Povinné alebo nepovinné očkovanie?

19.04.2010 17:09

       Pred časom rozvírila hladinu názorov aj na pôde parlamentu poslankyňa Ľudmila Mušková, keď navrhovala, aby sa povinné plošné očkovanie detí zmenilo na nepovinné alebo odporúčané. Tento svoj názor a ešte aj ďalšie návrhy zopakovala na prezentácii románu Ivy Vranskej Rojkovej "Vakcína, alebo nedovoľ, aby mi ublížili". Autorka je zároveň aktivistkou Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania. Vieru Michaličovú to inšpirovalo na zozbieranie viacerých názorov na túto tému.

 

       Viac na stránke rozhlas.sk (pre vypočutie si záznamu relácie treba kliknúť na odkaz "Povinné alebo nepovinné očkovanie?").