.). Bola už hlásená aj prvá obeť mužského pohlavia. Mladý chlapec zomrel len 8 dní po zaočkoavní Gardasilom.

       K 3. novembru 2010 bolo (podľa správy denníka Age of Autism) hlásených 20.575 nežiadúcich účinkov a 352 nezvyčajných výsledkov cytologických vyšetrení sterov z krčka maternice (pap smears) po očkovaní proti HPV. Majte však na pamäti, že sa odhaduje, že len 1% až 10% z celkového počtu nežiadúcich účinkov je aj skutočne hlásených, čo znamená, že toto očkovanie už možno spôsobilo milióny poškodení zdravia a možno už tisíce úmrtí.

       Čo je ešte viac šokujúce, toto očkovanie sa teraz spája už aj s úmrtiami bábätiek.

 

Dojčené bábätká zomreli po tom, ako sa matky dali zaočkovať proti HPV

       Skutočne, podľa tlačovej správy z 1.XI.2010:

"Informáciu poslal praktický lekár do registra tehotenstiev ohľadne Gardasilu. Týkala sa dojčiacej ženy, ktorá bola 1.IX.2010 intramuskulárne (do svalu) zaočkovaná prvou dávkou Gardasilu. Jej bábätko bolo na svete 40 dní. Bolo hlásené, že zdravie matky i dieťaťa bolo dobré (poriadne overené).

       2.IX.2010 ráno bolo dieťa stále ešte v poriadku, ale popoludní sa jeho stav náhle zhoršil. Rodina okamžite odviezla dieťa do nemocnice, ale to nepomohlo, pretože dieťa krátko na to zomrelo. Príčina úmrtia nebola hlásená..."

       V posledných 16 mesiacoch boli hlásené ešte dve ďalšie úmrtia detí po očkovaní ich matiek proti HPV.

       Tlačová správa sa pýta:

"Kde je zodpovednosť a záruky vlády, keď dovolila tento nekontrolovaný lekársky experiment na dospievajúcich a ženách v plodnom veku?

       Koľko životov ešte bude zničených, kým si vládne úrady všimnú tú tragédiu, ktorá tu vzniká, zatiaľčo oni len zaháľajú, sem-tam niečo povedia a nerobia nič okrem toho, že "monitorujú" situáciu?"

       To sú tie isté otázky, ktoré sa sám seba pýtam zakaždým, keď píšem na túto tému...

 

Skupina občianskej spoločnosti tvrdí, že v Indii sa konal neetický klinický výskum

       V marci 2010 navštívil tím aktivistiek za práva žien jedno z očkovacích stredísk v okrese Khammam v Indii. Podľa týždenníka Economic & Political Weekly:

"Pohľad na zistenia tejto návštevy ... ukazuje, že tieto projekty – ktoré v skutočnosti boli výskumom – porušujú jestvujúce etické pravidlá pre klinický výskum, ako aj práva dieťaťa.

       Tieto prešľapy zahŕňali (okrem iného) testovanie na zraniteľných a okrajových skupinách (hlavne detí), ktoré pravdepodobne nebudú mať úžitok z výsledkov výskumu, pričom výskumníci nedostali náležitý informovaný súhlas alebo povolenie."

       To sa javí byť skôr pravidlom než výnimkou, čo sa týka klinických štúdií medikamentov v krajinách tretieho sveta. Obzvlášť India zaznamenala v poslednom čase rozmach klinických farmaceutických štúdií a pochybné praktiky pri týchto štúdiách sa stávajú čoraz očividnejšími.

       Podľa článku z júna 2010:

"V Indii budú možno čoskoro uvedené do platnosti nové zákony, brániace farmaceutickým firmám vykonávať klinické štúdie medikamentov na ľuďoch bez povolenia poverenej etickej komisie.

       V posledných rokoch rastie počet úmrtí počas klinických skúšok v Indii, keďže táto krajina sa stala jednou z najvyhľadávanejších krajín pre vykonávanie klinických skúšok experimentálnych medikamentov na ľuďoch.

       Podľa dostupných údajov zomrelo od začiatku roku 2009 do augusta toho roku počas klinických skúšok až 308 osôb."

       Indická vláda v apríli 2010 zastavila štúdiu Gardasilu od firmy Merck, keď odhalila, že štyri účastníčky štúdie zomreli a vyše 120 dievčat utrpelo vážne nežiadúce účinky, okrem iného:

 • žalúdočné poruchy
 • epilepsiu
 • bolesti hlavy
 • priskorú prvú menštruáciu

 

Očkovanie proti HPV ani len nefunguje tak, ako tvrdí reklama

       Predajcovia Gardasilu - očkovacej látky proti HPV od firmy Merck - by chceli, aby ste uverili, že keď dáte svoju dcéru zaočkovať proti HPV, uchránite ju od chorôb, ako je rakovina krčka maternice či genitálne bradavice, ale kdeže sú poriadne dôkazy, ktoré by to potvrdili?

       Jestvuje vyše 100 kmeňov HPV. Z nich je len 30-40 pohlavne prenosných a z toho je 15 spojených s rakovinou krčka maternice. Niekoľko kmeňov HPV je spojených aj s nákazou pokožky, ktorá spôsobuje genitálne bradavice alebo bežné bradavice na rukách a nohách.

       Ale Gardasil obsahuje len 4 z týchto kmeňov HPV, takže ak sa nakazíte jedným z tých najmenej 100 ďalších kmeňov, proti ktorým Gardasil neúčinkuje, máte jednoducho smolu. A ak ste už bola nakazená jedným z tých štyroch typov HPV, proti ktorým má Gardasil chrániť, nefunguje Gardasil ani proti nim.

       Preto aj keď prijmete tieto riziká a dáte sa zaočkovať, stále máte veľmi vysokú pravdepodobnosť, že dostanete nejakú formu HPV.

       Ale aj tak v skutočnosti nie je vážny dôvod na paniku, lebo ako tvrdí CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.):

"V 90% prípadov sa imunitný systém s HPV prirodzene vysporiada do 2 rokov od nákazy."

       To platí aj ak ide o nákazu typom, ktorý môže spôsobiť rakovinu alebo genitálne bradavice.

       Mne osobne nie je vôbec jasné, ako by mohli prinajlepšom priemerné prínosy Gardasilu vyvážiť jeho riziká.

 

Ako spôsobuje očkovanie proti HPV poškodenia zdravia a smrť?

       Všetky očkovacie látky - rovnako ako všetky výrobky farmaceutického priemyslu - majú riziká a môžu spôsobiť nežiadúce účinky vedúce k trvalému poškodeniu zdravia či dokonca k smrti. Očkovanie proti HPV nie je výnimkou. Odkedy bol Gardasil bleskurýchle schválený FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) v roku 2006, bolo hlásených mnoho poškodení zdravia a úmrtí spôsobených touto očkovacou látkou.

       Príznaky a príčiny úmrtia po očkovaní Gardasilom zahŕňajú:

 • krvné zrazeniny
 • akútne zlyhanie dýchania
 • zástava srdca
 • "náhle úmrtie" kvôli "neznámym príčinám" krátko po očkovaní
   

       Podľa odhadu Federálneho výskumného ústavu rakoviny (National Cancer Institute) zomrie v USA v roku 2010 na rakovinu krčka maternice okolo 4.210 žien. Mnohé z nich (obzvlášť vyššieho veku) majú vysoko rizikové faktory pre rozvinutie sa chronickej nákazy HPV, ktorá vedie k rakovine krčka maternice, ako je napr. nedostatok testov sterov z krčka maternice (pap smears), ktoré by včas odhalili pred-rakovinové príznaky a viedli k život zachraňujúcej liečbe. Ďalšími rizikovými faktormi pre vznik chronickej nákazy HPV sú fajčenie, nákaza HIV alebo chlamýdiami a dlhodobé používanie hormonálnej antikoncepcie.

       Rakovine krčka maternice MOŽNO predísť bez očkovania, a predsa najmenej 89 mladých žien a dievčat v USA prišlo o život po očkovaní proti HPV snažiac sa ochrániť pred vznikom rakoviny krčka maternice v neskoršom veku.

       Istotne nie som jediný, kto to považuje za trestuhodné!

 

Môže Gardasil zvýšiť riziko rakoviny krčka maternice?

       Áno, podľa údajov, ktoré Merck predstavil FDA pred schválením Gardasilu, ak už žena bola nakazená HPV typom 16 alebo 18 pred očkovaním, Gardasil môže zvýšiť riziko vzniku pred-rakovinových lézií a rakoviny až o takmer 45%!

       Tento údaj nie je súčasťou reklamy firmy Merck či predstaviteľov verejného zdravotníctva a FDA neodporúčal testovanie na HPV pred očkovaním. FDA dokonca nepožadoval ani uvedenie varovania do príbalového letáku.

       To je ďalšie možné riziko, o ktorom nikto nehovorí. Rodičia si tak nemôžu byť plne vedomí všetkých rizík pred tým, ako dajú zaočkovať svoje dcéry (a synov).

 

Rakovine krčka maternice možno predísť v takmer 100% prípadov

       O rakovine krčka maternice bolo dokázané, že je spôsobená nákazou skrz pohlavný styk. Takže sa jej dá prakticky na 100% vyhnúť vhodným správaním sa. Podľa štúdie uverejnenej v časopise New England Journal of Medicine znižuje použitie kondómov výskyt HPV o 70%, čo poskytuje oveľa lepšiu ochranu než Gardasil.

       Podľa CDC je HPV najčastejšou pohlavne prenosnou chorobou v USA. Väčšina sexuálne aktívnych ľudí prišla do styku s vírusom HPV. Vyše 6 miliónov žien v USA ročne sa nakazí HPV, avšak (ako som už spomínal) vyše 90% sa prirodzene vylieči samo bez zanechania trvalých následkov. A ak ženy a dievčatá podstupujú pravidelné vyšetrenia sterov z krčka maternice, ktoré včas odhalia pred-rakovinové lézie, výrazne tým znížia riziko, že by sa prípadne mohli stať jednou z tých odhadovaných 4.200 žien v USA, ktoré na rakovinu krčka maternice zomrú.

       Prečo?

       Lebo ak ste zdravá, Váš imunitný systém je zvyčajne dosť silný na to, aby si poradil s týmto druhom nákazy sám, a to sa deje vo viac než 90% všetkých prípadov.

       Namiesto zaočkovania Vašej dcéry či syna touto nepotrebnou a potenciálne nebezpečnou očkovacou látkou môžete potlačiť tento problém skôr než začne:

 1. Uvedomte si, že rakovina krčka maternice (či akákoľvek iná rakovina) nie je spôsobená "nedostatkom očkovania".
 2. Hovorte so svojimi deťmi o HPV. Je to pohlavne prenosná choroba, takže sa jej dá na 100% vyhnúť správnym životným štýlom.
 3. Udržujte svoj imunitný systém pri sile. Zdravý imunitný systém je lepšie schopný zvládnuť náročnejšiu emočnú a fyzickú záťaž. Mnohokrát som písal o tom, ako posilniť imunitný systém, čoby alternatíva voči očkovaniu, ale treba to opakovať zas a znovu: Správna strava, cvičenie, dobrá hygiena, dostatok odpočinku a umývanie si rúk sú skvelými spôsobmi ako sa vydať na cestu dlhého zdravého života, bez ohľadu na Váš vek.
         Som taktiež obhajcom najprirodzenejšieho posilňovača zdravia vôbec - niečoho, čo máme od Matky Prírody zadarmo - slnečných lúčov. Alebo ak nemôžete byť vonku na slnku, doplnky vitamínu D, obzvlášť vitamínu D3, udržia Vašu imunitu na úrovni.