Polícia uväznila 12-ročného chlapca za odmietnutie očkovania v škole

07.12.2010 21:45

VaccineTruth - 3.XII.2010 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Police Arrested Twelve Year Old Boy for Refusing Vaccine at School"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Dvanásťročné dieťa bolo minulý týždeň obvinené z "ohrozujúceho správania sa" na škole v Bowmanville vo východnom Toronte (Kanada). K uväzneniu došlo, keď chlapec (ktorého meno nemožno z právnických dôvodov uviesť) vybuchol hnevom odmietajúc očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B. Denník The National Post oznámil (https://news.nationalpost.com/2010/11/25/boy-didnt-want-needle-throws-tantrum-charged-with-threatening/), že polícia bola zavolaná do verejnej školy Rossa Tilleyho (Ross Tilley Public School), lebo chlapec sa vyhrážal, že poškodí školu. Nanešťastie, správa nehovorí o príčine odmietnutia očkovania týmto chlapcom, ani o tom, čo ho tak rozhnevalo.

       The National Post hovorí:

"Policajti sa poradili s miestnou prokuratúrou a obvinili chlapca z vyhrážania sa, čo bolo podľa polície oprávnené 'kvôli veku dieťaťa a obavám o verejnú bezpečnosť.'"

       To môže a nemusí byť pravda. Avšak vôbec sa tu neobjavili akékoľvek obavy o blaho tohto dieťaťa. Jestvuje mnoho dôvodov, pre ktoré mohol tento 12-ročný chlapec odmietnuť očkovanie: počnúc strachom z ihly až po obavy z možných vážnych nežiadúcich účinkov, alebo preto, že nákazlivá žltačka typu B je v skutočnosti ochorenie prenášané hlavne pohlavným stykom alebo zdieľaním znečistených ihiel vnútro-žilovými narkomanmi!

       O nežiadúcich účinkoch tohto očkovania sa viac dočítate na stránke Drugs.com (https://www.drugs.com/sfx/hepatitis-b-vaccine-side-effects.html).

       Z tejto správy sa zdá byť úplne v poriadku, že sú deti očkované v škole, ale zjavne tu niet možnosti pre dieťa, aby očkovanie odmietlo. Zavolanie polície do školy vysiela správu k ostatným deťom, že nesmú odmietnuť očkovanie v škole. Jednoducho, toto dieťa sa nechcelo dať zaočkovať a vo výsledku s ním následne naložili ako so zločincom/zvieraťom.

       Ale je naozaj úplne v poriadku nútiť dieťa do očkovania, keď ho toto dieťa odmieta?

       Nemocnice a školy by sa mali držať zákona zvaného Gillickov zákon, aby rozhodli, či je dieťa dostatočne schopné rozhodnúť sa, že chce alebo nechce určitý lekársky zákrok.

       Keď rodič nechce dať svoje dieťa zaočkovať, dieťa má právo rozhodnúť sa, že sa chce dať zaočkovať a prebiť tak prianie svojich rodičov použijúc k tomu Gillickov zákon. Nedávny dokument nazvaný "The Royal College of Nursing Signpost Guide: Nurse-led Immunisation of School Aged Children" ("Sprievodca smernicami Kráľovskej vysokej školy pre zdravotné sestry: Zdravotnými sestrami vykonávané očkovanie detí v školskom veku") vysvetľuje Gillickov zákon nasledovne (https://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/78636/002483.pdf):

"Aj keď má dieťa menej než 16 rokov, môže byť schopné dať súhlas s lekárskym zákrokom za predpokladu, že dostatočne chápe navrhovaný lekársky zákrok"

       Dieťa však môže aj odmietnuť lekárske ošetrenie, dokonca aj keď by šlo o zásah nevyhnutný pre záchranu života.

       Aj keď bol Gillickov zákon pôvodne schválený na použitie v Anglicku, používa sa teraz po celom svete.

       Nasledujúci článok vysvetľuje, ako sa tento zákon aplikuje na prípady v Kanade: (https://www.highbeam.com/doc/1G1-86472932.html) alebo v plnom rozsahu tu (https://www.allbusiness.com/legal/contracts-agreements/1067823-1.html):

"Keď deti odmietajú lekárske ošetrenie: úloha vlády a posudkov. Štandardizovaný test na posúdenie zrelosti dieťaťa a jeho chápania pomôže sudcom v ich Šalamúnskej úlohe rozhodovať sa viac jednoliato."

       V Kanade sa používa Zákon o súhlase mladistvých s lekárskym zákrokom (Medical Consent of Minors Act), R.S.N.B. 1976, c. M-6.I.

       Kapitola "Deti, mladiství a zdravotná starostlivosť" knihy "Kanadské právo a politika v zdravotníctve" ("Canadian Health Law and Policy") od Joan M. Gilmour podrobne vysvetľuje tento zákon (https://library.athabascau.ca/drr/HADM%20400/caahc.pdf). Píše sa v nej: "Vykonanie zdravotníckeho zákroku bez tomu predchádzajúceho súhlasu môže byť chápané ako ublíženie na zdraví, z ktorého bude vyvodená trestná a profesionálna disciplinárna zodpovednosť."

       V tomto bode by sme mali zvážiť, či uväznenie 12-ročného chlapca bolo jeho ochranou rešpektujúc jeho prianie odmietnuť zdravotnícky zákrok.

       Môže byť 12-ročný chlapec dostatočne zrelý a svojprávny, aby pochopil dôsledky toho, že sa nedá zaočkovať? Ak ho budeme považovať za dostatočne zrelého a svojprávneho na to, aby bol uväznený, mali by sme logicky predpokladať, že je dostatočne zrelý a svojprávny aj na posúdenie dôsledkov neočkovania.

       Vo Veľkej Británii bol Gillickov zákon použitý v prípade Hannah Jones. Bolo to mladé 13-ročné dievča, ktoré potrebovalo na zachovanie života transplantáciu srdca, čoby výsledok liečby leukémie. Hannah cítila, že už toho má dosť, cítila sa byť unavená a chcela ísť domov a stráviť zvyšok svojho života tam. Povedala: "Som normálne 13-ročné dievča. Som veľmi hĺbavá. Musela som byť - s mojou chorobou. Je ťažké byť si vedomá, že zomriem, ale viem tiež, čo je pre mňa najlepšie."

       Nemocnica sa však rozhodla, že Hannah je príliš mladá na také rozhodnutie. Rodičia Hannah uznávali jej prianie na ukončenie liečby a dovolili svojej dcére vrátiť sa domov. Nemocnica použila Gillickov zákon tvrdiac, že dievča nemá na vec vlastný názor, a dala prípad na súd so žiadosťou o vyslanie polície a odobratie Hannah jej rodičom, aby sa mohlo pokračovať s transplantáciou. Nemocnica obvinila rodičov z toho, že sú "zlí rodičia", keď bránia liečbe svojej dcéry.

       Našťastie, súd sa rozhodol vyhovieť prianiam dievčaťa. Prečítajte si celý príbeh v MailOnline (https://www.dailymail.co.uk/femail/article-1084968/I-know-whats-best-insists-girl-13-refused-life-saving-heart-transplant.html).

       Prípad popísaný v denníku The National Post predložil verejnosti len jednu stranu mince. Zdá sa, že ani autor článku neoslovil ani spomínaného chlapca, ani jeho rodičov. Preto, čítajúc medzi riadkami, môže človek len predpokladať, že tento mladík bol nútený do očkovania. Ak to bolo naozaj tak, mali by sme sa spýtať: "Bola uväznená tá správna osoba?" Ak bol chlapec dosť starý a svojprávny na to, aby bol uväznený, potom podľa Zákona o súhlase mladistvých s lekárskym zákrokom (Medical Consent of Minors Act), R.S.N.B. 1976, c. M-6.I., bol dostatočne oprávnený odmietnuť očkovanie.

       Tu sa píše (https://www.allbusiness.com/legal/contracts-agreements/1067823-1.html), že lekár nemusí súhlasiť s pacientovým rozhodnutím odmietnuť lekársku starostlivosť vrátane očkovania, ale v prípade, že dieťa je schopné učiniť toto rozhodnutie, musí ho lekár zohľadniť. Je jasné, že 12-ročný chlapec mal byť preskúšaný, aby sa zistilo, či bol svojprávny podľa Gillickovho zákona. Ak sa tak nestalo, tak podľa kanadského práva to bola škola, kto porušil zákon, bez ohľadu na to, čím sa toto dieťa vyhrážalo či nevyhrážalo. Kedy sa školy stali lekármi?

       V dôsledku je jasné, že ak tento chlapec nebol preskúšaný, či je svojprávny podľa Gillickovho zákona, polícia mala uväzniť nie jeho, ale predstaviteľov školy, pretože porušili právo tohto mladého muža na slobodnú voľbu.