Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele očkovacej vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. DO ŠTVRTKA 21.XI.2019 VRÁTANE

21.11.2019 13:50

Ing. Marián FILLO

 

    Predvčerom (utorok 19.XI.2019) ráno zverejnil Mgr. Peter TUHÁRSKY z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania (IURO) hromadnú pripomienku k pripravovanej novele Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (tzv. očkovacia vyhláška), ktorá je práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní:

    Hromadnú pripomienku môžete podporiť do štvrtka 21.XI.2019 (DNES) vrátane do polnoci (23:59:59) na právnom a informačnom potráli Slov-Lex.sk. Ak neviete, ako na to, nižšie nájdete návod. Ešte nižšie uvádzame samotné znenie pripomienky.

ilustračný obrázok

 

Návod, ako podporiť hromadnú pripomienku

1. Úvod

    Otvorte si stránku Slov-Lex.sk (kliknite/ťuknite na tento odkaz):

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/826/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3705162

Zobrazí sa Vám takáto stránka (kliknutím na obrázok ho vždy zobrazíte na novom okne/záložke v plnej veľkosti):

Slov-Lex / úvod

    Ak máte vpravo hore (pod slovenskou a anglickou vlajočkou) tlačidlo [Verejnosť] a pod ním tlačidlo s Vaším menom, už ste prihlásená/ý a preskočte na bod 4 nižšie.

    Ak máte vpravo hore tlačidlo [Prihlásenie], nie ste prihlásená/ý a potrebujete sa najskôr prihlásiť. Kliknite/ťuknite na toto tlačidlo (viď červená šípka).

 

2. Prihlásenie

    Zobrazí sa takáto obrazovka:

Slov-Lex / Prihlásenie používateľa

    Ak už ste na Slov-Lex.sk registrovaní, vyplňte e-mail, ktorý ste použili pri registrácii, ako aj heslo a stlačte tlačidlo [Prihlásiť] a preskočte na bod 4 nižšie.

    Ak ešte na Slov-Lex.sk registrovaní nie ste, stlačte [Registrácia menom a heslom] (viď červenú šípku).

 

3. Registrácia

    Zobrazí sa takáto obrazovka:

Slov-Lex / Registrácia nového používateľa: formulár

Vyplňte prinajmenšom všetky povinné údaje (označené hviezdičkou *) a stlačte tlačidlo [Registrovať] (viď červené šípky na obrázku vyššie).

    Následne sa zobrazí:

Slov-Lex / Registrácia nového používateľa: zmluvné podmienky

Treba zaškrtnúť [Súhlasím s podmienkami používania Portálu SLOV-LEX a zaväzujem sa ich dodržiavať] (viď na obrázku vyššie červená šípka dole vľavo) a následne stlačiť tlačidlo [Dokončiť registráciu používateľa] (viď na obrázku vyššie červená šípka dole vpravo).

    Potom sa zobrazí potvrdenie o úspešnej registrácii:

Slov-Lex / Registrácia nového používateľa: hotovo

    Následne počkajte na e-mail z adresy SLOV-LEX.no-reply@justice.sk, zaslaný na vami zadanú e-mailovú adresu. Ak dlho nechodí, pozrite sa do priečinku SPAM. Keď prišiel, otvorte ho a kliknite/ťuknite na dlhý odkaz v strede e-mailu (viď červený rámček na obrázku nižšie):

 Slov-Lex / Aktivácia používateľa 

    Zobrazí sa vám potvrdenie o úspešnej aktivácii používateľského účtu na Slov-Lex.sk:

Slov-Lex / Používateľský účet úspešne aktivovaný

    Tu stlačte tlačidlo [Prihlásenie] vpravo hore (viď červená šípka na obrázku vyššie) a pokračujte bodom 2.

 

4. Podpora hromadnej pripomienky:

    Keď už ste úspešne zaregistrovaní a prihlásení (vpravo hore je zobrazené Vaše meno a priezvisko), otvorte si hromadnú pripomienku (kliknite/ťuknite sem):

Zobrazí sa stránka s textom hromadnej pripomienky. Na spodku textu hromadnej pripomienky vľavo (viď červené šípky) stlačte tlačidlo [Podporiť túto pripomienku]:

Slov-Lex / Podporiť hromadnú pripomienku

    Po úspešnom podporení hromadnej pripomienky sa stránka s hromadnou pripomienkou načíta znovu, čo si možno ani nevšimnete. Jedinou zmenou je, že tlačidlo na spodku textu hromadnej pripomienky vľavo sa zmení z [Podporiť túto pripomienku] na [Zrušiť podporu tejto pripomienky] (viď červené šípky na obrázku nižšie):

Slov-Lex / Hotovo

    HOTOVO!

 

Text hromadnej pripomienky IURO

    Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podáva nasledovné zásadné pripomienky:

  1. Žiadame do vyhlášky zaradiť zákaz podávania vakcíny proti pneumokokom súbežne v jeden deň s hexavakcínou. Z údajov z klinických skúšok ako aj z postmarketingového sledovania nám vyplýva, že pri súbežnom podávaní je 4-násobne vyššie riziko kŕčov a neurologických nežiaducich účinkov než pri samostatnom podávaní v rozdielne dni.
  2. Žiadame zaradiť zákaz súbežného podávania živých a neživých vakcín, nakoľko zasahujú imunitný systém protichodným spôsobom.
  3. Žiadame doložiť skúšky bezpečnosti pre všetky kombinácie vakcín, ktoré sa podľa novely majú podávať súbežne.
  4. Minimálny vek očkovania hexavakcínou novela stanovuje na 6. týždeň života. Žiadame doložiť skúšky účinnosti a bezpečnosti pre tak nízky vek.
  5. V bode 7 chýba stanovenie najnižšej vekovej hranice pre očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Žiadame doplniť, nakoľko u detí mladších než 9 mesiacov výrobca vakcíny uvádza, že účinnosť ani bezpečnosť u týchto detí nie je známa.
  6. Odporúčanie očkovania v mladšom veku ako 15 mesiacov pred vycestovaním treba doplniť o odporúčanie minimálneho odstupu medzi očkovaním a cestovaním, nakoľko dieťa môže v strese z cestovania mať vyššie riziko vedľajších účinkov, zvýšené rizikom z nízkeho veku, a zvýšené rizikom zdravotníckeho systému krajiny, kam sa cestuje. Napríklad, pri vakcíne proti osýpkam, mumpsu a ružienke patrí medzi bežné nežiaduce účinky aj horúčkovité ochorenie s vyrážkou (vakcinačné osýpky) alebo s opuchom slinných žliaz (vakcinačný mumps), ktoré nastáva typicky okolo 8-10 dní po očkovaní, preto berúc do úvahy priebeh ochorenia a rekonvalescencie, odstup by mal byť aspoň mesiac.
  7. Žiadame vypustiť povinné očkovanie proti čiernemu kašľu v 13. roku života, nakoľko nie je nákladovo efektívne a má krátku účinnosť.
  8. Pre nedonosené deti sa v návrhu požaduje očkovať plnou dávkou vakcíny. Chýba jasná kvantifikácia, o akú hmotnosť dieťaťa ide, koľko litrov krvi takéto dieťa má a koľko hliníku z vakcíny dostane. Žiadame pripraviť tabuľku pre rôzne hmotnosti dieťaťa odstupňovanú po 100 g s uvedením hranice toxicity solí hliníka pre jednotlivé hmotnosti dieťaťa. Určiť systém detoxikácie dieťaťa od hliníka, ktorý sa predpíše pri hraničnom rizikovom očkovaní. Určiť hranicu minimálnej hmotnosti, kedy sa dieťa pre riziko toxicita hliníkom očkovať nesmie. Doložiť klinické skúšky bezpečnosti týchto dávok solí hliníka podľa hmotnosti dieťaťa pre deti, ktorým sa sa nariaďuje to-ktoré očkovanie.
  9. V zmysle pripomienky č. 8, žiadame preveriť aj ostatné zložky vakcíny na toxické účinky pre nižšie hmotnosti dieťaťa.

 

Dokedy možno hromadnú pripomienku podporiť?

    Do štvrtka 21.XI.2019 (do DNES !!!) vrátane do 23:59:59. Viď:

Slov-Lex / Dokedy možno podporiť?

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.