Práva a povinnosti pacientov pripomína 18. apríl

17.04.2010 12:00

       Poukázať na práva a povinnosti pacientov je cieľom Európskeho dňa práv pacientov. S podporou Európskeho parlamentu (EP) a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) bol v roku 2002 vyhlásený s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla. Dvanásť európskych krajín bude v roku 2010 sláviť tento deň: Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko, Macedónsko i Slovinsko. Keď sa budú dodržiavať garantované práva pacientov, bude možné hovoriť, že človek je v strede pozornosti zdravotníctva. Posilnenie práv pacientov sa stane efektívnym len vtedy, ak budú spolupracovať všetci hráči v oblasti zdravotníckej starostlivosti v každej krajine Európskej únie (EÚ).

       [...]

       Medzi práva pacienta patrí napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, právo na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie.

 

       Viac na stránke Zzz.sk.