Počet chorých na chrípku vzrástol

04.10.2010 13:28

       [...]

       V súvislosti s vývojom chorobnosti odborníci upozorňujú, že najefektívnejšou prevenciou je očkovanie. „Tohtoročná vakcína je už v slovenských lekárňach čiastočne rozvezená a tí, čo sa chcú dať očkovať môžu, najlepšie od polovice októbra, navštíviť svojho lekára a žiadať očkovanie podľa indikačných skupín. Ide hlavne o rizikových pacientov chorých na všetky chronické choroby, hlavne pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkologickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami, či tehotné ženy. Tí budú mať očkovania na plnú úhradu zdravotnými poisťovňami. Zatiaľ sa nevie, či ZP budú hradiť vakcínu aj ďalším skupinám obyvateľstva, ako tomu bolo vlani,“ približuje situáciu Mária Avdičová z RÚVZ Banská Bystrica.

       Podľa odborníkov je v súvislosti s tzv. proti-vakcinačnými aktivitami nutné zdôrazniť, že vakcíny obsahujú len genetickým inžinierstvom separované tie zložky vírusu, ktoré navodzujú tvorbu protilátok. Ak niekto kašle a má teplotu neznamená to, že má chrípku. Chrípka by sa dala identifikovať len virologickým odberom - výterom do špeciálnych médií, z čoho sa v laboratóriu dá určiť, či ide o chrípku alebo ARO. „Očkovanie proti chrípke určite chráni, potvrdzujú to stovky vykonaných štúdií po celom svete na rôznych druhoch populácie - nerizikovej i rizikovej, starších osôb, detí a ochrana je vysoká. Zdôrazňujem, že očkovanie chráni len proti ochoreniam, spôsobeným vírusom chrípky typu AH1N1 a AH3N2 a B. V ovzduší však cirkulujú aj adenovírusy, respiračné vírusy, rinovírusy, ktoré v klinickom obraze pripomínajú ochorenia na chrípku a veľmi sa na ňu podobajú,“ konštatuje Avdičová.
 

       Viac na stránke Bystrica24.