Sprievodca očkovaním: Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi... a namiesto odpovede dostanete osobné výpady, zahmlievanie a uhýbanie pôvodnej otázke

07.01.2011 18:13

Ing. Marián Fillo

 

       Na stránke Sprievodca očkovaním sa jeden z čitateľov spýtal:

"Je pravda, čo sa píše na stránke Sloboda v očkovaní, že očkovanie proti pneumokokom vyvoláva nákazu dýchacieho ústrojenstva iným kmeňom pneumokoka?"

       Odkazoval pritom na nami preložený a zverejnený článok "Bábätká zaočkované proti pneumokokom sú ohrozené vážnou bakteriálnou nákazou dýchacieho ústrojenstva, na ktorú neúčinkujú antibiotiká". Následnej odpovedi MUDr. Ingrid Urbančíkovej sa týka tento komentár.

 

       V prvej časti odpovede vedie Dr. Urbančíková osobný útok na tvorcov stránky https://sloboda-v-ockovani.sk, v prvom rade teda na mňa, aj keď ma priamo nemenuje. Snaží sa naznačiť, že nie sme kompetentní o očkovaní hovoriť, lebo nikto z nás nemá z príslušných medicínskych odborov diplom:

"S istotou viem, že na Vami uvádzanej stránke nepíše žiaden mikrobiológ, infektológ ani vakcinológ."

       A čo to akože má vypovedať o pravdivosti nami uvádzaných tvrdení? Vari je niečo pravdou len preto lebo to povedal mikrobiológ, infektológ či vakcinológ? Alebo nejaký výrok (ak sa týka očkovania) nie je pravdivý len preto, lebo ho vyslovil človek, ktorý nemá doktorát z mikrobiológie, infektológie či vakcinológie? Uznáte snáď, že pravdivosť nejakého tvrdenia o objektívnych skutočnostiach (v tomto prípade pneumokokové ochorenia) nie je daná osobou, ktorá toto tvrdenie vyslovila. Čitateľ sa pýta "Je pravda ...?" a Dr. Urbančíková odpovedá, že nie sme odborníci. Ale veď to s pravdivosťou nemá vôbec nič spoločné. Aj laik môže mať pravdu v niečom, z čoho nemá doktorát, a aj odborník sa môže mýliť alebo klamať (hlavne ak je za tie klamstvá platený).

       Toto je typický príklad logickej chyby zvanej "argumentum ad hominem", ktorá má viacero odtieňov, pričom jedným z nich je poukaz na autoritu resp. absenciu autority. Dr. Urbančíková implicitne naznačuje, že ona je autoritou, tzn. sama seba stavia na piedestál, a na druhej strane explicitne píše, že my nie sme autority, a preto ona má pravdu a my pravdu nemáme. Možno s ňou súhlasiť v tom, že my autority nie sme, pretože sa snažíme, aby všetci svojprávni ľudia, ktorých sa očkovanie dotýka, sa nad očkovaním hlbšie zamýšľali a chceme teda informácie podávať formou zrozumiteľnou širokej verejnosti, uvádzať overiteľné fakty a zrozumiteľne logicky argumentovať, nie však presviedčať niekoho o našej pravde len z titulu našej (pomyselnej) autority. Avšak to, že nie sme (a ani nechceme byť) autority, neznamená, že v tej-ktorej veci nemáme pravdu. Dr. Urbančíková teda (či už vedome alebo nevedome) posúva diskusiu z roviny vedeckej do roviny náboženskej (viera v neomylnosť kňaza, pardón, lekára). O tom sme už písali v článkoch "Očkovanie - iba veda?" a "Ad: Očkovanie - iba veda?".

 

"Sú tam pozliepané odkazy na publikácie, mnohokrát iba čiastočné preklady, prípadne komentáre k nim, ktoré pôsobia veľmi presvedčivo."

       Zaujímavá výčitka. Takže keď na stránke sloboda-v-ockovani.sk sú uvádzané vedecké zdroje, o ktoré sa naše tvrdenia opierajú, tak sú to "pozliepané odkazy na publikácie". Ale keď na stránke SprievodcaOckovanim.sk nie sú vôbec nijaké odkazy na zdroje, ktorých preštudovaním by si čitateľ overil, či uvádzané tvrdenia sú len vycucané z prsta alebo majú aj nejaký seriózny vedecký základ, tak to je zrejme v poriadku.

       Nemôžem si pomôcť, ale silne mi to pripomína paradoxnú situáciu z určitého obdobia stredoveku, kedy bolo cirkvou prenasledovaným hriechom vlastniť Bibliu, nieto čítať ju a už vôbec nie vykladať si ju. Takže kňazi nedávali veriacim možnosť overiť si, či deklarovaný prameň viery (vedy) naozaj tvrdí to, čo tvrdí kňaz (vedec či lekár), resp. či je s tvrdením kňaza (vedca či lekára) v súlade. Dnes si už našťastie môžu veriaci i neveriaci Bibliu úplne slobodne čítať a nikto im v tom nebude brániť, ani sa ich od toho nebude snažiť násilným spôsobom odradiť. Bolo by viac než žiadúce, aby vakcinológia nasledovala tento historický vývoj.

       Mohla by Dr. Urbančíková konkretizovať, ktoré naše preklady sú čiastočné? Články totiž prekladáme v zásade celé, a jediné, čo občas vynecháme, je krátke pojednanie o autorovi, ale to nie je priamo súčasťou článku.

       Ďakujeme za uznanie, že naše komentáre sú presvedčivé. Sme totiž presvedčení, že píšeme pravdivo - nepísali by sme nič, o čom by sme neboli presvedčení, že to je pravda. A zároveň sa snažíme zrozumiteľne a logicky argumentovať na základe overiteľných faktov, čo vo výsledku zrejme spôsobuje tú presvedčivosť.

 

"V prvom rade chcem zdôrazniť, že aj preložený celý odborný článok je nutné vedieť pochopiť a správne interpretovať, na čo je potrebné aspoň základné medicínske vzdelanie, o praxi ani nehovorím. Dôsledkom toho, že tieto odborné publikácie hodnotia a komentujú síce vzdelaní, ale k medicíne často krát vzdialení ľudia, dochádza k nepochopeniu základných medicínskych poznatkov."

       Aha. Takže ľudia s príslušným doktorátom a praxou (myslí Dr. Urbančíková tou praxou to, že ona sama vykonáva očkovanie a my nie?) majú patent na múdrosť a neomylnosť, a ľudia bez príslušného doktorátu (aj keby dňom i nocou denno-denne dlhé hodiny študovali všetko o očkovaní) sa jednoducho z princípu mýlia a nemôžu tomu vôbec rozumieť. Nejde teda o poznatky a schopnosť vedecky myslieť ale len a len o vlastníctvo nejakého osvedčenia (doktorátu)?

       A čo lekári po celom svete, ktorí nepochybne majú základné medicínske vzdelanie, a vyjadrujú sa proti povinnému očkovaniu, resp. niektorým z povinných očkovaní, či dokonca proti očkovaniu vôbec? Menujme aspoň niektorých: MUDr. Lukáš Dostal, MUDr. Jiří Mařádek, MUDr. Mariana Kubovčáková, Dr.med. Steffen Rabe, Dr.med. Karl-Reinhard Kummer, Dr.med. Gerhard Buchwald, Dr.med. Martin Hirte, Dr. Lawrence B. Palevsky, Dr. Andrew J. Wakefield, prof. Dr. John Walker-Smith, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Russell Blaylock, Dr. Joseph Mercola, Dr. Randall Neustaedter, Dr. John Virapen, Dr. Stephen Barrie, Dr. Mark Sircus, Dr. David Ayoub, Dr. Tinus Smits, Dr. Robert W. Sears, Dr. John Barthelow Classen, Dr. Ghislaine Lanctot, Dr. David C. Classen, Dr. Beatrice Golomb, PhD. ...

       Inak povedané: právo správne interpretovať Bibliu (odborný lekársky článok) má výlučne kňaz (lekár) a aj to len kňaz (lekár) tej správnej cirkvi (pro-očkovacej)??? Od začiatku prednostne prekladáme články písané lekármi, aby nemohol nikto povedať, že uverejňujeme len samé laické žvásty, ale Dr. Urbančíkovej je zrejme aj to málo, keďže sa jej to nehodí do jej vierouky (pro-očkovacej ideológie).

 

       Dr. Urbančíková teda preniesla úplne vecnú (objektívnu) otázku čitateľa do osobnej (subjektívnej) a náboženskej roviny. Prijímam hodenú rukavicu. Pozrime sa teraz stručne na to, kto je Dr. Urbančíková. Na stránke Sprievodca očkovaním sa o nej dočítame:

"Pediatrička, infektologička pracujúca v ambulancii pre očkovanie rizikových detí v Detskej fakultnej nemocnici Košice od roku 1999. Je členkou Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID), Slovenskej infektologickej spoločnosti a členkou Pracovnej skupiny pre imunizáciu Úradu verejného zdravotníctva SR."

       To je však len časť podstatných informácií. Tá druhá časť je, že:

 1. Dr. Urbančíková je platená firmou Pfizer (prinajmenšom) za svoju osvetovú (rozumej: propagandistickú - viď nižšie) činnosť (možno nielen) na stránke Sprievodca očkovaním.
 2. Firma Pfizer je výrobcom očkovacej látky proti pneumokokom Prevenar, ktorou sa na Slovensku povinne očkuje proti pneumokokom. Nenechajte sa zmiasť firmou menom Wyeth uvedenou na príbalovom letáku k Prevenaru. Wyeth bol v roku 2009 kúpený Pfizerom.
 3. Pfizer využíva služby PR a lobistickej agentúry Seesame s.r.o. PR znamená public relations, tzn. vzťahy s verejnosťou. Je to v zásade niečo ako vyššia forma reklamy.
 4. Stránku Sprievodca očkovaním prevádzkuje Seesame s.r.o.
 5. Dr. Urbančíková je citovaná v tlačových (tzn. PR) správach vydávaných PR agentúrou Seesame s.r.o.
 6. Dr. Urbančíková je členkou Pracovnej skupiny pre imunizáciu, má teda značný vplyv na to, ktoré očkovanie bude na Slovensku povinné.
 7. Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej je očkovanie proti pneumokokom povinné, a to navzdory faktu, že výskyt pneumokokových ochorení je na Slovensku takmer najnižší z celej Európskej únie.
 8. Povinné očkovanie proti pneumokokom nás vyjde na cca 10 mil. eur ročne, z toho vyše 9 mil. eur ročne zhrabne firma Pfizer. Pre jej slovenskú pobočku je to nepochybne veľmi výnosný biznis.

       Ďalšie podrobnosti nájdete v článkoch:

       Môžeme to teda zhrnúť tak, že Dr. Urbančíková je platená výrobcom vakcín, vakcínu ktorého výdatne pomohla presadiť do povinného očkovania, čim priniesla tomuto výrobcovi rozprávkovú zákazku na vyše 9 miliónov eur ročne na maličkom 5-miliónovom Slovensku. A to je, prosím pekne, európsky unikát!

 

       Snáď stačí toľko k osobným záležitostiam. Poďme teraz k jadru veci: čitateľ Ján sa pýta, či "očkovanie proti pneumokokom vyvoláva nákazu dýchacieho ústrojenstva iným kmeňom pneumokoka?" Nepíše o tom, či má očkovanie proti pneumokokom vyvolávať nákazu dýchacieho ústrojenstva iným kmeňom pneumokoka priamo alebo nepriamo - pýta sa len, či tú nákazu môže vôbec nejak vyvolať. Dr. Urbančíková odpovedá:

"Vakcíny chránia proti týmto pneumokokom, ktoré sú vo vakcíne. Ale rozhodne tým priamo nespôsobujú ochorenie inými sérotypmi, ani si neviem predstaviť akým mechanizmom by to robili."

       Dr. Urbančíková teda urobila šikovný trik a neodpovedala na otázku tak, ako bola položená, ale doplnila si do nej slovíčko "priamo". Vo zvyšku odpovede už nepriame zapríčinenie nerieši. Je to vskutku veľmi šikovný trik, pretože nemusela otvorene klamať a predsa sa tým vyhla veľmi nepríjemnej veci, totiž priznaniu, že vakcína, ktorú vyrába firma platiaca Dr. Urbančíkovú, skutočne NEPRIAMO spôsobuje nákazu iným kmeňom pneumokoka a to z dvoch dôvodov:

 1. Ako každá iná vakcína, aj Prevenar (resp. konkurenčný Synflorix, ktorý sa však musí podávať 4x, nie 3x ako Prevenar, takže mu veľké šance nedávam) je záťažou pre imunitný systém a tým spôsobuje prinajmenšom dočasné oslabenie organizmu, ktorý sa musí vysporiadať jednak s 13 antigénmi (povrchovými polysacharidmi z baktérií Streptococcus pneumoniae), jednak s prídavnými látkami v očkovacej látke a to hlavne s nervovým jedom hliníkom.
         Na jednej strane síce ide o mŕtvu vakcínu, takže cudzorodé organizmy sa v tele nemnožia a teda to má imunitný systém s Prevenarom ľahšie než by to mal so skutočnými pneumokokmi, na druhej strane sa však človek sotva kedy nakazí naraz 13 druhmi pneumokokov so slušnou dávkou nervového jedu ako "bonus".
         Pokým sa s týmto "nášupom" organizmus úplne nevysporiada, je do istej miery oslabený a teda náchylnejší na iné nákazy (akékoľvek), vrátane nákaz inými typmi pneumokokov.
         Vec je o to horšia, že sa Prevenar očkuje zároveň s Infanrixom Hexa a "hnusné svinstvo" je veľmi slabý výraz pre popis tejto vakcíny. Zotavovanie sa z tohto toxického šoku teda v bežných slovenských podmienkach je oveľa náročnejšie než keby sa očkovalo Prevenarom samostatne s povedzme mesačným odstupom od predchádzajúceho i ďalšieho očkovania.
 2. V čitateľom odkazovanom článku na našej stránke sa píše o výskume holandských vedcov z Univerzity v Utrechte - Dr. Elske J. M. van Gils a kol., - ktorý dokázal, že deti očkované Prevenarom sú výrazne (skoro 2x) náchylnejšie na nákazu pneumokokovým kmeňom 19A, ktorý je odolný voči viacerým antibiotikám.
         Inak povedané: bolo dokázané, že imunitný systém detí neočkovaných proti pneumokokom v priemere oveľa lepšie zvláda brániť sa pred pneumokokovým kmeňom 19A, než to bolo u detí očkovaných, tzn. neočkované deti majú voči tomuto kmeňu lepšiu obranyschopnosť než deti očkované.
         Toto je výsledok vedeckého výskumu vykonaného univerzitnými odborníkmi, čo sú (ako vidno zo záverov štúdie) jednoznačne za očkovanie (nie sú teda vôbec zaujatí proti očkovaniu, skôr naopak), a ktorý Dr. Urbančíková očividne nechce priznať - či už z ideologických dôvodov alebo preto, že by to vrhlo zlé svetlo na výrobok firmy, ktorá ju platí (prípadne jedno aj druhé). Predpokladám, že Dr. Urbančíková odkazovaný článok čítala (a nie je až takým demagógom, že by kritizovala článok, ktorý nečítala), z toho však vyplýva, že jej zamlčiavanie tohto podstatného faktu bolo úmyselné.
   

       Pamätníci na obdobie spred roka 1990 si snáď ešte spomenú, ako vyzerala svojho času komunistická propaganda: Popisovala, ako na "imperialistickom" Západe sú tisícky žobrákov a hrubo vykorisťovaných robotníkov, čo bola pravda (prinajmenšom v niektorých "imperialistických" štátoch), avšak "zabudla" dodať, že v týchto štátoch majú ľudia podstatne väčšiu slobodu než v socialistickom Československu. Preto si dovolím vyjadrenie Dr. Urbančíkovej (aj v súvislosti s jej nebetyčným konfliktom záujmov) nazvať propagandou.

       V ďalšom texte Dr. Urbančíková "odpovedá" na niečo, čo sa čitateľ vôbec nepýtal. Takže Dr. Urbančíková vlastne odpovedala len dvomi vetami na otázku čitateľa, a aj to takým spôsobom, že na ňu vlastne vôbec neodpovedala, ale odpovedala na inú otázku, keďže si do pôvodnej otázky doplnila slovíčko "priamo". Toto považujem za uhýbanie a z vyššie uvedených dôvodov dokonca za úmyselné uhýbanie.

       Vo zvyšných 11 vetách píše buď osobné výpady na autorov diskutovaných vyjadrení (bez akéhokoľvek dopadu na vecnosť), alebo odpovedá na niečo, čo sa čitateľ vôbec nepýtal, a to nazývam zahmlievaním.

 

       Ešte stručne k tým zvyšným tvrdeniam nesúvisiacim s otázkou čitateľa:

"Očkovanie proti pneumokokom chráni pred invazívnymi infekciami (zápaly mozgových blán, sepsa, ťažké pneumónie), ako aj pred opakovanými ťažkými zápalmi stredného ucha, ktoré vyvolávajú invazívne kmene pneumokokov"

       Klinické skúšky pritom preukázali, že Prevenar znižuje výskyt nákaz uší len o 7%.

"nie je pravdou ani to, že je lepšie prekonať ochorenie a budete voči nákaze navždy imúnni"

       V prípade tetanu určite nie a v prípade pneumokokov možno tiež nie, ale v prípade čierneho kašľa, osýpok, príušníc, ružienky, ovčích kiahní alebo nákazlivej žltačky typu A áno - alebo je aspoň prirodzene získaná imunita oveľa trvácnejšia než imunita získaná očkovaním.

"Práve naopak, aj po prekonaní invazívneho pneumokokového ochorenia sa odporúča očkovať, aby ste nemali recidívu ochorenia."

       Kto to odporúča? Výrobca vakcíny, ktorý má z toho zisk? Jeho PR firma a ním platení odborníci, ktorí z toho majú taktiež zisk? Očkujúci lekári, ktorí majú za každé očkovanie 6 €, takže majú z toho taktiež zisk? Ešte niekto iný?

 


 

Viď tiež komentár "Ad: Reakcia MUDr. Urbančíkovej na komentár na stránke „Sloboda v očkovaní“ z dňa 7.1.2010 - 2x DOPLNENÉ".