Pavedec kričí: „Nepočúvajte pavedcov!“ (Ad: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.: „Očkovanie - komu veriť?“)

06.08.2011 20:00

Ing. Marián Fillo

 

        Pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa 2011 bola na ÚVZ SR tlačová beseda, kde doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS), predniesla svoju prednášku "Očkovanie - komu veriť?". Už názov prednášky naznačuje sektársky prístup, uplatňujúci sa v epidemiológii (nielen) na Slovensku, ale poďme pekne po poriadku.

       Na prvých dvoch snímkach nám doc. Krištúfková predstavuje dvoch objaviteľov vírusov a tiež nositeľov Nobelovej ceny: Barucha Samuela Blumberga (objaviteľa vírusu nákazlivej žltačky typu B) a Haralda zur Hausen (objaviteľa ľudského papilómavírusu - HPV). Nasleduje snímka na Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, uverejnenú v časopise SME Ženy. Doc. Krištúfková zakrúžkovala logo sponzora, ktorý zaplatil uverejnenie Petície ako plateného inzerátu, presnejšie: logo výrobcu výživových doplnkov Barny's, ktoré tento náš sponzor dováža na Slovensko. Na ďalšej snímke je ukážka reklamy na jeden z výrobkov Barny's - InoCell, ktorý podľa tvrdenia výrobcu pomáha pri rakovine. K tomu doc. Krištúfková poznamenáva:

"Keby prípravok Inocell bol taký prevratný v prevencii rakoviny, ako objavy profesorov Blumberga a zur Hausena, určite by jeho objavitelia dostali tiež Nobelovu cenu."

       Nuž, naivita doc. Krištúfkovej je vskutku prekvapivá. Zrejme jej uniklo, že Nobelovu cenu (za mier!) dostal aj vojnový štváč Barack Obama (prezident USA), alebo že jestvuje aj Alternatívna Nobelova cena, keďže Nobelovu cenu očividne nedostanú všetci, čo by si ju reálne zaslúžili. A naopak - dostanú ju niektorí, čo si ju zjavne nezaslúžia. Aby sme sa rozumeli: nechcem nijak zhadzovať Blumberga ani zur Hausena. Domnievam sa, že ich objavy sú významné a zaslúžia si odmenu, avšak Nobelových cien je len niekoľko málo ročne. Nobelova cena sa teda neujde ani zďaleka všetkým významným výskumníkom. Z toho vyplýva, že kvázi-logický argument doc. Krištúfkovej je skrz-na-skrz mylný.

       Na ďalšej snímke prednášky doc. Krištúfkovej je záber na stránku časopisu SME Ženy s článkom o očkovaní proti HPV, v ktorom sa k tomuto očkovaniu vyjadrujem ja i jedna gynekologička. Na ďalšej snímke je snímka obrazovky nášho e-obchodu Dary života. Dosť dobre som nepochopil, čo tým chcela doc. Krištúfková povedať. Ak má pocit, že je to prevratný objav, keď zistila, že máme e-obchod, tak ju musím schladiť, lebo na každej jednej pozvánke na besedu o očkovaní je na konci informácia o predaji kníh. Predpokladám teda, že všetci, čo čítali ľubovoľnú pozvánku na besedu dostatočne pozorne, vedia o tom, že predávam knihy (nielen, ale aj) o očkovaní.

       Následne doc. Krištúfková komentuje niektoré vyjadrenia k očkovaniu proti HPV, ktoré možno nájsť na stránke www.slobodaVockovani.sk. Najprv sa jej nezdalo tvrdenie, že:

„Očkovanie nie je potrebné, každoročné vyšetrenia sterov z krčka maternice a prípadná liečba zabránia až 80% rakoviny a 99% úmrtí na tento typ ochorenia“

       Tento údaj pochádza z Wikipedie, nevymyslel som si ho ja. Doc. Krištúfková však namieta:

• Každoročné vyšetrenia sterov z krčka maternice sú schopné objaviť až nezvratné zmeny - predrakovinové štádiá, niektoré nádory (tzv. adenokarcinómy) sa stermi zachytiť nedajú.

• Chorobám je lepšie predchádzať, ako zmierňovať nepriaznivé účinky liečby. Kto absolvoval chemoterapiu pri vzniknutej rakovine krčka maternice musí súhlasiť.

• Očkovanie zabráni vzniku infekcie spôsobenej len 70-80% typov rakovinotvorných ľudských papilomavírusov (HPV)

Kombinácia očkovania a skríningu poskytuje najlepšiu možnú ochranu.

       Je pravda, že adenokarcinóm sa cytologickým vyšetrením málokedy (ak vôbec) podarí zistiť, avšak adenokarcinómy tvoria len malú časť nádorov krčka maternice. Navyše je u adenokarcinómov preukázaný HPV ako príčina u menšej časti prípadov než je to u klasickej rakoviny krčka maternice. Vyjadrenie doc. Krištúfkovej však vyzerá, ako keby cytologické vyšetrenie odhalilo rakovinu krčka maternice (alebo predrakovinové štádiá) až príliš neskoro, keď už len chemoterapia dáva akú-takú nádej. To však nie je pravda. Drvivá väčšina takýchto nálezov sa dá vcelku úspešne vyriešiť chirurgicky, čiže bez potreby akejkoľvek chemoterapie.

       Chorobám je lepšie predchádzať, na tom sa určite zhodneme. To však znamená v prvom rade vysokú sexuálnu morálku, čo obnáša napr. aj test na HPV (ale i HIV a iné potvory) pred prvým intímnym stykom s potenciálnym sexuálnym partnerom (v prípade že nejde o pannu a panica), ale hlavne pokiaľ možno len jediného (prípadne žiadneho), alebo aspoň čo najmenej sexuálnych partnerov v živote. Čím viac partnerov, tým väčšie riziko nákazy.

       Druhá stránka mince sú ostatné rizikové faktory. Veď 90% HPV sa vyrieši samo od seba do 2 rokov od nákazy, tak čo je iné na tých zvyšných 10%? Wikipedia uvádza, že k vzniku rakoviny krčka maternice prispieva aj fajčenie, nákaza HIV, nákaza chlamýdiami, stres, nevhodná výživa, hormonálna antikoncepcia, užívanie hormonálneho lieku dietylstilbestrolu (už je zakázaný), rodinná história rakoviny krčka maternice a príliš skorý začiatok sexuálneho života (zdroje sa rôznia, niektoré uvádzajú pod 17 rokov, iné dokonca pod 21 rokov).

       Takže keď sa povie prevencia HPV, môžu sa tým myslieť úplne odlišné veci. Doc. Krištúfková tým môže myslieť očkovanie proti HPV, niekto iný zase vyhýbanie sa tabaku, vysokú sexuálnu morálku, zvládanie stresu, "proti-rakovinovú" výživu, nepoužívanie hormonálnej antikoncepcie a vyhýbanie sa sexu pred dosiahnutím 21 rokov života.

       To, že očkovanie zabráni vzniku 70%-80% nádorov krčka maternice je úplne z brucha číslo, ktoré nie je podložené nijakými údajmi zo Slovenska. Osobne som sa pýtal Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré typy HPV u nás najčastejšie spôsobujú rakovinu krčka maternice, a odpoveď bola, že sa to nesleduje, viď článok "ŠÚKL, PSPI i ÚVZ SR zrejme veštia z krištáľovej gule".

       Pritom netreba veľa filipa na to, aby človeku došlo, že ak toto očkovanie naozaj funguje, tak čím viac sa bude očkovať, tým menší to bude mať význam. Prečo? Lebo sa bude postupne znižovať podiel HPV typov 16 a 18, proti ktorým sú zamerané obe dostupné vakcíny, a bude narastať podiel iných typov, ktoré vakcína nepokrýva. A je z čoho vyberať, lebo okrem typov 16 a 18 boli za rakovinotvorné označené aj typy (spolu 16): 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82.

       Odhliadnuc od toho, v niektorých krajinách môže byť úplne iný pomer jednotlivých typov HPV na nádoroch krčka maternice, než bol v USA v čase schválenia vakcíny. Toto sa zistilo napr. na Jamajke. Okrem toho môžu rôzne typy HPV prevažovať v rôznych vekových skupinách, pričom v skupine, ktorá sa očkuje najčastejšie (dievčatá do 20 rokov) môžu dominovať úplne iné typy než 16 a 18.

       Na Slovensku však jednoducho vôbec nevieme, ktoré typy HPV prevládajú (a už vôbec nie v akom vekovom pásme), takže hovoriť o účinnosti vakcíny proti HPV na Slovensku nápadne pripomína veštenie z kávy.

       Tvrdenie, že "Kombinácia očkovania a skríningu poskytuje najlepšiu možnú ochranu", je za takýchto okolností neprimerane sebavedomé, a to preto, lebo očkovanie môže imunitu viac-či-menej vážne poškodiť a aj keby vytvorilo ochranu proti HPV typov 16 a 18, môže znížiť obranyschopnosť voči iným typom HPV, podobne ako to bolo zistené u pneumokokov.

       Ďalej doc. Krištúfková komentuje moje tvrdenie:

„Očkovanie proti vírusu HPV zvyšuje riziko rakoviny, ak žena bola predtým už nakazená jedným z typov papilomavírusov, proti ktorým má vakcína účinkovať“

       takto:

• Nie je to pravda
• Očkovacie látky obsahujú neinfekčné častice a nie živý vírus, takže nemôžu spôsobiť rakovinu. 
• Očkovacie látky pôsobia preventívne. Nemajú schopnosť liečiť predrakovinové štádiá, ak sú už v čase očkovania prítomné.
(Súhrn charakteristických vlastností lieku Cervarix a Silgard, Stanley M. et al., Vaccine 24S3 (2006) S3/106‐S3/113, Koutsky Laura, Harper DM Vaccine 24S3 (2006) S3/114‐S3/121

       Aj očkovacie látky proti pneumokokom obsahujú neinfekčné častice a nie živé baktérie, a predsa môžu zvýšiť riziko pneumokokových ochorení, ako ukazuje štúdia zverejnená minulý rok. Vtip je v tom, že antigén (účinná látka vo vakcíne) nie je to jediné, čo má na človeka účinok. Pravda, výrobcovia vakcín a epidemiológovia by si možno priali, aby ľudské telo reagovalo iba na antigén, ale veci sa jednoducho majú inak. Ľudské telo reaguje na všetky látky vo vakcíne a buď si s nimi poradí ľahko a dobre, alebo aj nie. V tom druhom prípade môže dôjsť napr. k dlhodobému oslabeniu imunity, vďaka čomu sa skutočne zvyšuje riziko vzniku rakoviny, keďže rakovina je v prvom rade následok oslabenej imunity - tak oslabenej, že prestane stíhať identifikovať a ničiť neposlušné rakovinové bunky.

       Navyše ani toto tvrdenie nie je len tak z brucha, ale uvádza ho sám výrobca vakcíny. A nie je to len tak pár drobných percent, ale až 44,6%-né zvýšenie rizika rakoviny krčka maternice po očkovaní osôb, čo už prekonali nákazu jedným z typov HPV, proti ktorým má účinkovať vakcína Gardasil/Silgard. Overte si to sami v dokumente uverejnenom na stránke FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv): https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.pdf. Na stránke 13 úplne na spodku je tab. č. 17, ktorej názov v preklade znie "Analýza účinnosti proti vakcinačnými typmi HPV spôsobeným CIN 2/3 alebo horším u osôb, ktoré boli na začiatku testov PCR-pozitívne a séropozitívne na vakcinačné typy HPV". V stĺpci "Observed Efficacy" ("Pozorovaná účinnosť") je údaj "-44,6%", takže v taktomto prípade vakcína situáciu zhoršuje, a to u veľmi významnej časti (takmer u polovice) osôb.

       Podobne pre konkurenčnú vakcínu Cervarix nájdeme na stránke FDA podobný dokument: https://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/BloodVaccinesandOtherBiologics/VaccinesandRelatedBiologicalProductsAdvisoryCommittee/UCM181371.pdf. Na strane 62 je tab. č. 15, ktorej názov v preklade znie: "Prehľad účinnosti vakcíny proti histologickým léziám, spojeným s HPV-16/18 (podľa PCR) u osôb, čo boli pred začiatkom štúdie HPV DNA pozitívne". V tretej časti tabuľky ("HPV DNA positive and seropositive subjects at baseline" = "Osoby, ktoré boli pred začiatkom štúdie HPV DNA pozitívne a zároveň séropozitívne") nájdeme v riadku CIN2+ (tzn. CIN2 a horšie) údaj "-32,5%". Aj v tomto prípade teda očkovanie proti HPV nepomôže, ale situáciu naopak zhorší.

       Z týchto údajov vyplýva, že bolo veľmi rozumné pôvodné odporúčanie, tzn. očkovať len mladé dievčatá, ktoré ešte nemali pohlavný styk a teda sa nemohli nakaziť akýmkoľvek HPV. Inak by im totiž očkovanie (čo do účinnosti) nepomohlo, ale naopak uškodilo. Ako však postupne tržby z Gardasilu klesali, začali sa rozširovať indikačné skupiny najprv na dievčatá do 26 rokov, potom na ženy do 40 rokov a nakoniec aj na chlapcov. Ak to takto pôjde ďalej, tak sa dočkáme aj odporúčania očkovať proti HPV 90-ročné starenky, hoci u nich už o sexuálnej aktivite asi veľmi nemôže byť reč. Za rozširovaním indikačných skupín teda vôbec netreba chápať ako výsledky nových štúdií (aj tak boli financované výrobcom, takže museli priniesť pozitívne výsledky, inak by neboli zverejnené), ale len a len neuspokojivé hospodárske výsledky a z toho vyplývajúcu snahu rozširovať trh. K tomu viď článok "Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár".

       To, že Gardasil a Cervarix sú určené výlučne na prevenciu a nie na liečbu už jestvujúcich predrakovinových štádií, na veci vôbec nič nemení. Faktom zostáva, že dievčaťu/žene, ktorá už prekonala nákazu niektorým z vakcinačných typov, nepomôžu, ale naopak uškodia.

       Čo však urobil výrobca s klesajúcimi tržbami (zrejme dôsledkom častosti a závažnosti nežiaducich účinkov)? Rozšíril indikačné skupiny a snaží sa presadiť svoju vakcínu do povinného očkovania. Už sa mu to podarilo v Texase a snaží sa aj na Slovensku, viď riadok č. 54 v tejto tabuľke na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www2.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/d7008dbf8a75a88dc12576ef0048495e/$FILE/Zmeny%20a%20podnety%20prerokované%20na%20KK%20k%201.7.2010.xls.

       Ďalej doc. Krištúfková komentuje tvrdenie:

„Nie vo všetkých prípadoch rakoviny krčka maternice bol ako príčina stanovený vírus HPV, 90% nákaz HPV však pominie do dvoch rokov.“

        slovami:

• V priebehu svojho života sa HPV infikuje 80 % žien
• Väčšina (80%) HPV infekcií je prechodného charakteru, bez príznakov a vymizne samovoľne v priebehu 2 rokov príznakov a vymizne samovoľne v priebehu 2 rokov,
• Prekonanie infekcie HPV nezabezpečí dlhodobú ochranu pred opätovnou infekciou
• Cca u 0,25% infikovaných žien vznikne karcinóm
• Na Slovensku je to ročne: 550 nových karcinómov, 200 – 220 úmrtí
HPV infekcia jedným z rakovinotvorných typov HPV je bezprostrednou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice.

       To, že sa HPV infikuje 80% žien je údaj z USA, ktorý na Slovensku nemusí platiť a pravdepodobne ani neplatí. Každopádne neviem o tom, že by to na Slovensku bolo štatisticky nejak dokázané, ba dokonca vôbec dokázateľné. Na to by totiž museli byť v pravidelných (a pomerne krátkych) intervaloch robené cytologické vyšetrenia všetkým ženám (alebo aspoň drvivej väčšine), čo sa nepochybne nedeje a ani nikdy nedialo. Ako inak by totiž bolo možné zistiť nákazu HPV u ženy? Navyše, ako doc. Krištúfková správne podotkla, niektoré nákazy HPV neodhalí ani cytologické vyšetrenie. Dovolím si teda tvrdiť, že relevantný údaj zo Slovenska nemáme, a osobne sa domnievam, že to u nás bude rozhodne menej než 80%.

       Čo sa týka tvrdenia, že (len) 80% nákaz HPV je prechodného charakteru, chcelo by to upresniť zdroj. Mnou udávaných 90% je opäť z Wikipedie, ktorá v tomto prípade cituje stránku CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva SR). Ak sa doc. Krištúfková domnieva, že je múdrejšia než CDC, tak by mala uviesť, na základe čoho.

       Ak prekonanie HPV nezabezpečí dlhodobú ochranu pred HPV daného typu, tak vakcína už vôbec nie. Podľa Dr. Diane Harper, ktorá testovala obe vakcíny proti HPV, sa u Gardasilu po 5 rokoch potvrdila ochranná úroveň protilátok len proti jednému zo 4 vakcinačných kmeňov HPV. Dr. Diane Harper sa tiež vyjadrila: 

"The combination of HPV vaccine and screening in the U.S. will not decrease the incidence of cervical cancer to any measurable degree at the population level." ("Kombinácia očkovania proti HPV a cytologických vyšetrení nijak znateľne nezníži výskyt rakoviny krčka maternice v rámci celkového obyvateľstva USA.")

       Ak už by som mal niekomu niečo veriť o očkovacej látke proti HPV, tak by som určite neveril osobe, ktorá má preukázateľné znalostné medzery v tejto otázke, ale oveľa skôr osobe, čo sa podieľala na testoch vakcín proti HPV.

       Na moje tvrdenie

„očkovanie zaberá proti dvom zcelkovo 15 rakovinotvorných typov HPV“

       doc. Krištúfková odpovedá:

• Typy 16 a 18 zapríčiňujú 71,5% prípadov rakoviny krčka maternice,

• Dokázaná je aj čiastočná skrížená ochrana proti ďalším typom HPV 31, 33 a 45 (v poradí ďalšie najčastejšie sa vyskytujúce onko typy), ktorá môže rozšíriť ochranu na takmer 80% prípadov rakoviny krčka maternice.

       Kde konkrétne zapríčiňujú typy 16 a 18 až 71,5% prípadov rakoviny krčka maternice? Na Slovensku určite nie, pretože na Slovensku to nikto nevie. Ak by to niekto vedel, tak by snáď Národné centrum zdravotníckych informácií malo o tom informáciu. Ale nemá, viď článok "ŠÚKL, PSPI i ÚVZ SR zrejme veštia z krištáľovej gule".

       71,5% môže byť údaj z USA a navyše údaj spred schválenia vakcíny. Samotným používaním vakcíny (ak je aspoň trochu účinná) sa toto číslo zákonite musí znižovať, takže je veľmi pravdepodobné, že dnes to už bude o poznanie menej (v USA sa na rozdiel od Slovenska proti HPV očkuje masovo). Naproti tomu štúdie z niektorých krajín (Kolumbia, Jamajka) zistili úplne iné rozdelenie "trhu" s rakovinou krčka maternice. Ako je to na Slovensku, to nikto nevie, keďže (nakoľko viem) žiadna relevantná štúdia tu nebola vykonaná. A ani skrížená ochrana proti ďalším typom HPV na tom veľa nezmení.

       Zastaralý údaj z USA o situácii na Slovensku nevypovedá absolútne nič.

       Doc. Krištúfkovej sa nepozdáva ani moje tvrdenie

„používanie kondómu znižuje riziko nákazy HPV o 70%“

       Namieta proti tomu:

• chrániť sa celý sexuálne aktívny život pred vznikom rakoviny krčka maternice kondómom je nereálne a neúčinné.
• Na rozdiel od iných sexuálne prenosných ochorení, kondóm spoľahlivo pred infekciou HPV nechráni.

       Aj toto tvrdenie mám dobre podložené, viď štúdia v renomovanom lekárskom časopise New England Journal of Medicine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa053284. Tak-či-onak, pri používaní kondómov ide o zníženie rizika rakoviny krčka maternice v ráde desiatok percent.

       Ochrana kondómom po celý sexuálne aktívny život nemusí byť reálna, ale čo tam potom? Väčšina ľudí možno blbne za mlada, ale raz si nájde stáleho partnera, a potom už HPV nemusí riešiť - pravda, ak partner "nezahýba" a zároveň nebol nakazený už pred započatím daného vzťahu.

       V porovnaní s vakcínou pritom kondóm znižuje riziko nákazy akýmkoľvek typom HPV (nielen pár vakcinačnými typmi), takže vakcína sa mu v zásade nemôže rovnať, a to ani v prípade, že by mala 100% účinnosť proti vakcinačným typom na dlhé roky. Používanie kondómov je totiž odolné voči javu zvanému "náhrada sérotypov" ("serotype replacement"), kedy sa očkovaním či iným opatrením nejaký typ pôvodcu choroby odstráni alebo zníži jeho výskyt, avšak iný typ ho nahradí. Toto je prakticky isté, že sa stane u HPV, tak ako sa to už v minulosti stalo mnohokrát u iných typov mikróbov.

       Ochrana kondómom síce nie je dokonale spoľahlivá, ale to nie je ani ochrana očkovaním. A už vôbec nie pri vedomí, že vakcína chráni len proti dvom (a v menšej miere možno ešte proti ďalším trom) z celkovo 15 či 18 rakovinotvorných typov HPV, nehovoriac o náhrade sérotypov, ku ktorej nepochybne dôjde, len čo sa začne očkovať vo väčšom.

       Doc. Krištúfková napadla aj moje vyjadrenie ohľadne dĺžky trvania ochranného účinku vakcíny:

„Tri očkovacie dávky nestačia na doživotie, ale len na 5‐10 rokov, prinajlepšom 15 rokov. Potom musí prísť preočkovanie (4. dávka), inak ochrana prestane účinkovať.“

       Prvý údaj (5 rokov) je zistená dĺžka trvania ochranného účinku Gardasilu proti HPV 16. Proti ostatným trom vakcinačným typom HPV už po 5 rokoch neposkytoval ochranu, takže by malo dôjsť k preočkovaniu, ak to očkovanie má vôbec byť nejak platné. Zvyšné dva údaje (10 až 15 rokov) sú z letáku "Nebojme sa jej! Nezomierajme mladé...", na ktorom sa podieľalo Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR i Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) - áno, presne tá, ktorej je doc. Krištúfková predsedníčkou. Čo na to doc. Krištúfková?

• zatiaľ nie je známe, či bude potrebné preočkovanie
• Podľa dostupných údajov z klinických štúdií je potvrdené, že ochranné hladiny protilátok pretrvávajú 8,4 roka. Dlhšie sa vakcína nepoužíva!
• Podľa matematických modelov sa predpokladá účinnosť očkovania minimálne 20 rokov.

       Prvé tvrdenie je očividne nepravdivé, keďže sa očkujú už 12-ročné dievčatá a ochranu by potrebovali aspoň do 50. roku života, čiže vyše 30 rokov. To si aj pri 20-ročnom trvaní ochranného účinku vakcíny (čo je krajne nepravdepodobné) vyžaduje preočkovanie. Navyše u Gardasilu už po 5 rokoch. Preočkovanie teda bude jednoznačne potrebné, o tom nemôže byť sporu.

       Druhé tvrdenie môže byť platné pre Cervarix, určite však nie pre Gardasil. Každopádne z toho ešte nič nevyplýva.

       Matematický model je pekná vec, ale musí byť jednak dobre zvolený, čo je pri obmedzenom ľudskom poznaní imunitného systému málo pravdepodobné, jednak nakŕmený správnymi vstupnými údajmi, čo je možno ešte menej pravdepodobné. Navyše sa tu natíska otázka: Ako to, že pri Gardasile matematický model zlyhal?

       Nechápem tiež, prečo sa doc. Krištúfková, ak nesúhlasí s údajom "10-15 rokov", neozvala ešte pred vytlačením letáku  "Nebojme sa jej! Nezomierajme mladé...", keď je pod týmto letákom podpísaná aj tá inštitúcia, ktorej ona šéfuje. Veď ja vlastne citujem tie informácie, ktoré šíri SEVS, a šéfka SEVS so mnou nesúhlasí, vlastne nesúhlasí s tvrdením SEVS. No nie je to absurdné?

       Ďalej sa doc. Krištúfkovej nepozdáva moje tvrdenie:

„Našim úradom nie je vôbec známe, koľko nádorov tvoria tieto dva typy na Slovensku. Možno to je oveľa menej, možno dokonca vôbec nič.“

        Komentuje ho slovami:

• Epidemiologické štúdie  Heracles (13 európskych krajín) a SCALE (12 európskych krajín) sledovali distribúciu jednotlivých typov HPV v rakovine krčka maternice v Európe:

• HPV typy 16 a18 sú zodpovedné za najviac prípadov (70%) rakoviny krčka maternice.

• Nie je žiaden dôvod pochybovať otom, že na Slovensku je to inak.

       Tým doc. Krištúfková nepriamo priznala, že na Slovensku to naozaj nikto nikdy neskúmal. A dôvodov domnievať sa, že na Slovensku bude iné zastúpenie jednotlivých typov HPV je naozaj dosť. Napr. taká Jamajka, ktorá je k USA oveľa bližšie než Slovensko, má výrazne iné zastúpenie typov HPV. Ale aj keby to bolo i na Slovensku 70%, nezostalo by to tak dlho. Používaním vakcín proti HPV (ak sú účinné) by sa to percento každoročne znižovalo, takže každým ďalším rokom by to očkovanie bolo čoraz menej účelné.

       Môžeme teda povedať, že pokým nebude vynájdená vakcína proti všetkým 18 rakovinotvorným typom HPV, tak očkovanie proti HPV z dlhodobého hľadiska vôbec nič nerieši.

       Na ďalšej snímke sa doc. Krištúfková zaoberá úlohou médií, ktorú popísala ako:

• pomáhať občanom urobiť si názor a rozhodovať sa na základe argumentov odborníkov, nie na základe tvrdení dobrých rečníkov a manipulátorov.

       O "vysokej odbornosti" doc. Krištúfkovej sme sa už mali možnosť presvedčiť vyššie a o jej manipulátorskom umení sa môžete dočítať v článku "Manipulátor kričí: "Chyťte manipulátora!" (Ad: MUDr. Zuzana Krištúfková - "Prečo nediskutujem?")". Zdá sa teda, že sa doc. Krištúfková chytila do vlastnej pasce. Zaujímavé pri tom je, že vlastne chce obmedziť slobodu slova, čo je naozaj na pováženie, keďže to už hraničí s trestným činom.

       Ďalšou úlohou médií je podľa doc. Krištúfkovej:

• dať odborníkom možnosť zaujať stanovisko k tvrdeniam odporcov očkovania

       S tým ale očividne nie je žiadny problém, keďže v citovanom článku o HPV sa vyjadrovala v prvom rade gynekologička Radmila Sládičeková. Navyše bol celý článok citeľne tendenčný v jej prospech. Však posúďte sami.

• V opačnom prípade nejde o pluralitu názorov, ale o zavádzanie verejnosti.
• Uvedomiť si, že odporcovia očkovania nemajú zodpovednosť za zdravie verejnosti.

       Rovnako tak nemajú absolútne nijakú zodpovednosť za zdravie verejnosti priaznivci očkovania. Ba vlastne ešte menej než odporcovia očkovania, keďže priaznivci očkovania sú v nejednom prípade finančne (či inak) motivovaní výrobcami vakcín, ktorých úmyslom nie je zdravie verejnosti, ale len predať čo najviac výrobkov. Doc. Krištúfková v tomto ohľade zrejme nebude žiadnou výnimkou, lebo takmer všetci výrobcovia vakcín, zastúpení na slovenskom trhu, sponzorujú vakcinologické kongresy SEVS - presne tej organizácie, ktorej je ona šéfkou. To by v tom musel byť čert, aby im potom ona neprihrievala polievočku, kdekoľvek a kedykoľvek to len bude možné...

       Ďalším snímkom sa už posúvame úplne do ríše rozprávok:

Nikto z lekárov netvrdí, že očkovanie nemá žiadne nežiaduce účinky.

Prekonanie ochorenia však prináša neporovnateľne vyššie riziko komplikácií, ako očkovanie.

       To by sa doc. Krištúfková asi divila, koľko lekárov skutočne tvrdí, že očkovanie nemá žiadne nežiaduce účinky. Napr. prof. Hruškovič na TV Markíza v relácii Teleráno z 12.X.2010 vo štvrtom bloku, 11. minúta, 9. sekunda, hovorí, že vakcína proti chrípke nemá žiadne vedľajšie účinky. K tomu viď: https://rizikaockovania.sk/spravy/chripka_hruskovic_telerano_2010.html.

       To, že by prekonanie ochorenia prinášalo vyššie riziko komplikácií ako očkovanie, u niektorých očkovaní (napr. proti ovčím kiahňam) môžeme spoľahlivo vylúčiť. Oproti banálnym ovčím kiahňam môže mať očkovanie celú plejádu nie práve zanedbateľných nežiaducich účinkov: infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, gastroenteritída, otitída, zápal stredného ucha, faryngitída, ovčie kiahne, vírusový exantém, vírusová infekcia, infekcia, kandidóza, ochorenie podobné chrípke, lymfadenopatia, lymfadenitída, trombocytopénia, anorexia, podráždenosť, plač, insomnia, poruchy spánku, bolesť hlavy, ospalosť, apatia, nervozita, nepokoj, hypersomnia, poruchy snov, emocionálne zmeny, abnormalita chôdze, febrilné kŕče, tremor, zápal spojovky, akútny zápal spojovky, slzenie, opuch viečka, bolesť ucha , extravazácia, kašeľ, nazálna kongescia, kongescia dýchacích ciest, výtok z nosa, sinusitída, kýchanie, kongescia pľúc, krvácanie z nosa, rinitída, sipot, bronchitída, infekcia dýchacích ciest, pneumónia, hnačka, vracanie, bolesť brucha, nauzea, nadúvanie, hematochézia, vred v ústach, vyrážka podobná osýpkam/ružienke, vyrážka podobná ovčím kiahňam, kontaktná dermatitída, vyrážka s geometrickým vzorom, erytém, červené potničky, pruritus, urtikária , sčervenanie, pľuzgierik, atopická dermatitída, ekzém, akné, herpes simplex, vyrážka podobná žihľavke, kontúzia, dermatitída, lieková vyrážka, impetigo, infekcia kože, osýpky, bolesť kostrového svalstva, myalgia, bolesť bedra, dolnej končatiny alebo šije, stuhnutosť , horúčka , erytém v mieste podania, telesná slabosť/únava, ekchymóza v mieste podania, hematóm, indurácia, nevoľnosť, vyrážka podobná žihľavke, zmena farby, zápal, trauma, drsnosť/suchosť, edém/opuch, pocit tepla teplo na dotyk, krvácanie v mieste venepunkcie, abnormalita pery.

       U iných ochorení (napr. záškrt) môžeme síce konštatovať, že prekonanie ochorenia prináša väčšie riziká než očkovanie, avšak riziko nákazy a následného vzniku choroby je na Slovensku tak blízke nule, že aj celkové riziko je potom oveľa nižšie, než riziko očkovania. A na to netreba zabúdať, pretože mnohí epidemiológovia (a doc. Krištúfková nie je žiadnou výnimkou) zjavne majú problémy s matematikou.

       Pri dôkladnej analýze nakoniec zistíme, že za súčasnej epidemiologickej situácie a za súčasnej životnej úrovne na Slovensku nemá žiadne z povinných očkovaní nižšie riziko než je celkové riziko príslušnej choroby (po vynásobení pravdepodobnosťou nákazy a pravdepodobnosťou vzniku ochorenia po nákaze). Možno ešte u tetanu trochu váhať, ale aj to len u obmedzených (menšinových) skupín obyvateľstva.

       Svoju prednášku doc. Krištúfková končí palcovými titulkami:

Pravda o očkovaní je vo vedeckých dôkazoch.

       Na tom sa s doc. Krištúfkovou jednoznačne zhodneme. Vtip je však v tom, že žiadne skutočne vedecké dôkazy o účinnosti a bezpečnosti očkovania doposiaľ nie sú k dispozícii, a zrejme ani tak skoro nebudú, keď tento fakt niektorí priaznivci očkovania dokonca obhajujú tvrdiac, že poctivé vedecké dôkazy (tzn. placebom kontrolované dvojito-zaslepené klinické skúšky) "nemajú vo vakcinológii miesto".

       A tak môžem tento komentár zakončiť záverom, že vakcinológia nikdy nebola a zrejme ani tak skoro nebude skutočne vedecká. Ak teda chcete počúvať vakcinológov, ako je doc. Krištúfková, nech sa páči! Buďte si však vedomí toho, že skutočne vedecký prístup rozhodne nie je ich silnou stránkou.

 


Vypracovanie tohto komentára zabralo autorovi približne 7 hodín čistého času.

 

Diskusia: Pavedec kričí: "Nepočúvajte pavedcov!" (Ad: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.: "Očkovanie - komu veriť?")

skoda casu citat do konca

olga | 16.05.2014

Citala som si clanok, ale tento bol vytvoreny len ako naplast na ego autora.

wikipédia

chachacha | 10.08.2011

Pán inžinier, vy vážne považujete wikipédiu, na ktorú sa odvolávate, za niečo, na čo sa môžete odvolávať? Zhadzuje to celý váš text na úroveň stredoškolských referátov stiahnutých z internetu.

Re:wikipédia

Ing. Marián FILLO | 11.08.2011

Pán chachacha, keby ste mal trochu poňatia o Wikipédii, tak by ste vedel, že jej autori si potrpia na citácii serióznych zdrojov, čo je aj prípad článkov o HPV a rakovine krčka maternice.

Takže nabudúce si, prosím, poriadne prezrite, čo konkrétne z Wikipédie citujem, vrátane všetkých odkazov Wikipédie na iné zdroje, ak sa teda nechcete strápňovať na úroveň stredoškolských referátov stiahnutých z internetu.

Re:Re:wikipédia

Peter | 26.09.2011

Citát z wikipédie, pán inžinier:

Wikipédia nie je lekárske konzílium!

Informácia, ktorú podáva tento článok, nemôže nahradiť návštevu lekára!

Re:Re:Re:wikipédia

Ing. Marián FILLO | 03.12.2011

Tvrdí snáď niekto, že nejaký článok môže nahradiť návštevu lekára, pán doktor?

Re:wikipédia

Ing. Marián Fillo | 04.12.2011

A vôbec, dokážte, že čokoľvek z toho, čo uvádzam, nie je pravda!

Takéto trápne zhadzovanie anglickej/americkej Wikipedie je ozaj pod úroveň, obzvlášť u mimoriadne svedomito vypracovaných článkov, akými sú aj články o HPV resp. rakovine krčka maternice.

Ukážte, že v nejakom konkrétnom bode nemá Wikipedia pravdu a podložte to nejakou štúdiou v impaktovanom peer-reviewed časopise. To bude seriózny argument a nie nejaké úbohé spochybňovanie hodnovernosti Wikipedie. Práveže lekárske články na Wikipedii sú vypracúvané ozaj dôkladne a poteším Vás: mávajú spravidla výrazne pro-vakcinačný nádych.

Odvolávaním sa na Wikipediu sa teda odvolávam na údaje poskytované propagátormi očkovania. Vlastne im tým dávam argumentačnú výhodu.

pravda o očkovaní

ferko | 07.08.2011

ak sa vcítim do myšlienkových pochodov vakcinacistov..tak pravda o očkovaní je vo vedeckých dôkazoch, v dôkazoch o chorobnosti detí trpiacich na poruchy imunity, autizmus, cukrovku, rakovinu a rôzne chronické ochorenia..to je vedecká pravda o očkovaní

keď sto krát prezentovaná lož sa stáva pravdou

ferko | 07.08.2011

prešiel som si tie prezentácie a som sa pobavil :)))...pre stádo "odborníkov" pravdivé informácie,..hmm..... ktoré môže stvoriť iba chorá myseľ...myseľ, ktorá vojnu chápe ako mier, potláčanie ľudských práv a slobôd za demokraciu, vytváranie chorôb "prevenciou" za humanitu a lož vydáva za pravdu :((....hodné zbaviť to svojprávnosti...našťastie je dosť lekárov čo túto nebezpečnú hru s očkovaním prekukli

Pridať nový príspevok