Pravdepodobne cez 3.500 "spontánnych" potratov: Úrady stále klamú o bezpečnosti očkovania proti prasacej chrípke

28.10.2010 10:47

NaturalNews.com - 27.X.2010 - Tony Isaacs

 

       Pôvodný článok "Possibly over Three Thousand Miscarriages: CDC Still Lying about H1N1 Vaccine Safety"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V šokujúcej správe predstavila 17.IX.2010 Celoštátna koalícia organizovaných žien v USA (National Coalition of Organized Women = NCOW) údaje z dvoch rôznych zdrojov, ktoré ukazujú, že očkovacie látky proti prasacej chrípke H1N1 spôsobili až 3.587 "spontánnych" potratov a mŕtvo narodených detí. Navzdory týmto údajom CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako slovenský Úrad verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) ďalej ubezpečovalo tehotné ženy, čiže skupinu, ktorá by mala byť prednostne zaočkovaná, že toto očkovanie nepredstavuje pre tehotné ženy žiadne riziko.

       NCOW použila údaje z vlastného prieskumu tehotných žien vo veku 17 až 45 rokov, ako aj údaje z VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania), vrátane aktualizácií z 11.VII.2010, aby odhadla skutočný počet "spontánnych" potratov a mŕtvo narodených detí nasledujúcich po očkovaní proti prasacej chrípke. NCOW odhadla počet "spontánnych" potratov a mŕtvo narodených detí spôsobených očkovaním proti prasacej chrípke v chrípkovej sezóne 2009/2010 na 1588, ale poznamenala tiež, že číslo bolo priemerné a skutočný počet by mohol byť až 3.587.

       Počas stretnutia Poradnej komisie pre detské očkovacie látky (Advisory Commission on Childhood Vaccines = ACCV) 3.IX.2010 predniesla Eileen Dannemann, riaditeľka NCOW, tieto zistenia už druhý krát Dr. Márii McCormick, vedúcej Pracovnej skupiny pre riziká a hodnotenie očkovacích látok. Krátko pred prezentáciou Eileen Dannemann sa Dr. McCormick vyjadrila, že v sezóne 2009/2010 neboli absolútne žiadne nežiadúce účinky očkovania proti prasacej chrípke, čím priamo protirečila verejne dostupným údajom.

       "Toto neopodstatnené a podvodné zhodnotenie hodnotiacou skupinou CDC dalo zelenú Poradnému výboru pre očkovacie postupy (Advisory Committee on Immunization Practices = ACIP), aby naďalej odporúčal očkovať proti chrípke aj v sezóne 2010/2011 všetkých, vrátane tehotných žien," povedala Eileen Dannemann. Poznamenala tiež, že očkovacia látka pre sezónu 2010/2011 znovu obsahuje tie zložky, ktoré zrejme zabili tieto plody, zložku proti vírusu prasacej chrípky, neurotoxickú (pre nervovú sústavu jedovatú) ortuť (Thimerosal) a dva ďalšie kmene chrípky.

       Nasledujúci týždeň - 14.IX.2010 na stretnutí Celoštátneho poradného výboru pre očkovanie (National Vaccine Advisory Committee = NVAC) Dr. McCormick opäť tvrdila, že tehotné ženy nemali nijaké nežiadúce následky - napriek tomu, že bola informovaná pri dvoch predchádzajúcich prezentáciách údajov z VAERS. Na záver stretnutia NVAC Eileen Danneman verejne predložila tieto údaje po tretí krát.a spýtala sa: "Prečo sa nepozrela Dr. McCormick do databázy VAERS?" Odpoveď Eileen Dannemann: "Hľadala tam, kde vedela, že nič nenájde."

       V správe NCOW sa píše: "Treba zdôrazniť, že CDC bolo hrubo ľahostajné, keďže neinformovalo svojich dodávateľov očkovacích látok o údajoch prichádzajúcich do VAERS, zatiaľčo dodávatelia slepo nasledovali smernice CDC o "štandarde zdravotnej starostlivosti", aby bola zaočkovaná každá tehotná žena v sezóne 2009/2010. Navyše, tvárou v tvár týmto zisteniam a účelovému neinformovaniu o týchto zisteniach Dr. Máriou McCormick a jej skupinou na zhodnotenie rizík očkovania, možno o odporúčaní ďalšej verzie tej istej očkovacej látky tehotným ženám v sezóne 2010/2011 ACIP-om hovoriť ako o viac než hrubej ľahostajnosti, alebo ešte lepšie ako o úmyselnom klamaní verejnosti."

       Navyše k otvorenému obvineniu Dr. McCormick a CDC, NCOW silne odporučila, aby CDC stiahlo svoje pretrvávajúce odporúčanie tehotným ženám, s dodatkom: "vo svetle hlásených ohromných nežiadúcich účinkov zdôrazňujeme, že očkovanie tehotných žien ďalšou neotestovanou očkovacou látkou obsahujúcou zložky nachádzajúce sa v spomínanej očkovacej látke proti prasacej chrípke je neospravedlniteľné."

       Namiesto toho NCOW odporúča CDC, aby sa prísne držalo varovania výrobcu resp. FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; niečo ako slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) v príbalovom letáku, že tehotné ženy by sa nemali očkovať, pokým to nie je vyslovene nevyhnutné. NCOW tiež vyzvala CDC, aby "informovalo všetkých pôrodníkov a gynekológov, dodávateľov očkovacích látok a širokú verejnosť o hláseniach úmrtí plodov po očkovaní proti prasacej chrípke, ktoré prišli do VAERS v minulej sezóne."

 

Zdroje: