Pod záštitou R. Rašiho sa uskutoční 1. slovenský vakcinologický kongres

13.01.2010 10:49

Tento článok pôvodne vyšiel na stránkach aktuality.sk, avšak teraz sa tam už nedá nájsť. Uvádzame ho teda v plnom znení:

       Vo štvrtok (14.1.) sa na Štrbskom Plese začne 1. Slovenský vakcinologický kongres, ktorý vznikol na základe prudkého rozvoja vakcinológie v posledných rokoch. Predsedníčka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková informovala, že kongres sa uskutoční pod záštitou ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho.
       Cieľom kongresu, ktorý potrvá do soboty (16.1.), je spojiť odborníkov z rôznych odborov, čo má prispieť k lepšiemu poznaniu problémov. Organizátori chcú ponúknuť priestor na širokú diskusiu a poučenie v oblasti vývoja, výroby, zloženia, testovania bezpečnosti a účinnosti, ale aj správnej aplikácie vakcín pre praktických i špecializovaných lekárov. Cieľom je tiež informovať o efektívnosti očkovacích postupov a stratégií, a tým aj ochrany zdravia.
       Krištúfková uviedla, že aktivity odporcov očkovania sa v poslednom období rozrástli a svojím spôsobom ohrozujú zdravie populácie, pretože očkovanie prezentujú ako život ohrozujúci medicínsky zásah. Odborníci na tento spôsob prevencie sa preto nebránia diskusii o rizikách očkovania, chcú sa jej však venovať na základe vedecky podložených dôkazov. Tejto téme bude venovaný prvý blok prednášok.
       „V samostatných blokoch sa bude ďalej diskutovať o aktuálnej pandémii chrípky, prevencii ochorení spôsobených ľudskými papilomavírusmi, ale aj o ďalších chorobách s povinným i odporúčaným očkovaním v detskom a dospelom veku,“ informovala Krištúfková.
       Na kongrese tiež budú môcť účastníci vidieť prezentácie o klinickej závažnosti ochorení, o ich epidemiológii a laboratórnej diagnostike, „pretože len keď o probléme vieme, tak ho môžeme riešiť,“ zhodnotila Kruštúfková.
       Na kongrese odznie 52 prednášok a 13 prezentácií od lekárov z rôznych univerzít, kliník, nemocníc, úradov verejného zdravotníctva, ale aj laboratórií a primárnej praxe.
       Organizátormi podujatia sú Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva, ďalej Slovenská infektologická spoločnosť a Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Okrem toho sa na vzniku kongresu podieľala aj Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež vydavateľstvo SAMEDI. Svoju účasť na kongrese potvrdilo viac ako 300 lekárov.
 

       Zdroj: TASR

       Náš komentár k tomuto článku nájdete TU.