Právo na zhotovenie si zvukového záznamu priestupkového konania

16.03.2011 09:42

Úrad verejného zdravotníctva SR
hlavný hygienik SR
MUDr. Gabriel Šimko
Trnavská 52
826 45  Bratislava
 
 
17.I.2011 v Trnave

 
 

 

Vec: Sťažnosť na postup Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave na ústnom prerokovaní priestupku

 

       Dňa 16.XII.2010 som sa zúčastnila na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave priestupkového konania vo veci prerokovania správneho deliktu – uloženia finančnej pokuty za nedodržanie ustanovení Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore, verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a dodatkov.

       Priebeh ústneho pojednávania som si chcela nahrávať zvukovým záznamovým zariadením, ale právnik JUDr. Alojz Markech mi to neumožnil a prikázal mi toto zariadenie vypnúť.

       Ako účastníčka konania sa cítim byť ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch a považujem tento postup správneho orgánu za nezákonný.
       Postup správneho orgánu nebol v súlade so zákonom, pretože mi bez zákonného dôvodu uprel ako účastníčke konania právo na informáciu. Okrem toho zákaz nahrávania na záznamové zariadenie bol urobený bez právneho dôvodu, lebo v konkrétnom prípade nedošlo k situácii podľa § 23 ods. 3 správneho poriadku (Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), opodstatňujúcej obmedzenie práva oboznamovať sa so spisom.

       Správny orgán konal mimo svoje kompetencie, pretože s vyššie uvedenou výnimkou mu správny poriadok nepriznáva rozhodovať o obmedzení práv účastníka konania.

       Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej Republiky „každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu."

       Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej Republiky „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“

       Keďže mi nebolo dovolené nahrávať celý priebeh priestupkového konania na zvukové zariadenie, tak som prišla o možnosť správne vyhodnotiť všetky informácie, ktoré na ňom odzneli a písomne zaujať stanovisko do 10 dní od pojednávania.

       Týmto Vás chcem požiadať o prešetrenie tohto postupu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

 

       Za skoré vybavenie mojej sťažnosti vopred ďakujem.

 

       S pozdravom

MENO PRIEZVISKO

 


 

Odpoveď ÚVZ SR č. 1

 


 

 


 

Úrad verejného zdravotníctva SR
hlavný hygienik SR
MUDr. Gabriel Šimko
Trnavská 52
826 45  Bratislava
 
 
25.II.2011 v Trnave

 
 

 

Vaša značka/zo dňa: OLP/1181/2011 

 

Vec: Žiadosť o vyvodenie dôsledkov pre nesprávny postup Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave vo veci odňatia práva účastníkovi konania zhotoviť zvukový záznam z ústneho prerokovania priestupku

 

       Dňa 25.II.2011 mi bola doručená Vaša odpoveď na moju sťažnosť vo veci zákazu zhotoviť zvukový záznam z ústneho prerokovania priestupku na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (ďalej len RÚVZ v Trnave). Skonštatovali ste, že RÚVZ v Trnave nepostupoval správne.

       Týmto listom, Vás chcem požiadať, aby ste ma písomne informovali o vyvodených dôsledkoch pre RÚVZ v Trnave.

       Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

 

       S pozdravom

MENO PRIEZVISKO

 

Diskusia: Právo na zhotovenie si zvukového záznamu priestupkového konania

Trestne oznamenia vo velkom na vsetkych rad radom

NeDlouholudsky | 11.09.2012

Ludia nebojte sa podavat trestne oznamenia vo veci ked sa citite ze konanim statneho uradnika alebo uradu boli porusene vase prava, na toto mate zo zakona pravo a narok!!!..

Prokurator akurat zhodnoti ci boli alebo neboli porusene vase prava. Ak boli, tak maju vazny pruser, lebo okamzite ich musia po obvineni (vydava prokurator alebo policajt nie sudca) postavit mimo sluzbu!, co je vyborne, lebo nemozu rozhodovat.

Ttrestneho cinu "Ohovarania" alebo "Krivej vypovede" by ste da dopustili len keby ste vo svojich vyrokoch klamali! takze opiste presne to co sa stalo alebo sa domnievate ze sa stalo.

Nahrávanie porád

Milan | 08.08.2012

Môže riaditeľ Detského domova robiť zvukový záznam z porád aj keď s tým zamestnanci nesúhlasia ?

rozhodnutie hlavného hygienika je nesprávne

právnička | 19.12.2011

Ak by si dal tú námahu, zistil by, že nález Ústavného súdu, na ktorý sa odvoláva, hovorí o "informáciách získaných na verejnom zasadnutí...". Problém týkajúci sa priestupkového konania (a aj väčšiny iných správnych konaní) je ten, že toto konanie je neverejné a nevykonáva sa formou verejného zasadnutia. Teda na priestupkové konanie sa nález ústavného súdu nevzťahuje...

Re:rozhodnutie hlavného hygienika je nesprávne

Ing. Marián FILLO | 01.03.2012

Omyl - čo sa týka verejných zasadnutí, ide tam o právo nahrávať a ZVEREJŇOVAŤ nahrávku resp. jej prepis.

Pri neverejných zasadnutiach majú účastníci právo zhotoviť si nahrávku PRE VLASTNÚ POTREBU, resp. ako DÔKAZ.

Rozhodnutie hlavného hygienika teda JE SPRÁVNE.

Velmi nepouzivany paragraf

Ockovanie ma | 23.03.2011

Nepodavajte staznost, ale hned TO: §350- Marenie výkonu rozhodnutia ústavného súdu SR :-)

Nepoučiteľní štátni úradníci

Ing. Marián FILLO | 17.03.2011

Napriek týmto vyjadreniam ÚVZ SR z februára 2011 nechceli na RÚVZ v Trnave dovoliť nahrávanie ani 7. marca 2011

Re:Nepoučiteľní štátni úradníci

Kristina Lipovska | 17.03.2011

Na RUVZ Trnava chcu asi poriadne dostat "po nose", ked nerespektuju rozhodnutie nadriadeneho.

super

Štefan | 16.03.2011

Vyborne, len tak dalej.
Treba ich naucit, ze komunizmus padol a nebudu tu zametat s ludmi.

Premlcacia doba

Blanka | 16.03.2011

V akom casovom odstupe je mozne takuto staznost podat? Stalo sa mi to iste (stretnute bolo bez pravnika) s odvovodnenim, ze ide len o nezavazny rozhovor

Re:Premlcacia doba

Ing. Marián FILLO | 16.03.2011

Povedal by som, že to je jedno, kedy sa to stalo, pokiaľ tam zodpovedná osoba ešte stále pracuje. Ak už nepracuje, tak na ňu nemajú páky a tým pádom je sťažnosť bezpredmetná. Ledaže by ÚVZ SR poučil celý RÚVZ a nie len tú jednu osobu, ktorá nahrávanie zatrhla. V tom prípade to má zmysel, aj keď tam už dotyčný/á nepracuje.

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok