Platí už nový kalendár očkovania detí

10.08.2010 12:00

       Nový očkovací kalendár, ktorý je v platnosti od 1. júla tohto roku, zmenil rozsah povinného i odporúčaného očkovania detí. Pre druhý polrok 2010 zavádza v rámci ich očkovania tri zásadné zmeny. "Dochádza k rozšíreniu preočkovania adolescentov, teda detí v trinástom roku života, proti čiernemu kašľu. Zmena je v tom, že namiesto trojvakcíny proti záškrtu, detskej obrne a tetanu sa pridáva aj štvrtá, a to proti čiernemu kašľu. Druhou zmenou je, že sa upúšťa od očkovania proti tuberkulóze u 11- ročných detí. Doteraz spočívalo v tom, že sa u detí robil takzvaný Manoux-test a tie, ktoré nemali protilátky, zdravotníci preočkovali. Od tohto sa vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu upustilo," konkretizovala niektoré zmeny vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Avdičová.

       Poslednou zmenou, ktorá neovplyvní rozsah očkovania, ale zvyšuje ochranu očkovaných detí, je zmena očkovacej látky proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Proti nim sa doteraz používala takzvaná 7-valentná vakcína, ktorá pokrývala sedem sérotypov tohto pôvodcu infekčnej choroby. Jednej z farmaceutických firiem sa však podarilo vyrobiť 13-valentnú vakcínu, čo znamená, že spektrum sa rozšírilo o päť ďalších sérotypov pneumokokov. Zvyšuje sa tým pokrytie pôvodcov nákazy, preto je vakcína aj účinnejšia. "Aplikuje sa v tom istom veku ako doteraz. Deti rozočkované 7-valentnou vakcínou môžu byť doočkované 13-valentnou. Doteraz neočkované deti sa v súčasnosti budú očkovať už len 13-valentnou vakcínou," dodala Avdičová.

 

       Viac na stránke Zzz.sk a zároveň na stránke www.lekari.sk a zároveň na stránke Piešťanský týždeň.