Štúdia: Plošné očkovanie proti pneumokokom spôsobilo zvýšené riziko nákazy kmeňom odolným voči antibiotikám - OPRAVENÉ

02.02.2011 14:51

ScienceDaily - 7.IX.2010 - Dr. Elske J. M. van Gils a kol.

 

       Pôvodný článok "Dosing Schedule of Pneumococcal Vaccine Linked With Increased Risk of Getting Multiresistant Strain"
       9.IX.2010 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo a 2.II.2011 opravené; korektúru navrhla MUDr. Ingrid Urbančíková.

 

       Deti, ktoré dostali sedem-zložkovú konjugovanú očkovaciu látku proti pneumokokom (PCV-7) vo veku 2, 4 a 11 mesiacov, mali vyššiu pravdepodobnosť než neočkovaná kontrolná skupina, že získajú osídlenie nosohltana (nosové prieduchy a horná časť hrdla za nosom) pneumokokovým sérotypom 19A, ktorý je poprednou príčinou pneumokokových ochorení dýchacích ciest. Tak sa to píše v štúdii uverejnenej vo vydaní JAMA (Journal of American Medical Association = časopis Amerického zväzu lekárov - pozn. prekl.) z 8.IX.2010:

"Rapídny nárast prítomnosti pneumokokového kmeňa 19A, ktorý je častokrát odolný voči viacerým antibiotikám, bol pozorovaný v posledných 10 rokoch. V USA je teraz kmeň 19A vedúcou príčinou invazívnych a pneumokokových ochorení dýchacích ciest a najčastejšie pozorovaným kmeňom prenášaným v nosohltane. V USA i iných krajinách sa kmeň 19A rozšíril v čase, keď došlo k plošnému nasadeniu PCV-7 v očkovaní detí. ... Pretože spontánne výkyvy v čase a selekčný tlak antibiotík mohli vyvolať rozšírenie kmeňa 19A, je potrebné vykonať kontrolné štúdie, aby sa zistila úloha PCV-7."

       Dr. Elske J. M. van Gils zo zdravotného strediska Univerzity v Utrechte v Holandsku spolu s kolegami preskúmal spojitosť medzi očkovaním PCV-7 a nakazením nosohltanu pneumokokovým kmeňom 19A u 1.003 zdravých novorodencov, ktorí boli sledovaní až do veku 24 mesiacov,  v Holandsku, ktoré má nízku úroveň odolnosti voči antibiotikám. Štúdia bola vykonaná pred začiatkom plošného očkovania detí proti pneumokokom, od júla 2005 do februára 2008. Výtery z nosohltanu boli odobraté vo veku 6 týždňov, 6, 12, 18 a 24 mesiacov. Deti boli náhodne vybraté do troch skupín: na zaočkovanie dvomi dávkami PCV-7 v 2 a 4 mesiacoch, tromi dávkami PCV-7 v 2, 4 a 11 mesiacoch alebo žiadne očkovanie (kontrolná skupina).

       Celou štúdiou prešlo 948 detí. Celkovo sa kmeň 19A našiel 54x v 318-člennej skupine s dvomi dávkami, 66x v 327-člennej skupine s tromi dávkami a len 33x v 303-člennej skupine neočkovaných detí (u niektorých detí viac než raz). Autori píšu:

"V 24 mesiacoch veku a po ukončení očkovania bol celkový podiel účastníkov nakazených novým klonom kmeňa 19A v skupine s tromi dávkami 16,2% (53 z 327) oproti 9,2% (28 z 303) u neočkovanej skupiny. Celkový podiel v skupine s dvomi dávkami bol tiež vyšší než u neočkovanej skupiny, ale nedosiahol štatistickú významnosť (13,2%: 42 z 318 detí)."

       Podiel detí s novým výskytom kmeňa 19A, ktoré za posledných 6 mesiacov užívali antibiotiká (18,7%) sa medzi jednotlivými skupinami nelíšil. Výskumníci usudzujú:

"Navyše k významnej úlohe selekčného tlaku antibiotík, ktorú už popísali iní autori, preukázali sme teraz, že očkovanie PCV-7 napomáha nákazám nosohltanu kmeňom 19A. Pri pohľade na preukázaný potenciál kmeňa 19A vyvolať zápal stredného ucha a invazívne pneumokokové ochorenie, a pri pohľade na pozorovanú spojitosť s odolnosťou voči antibiotikám, môžu pomôcť očkovacie látky so širším pokrytím (vrátane ochrany proti kmeňu 19A). Musíme si však byť vedomí, že iné kmene s podobnými charakteristikami a schopnosťou vyvolať zdravotné ťažkosti môžu byť na rade a rozšíriť sa, a preto je stály dohľad nad pneumokokmi naďalej dôležitý aj po zavedení konjugovaných očkovacích látok proti vyššiemu počtu pneumokokových kmeňov."