Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov

22.11.2012 02:44

Ing. Marián Fillo

 

       Milí priatelia, spolubojovníci za slobodnú voľbu v očkovaní na Slovensku (prípadne aj v Česku či inde vo svete),

 

       tento článok je adresovaný len a len vám. Tým je medzi ostatnými článkami na tejto stránke svojím spôsobom mimoriadny. Je mi jasné, že čítať ho budú aj reklamné a PR agentúry, ako aj špecializované služby na monitoring médií, pracujúce pre výrobcov vakcín, zamestnanci RÚVZ/ÚVZ SR/MZ SR/ÚDZS či ŠÚKL, prudko pro-očkovací detskí lekári atď. atď., ale to nevadí - nie je v ňom totiž nič, čo by si vyžadovalo prísne utajenie.

       Zároveň som si vedomý toho, že sa tento článok pravdepodobne nestane trhákom a nedostane sa do rebríčka 10 najčítanejších článkov na tomto webe za tento mesiac (prípadne budúci mesiac). Kiež by sa stal, ale buďme realisti: sebaspytovanie je vždy svojho druhu nepríjemné a nie je to zrovna radostná činnosť. Na druhú stranu to však je čas od času činnosť nevyhnutná, asi ako jarné upratovanie. Po nejakom čase sa vždy treba na chvíľu zastaviť, pozrieť späť, zhodnotiť a prehodnotiť, zvážiť, čo sa osvedčilo či neosvedčilo, zbaviť sa zbytočnej záťaže či nahromadených odpadkov, vrátiť sa späť zo slepej uličky, vytýčiť si ďalšie dielčie ciele a zvoliť vhodné spôsoby na ich dosiahnutie na základe doterajších skúseností a aktuálneho stavu poznania.

       Je za nami (ako za mnou, tak aj za stovkami spolupracovníkov a aktívnych podporovateľov, i za tisíckami aktívnych odporcov vládnucej vakci-diktatúry na Slovensku) množstvo dobre vykonanej práce, dobrých rozhodnutí v prospech zdravia seba a svojich detí, ale aj nejedna chyba, hodná toho, aby sme si z nej vzali ponaučenie. Aj keď som si prakticky istý, že niektorí z našich oponentov tento text označia za kázeň či politické školenie, bol by som veľmi nerád, keby ste ho tak zobrali. Mojou snahou je zhrnúť a čo najobjektívnejšie sa zamyslieť nad kritickými poznámkami na moju/našu adresu, ktoré zaznievajú zo strany našich oponentov, ale niekedy aj zo strany odporcov povinného očkovania, teda nás samotných. Keďže bez vetra sa ani lístok nepohne, nalejme si čistého vína: na nejednej kritike (aj keď určite nie na každej) predsa len niečo je. Bol by som však veľmi nerád, keby sa moje slová niekoho dotkli či dokonca odradili od ďalšej spolupráce, preto radšej dopredu napíšem, že cieľom tohto článku nie je hanobiť, ale ukázať, kde sa čo dá zlepšiť ku prospechu našej veci (čo najskoršieho dosiahnutia slobodnej voľby v očkovaní na Slovensku, v Česku atď.).

       V prvom rade otvorene hovorím, že viaceré z nižšie uvedených kritických poznámok sa týkajú aj mňa samotného, alebo sa ma prinajmenšom týkali v minulosti. Nie som svätý a už vôbec nie dokonalý. Preto som ich nazval "(seba)kritickými poznámkami". Som si vedomý toho, že jedna vec je vznešený ideál a druhá vec je dosiahnuť ho (alebo sa mu čo len trochu priblížiť), a preto si nerobím ilúzie, že sa všetci hneď po prečítaní tohto článku staneme dokonalými. Uvedomiť si nedostatok (pohnúť rozumom resp. ujasniť si pocit/vnem) je len prvý krok, a to ten ľahší. Druhým - oveľa ťažším - krokom je nedostatok odstrániť, tzn. vyvinúť vôľu ducha proti svojej nižšej (niekto by povedal: hriešnej) prirodzenosti, čiže urobiť niečo "nad-prirodzené".

       Ale to je práve ten kľúčový bod, v ktorom sa človek odlišuje od zvieraťa: schopnosť z vlastnej vôle slobodne zmeniť niečo na sebe samom k lepšiemu. Nie pod tlakom zvonka, súc vedení "osudom" alebo nejakou "drezúrou" - to predsa dokážu (do istej miery) aj opice, - ale vedome, zo svojho vnútra, zo svojho JA, z vlastnej slobodnej vôle, "proti prúdu" a "proti srsti" - proti ľudskej (vlastne zvieracej) prirodzenosti, ktorá by sa rada oddávala všemožným zmyslovým pôžitkom, nechala sa unášať davom a nič na sebe nemenila, proti zabehaným pravidlám, proti zažitým názorom (dogmám), proti väčšinovým postojom a prístupom. Práca na sebe samom/samej je náročná, nepopulárna, častokrát sa nestretáva s pochopením (nieto ešte uznaním) okolia... Kým sa nám podarí dosiahnuť aspoň maličký pokrok, zakúsime mnoho neúspechov, dalo by sa povedať: nevieme si sami so sebou dať rady. To mnohých odradí od ďalšej práce na sebe, lebo si predstavovali, že to bude "brnkačka", ale to sa teda fest pomýlíli. Dá sa povedať, že prakticky akákoľvek skutočná slobodná zmena seba samého k lepšiemu (niekto by povedal: na obraz Boží, alebo aspoň smerom k nemu) sa nevyhnutne stretáva so silným odporom. A teraz "prekvapko": Tak to je, tak to aj má byť a je dobre, že to tak je.

       Predstavme si človeka v posilňovni, ktorý chce nadobudnúť väčšiu silu v rukách. Bude snáď dvíhať hore-dole do zblbnutia prázdnu tyč od činky - bez akejkoľvek ďalšej záťaže? To nedáva zmysel, to ho nijak neposilní. Urobí niečo iné: naloží si primeranú záťaž, ktorá kladie odpor - taký odpor, ktorý je schopný do istej miery uniesť a ktorý zároveň v konečnom dôsledku vyvolá posilnenie jeho rúk. Ako sa hovorí: "Čo ma nezabije, to ma posilní". Bez odporu by sotva bol možný skutočný osobnostný rast. Preto nie je veľmi na mieste cítiť sa ukrivdený/ukrivdená kvôli tomu, že nám život kladie odpor (trebárs aj v podobe tzv. povinného očkovania). Takéto prekážky treba naopak chápať ako výzvu k práci na sebe. A to je, koniec koncov, aj dôvod existencie tzv. "zla". "Zlo" je výzvou k zlepšeniu seba samého, odporom, ktorý nás má v konečnom dôsledku posilniť. Možno to znie paradoxne, ale účelom "zla" skutočne je vo výsledku posilniť dobro.

       Prečo teda máme u nás povinné očkovanie a závidíme Nemcom či Angličanom, že majú očkovanie plne dobrovoľné? Preto, lebo drvivá väčšina z nás - obyvateľov Slovenska resp. Česka - v sebe zatiaľ nevyvinula osobnostné predpoklady na to, aby sme mali aj v našej právnej sústave zakotvenú takú slobodu, akú závidíme Nemcom či Angličanom. V spoločenstve skutočne (vnútorne) slobodných ľudí by totiž nijaké (navonok) povinné očkovanie nebolo vôbec možné. Kameňom úrazu je naša vnútorná nesloboda, duševné otroctvo resp. detinskosť až pubertálnosť (túžba po pôžitkoch a slobodách bez ochoty niesť zároveň aj s tým súvisiacu zodpovednosť). Mimochodom: nie je asi náhoda, že "dieťa" sa po slovinsky povie "otrok".

       Deje sa nám to, že telesný vývoj predbieha vývoj duševný (napr. mládenci a dievčence sú schopní/schopné telesne splodiť dieťa skôr, než sú duševne zrelí/zrelé na to, aby sa oň rozumne postarali), ale aj to, že duševný vývoj predbieha vývoj duchovný (napr. najprv niečo vymyslíme a rozšírime, a až dodatočne (ak vôbec) riešime, či to je dobré/etické/morálne/naozaj užitočné robiť/používať). Okrem toho aj legislatívny vývoj u nás (prijatie medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách po "páde Železnej opony" v roku 1989) predbehol vývoj duchovný (schopnosť samostatne poznávať pravdu, na základe poznaného/zakúseného sa slobodne rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia plnú osobnú zodpovednosť) a tak to ani nemohlo dopadnúť inak, než to dopadlo: z pomerne vznešeného ideálu demokracie a právneho štátu sa stala kleptokracia, plutokracia, démo(n)kracia, dem(agóg)okracia a miestami až dem(ent)okracia.

       Ale nechápte to ako sťažovanie sa na krutý a nespravodlivý osud a už vôbec nie ako obviňovanie vás všetkých - mojich spoluobčanov. Verím tomu, že v každom človeku je (i keď niekedy poriadne hlboko) nejaké dobré jadro a každý človek je vo vývoji. Treba však veci pomenovať pravým menom, inak si budeme namýšľať, že sme už dosiahli niečo, čo sme ešte nedosiahli. Netvárme sa, že všetci sme slobodní a zodpovední, keď nie sme. Keby sme naozaj boli, Slovensko (Česko) by bolo rajom na Zemi.

       Negatívne javy v spoločnosti (vrátane povinného očkovania) sú len odrazom našich vlastných nedostatkov a tiež aj určitým varovným signálom či dôrazným napomenutím, že máme so sebou (pokiaľ možno čo najskôr) niečo robiť. V skutočnosti nejestvujú nijakí vonkajší nepriatelia. Jedinými skutočnými nepriateľmi sú naše vlastné necnosti a domnelí vonkajší nepriatelia sú nám len zrkadlom. Stav našej vlády a nášho úradníctva je teda obrazom celkového duševného a duchovného stavu obyvateľstva. Zastupiteľská demokracia je vlastne štátnym usporiadaním, ktoré pripomína žumpu: tie najväčšie kusy plávajú na vrchu. Vláda zlodejov, na ktorú sme právom rozčúlení (viď hnutie Gorila, vlastne hnutie proti Gorile), nám poukazuje na dve veci: jednak podaktorí z nás by nemali problém kradnúť, keby mali príležitosť (a to isté robia politici, ktorí majú - na rozdiel od bežného smrteľníka - oveľa väčšie príležitosti kradnúť), jednak tí, čo by nekradli ani keby mali vhodnú príležitosť a nehrozil im trest, považujú kradnutie iných za (smutnú, ale predsa) normu a nerobia nič preto, aby sa to zarazilo. Zlo v správe vecí verejných je teda odrazom ako necnosti v časti obyvateľstva, tak aj absencie aktívneho odporu k necnosti u zvyšnej (cnostnejšej) časti obyvateľstva. Boli tu, pravda, také nápady na aktívny odpor, ako napr. zobrať samopal a vystrieľať komplet celú Národnú radu, ale takéto krvi-prelievanie by nemalo konca, lebo pokým by sa nezvýšila celková úroveň mravnosti obyvateľstva, vždy by sa našlo 150 volených "zástupcov", ktorí svojich voličov zastupujú nanajvýš v tom, že zástupne (namiesto voličov) kradnú resp. nechajú sa podplácať. Tadiaľto teda cesta očividne nevedie.

       Nemilé na tom všetkom je, že tu čoraz silnejšie pôsobia určité sily, ktoré sa všemožne snažia o čo najväčšiu degeneráciu obyvateľstva v zmysle bezmocnej apatie, absencie odporu voči zlu, nedostatku vôle k práci na sebe a hlavne v zmysle hľadania chyby všade inde, len nie v sebe, a spoliehania sa na to, že politici všetko vyriešia za nás, stačí si len zvoliť tých správnych raz za 4 roky (občas aj častejšie) a viac už nemusíme pohnúť prstom, lebo oni sa o všetko postarajú - nezištne a len a len v náš prospech. Sú to tie isté sily, ktoré nás vedú k zavádzaniu fotobuniek, diaľkového ovládania, kamier či senzorov na všetko možné, vďaka čomu máme čoraz menej pohybu, stačí nám vyvinúť čoraz menej úsilia na dosiahnutie želaného cieľa, stačí len stlačiť tlačidlo a niekedy ani to nie. Výsledkom jedného aj druhého je ochromenie vôle.

       Podoby ochromovania vôle sú mnohoraké, ale ak sa máme držať témy očkovania, príkladmi môžu byť:

 1. MUDr. Peter Lipták (parafrázujem): "Nemusíte vôbec sami študovať, skúmať a experimentovať v oblasti zdravia, len sa spoľahnite na svojho detského/dospeláckeho všeobecného lekára, lebo ten najlepšie vie, čo je pre vás/vaše deti to najlepšie." (odrádzanie od aktívneho záujmu o vec - má to pointu, keďže mnoho predtým očkovacích rodičov sa po tom, ako začali študovať veci okolo očkovania, stalo neočkovacími)
 2. Lekár: "Nemá zmysel, aby som Vás informoval o očkovaní, keď je to aj tak povinné a nič s tým nenarobíte." (tzn. vyvolávanie apatie/pasivity)
 3. Rodič: "Nemám čas na čítanie kníh o očkovaní. Dôverujem svojmu pediatrovi a ten by určite nechcel mojim deťom zle." (tzn. prílišné zaneprázdnenie v pracovnom živote oberá človeka o vôľu slobodne, samostatne, informovane a zodpovedne rozhodovať o zdraví seba a svojich detí)
 4. "Ovčie kiahne síce zvyknú byť bez problémov, ale načo by sa malo dieťa trápiť touto nepríjemnou (i keď prakticky neškodnou) chorobou, keď tu máme vakcínu (stačia len 2 dávky), ktorá mu umožní úplne sa jej vyhnúť, a to bez zbytočnej námahy?" (Prekonanie bežných detských chorôb v detstve v drvivej väčšine prípadov vo výsledku posilní imunitu (teda vôľu/odpor tela voči zlu a jeho šíreniu), čím zníži riziko chronických chorôb (napr. rakoviny, astmy či iných alergií) v neskoršom detstve, dospievaní a dospelosti. Eliminácia bežných detských chorôb očkovaním ochromuje túto vôľu a necvičený/slabo cvičený imunitný systém (bez prirodzeného prekonania akútnych horúčkovitých detských ochorení) atrofuje/degeneruje.)
 5. "Vy nemáte medicínske vzdelanie, a preto tomu nemôžete rozumieť." (tzn.: mali by ste sa pasívne vydať na milosť a nemilosť lekára a nijak mu do jeho činnosti nekecať - nech si s Vami/Vašimi deťmi robí, čo uzná za vhodné (tzn.: čo sa mu zachce). Stručne: "Staň sa vôľa doktorova!", čiže nie vôľa Vaša, Vy len držte hubu a krok!)
   

       Naše hnutie za slobodnú voľbu v očkovaní je aktívnym odporom proti tomuto všetkému, aktívnym odporom proti všetkým snahám istých kruhov (niekto by povedal: mocností temna) ochromiť vôľu občanov, proti snahám odradiť občanov od toho, aby prevzali zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich detí do vlastných rúk, aby namiesto doživotného hltania piluliek volili radšej pohyb na čerstvom vzduchu, vitamíny, stopové prvky, zdravú stravu, účinné zvládanie stresu a uspokojivé vzťahy, aby namiesto slepého nasledovania lekára sami študovali a chápali, čo im je, prečo sa im to stalo a čo sa s tým dá robiť. Našou snahou jedným dychom je aj posilnenie osobnej slobody a zodpovednosti občanov, zlepšenie informovanosti radových občanov (ale i lekárov) o očkovaní, dodávanie odvahy k načúvaniu a nasledovaniu svojho svedomia, k samostatnému poznávaniu pravdy, k pomenúvaniu vecí pravými menami, povzbudzovanie k vytrvalosti pri osvojovaní si cností...

       Niektorí sa venujeme týmto veciam dlhšie, iní kratšie, niektorí intenzívnejšie, iní menej. Nie je hanbou byť vedomostne trochu pozadu oproti iným, hanbou je stagnovať, nezaujímať sa o svoje zdravie a zdravie svojich detí, nevzdelávať sa. Nie je hanbou mýliť sa či urobiť chybu, hanbou je nepoučiť sa z chýb iných, nehovoriac o nepoučení sa z chýb vlastných. Hanbou je tiež nepriznať si chybu a predstierať že mám patent na rozum (napr. vďaka titulu MUDr. či inému obdobnému) v oblasti zdravia. Nie je hanbou nebyť dokonalý (to nie je žiaden človek), hanbou je nezdokonaľovať sa.

       Nižšie uvedené (seba)kritické poznámky teda neberme ako "čistenie žalúdka" či dehonestáciu, ale ako námet na premýšľanie, v čom všetkom sa môžeme (mali by sme sa) zlepšiť pre rýchlejšie dosiahnutie nášho spoločného cieľa. Opakujem: otvorene priznávam, že viacero z toho (aj keď asi nie všetko) sa týka aj mňa a teda je to moje osobné sebaspytovanie. Verím však, že NIELEN MOJE a že podobné vzorce vo svojom správaní sa pri troche úprimnosti odhalia aj ďalší z nás.

 

Argumentum ad hominem (apel na autoritu)

       Argumentom je, ak vychádzam z overiteľných faktov a moje myšlienkové postupy sú dokonale logické. V prípade chyby v logike ide o chybný/neplatný argument, v prípade neoveriteľnosti predpokladov, z ktorých myšlienkový postup vychádza (typicky napr. chýbajúce/chybné citácie zdrojov), ide o nepodložený argument.

       Argumentom NIE JE, že prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. (slovenská vakci-celebrita č. 1) povedal to a to, ani že Dr. Paul Offit (vynálezca vakcíny proti rotavírusom) či Dr. Harald zur Hausen (nositeľ Nobelovej ceny za objav súvislosti HPV s rakovinou krčka maternice) povedal to a to, ani že "nejaká Švajčiarka" (rozumej: Anita Petek-Dimmer) povedala to a to, a ona určite vie čo hovorí, lebo to má poriadne naštudované (35.000 strán odbornej literatúry alebo tak nejak), argumentom nie je ani to, že som niečo povedal ja, ba ani to, že to povedala prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. či MUDr. Ludmila Eleková. Domnievať sa, že niečo je pravda len preto, lebo to povedal niekto (autorita), nie je ani vedou ani logikou, ale vierou - vierou v neomylnosť osoby, a takáto viera je už z definície pomýlená, pretože nijaký človek nie je neomylný.

       Pravda sa nemeria počtom ani stupňom získaných titulov, rádov či vyznamenaní, ani počtom naštudovaných strán či hodín, strávených štúdiom, ani rokmi praxe, zahraničnými stážami, Nobelovými cenami, počtom publikovaných článkov v impaktovaných časopisoch, množstvom funkcií v rôznych úradoch a organizáciách, temperamentom či inými charakterovými vlastnosťami osoby... Objektívna vedecká pravda je len o overiteľných faktoch a o logike, nie o osobnosti vedca či o jeho zásluhách.

 

Spravodlivý hnev

       Dá sa pochopiť, že po x negatívnych skúsenostiach s mainstreamovými (alopatickými) lekármi človek zanevrie na komplet celú "modernú" medicínu, vrátane všetkých jej predstaviteľov, nazývajúc ich fašistami, zlosynmi či zapredancami farmaceutických firiem. Napriek nepochybne oprávnenému hnevu na "nepodarky", s ktorými má človek zlú skúsenosť, však nie je spravodlivé hádzať všetkých do jedného vreca, lebo tým môžeme ľahko ublížiť niekomu, kto si to naozaj nezaslúži, nejakej bielej vrane medzi xy% čiernych vrán.

       A hoci niektorí (mnohí?) lekári sa skutočne správajú ako fašisti, zlosynovia či zapredanci farmaceutických firiem, podobne ako nejeden katolícky kňaz má za sebou pedofilné "dobrodružstvá" so zverenými deťmi, rozhodne nie sú všetci takí (ani lekári ani katolícki kňazi), a mnohí v tichosti poctivo vykonávajú svoju prácu, ako najlepšie vedia, a možno niekde ticho nadávajú na tých zlosynov a celú tú obludnú mašinériu, ktorú títo zlosynovia vytvorili (v spojení s poprednými farmaceutickými firmami) a ktorú udržiavajú v chode. Poctivci (biele vrany) medzi lekármi sa častokrát (vlastne v drvivej väčšine prípadov) boja verejne ozvať proti zlosynom, lebo vedia (presnejšie: domnievajú sa), že keby sa ozvali, zlosynovia sú im schopní a ochotní urobiť zo života peklo.

       Napr. viem o tom, že prof. Dluholucký sa telefonicky vyhrážal istému neurológovi (parafrázujem) zničením jeho profesionálnej kariéry, a to kvôli tomu, že tento neurológ vydal v prípade istého dieťaťa lekárske potvrdenie, že autizmus bol uňho spôsobený očkovaním. Alebo v októbrovom čísle časopisu Mamina redaktorka napísala, že s otázkou o očkovaní tehotných žien sa obrátila na niekoľkých slovenských lekárov, ale ani jeden jej nebol ochotný poskytnúť neanonymné vyjadrenie, a to v obave, že by to malo negatívne dopady na ich kariéru - zrejme preto, lebo ich osobný názor na očkovanie tehotných žien je v príkrom rozpore s oficiálnou dogmatikou ÚVZ SR. Podobne redaktorka istej regionálnej televízie mi mimo záznam priznala, že oslovila s otázkou o očkovaní proti chrípke 7 lekárov, z čoho 5 (vyše 71% z oslovených) bolo vyslovene proti tomuto očkovaniu, ale žiadny z nich to nebol ochotný povedať na kameru. Nakoniec v TV odznel (v rámci skupiny oslovených lekárov) menšinový názor, ale divácka obec z toho zrejme mala dojem, že všetci lekári podporujú očkovanie proti chrípke, aj keď v skutočnosti drvivá väčšina oslovených je proti. Neviem, ako si redaktorka spomínanej regionálnej televízie vyberala, ktorých lekárov osloví, ale zdá sa, že sa celkom dobre trafila do celkovej štatistiky, pretože vieme napr. že počas prasaco-chrípkovej sezóny 2009/2010 sa proti prasacej chrípke dala očkovať len veľmi malá časť lekárov (napr. v Rooseveltovej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici to bolo 98 z 1750 zamestnancov, tzn. ani nie 6%), pričom vrcholných "úspechom" sezóny bolo zaočkovanie až jednej štvrtiny (25%) zamestnancov Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Inak povedané: 75% zamestnancov DFN BB sa nedalo zaočkovať proti (v tom čase) hrôzostrašne opisovanej prasacej chrípke, otázkou teda je, ako to vyzerá s ich každoročným (ne)očkovaním sa proti sezónnej chrípke, keď ich ani tá údajne nadštandardne nebezpečná prasacia chrípka nepresvedčila.

       Keďže "doba je zlá" a z niečoho treba žiť, ak ten-ktorý lekár nemá v zálohe dostatočne výnosný náhradný plán obstarávania obživy, jednoducho si nemôže dovoliť (presnejšie: bojí sa a z epizódy s prof. Dluholuckým je zrejmé, že tento strach je vcelku oprávnený) otvorene povedať, čo si v skutočnosti o tom-ktorom očkovaní myslí. A tak nielen slovenskej politike, ale aj slovenskému zdravotníctvu vládnu gorily s ostrými lakťami a širokými ramenami, a nejeden poctivec (vlastne skoro všetci) to len ticho trpí, aplikujúc prísnu auto-cenzúru v tejto atmosfére strachu. Pritom by stačilo tak málo: keby všetci naraz úprimne povedali svoj osobný názor. Potom by prof. Dluholucký & Co. nemal žiadnu šancu - nemôže predsa zlikvidovať všetkých lekárov, ba ani len tých vyše 71% (alebo 75% či dokonca 94% - viď vyššie) z nich. Ukázalo by sa, že "cisár je nahý" (viď rozprávka Cisárove nové šaty), ukázala by sa holá pravda o názore odbornej verejnosti a o tom, že tento názor nielenže nie je jednotný, ale v skutočnosti je skôr opačný, než sa nám ÚVZ SR svorne s výrobcami vakcín snaží nahovoriť. Ale ako dať dokopy tých vyše 71% (resp. 75% či 94%), aby spoločne v jednu chvíľu vydali svoje prehlásenie? To vyzerá ako nadľudská úloha, lebo v atmosfére strachu a autocenzúry si ani lekári sami medzi sebou (s výnimkou dôverných priateľov) nepovedia, čo si o tom-ktorom očkovaní úprimne myslia. A tu sa ukazuje, čo vlastne drží pri moci súčasnú vakci-diktatúru:

 1. strach "poddaných" (radových lekárov) z vyobcovania (exkomunikácie) z lekárskej obce po tom, čo otvorenie a verejne povedia, čo si o nejakom očkovaní osobne myslia,
 2. staré osvedčené rímske "Divide et impera!" ("Rozdeľuj a panuj!").
   

       Keď sú rozdelení, môže ich prof. Dluholucký & Co. vydierať a vyhrážať sa im likvidáciou ich kariéry a postupne pekne po jednom by sa mu to mohlo dariť dosť dlhú dobu, ale keby všetci (alebo aspoň podstatná väčšina) prekonali strach a naraz sa ozvali, ukázalo by sa, že údajná výnimka (t.j. lekár, protestujúci proti nejakému štátom odporúčanému očkovaniu) nie je výnimkou, ale bežným javom.

       V posmeľovaní lekárov, čo nie sú očkovacími fanatikmi, k otvoreným úprimným verejným vyjadreniam môžeme zohrať významnú úlohu. Obzvlášť ak pracujeme v médiách. Zároveň si treba priznať, že vyjadrenie lekára má pre väčšinu laickej verejnosti vyššiu váhu než vyjadrenie ne-lekára (pokiaľ ide o otázky zdravia), takže ak by sa nám podarilo dodať dostatok odvahy k verejným vyjadreniam určitému kritickému počtu lekárov, spustilo by to na verejnosti lavínu, ktorú by už nebolo možné zastaviť. A to by bol koniec medicínsko-farmaceutickej vakci-lobby.

       Jedno je však isté: tým, že budeme hádzať všetkých lekárov do jedného vreca - tých poctivých spolu s fašistami, zlosynmi a zapredancami, - asi sotva dodáme potrebnú odvahu tej poctivej, ale zatiaľ ustráchanej menšine (či skôr väčšine?).

 

Nepoužívajme hrubé výrazivo verejne

       Hoci na reakcie niektorých ľudí (nielen lekárov) v otázke očkovania človek niekedy ťažko hľadá slušné slová, mlčať môže byť zlato. Aj keď by si podaktorí vskutku zaslúžili pár úprimných "šťavnatých" nadávok, keď ich vyslovíme na verejnosti (či už na nejakom verejnom podujatí, alebo vo verejnej diskusii na internete), môžeme si tým u publika, ktoré nie je celkom v obraze (a teda nie je schopné rozpoznať, kto je v práve), vyslúžiť povesť arogantných fanatických hulvátov. Pokojne si môžeme uľaviť v duchu, alebo trebárs aj nahlas doma za počítačom, alebo v nejakom súkromnom fóre, kde sú ľudia na rovnakej vlnovej dĺžke, ale nerobme to verejne - ani vo verejnej téme na Modrom koníkovi či inom diskusnom fóre, ani v diskusii pod článkom o očkovaní v nejakom denníku, ani v otvorenej facebookovej skupine, ani na besede/prednáške o očkovaní. Pritom platí zlaté pravidlo:

"Nebav sa s hulvátom, lebo Ťa stiahne na svoju úroveň."

       Všetky nadávky a osobné útoky (možno s výnimkou poukazov na údajný konflikt záujmov) ignorujme a hľadajme v komentároch oponenta len vecné, logické a podložené argumenty. Ak také nenájdeme, najlepšou reakciou nebude opätovať nadávky druhej strane, ale (ako sa už viackrát ukázalo) poukázať na absenciu vecných, logických a zároveň podložených argumentov, napr.

"Na osobné útoky neodpovedám - je to pod moju úroveň. Skúste uviesť aspoň jeden vecný, logický a zároveň podložený argument."

       V drvivej väčšine prípadov sa druhá strana na nijaký vecný argument nezmôže, alebo ak áno, tak len skopíruje či prerozpráva nejaké ošumelé dogmy a bájky, ktoré sme už x-krát vyvrátili napr. aj v článkoch, odkazovaných hneď na úvodnej strane v Rozcestníku.

       Keď je argument nelogický, treba vysvetliť, kde oponent urobil logickú chybu, a to bez jeho zosmiešňovania či zhadzovania. Každý sa môže pomýliť alebo niečo nedomyslieť - aj my, nielen naši oponenti, takže by nebolo fér vyčítať protivníkom svoje vlastné chyby. Vzhľadom na principiálnu omylnosť a nedokonalosť ľudskej povahy by vlastne bolo najrozumnejšie vôbec nevyčítať oponentom akúkoľvek osobnú nedokonalosť (možno s výnimkou konfliktu záujmov), ale riešiť len vecné chyby: "Toto nie je pravda, viď ..." (odkaz na zdroj, ktorý to vyvracia), "Toto je nelogické, pretože ..." (vysvetlenie logickej chyby), "Z ktorého zdroja ste čerpali tieto údaje? Uveďte, prosím, presný odkaz na zdroj, podľa ktorého ..." (u nepodložených údajov) apod.

       Bohate stačí "odpálkovať" oponenta týmto spôsobom, netreba pridávať žiadne osobné výpady, urážky, nadávky atď. Napr. ja osobne som to nedávno "dal vyžrať" jednej diskutujúcej, ktorá ma opakovane napáda lživými obvineniami, kde sa len dá, a tlačí to do všetkých možných diskusií, ktoré majú čo len trochu do činenia s očkovaním. A hoci vo výsledku po vecnej stránke tento diskusný duel prehrala, po formálnej stránke som bol nakoniec ja ten zlý, ostatne, presvedčte sa sami:

       S výsledkom naozaj nie som nadšený a beriem to ako (po formálnej stránke) svoje osobné zlyhanie. Odpovedaním na stále pribúdajúce (a čoraz bezduchejšie) komentáre oponentky, vyvolané mojimi osobnými protiútokmi, som zabil množstvo času (dlhé hodiny), ktoré som mohol venovať oveľa užitočnejšej činnosti, keďže efekt z tejto diskusie bol mizerný, ak nemám rovno povedať záporný. To som nakoniec aj oľutoval, ale mlieko už bolo rozliate. Tento nezdar bol potom jedným z hlavných dôvodov, ktoré ma viedli k napísaniu článku, ktorý práve čítate.

 

Oponent môže mať v niečom pravdu

       To, že sa druhá strana vo svojom postoji k očkovaniu principiálne mýli, ešte neznamená, že v nejakých dielčích záležitostiach nemôže mať pravdu. Môže a neraz aj má. Obzvlášť ak ide o lekárov-špecialistov, treba napr. uznať, že (dajme tomu) ľudskú anatómiu ovládajú lepšie my. Možno im nedochádzajú nejaké zásadné súvislosti (vidia stromy, ale nie les), ktoré my už poznáme, ale v niečom môže zase byť oponent viac v obraze ako my.

       Nehrajme sa na neomylných a keď sa nejakého omylu aj dopustíme (len ten, čo nič nerobí, nemôže urobiť chybu), neváhajme priznať si to. Je to čestné a hoci sa potom podaktorí oponenti budú ukájať tým, že keby sme mali lekárske vzdelanie, takúto chybu by sme určite nemohli urobiť (čo je samozrejme nezmysel, lebo ani lekári nie sú neomylní), berme to ako ponaučenie a výzvu k opatrnosti: skôr, než vyslovíme nejaké tvrdenie, overme si, či to tak naozaj je. Ak by to overenie v danej chvíli nebolo možné, tak je lepšie tvrdenie preformulovať tak, aby to bola skôr otázka:

"Domnievam sa/Tak sa mi zdá, že ... Mýlim sa? Ak áno, ako to teda je? Kde sa o tom môžem dočítať viac? Rád/rada sa nechám poučiť."

       Buďme otvorení pravde a vedzme, že ten, kto hľadá, aj nájde. Len možno nájde niečo iné, než hľadal, a možno to nájde inde, než hľadal (niekedy napr. aj u názorového oponenta). A hoci lekári sa na lekárskej fakulte o očkovaní učia toho mizerne málo, môžu vedieť viac trebárs o nejakých konkrétnych chorobách, proti ktorým sa bežne očkuje. Rozhodne sa vystríhajme postoja "Všetko viem, ja to mám naštudované, čo vy o tom tak môžete vedieť?", ktorý s obľubou (a oprávnene) kritizujeme hlavne u pro-očkovacích lekárov.

       Nebojme sa opraviť si svoje mylné názory, doplniť si vedomosti aj z oficiálnych zdrojov (tiež to nie sú na 100% lži, ale nejaké to zrnko pravdy sa v nich nájde). Ale neverme hneď všetkému, čo pán doktor povie. Pýtajme si odkazy na zdroje, pýtajme si dôkazy - presne tak, ako si od nás pýtajú naši oponenti dôkazy príčinnej súvislosti medzi očkovaním a nejakým úmrtím či iným vážnym zdravotným problémom, oháňajúc sa pritom (pravdivou) logickou poučkou "Časová následnosť neznamená nevyhnutne príčinnú súvislosť." Nenechajme sa ani my oklamať napr. časovou následnosťou ústupu tetanu po zavedení plošného očkovania proti nemu. Pýtajme si dôkazy, že ten ústup bol skutočne spôsobený len a len očkovaním (dôkazy príčinnej súvislosti ústupu tetanu so zavedením plošného očkovania proti nemu) a nie niečím iným (napr. prechodom obyvateľstva od poľnohospodárstva k priemyslu, od koní k autám a traktorom, osvetou ohľadne dezinfekcie atď.).

 

Subjektívny a objektívny argument

       Je úplne v poriadku, ak sme o niečom presvedčení, lebo sa nám niečo prihodilo, niečo sme zažili, mali sme nejakú osobnú skúsenosť. Toto by sme mohli nazvať subjektívnym argumentom. Subjektívne argumenty sú dôležitou súčasťou poznávania pravdy. Vo výmene názorov s oponentom však nemajú miesto, pretože oponent nemusel zažiť to čo my, nemusel mať také osobné skúsenosti (dokonca mohol mať úplne opačné skúsenosti), neprihodilo sa mu to čo nám... Subjektívny argument môže presvedčiť mňa, nemusí presvedčiť toho, kto nie je v podobnom rozpoložení, toho, kto sa nevie vžiť do mojej kože.

       Naproti tomu sú objektívne argumenty: čo sa fakticky stalo, ako sa to dá overiť, čo z toho logicky vyplýva... Treba dôsledne rozlišovať medzi vierou a domnienkami na jednej strane a objektívnymi faktami na druhej strane. Aj viera môže byť logická, ale vychádza zo subjektívnych predpokladov, ktoré nemusia byť splnené u partnera v dialógu. Aj subjektívny argument môže "zabrať" u toho, kto má rovnaké subjektívne predpoklady ako my, prípadne u toho, kto nám verí a vie sa vžiť do našej kože, nie však u niekoho, kto nám neverí, kto má iné subjektívne predpoklady a kto žiada objektívne dôkazy.

       Preto naozaj nie je na mieste rozčuľovať sa nad tým, že nás niekto nechápe, keď my máme dieťa, postihnuté (napr.) autizmom, do ktorého upadlo (regresívne) krátko po očkovaní, keď ten druhý nemá autistické dieťa, alebo trebárs aj má, ale jeho viera v očkovanie je tak silná, že autizmus je ochotný pripísať všetkému možnému, len nie očkovaniu. A môže byť aj to, že jeho dieťa je autistické od narodenia, napr. ak matka prekonala počas tehotenstva ružienku či ťažšiu chrípku, alebo bola v tehotenstve intoxikovaná (priotrávená) olovom či ortuťou. Potom nás nechápe, lebo má skrátka iné východiská než my. Nie je to niečo, nad čím by sme sa mali rozčuľovať, ale niečo, čo by sme si mali uvedomiť a snažiť sa to pochopiť.

       A už vôbec nie je na mieste priať tým, čo nás nechápu, aby si oni zažili to nešťastie, čo postihlo nás, lebo asi len potom nás pochopia... Vôbec priať druhému zle, či dokonca priať jeho deťom (ktoré za názory svojich rodičov nemôžu) niečo zlé, je prudko amorálne. Môže nás tá nechápavosť či neschopnosť empatie u nášho oponenta hnevať, ale rovnako tak môže hnevať tých, čo im trebárs zomrelo dieťa na meningokokovú invazívnu chorobu a čo sú presvedčení, že očkovanie by ich dieťa zachránilo, že my nechápeme ich a že im omieľame stále dokola niečo o neúčinnosti/malej účinnosti vakcín, o vyššej pravdepodobnosti nežiaducich účinkov očkovania než negatívnych následkov chorôb, o tom, že zvýšenú náchylnosť na meningokoka mohlo spôsobiť predchádzajúce očkovanie hexavakcínou a proti pneumokokom atď. V prípade takejto vyslovenej tragédie má človek (bez ohľadu na to, na ktorej strane debaty o očkovaní stojí) spravidla vyššie sklony k viere a subjektívnym argumentom namiesto objektívnych argumentov, a po výzve, aby predložil objektívne argumenty, bude prinajmenšom podráždený, pokiaľ nás rovno fyzicky nenapadne. Možno je lepšie zdržať sa debaty s takýmto človekom, kým tú životnú tragédiu aspoň trochu nespracuje, kým trochu "nevychladne". A ak aj nie zdržať sa, tak prinajmenšom vyjadrovať sa extrémne opatrne. Ale ani to niekedy nestačí, ako som si to čerstvo zažil toť včera.

       Preto aj keď sa tá tragédia stala nám, skúsme si uvedomiť, že naše subjektívne presvedčenie (ktoré hraničí s istotou) nie je pre oponentov (objektívnym) argumentom. Oponenti zase mohli zažiť tragédiu "po neočkovaní" proti (v danom prípade) smrteľnej prenosnej chorobe a nechápu (dokonca ich to niekedy privádza až k zúrivosti), prečo odmietame očkovanie napr. proti meningokokom, keď meningokoky sú také zákerné. Keď im (v prípade, že ich duševná rana po strate dieťaťa je ešte čerstvá a nezahojená) potom povieme, že meningokoky asi nebudú (celkovo vzaté) až tak brutálne, keď drvivá väčšina ľudí s nimi nemá žiadny problém (v prípade, že nie sú v obrovskom strese, nie sú úplne vyčerpaní na pokraji svojich síl, majú dosť vitamínov, nie sú podvýživení a nefajčia), tak si tým vyslúžime (neprávom, keďže uvádzame pravdivé informácie) označenie ako napr. "fanatický cynický necitlivý arogantný sektár" apod. Aj keď presvedčenie o tom, že očkovanie by určite zabránilo úmrtiu dieťaťa na meningokoky, je viac-menej založené na neúplných informáciách a logických skratoch, chápme, že v prípade silného citového rozrušenia ide logika bokom. A nerobme tú istú chybu v prípade, že sa nešťastie stalo nám. Ja viem, je to strašne ťažké, človeku sa chce kričať z plného hrdla, priam vrieskať, nejak skrátka "vypustiť paru", ventilovať rozbúrené city... Lepšie je však v takom prípade odpoveď odložiť, kým sa upokojíme a budeme schopní rozumného uvažovania, než druhej strane škaredo vynadať či dokonca ju fyzicky napadnúť.

       Pri diskusii s niekým, kto nezdieľa naše skúsenosti (subjektívne predpoklady), sa teda radšej zdržme subjektívnych argumentov, a ak ich vôbec použijeme, tak len v odpovedi na otázku, prečo si myslíme to a to, resp. ako sme dospeli k takému a takému presvedčeniu.

 

Záverom-nezáverom

       Hoci zoznam (seba)kritických poznámok nie je ani zďaleka úplný, tento článok v túto chvíľu utnem, lebo budem zachvíľu musieť ísť na vlak, smer besedy o očkovaní v Liptovskom Mikuláši. Beztak je tento článok už dosť dlhý... Snáď to v budúcnosti vydá na pokračovanie, v ktorom doplním to, čo som nestihol napísať sem. A sám som zvedavý na vaše ohlasy.

       Môžete brať tento článok do istej miery ako spoveď kajúcnika. Nemôžem zaručiť, že sa v budúcnosti nedopustím prehreškov voči tu spomínaným, pomerne vysokým mravným pravidlám a odporúčaniam, prinajmenšom však mám vôľu riadiť sa nimi. Každopádne to neberte ako "čistenie žalúdka", ako že vám ja niečo vyčítam, lebo ja som ten posledný, kto má právo tu niekomu niečo vyčítať. Chcem týmto článkom len dosiahnuť to, aby sme - pokiaľ možno - nerobili sami sebe medvediu službu, alebo aspoň aby sme svoje kontraproduktívne konanie obmedzili na minimum.

       Tento článok určite budú čítať (a možno aj hojne citovať - uvidíme) aj naši oponenti, takže buďte pripravení na to, že tu zmienené stratégie argumentácie budú použité proti vám. Ale to je nakoniec len a len dobre, lebo my - na rozdiel od výrobcov vakcín, ktorým ide viac-menej len o peniaze - chceme poznať pravdu a argumentačný tlak názorového oponenta je jednou z pohnútok, ktorá nás k poznaniu pravdy vedie - k ujasneniu si toho, čo zatiaľ len tušíme, k potvrdeniu či vyvráteniu našich domnienok, k rozšíreniu našich obzorov, k objektivizácii nášho poznania... Neberme našich oponentov ako stelesnenie zla, lež ako pomocníkov na ceste k poznaniu pravdy.

       Tento záver teda nie je v skutočnosti záverom, ale možno skôr začiatkom či úvodom k tomu, aby sme prešli v našej snahe o slobodu, zodpovednosť, poznanie pravdy a osvetu v oblasti očkovania na vyššiu úroveň a nestrácali čas a sily tým, čo nás od cieľa skôr odvádza než k nemu približuje.

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 10 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Pár (seba)kritických poznámok do vlastných radov

I promised.

amigo | 13.01.2021

Hi, this is Julia. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/yyvsokm6

sebakritika

Ľuboš | 28.01.2013

Článok hodnotím veľmi pozitívne. Je dôležité mať ochotu zostúpiť k základom našich presvedčení, a znova a znova sa pýtať, či obstoja. Ak stoja za to, nemusíme sa báť ich preverenia. Ak nie, bude lepšie, ak ich opustíme a zmeníme názor. Tiež je nutné preverovať váhu a spôsob našej argumentácie, aby sme porozumeli, či ju podávame spôsobom, ktorému môže druhá strana porozumieť.
Náš neočkovaný syn má 2 roky. Jeho zdravotný stav je neporovnateľne lepší ako starších, očkovaných detí. Som veľmi vďačný, že sa k nám dostali informácie o rizikách očkovania, vďaka ktorým som mohol porozumieť súvislosti medzi očkovaním a dlhoročnými problémami s obštrukčnými bronchitídami.
Pán Fillo vďaka za Vašu prácu.

Pravda

Globálny Parazit | 06.12.2012

Dovolím si nesúhlasiť, keby nebolo toľko kolaborantov v radoch lekárov, nemala by žiadna fašifarmakologická lobby žiadnu šancu. Každá doba si posledných 2000 rokov ľudstva vyžaduje pri riešení kľúčových problémov obete, ktoré sa časom stanú symbolmi. Dejiny sú týmito symbolmi vydláždené. Farmakomafiáni a presstitúcky mainstream sú prejavmi toho istého činiteľa, majú spoločných majiteľov a teda sa logicky navzájom podporujú v klamstvách, inak by sa systém neudržal. Preto treba šíriť pravdu všetkými možnými spôsobmi a naozaj vecne argumentovať. Môžu nám síce opäť tzv. elity dosadiť ďalšieho degenerovaného Havla, ale pozrite sa na akúkoľvek diskusiu o tomto degenerátovi, ľudia na neho pľujú a iba elita ho oslavuje, neuvedomujúc si, že sa myšlienkovo úplne odďaluje od ľudu. Nemôžu však klamať všetkých naveky, ako to správne vystihol Lincoln a oni sa o to evidentne pokúšaju. Pravda sa nakoniec vždy objaví, nech je ich úsilie akékoľvek.

Vdaka

Jana | 29.11.2012

Tento clanok je skvely. Clovek musi dozriet na to, by taketo nieco napisal. A Vam sa to podarilo. Dakujeme.

...z pohľadu dieťaťa...

Zuzana | 29.11.2012

Tak najprv, pán Filo, výborný článok... chcem len dodať, že odhliadnuc od tohto "boja za slobodu" a hľadania sily vzoprieť sa diktátu a dobe - ja osobne sledujem cieľ, ktorý je pre mňa na prvom mieste a tým je moje dieťa. Vždy, keď som sa cítila nepohodlne a nepríjemne, lebo nás čakala návšteva pediatra a ďalšie odmietnutie očkovania, keď prichádzali upozornenia z RÚVZ... tak vtedy, keď sa na mňa moje úžasné dieťa pozrelo a videla som ako na mňa pozerá, vtedy som pochopila základnú vec - ja som tu na to, aby som ho chránila, to je jedna z mojich najpodstatnejších úloh rodiča! Nikto iný to za mňa nespraví, ako rodič musím byť silná v rozhodovaní aj konaní, potom nikomu nemám právo nič vyčítať, ale na druhej strane ani nikto iný nesmie za mňa rozhodovať! ...

Re:...z pohľadu dieťaťa...

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Súhlasím s Vami, Zuzana.

Tento uhol pohľadu som v článku veľmi nerozoberal, hoci to s tým bojom za slobodu a odporom k diktatúre vlastne dosť súvisí.

Každopádne platí, že ak my chceme dopriať našim deťom, aby neboli očkované, rovnako tak by sme mali dopriať tým rodičom, čo sú presvedčení o výhodách očkovania a ich prevahe nad výhodami neočkovania, aby dali svoje deti zaočkovať. Možno potom zistia, že urobili chybu, a možno aj nie. Každopádne, keď už slobodu, tak pre všetkých, čo sú ochotní niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, rovným dielom.

To si však vyžaduje plnú informovanosť aj tých rodičov, čo očkovať chcú, a táto informovanosť tu skrátka nie je, pretože drvivá väčšina detských lekárov fláka svoju povinnosť poučiť rodičov aj o vážnych možných nežiaducich účinkoch očkovania (aspoň v rozsahu príbalového letáku), ale niekedy aj samotní očkujúci rodičia o tom vyslovene nechcú počuť, zatvárajú oči aj uši. Už sa napr. stalo, že lekárke, čo poctivo informovala o nežiaducich účinkoch očkovania, vynadali, že čo ich straší... Absurdné, no nie?

Podľa mňa by ako neočkovanie tak aj očkovanie malo byť podmienené testom, v ktorom by rodičia preukázali, že sú si vedomí možných následkov svojho rozhodnutia. Tým by sa mohla zabezpečiť aká-taká informovanosť a tým aj zodpovednosť.

V súčasnosti totiž nemožno hovoriť o zodpovednosti u drvivej väčšiny očkujúcich rodičov, keď ani len netušia, aké vážne následky by očkovanie ich bábätka/dieťaťa mohlo mať.

relativizacia

Ladislav Melisko | 28.11.2012

"Domnievať sa, že niečo je pravda len preto, lebo to povedal niekto (autorita), nie je ani vedou ani logikou, ale vierou - vierou v neomylnosť osoby, a takáto viera je už z definície pomýlená, pretože nijaký človek nie je neomylný." - relativizacia vam ide jedna radost, pan Fillo. nikto tu vsak nehovori absolutnu pravdu (a uz vobec nie vecne skepticky vedec). ale s velkou mierou istoty sa da predpokladat, ze je k nej blizsie niekto, kto studoval epidemiologiu, infektologiu, pediatriu a ine relevantne odnoze mediciny. vy mi tiez komp opravite lepsie ako upratovacka, ci?

Re:relativizacia

MUDr.Ludmila Eleková | 29.11.2012

Kdo něco studoval na oficiální škole, má podle vás víc vědomostí než samouk? Tím vlastně popíráte, co říkáte - taky se odvoláváte na autoritu -kdo je zaštítěn titulem z univerzity, je podle vás autorita, které se má věřit, samoukovi ne. Nevím, co jste studoval vy, já vystudovala medicínu a můžu vám s plnou odpovědností říct, že o očkování jsme se neučili nic pořádného ani pravdivého. Učila jsem se přesně totéž, co dosud a neustále tvrdí představitelé očkovacího establishmentu, skutečná fakta jsem musela hledat mimo svou alma mater. Z vašeho úhlu pohledu jsem na úrovni té uklízečky nebo pana Ing.Filla, protože moje informace o očkování pocházejí z týchž zdrojů, z kterých čerpají oni a mnoho dalších. To, že jsem MUDr. k mým vědomostem o očkování nepřispělo ani trochu. Ty zdroje nejsou nic obskurního ani alternativního, lze je najít v odborných peer-review časopisech, jde i seriózní práce seriózních vědců, jenže jejich zjištění jsou nepohodlná pro školní medicínu, proto se to lékaři neučí. Také byste měl vědět, že farma firmy mají dost dlouhé prsty, aby dosáhly do struktury vzdělávání lékařů, fakticky si vychovávají své dealery za státní peníze.
Většina MUDr. v této zemi ví o očkování méně než jakákoli uklízečka, která by strávila měsíc na internetu. Dopisovala jsem si se SÚKLem a nevěřil byste, jaké nesmysly mi byli schopni napsat. Absolutně nebyli schopni odborné diskuze, mleli jen dokola ty své kecy, jak očkování vymýtilo to a to, ale reagovat na odlišné, ale podložené, informace nejsou schopni.
Tolik k vaší poznámce na téma "argumentum ad hominem". V podstatě říkáte "věřte titulovaným autoritám". Někdy to ale může být velmi nebezpečné, viděla jsem x poškozených dětí právě těmi študovanými, ale nebezpečně nevědomými doktory.

Re:Re:relativizacia

Ladislav Melisko | 04.12.2012

Ach jaj. Ludmila, ja nehovorim o tituloch, ale o vzdelani. Ked budem spochybnovat Vase medicinske vzdelanie, tiez Vas to nerozveseli. Nieco ste studovali, v niecom mate prehlad - a nebudete skakat meter dvadsat z toho, ked Vam to nevzdelany laik bude naburavat insitnou pavedou alebo konspiracnymi teoriami. Tolko na margo Vasich vecne omielanych "argumentum ad hominem" - ktorym sa mimochodom venujete s vlekou vervou aj na antivakcinacnom fronte, akurat v mene vasej "pravdy".
Pozrite sa, nase vzdelavanie je v rovnakom srabe vo viacerych odboroch a nemyslim si, ze medicina je na tom (v pripade ockovania ci inej oblasti) ovela lepsie. Neviem, aky je Vas odbor, no poznam mnohych pediatrov, ktori o ockovani nieco vedia. A spochybnovat fakt, ze mnohe choroby dnes nepozname, sa podarilo vykynozit prave ockovanim, ci sirenie poplasnych sprav o strasnych veciach, ktore udajne sposobuju vakciny, nie je vzdialene popieraniu holokaustu (udrite si, ale na strankach, kde Vas veselo publikuju - napr. cez-okno.net, maju partnerske odkazy na neonacisticke stranky). A ak poskodzuju lekari svojimi neuvazenymi zasahmi, je to ina debata ako to, ci su vakciny bezpecne alebo nie.

Re:Re:Re:relativizacia

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Takže, ak som dobre pochopil, pán Meliško,

tak Vy trváte na slepom nasledovaní titulovaných autorít. Rozumiem tomu dobre?

Keď už ste spomenul neonacizmus, tak si pripomeňme Norimberský proces, v ktorom boli súdení práve tí otitulovaní, študovaní, prehľad majúci, nacistickí lekári, ku ktorých slepému nasledovaniu vyzývate.

Čo sa týka ústupu chorôb vďaka očkovaniu, som ochotný pripustiť, že tzv. bežné detské choroby (osýpky, príušnice, ružienka, ovčie kiahne, čierny kašeľ) boli skutočne potlačené očkovaním (keďže s výnimkou dokonalej izolácie ich žiadne iné neočkovacie opatrenie nie je schopné vzhľadom k ich povahe potlačiť) - prinajmenšom teda v ich typickej akútnej podobe, - nie však ostatné choroby (tetanus, záškrt, detská obrna, hepB, hepA...). Ba dokonca niektoré "očkovaním preventabilné" choroby boli očkovaním priamo vyvolané (do značnej miery hepB (hlavne v Afrike) vďaka opakovanému používaniu nesterilných ihiel pri očkovacích kampaniach, HIV/AIDS, pneumokoky, hemofily, meningokoky, detská obrna...). Jedným dychom ale musím dodať, že likvidácia bežných detských chorôb má za následok jednak ich zvýšenú smrtnosť (tzn. percento úmrtí z počtu chorých) presunom ich ťažiska ako do dojčenského, tak do dospelého veku (tzn. do rizikovejšieho veku), jednak radikálny nárast chronických chorôb (alergie, astma, rakovina...) v dospelosti a neraz už aj v detstve.

To sú vedecky preukázané a overiteľné fakty a odkazov na príslušné štúdie by ste našiel na týchto stránkach viac než dosť.
Opakujem: to je seriózna objektívna veda, nie nejaké naše subjektívne "pravdy".

Nakoľko viem, Dr. Eleková publikuje len na www.slobodaVockovani.sk a www.rizikaOckovani.cz, odpovedá na otázky redaktorov elektronických i printových médií a má seriál v tlačenom časopise Meduňka, ktorý však nie je primárne o očkovaní. Odhliadnuc od vyslovene ad hominem povahy tohto vášho "argumentu", musím skonštatovať, že akékoľvek kópie článkov Dr. Elekovej na stránkach, akýmkoľvek spôsobom spojených s neonacizmom, sú len kópie, ktoré boli urobené svojvoľne autormi daných stránok bez toho, že by si pýtali dovolenie Dr. Elekovej (poťažmo dovolenie moje).

Keby ste ten Váš argument ad hominem trošku domyslel do dôsledkov, tak by ste pochopil, že ak napíšete a na internete publikujete nejaký článok, ktorý sa zapáči nejakému neonacistovi, ten ho skopíruje na svoje stránky (aj s Vaším menom, ako sa patrí), tak to predsa neznamená, že Vy ste neonacista.

Pán Meliško, celý čas, čo sem píšete príspevky, ste nebol schopný zostrojiť jeden jediný vecný, podložený a logický argument. Píšete tu len samé ad hominem "argumenty" a dokonca ani tie nie ste schopný domyslieť do dôsledkov. Nezdá sa Vám, že by bolo rozumnejšie namiesto reagovania za každú cenu sa radšej poriadne zamyslieť a keď už vôbec nejak reagovať, tak vecne a podložene? Však takýmto spôsobom "argumentácie" robíte priaznivcom očkovania len veľkú hanbu, vlastne im tým robíte medvediu službu. A to snáď nechcete. Či áno?

Re:Re:Re:relativizacia

MUDr.Ludmila Eleková | 16.12.2012

Titul dostanete, když vystudujete, jak to chcete oddělit? O tom jsem právě psala, že titul (tj. absolvování medicíny) neznamená, že víte všechno, především to znamená, že o očkování absolvent medicíny neví kromě propagandy nic. A kdo je informován správně, ten právě zpochybňuje "fakt", že očkování vymýtilo nemoci - ukazujete na svou nevědomost, když ve vymýcení věříte. Podívejte se na jakékoli oficiální statistiky nemocí počínaje 19.stoletím a uvidíte, že očkování přispělo ke snížení výskytu nemocí /a to jen u těch, proti kterým se očkovalo) o max. 3%. Jestli považujete 3% za vymýcení, prosím. A pak mám otázku, zcela odbornou a k věci: copak vymýtilo choleru, mor, spálu, skvrnitý a břišní tyfus, Sydenhamskou horečku (o té jste asi nikdy neslyšel, přišla a odešla sama, mezitím dost lidí zabila) a jiné nemoci? SPála kdysi zabila víc lidí než pravé neštovice.
Strašné věci o vakcínách a poplašné zprávy: každý týden vidím poškozené dítě, viděla jsem několik dětí ochrnutých po očkováních, desítky autistů po očkování, desítky dětí se zdevastovanou imunitou atd. Je to jen zlomek, v celé republice jich budou tisíce, to předčí jakýkoli teoretický prospěch z očkování. To není dost strašné? Myslíte, že jejich rodiče vůbec tušili, že by se něco takového mohlo stát? že jim jejich dr. řekl něco víc, než že dítě bude mít trochu teplotu a otok a že mu když tak mají dát paralen? Máte dojem, že byla naplněna pravidla pro informovaný souhlas, když rodiče nebyli informováni o možnosti takové reakce? I kdyby byla šance jedna k miliónu /jako je že spíš 1 k tisíci), měli to vědět, protože možná by se rozhodli takové riziko nenést.
Vakcíny tyto stavy nezpůsobují údajně, ale reálně. četla jsem dost oficiálních materiálů /např. FDA, CDC, odborné články), kde se naprosto vážně o těchto věcech diskutuje. únorové číslo časopisu Lupus bylo celé věnované syndromu autoimunity vyvolaném adjuvancii. Celé číslo, mnoho autorů, myslíte, že se všichni ti vědci honí za chimérami nebo se rozhodli šířit poplašné zprávy? Ty práce obsahují popis na molekulární a buněčné úrovni, jak vakcínová adjuvans poškozují imunitní a s ním i nervový systém.
Nejde o konspirace, ale o seriózní vědecké práce. Asi byste měl ještě trochu studovat, než začnete diskutovat.
K tomu, kde visí mé příspěvky: už to níže napsal pan Fillo, někteří provozovatelé stránek se zeptají, někteří ne. Nemám čas prolézat web a zjištovat si, kde visím, je mi to koneckonců jedno. Pokud můj článek přesvědčí jediného neonacistického rodiče, aby neočkoval své dítě, posloužil svému účelu. Moje články nejsou o politice a když si je na svůj web pověsí komunisti, tak ať. Taky mají děti.

Re:relativizacia

stara mama | 29.11.2012

pán Ladislav, viete koľko omylov už bolo v histórii ľudstva, že verili niečomu, niekomu a nedopadlo to dobre a predsa sa z toho vobec nepoučili ? Normálne Vám závidím Vašu doverčivosť a ak nechcete o ňu prísť, tak radšej ani ďalej nečítajte tieto stránky.

Re:Re:relativizacia

Ladislav Melisko | 04.12.2012

Ano, stara mama, konspiracne teorie vzdy zneli lepsie.

Re:Re:Re:relativizacia

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Myslím, že Vioxx, Contergan (thalidomid), Wyeth Problem či Cutter Incident naozaj NEBOLI konšpiračnými teóriami. Nieže myslím, VIEM to. A môžete si to všetko veľmi ľahko overiť.

Je len otázkou času, kedy sa z viacerých údajne konšpiračných teórií dneška stanú vedecky potvrdené fakty.

Re:relativizacia

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Mimochodom: ja som tiež študoval (a stále študujem) epidemiológiu, infektológiu, pediatriu a iné relevantné obory medicíny, takže aj v tomto ohľade Váš "argument" ad hominem kríva na obe nohy.

To, že na niečo nemám papier, predsa neznamená:
1. že som to neštudoval
2. že to neviem.
Bežný pediater predsa tiež nemá atestáciu z epidemiológie, infektológie či iných relevantných oborov medicíny, má atestáciu len z pediatrie, takže podľa Vašich vlastných kritérií by vlastne nemal mať oprávnenie očkovať, no nie?

..

Zojita | 26.11.2012

Pan Fillo vy ste MASTER klobuk dole pred vami !!!

Re:..tetanus a záškrt

stará mama | 27.11.2012

V práci sme mali také zdravotnícke školenie prvej pomoci, okrem iného prišla reč aj na očkovanie proti tetanu, zaujímavé, že tento rok sa prvý krát o tom hovorilo na takomto školení. Prednášajúca nám povedala, že teraz vakcína proti tetanu, je zároveň aj proti záškrtu!!! a že sa vraj bude preočkovávať každých 15.rokov /predtým to bolo 10.rokov/ a že lekári dostali príkaz predvolávať pacientov na preočkovávanie !!! Na moju otázku, keď to odmietnem mi arogantne odpovedala, že to budeme MUSIEŤ PODPISAŤ!!! Takže ma vlastne len utvrdila v tom, že budú robiť nátlak na pacientov, lebo to dostali príkazom takže si dávajte pozooor !!!

dobrý

Jozef Šišulák | 25.11.2012

článok p.Fillo,len som spočiatku nechápal tú samokritiku,až ked som si klikol na ten odkaz na str.bábetko,rodina....a Vašu strašne dlhú polemiku s pectore tak mi to došlo.Máte obrovskú trpezlivosť vysvetlovať stále niekomu dookola fakty.Ale potom sa mi rozsvietilo,tá jej argumentácia a ten štýl mi bol povedomí a prišiel som na to ,kto to je ,mal som do činenia s touto osobou na str.TV Noviny.sk pod pseudonymom ....Osulum.Tiež sme dosť dlho viedli diskusiu o očkovaní,až ma to prestalo baviť a vidiac ,že to nemá s nou žiadny význam,tak som to ukončil.A ešte s nou majú skusenosti na Modrom koníkovi.Neviem čo je to za osobu,pripadá mi,akokeby bola za to niekým platená.Je to jedna velká zlátanina všetkého možného.Na takých ludí nič neplatí,lepšie sa s nimi nedávať do diskusie,oberá to človeka o čas,energiu a chuť do zmysluplných debát.Držím palce v dalšej práci na poli vzdelávania a otvárania očí ľudom, ostávam so srdečným pozdravom!

Re:dobrý

stara mama | 25.11.2012

aj ja sa k Vám pripájam, úplne s Vami súhlasím, asi na tom niečo bude, čítala som to aj ja a poviem Vám, mna tá jej nevecná argumentácia vobec nepresvedcila akurát odobrala enegiu brr. Takže nedarujte svoju enegiu a čas niekomu, kto o to vlastne ani nestojí. Šetrite si ju pre nás, ktorí to berieme seriozne, ďakujeme Vám.

Podpis

Eva Č. | 24.11.2012

Zdravím všechny. Chtěla bych se zastavit u toho (ne)podpisu negativního reversu. Můj názor je ten, že nepodepsání nesouhlasu s očkováním není řešení, je to jen úhybný manévr a že se takto nic nikdy nic nezmění. Myslím si, že pokud s jakoukoli léčbou souhlasím, měla bych podepsat souhlas, když nesouhlasím, tak léčbu odmítnout vč. podpisu. Za svým rozhodnutím si stojím, nechci ho nijak maskovat. Nepodepsáním nesouhlasu chráníme sice sebe před pokutou, ale TAKTO SE NIC NEZMĚNÍ. Je potřeba si za svým rozhodnutím stát a následně protestovat proti uložení této pokuty, proti odmítnutí vzít nenaočkované děti do MŠ atd..hnát to k soudům, klidně až do Štrasburku. Myslím si, že pokud si budeme zbaběle hrabat na vlastním písečku tak sice ochráníme sebe, ale celkově se nic nezmění.
Dokážete si představit, že by hromada lidí dostala pokutu za neočkování a nikdo z nich si to nedal líbit a soudil se, hnal to výš a výš?? V očích zahraničních sousedů by to podle mého názoru jistě vyvolalo pohoršení nad očkovací politikou v ČR a SR a byl by to významný krok k potřebné změně..
Já negativní revers podepíši, podepíšeme ho oba rodiče a za svým rozhodnutím si stojíme.

Re:Podpis

stara mama | 24.11.2012

dá sa predsa nesúhlasiť aj ústne a zároveň si za tým aj stáť, má to ten istý efekt, ale to zbabelé hranie na vlastnom piesočku momentálne vychádza od lekárov, ktorí sa takýmto sposobom skrývajú za papiere.
Mnoho ľudí má negatívne skúseností s podpisovaním papierov, ktoré podpísali buď v strese alebo pod šikovne zmanipulovanými taktikami.Ved možno všetci vieme, že sú na to dokonca aj školení ako presvedčiť !!!
Ale každopádne si treba trvať na svojom či už tak alebo tak, nech sa už každý rozhodne podľa seba. Aj my si za tým, že nebudeme očkovať stojíme a vobec to netajíme.

Re:Podpis

tsss | 24.11.2012

Záleží aj na tom, ako je ale odmietnutie formulvoané. Pán fillo tu už nejaké vzory dával, ak podpísať, tak potom taký. Nie odmietnutia formulované lekármi alebo úradmi. Tie sú formulované už prakticky ako priznanie viny. A preto pán Fillo odporúča takéto tlačivá nepodpisovať. "Všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám." Ani si nevieme predstaviť, ako úradníci a právnici dokážu čítať medzi riadkami, obrátiť proti vám aj jednu strohú vetu...

Re:Re:Podpis

stara mama | 24.11.2012

áno, veď práve preto a keď papiere, tak potom tieto, už sme si ich prezerali a na druhý týždeň budú mať u nás premiéru :-))) lebo dcéra ide s malým do poradne, tak uvidíme, aký budú mať úspech :-) my sme vtedy odmietli Hexu práve v tom období, ked ju s urgentnostou 1. triedy sťahovali z trhu.

Re:Re:Podpis

Eva | 24.11.2012

Máme revers formulovaný tak, že neodmítám očkování jako takové, ale že odmítám vakcíny obsahující určité složky (moc mi pomohly zdejší seznamy přídatných látek ve vakcínách od pana Filla). Také tam upozorňuji na komplikace dcerky po první hexavakcíně (bohužel jsem tehdy ještě nevěděla, co je očkování zač). Formulaci, že nás lékařka poučila o všech rizicích i přínosech vakcinace tam mám taky, akorát s vysvětlením, že nám jako rodičům prostě její argumenty nestačily k tomu, abychom dceru dále očkovali..
Ono je také možné, že je situace v ČR trochu jiná, zdejší právnička LLP naopak radí revers lékařům podepsat..
Každopádně moc děkuji za další úhly pohledu na situaci a moc všechny zdravím.

Re:Podpis

Lojzo | 24.11.2012

Podpisovanie reversu je princíp dokazovania neviny. Inteligent nepodpíše nič.

Re:Podpis

MUDr.Ludmila Eleková | 25.11.2012

K reverzu jedna zásadní poznámka. Protože lékaři mají přímo zákonem očkovat a chodí jim kontroly z hygieny, mají mít pořádek v papírech. Tj. v kartě dítěte by mělo být buď napsáno, že určitého dne očkováno konkrétní vakcínou, nebo by tam měla být uvedená kontraindikace /třeba jen rýma) nebo negativní vyjádření rodiče. Když bude mít lékař prázdnou kartu, může mít problém. I z tohoto hlediska chápejte jejich snahu mít od vás podpis, kdyby to nechali být, dostanou se sami do problémů. Formulace podpisu je druhá věc, souhlasím a paní Evou Č, jak to formulovala. Kdyby ovšem v našich státech lékaři znali účinky vakcín, konkrétně její dítě by mělo podle příbalového letáku kontraindikaci a nic by nemusela podepisovat. A nehrozily by problémy se školkou. Paní Eva má pravdu a je třeba, abytse to pochopili: čím houšť, tím lépe. Stát nemůže stíhat tisíce lidí za odmítnutí očkování. Je třeba vytvořit tlak, v určité chvíli to i mezinárodně medializovat. Nejste sami, dokonce kvůli vám svolávají vakcinologické dny, kde lékaři dostávají nalejvárnu, jak na vás psychologicky působit. Monžství rodičů odmítajících nebo nějak narušujících hladký chod očkování je spousta!! Nejste sami. Dejte o sobě vědět, třeba právě chytře formulovaným negativním reverzem.

Senior

Helena | 23.11.2012

Na jednom zo svojich angl. webov som čítala, že zástupcovia farmácie v Amerike podplácajú vodcov cirkví, aby naviedli svoje ovečky na očkovanie, ak ich ovečky majú problém aby im doporučili, že by bolo dobré ísť za psychiatrom, brať psychiatrické lieky... Naivní ľudia si myslia, že môžu dôverovať vodcom cirkví (kňazom, misionárom...) Ale ja dodávam, že pochopiteľne každého nemôžeme hádzať do jedného vreca.

Senior

Helena | 23.11.2012

Žijeme dnes "zaujímavý" svet. Na inom webe som čítala, že elity sveta ak sa dajú zaočkovať majú iné očkovacie látky (bez tých prídavných jedov čo nám ovciam podávajú).
Elity sveta, zamestnanci fy Monsanto... nepapajú gmo potraviny. Nám ovciam sa to ponúka ako "nezávadné". Nedávno som si vypočula video na www.infowars.com kde hovoril jeden americký gastroenteorológ ako gmo nás úplne pripraví o zdravie.
Elity sveta chcú žiť v krajinách kde nie je povolený postrek chemtrailsom. Bratislava je postrekovaná každý deň. Dobre je počúvať videa na www.aircrap.org a tam zistíme, prečo to elity robia.
Elity sveta papajú len bio potraviny. Nám ovciam mienkotvorné média napíšu, že nie je rozdiel medzi bio a nie bio potravinami. Pravda aj v bio môže byť veľký biznis. Treba dať pozor, aby to boli ozaj bio potraviny.
My starší sa už len naivne pýtame, či totalita alebo toto vymývanie mozgu je horšie.

Re:Senior

stara mama | 23.11.2012

áno, máte pravdu , tieto konkrétne stránky sú v angl., ale pre tých, čo nevedia a chcú vedieť sa dozvedia aj na www.orgonet.cz

Re:Re:Senior

Helena | 23.11.2012

Ďakujem za ďalší web. Okrem očkovacieho biznisu je aj biznis psychiatrických liekov. Tiež za provízie ich lekári vo veľkom predpisujú od detí až po dôchodcov. Podvody v psychiatrii: www.cchr.sk www.cchr.org www.psychcrime.org www.fightforkids.com
Okrem toho by sme sa mali vyhýbať umelým sladidlám ako aspartam... Ale dnes sú uvedené aj pod rôznymi "tricky" názvami aby to ľudia nevedeli. Je o tom veľa článkov na www.naturalnews.com (bohužiaľ v angličtine)

sebareflexia

J.N. | 23.11.2012

Pekne, veľmi. Takéto niečo pomáha človeku ostať človekom. KIEŽBY TAKEJTO SEBAREFLEXIE BOLI SCHOPNÍ DLUHOLUCKÝ, LIPTÁK A SPOL. Otázne je, či to niekedy urobia aj oni. Som skeptik

Akt dospievania

Kamil Baďo | 23.11.2012

Pán Fillo, konečne !

Váš počin by som nazval malou maturitou. Viackrát som Vám písal ohľadne nie celkom korektných faktov, ktoré ste uvádzali a zdrojov, ktoré ste citovali. Ak chceme budovať slobodnú spoločnosť, tak musíme umožniť jej členom konať slobodné rozhodnutia. Pokiaľ sa Vaša stránka volá sloboda očkovania, mala by byť oporou v takomto rozhodovaní. Každý človek musí nakoniec svoje rozhodnutie urobiť sám a niesť zaň aj zodpovednosť. Úlohou tých, čo vedia, by malo byť tým, čo nevedia, poskytnúť čo najviac relevantných informácií. Možno teraz je čas, začať Vašu prácu orientovať týmto smerom. Oddeliť zrno o pliev a poskytnúť vskutku objektivizované informácie a snažiť sa o korektný dialóg aj s druhou stranou. Aj keď sa to môže v tejto chvíli javiť ako nemožné.

hlboko sa skláňam PÁN Fillo

bralenka | 22.11.2012

dakujem za stránku, dakujem za slová, dakujem za otváranie očí, škoda, že my sme ich mali do diagnostikovania neuroblastómu po očkovaní zatvorené...
škoda......

Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

alena | 25.11.2012

To mi je uprimne velmi velmi luto :-( dufam,ze vsetko dobre dopadne !!! musí !!!

Re:Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

bralenka | 25.11.2012

Dakujem. Držíme sa, sme po 3. chemo a v stredu ideme na štvrtú. po šiestej nás čaká operácia. zajtra má malá iba 8 mesiacov.
neočkujte! zabíja to!

Re:Re:Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

alena | 26.11.2012

velmi ma mrzi,cim si Vas anjelik musi prejst :-( , nasho maleho (11 mes.) sme odmietli ockovat (a je uplne zdravy),kedze sama mam zlu skusenost po pov.ockovani (vznik alergií,alerg.astmy,ekzemov,opuchnute cervene viecka po ockovani a preockovani povinnou tetanovkou...) Teraz po mnohych rokoch som konecne ok (vdaka prirodnej alternat.liecbe) a lekar ma chce znova ockovat proti tetanu...v ziadnom pripade a nikdy viac! v ziadnom pripade sa nechcem vratit do toho kolotoca zdravotnych problemov, co som vdaka tetanovke zazila...takuto "povinnost" urobit zo seba opäť ich "pacienta" jednoducho odmietam...
Vam drzim velmi palce a je mi strasne zle z toho, kolko par-mesacnych babatiek ma dg.neuroblastom a zodpovední vobec nevyvijaju tlak na to,aby sa hladala mozna pricinna suvislost s ockovanim,ale radsej to okamzite zmietnu pod koberec bez dokladneho dlhodobeho vyskumu a este tlacia rodicov do povinneho ockovania...a ked sa dieta stane onkolog.pacientom a rodicia vidia suvislost s ockovanim,tak im povedia,ze ich (lekarov!)pricina nezaujima, oni len "liecia" a zaujima ich len aktualny zdr.stav dietata...Lekar,ktory sa zaujima o moznu pricinnu suvislost, co "spustilo" dany proces v tele maleho dietata vie najlepsie nasadit spravnu liecbu,vie,comu sa ma jeho pacient v buducn.vyhnut,aby riziko recidivy znizil na minim.uroven-vie rodicov usmernit,preto fakt nechapem takyto postoj... Ako moze mat taky lekar ciste svedomie? Davaju takym detom kontraindikaciu vsetkych dalsich ockovani? Lebo ak nie, riziko recidivy je potom pre take dieta po kazdom ockovani obrovske...a bohuzial nie vsetci rodicia si vedia tieto veci dat do suvislosti ako ste to postrehla Vy a teda nastastie Vy uz viete comu sa v buducn.treba vyhnut a tak minimalizovat riziko. Budete musiet "odmietat" alebo daju malinkej oficialne kontraindikaciu? Zelam malinkej skore uzdravenie. A este dojcite? Je jedna klinika v Madarsku,kde liecia onkolog.pacientov a je to zalozene na strave-ciste surove ovocne,zeleninove stavy vo velkych mnozstvach a maju vraj uspechy,tiez nedavno v Reflexe bol chlapec s rakovinou,ktoreho mama sa riadi jednou knihou o surovej strave (tiez tieto zel.a ovocne stavy-napr.o.i. za 1 den vypije stavu zo 6 kg mrkvy atd. a nador sa mu zmensuje odkedy presiel na takuto formu stravy)-tak ma len napadlo-ze ak dojcite,mozete skusit aj Vy zmenit stravu a mozno to troska pomoze-ak nepomoze,tak neublizi...Uprimne prajem skore uzdravenie!!!

Re:Re:Re:Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

bralenka | 27.11.2012

nie som malej maminka, som blízka príbuzná, taká tetka ma všetko...
maminka malej v stresoch stratila mliečko. potrebujeme dorobiť chemo, nechať lekárov odoperovať, čo sa dá a potom všetky možné spôsoby zdravej stravy a života. teraz sme radi, že malá niečo zje. pcháme do nej vitamíny, chlorelu, b17, jačmen, probio, teraz live energy. čo sa dá, skúšame. je to prenádherné veselé dievčatko, ktoré už prežilo toľko, koľko neprežije dospelák. dakujeme za podporu

Re:Re:Re:Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

Renáta Krausová | 25.01.2013

Veľmi držím palce v znovunadobudnutí zdravia a v správnej liečbe. U nás v blízkej rodine sa vyskytol meduloblastóm u dojčiatka.
Hm, kto podpíše papier rodičovi, že jeho dieťa bude aj po očkovaní zdravé?

Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

Eva Č. | 26.11.2012

Milá Bralenko, bulím tu jak želva. Budu se za maličkou modlit a myslet na ní ať se vše v dobré obrátí. Přidávám jeden podnětný článek o rakovině - zařadila bych hodně syrové zeleniny, šťávy (z červené řepy např., z mladého ječmene), chlorellu, kurkumu, zázvor...: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1107?fb_action_ids=498588530151243&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Re:Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

bralenka | 27.11.2012

zázvor a kurkumu sme ešte neskúšali. skusíme. ešte budeme ALicke zapletať vrkôčiky! Moje baby to zvládnu!

Re:Re:Re:hlboko sa skláňam PÁN Fillo

Eva Č. | 27.11.2012

Určitě!!! :-)

pre nás všetkých

schubi | 22.11.2012

Všetko zlé je na niečo dobré pán Filo. Nebyť "Pectore" tento článok asi nevznikne. :-) Pretlak v hrnci robila komukoľvek a kdekoľvek. Nech už je skutočná účinnosť vakcín vo svete akákoľvek, jediným hlavným (objektívnym) argumentom by malo byť raz a navždy neupierať a rešpektovať základné ľudské práva, a slobôd (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF) + (https://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5989ED6B-D455-48DE-A143-4F7491582C98/0/SVK_CONV.pdf) alebo (https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/Veda-vyskum/ustavaSR.pdf) i všade vo svete bez žiadnych hrozieb nezmyselných pokút, trestov a podobne. Toto je to za čím by mali stáť všetci "vakcinacisti" aj "antivakcinacisti". Toto vážení by malo byť v každom z nás. Ako sa medzi sebou neustále hádať, ktorá vakcína je horšia, nebezpečnejšia, alebo úplne zbytočná. To si predsa zistíme aj sami, či nie? :-) Ja som si to už zistil a Vy? Akurát moje rozhodnutie ma bude stáť 331€. A chvála bohu, že len toľko. :-)

Re:pre nás všetkých

Ing. Marián FILLO | 23.11.2012

Ste z TT/HC/PN, že ste si to takto vysoko vyčíslil?
Totiž, drvivá väčšina ostatných RÚVZ (možno aj všetky okrem RÚVZ TT, len trochu váham nad DK), má podstatne nižšie sadzby, ak nie rovno nulové.

Re:Re:pre nás všetkých

smart | 23.11.2012

no ja som z DK a som zvedavá koľko ma to bude stáť, ale v podstate v porovnaní keby boli trvalé následky je to len malá suma :) a pevne verím že pre svoje dieťa som sa rozhodla správne...ak máte niekto skúsenosti s odmietnutím v DK alebo ak ste niekto odtiaľto tak poraďte ak ste si tým už prešli... a inak naozaj výborná stránka aj mne pomohla a dodala veľa informáciíí

Re:Re:pre nás všetkých

schubi | 23.11.2012

Takto vysoko mi to vyčíslilo znenie nezmyselnej vyhlášky. Na základe ktorej mi RÚVZ môže, ale i nemusí uložiť pokutu. Môže to byť z ich strany ale len otázka času, kedy mi pokutu uložia, nakoľko spĺňam skutkovú podstatu priestupku v celom rozsahu a to ešte aj vedome. Je pravda, a priznávam, že mi pokuta zo strany RÚVZ do dnes uložená nebola (dôvod nepoznám, a ani ho nepotrebujem vedieť ), no to ešte neznamená, že mi ju, v uvedenej výške v blízkej budúcnosti neuložia. Viem na čo ste narážali p. Fillo, asi by bolo lepšie, keby som bol formuloval vetu takto: " Akurát moje rozhodnutie ma MOŽNO bude stáť AŽ 331€." :)

Zodpovednosť

Váha /znamenie spravodlivosti, vyváženosti, harmónie a zdravého stredu/ | 22.11.2012

tento článok sa už dlho pýtal na svet, bilancia doterajsich krokov a vlastna kritika su podstatnymi atributmi medziludskeho dorozumievania sa na inteligenčnej urovni.
Ja by som možno skusila par slov na temu zodpovednost. Jedna vec mi nie je celkom jasna: Ked uz rodic odmietne povinne ockovanie, preco mu robi taky problem sa pod taketo odmietnutie podpisat? Moze to vyvolavat rozne odpovede. Bud si svojim odmietnutim nie je celkom isty, alebo ma strach ze ked jeho dieta ochorie na preventabilne ochorenie na ktore sa odmietol zaockovat, bude postihovany vylucne on, ako zakonny zastupca, alebo si nasledky svojho konania neuvedomuje a ma pocit ze zije v bananovej republike kde slovo zodpovednost vlastne neeexistuje. Hacik je ale v tom, ze ani lekar by predsa nemal niest zopovednost za taketo dieta. Ak sa nedalo zaockovat napriklad proti pneumokokom a ochorie na tazky pneumokokovy zapal pluc, na konci ktoreho bude nebodaj smrt, kto bude zodpovedny za smrt tohto dietata? lekar?......ktory zo zakona ma povinnost zaockovat dieta ale nebolo mu to umoznene zo strany rodicov / predsa nemoze lekar zapichnut dieta nasilu ked rodic nechce/ alebo bude zodpovedny rodič?....ktory o ockovani vie a napriek tomu ho odmietne-do konca zivota si vsak tento krok bude vycitat. Pytam sa kto bude zodpovedny.... Totiz my Slovaci nie sme mentalne dost vyspeli na to, aby sme zvladli taku obrovsku mieru slobody v tak zavaznej oblasti akou je zdravie. Ak by sme ju totiz zvládali tak by nam nerobilo problem niest za svoje rozhodnutia zodpovednost. Zbavit sa zodpovednosti je totiz ta najlahsia a najzbabelejsia cesta, avsak neostava bez dosledkov. skuste sa medzi sebou otvorene porozpravat prave o zodpovednosti za svoje rozhodnutia, o ochote niest nasledky a dosledky svojich rozhodnuti na svojich pleciach a neklast ich na plecia inym ludom ktory si plnia svoju povinnost, ktoru im uklada stat /ockovanie/. Chodte svojou cestou.....ale NEUBLIZUJTE

Re:Zodpovednosť

Kamil Bado | 23.11.2012

Priznám sa, že neviem, kde ste prišli na to, že rodičia necítia zodpovednosť za svoje deti? Nevyplýva strach z očkovania práve z tetjo zodpovednosti? Veď, kto nesie zodpovednosť za prípadné poškodenie zdravia vakcínami?
Ak máte niesť zodpovednosť, musíte mať možnosť voľby - to je základ slobody. Generalizovanie typu: Slovaci nie sme mentalne vyspelí, je arogantné konštatovanie. Pokiaľ sa Vy cítite nevyspelá na to, aby ste rozhodovali o svojom zdraví a zdraví svojich detí, potom OK., ale neprenášal by som túto slabosť automaticky na ostatných.
Takže nikto sa povinnosti a zodpovednosti nezbavuje, tá je totiž automatická v závislosti na vlastnom rozhodnutí. Tak, ako rodič, ktorý nedá zaočkovať dieťa a to ochorie na danú chorobu, tak rodič, ktorý dá zaočkovať a dieťa bude čeliť vedľajším reakciám - verte, že pocit zodpovednosti za daný čin bude rovnaký.

Re:Re:Zodpovednosť

stara mama | 23.11.2012

aj táto záležitosť by mala byť rovnaká pre obidve strany, vtedy by to bolo naozaj spravodlivé, kedy Vám niečo podpísal aj lekár a nie vždy len rodič, ale toho sa určite nedočkáte, chránia sami seba, tak prečo sa čudujete rodičom, čo nechcú podpísať nič lekárovi. Určite to nerobia preto, aby sa vyhli zodpovednosti, skor nezmyselnej pokute!! Mne to skor pripadá, že tie peniaze, za ktoré boli kúpené vakcíny na očkovanie a následne boli rodičmi pri odmietnutí očkovania odmietnuté ,kompenzované pokutou za stratu zisku a vymáhané od neočkovacích rodičov. A tu je ten pes zakopaný, keďže takáto pokuta pre mladé rodiny, ktoré zápasia s finančnými problémami je vo vaščine prípadov odstrašujúca a to sa mi teda nezdá spravodlivé !!

Re:Zodpovednosť

Ing. Marián FILLO | 23.11.2012

"Ked uz rodic odmietne povinne ockovanie, preco mu robi taky problem sa pod taketo odmietnutie podpisat?"

V tom nehľadajte nejakú osobnú nezodpovednosť. Je to len a len právnická taktika, nič iné. Keby sa za odmietnutie povinného očkovania nepokutovalo (prípadne nehrozilo nejakými ďalšími postihmi, ktoré sú zatiaľ, našťastie, len čisto virtuálne), tak by s podpisovaním odmietnutia očkovania nebol nijaký problém.

Dobre sa pýtate, že kto je zodpovedný, ja to len doplním: kto je zodpovedný za nežiaduce účinky povinného očkovania na Slovensku? Výsledok dôkladného vyšetrovania ukázal, že v skutočnosti ABSOLÚTNE NIKTO.

V každom prípade však - či už dieťa má problém vďaka očkovaniu alebo vďaka neočkovaniu, - vždy si to zlízne len a len to dieťa a jeho rodičia, nikdy nie lekár. Zodpovednosť detského lekára je na Slovensku v podstate len taká vzletná fráza, ktorá možno vyzerá krásne na papieri, ale v skutočnosti je to čistá fikcia. Keď dôjde na lámanie chleba, tak v slovenských podmienkach nakoniec lekár nie je takmer nikdy za nič zodpovedný. Papierovo možno, ale realita sa jednoducho veľmi odchyľuje od pomerne dobre napísaných kódexov a zákonov. To už by musel byť naozaj extrémny priešvih (napr. brutálne zbabraná chirurgická operácia pod vplyvom alkoholu), aby u nás bol lekár za niečo odsúdený a musel on alebo jeho zamestnávateľ platiť odškodné.

Re:Re:Zodpovednosť

irena | 23.11.2012

V tomto sa sakramensky mýliš však za smrť pri operácii ktorú dokazateľne spôsobil lekár dostal 300eur pokutu. Na posmech sveta alebo do plaču ako si tento štát cení hodnotu ľudského života. Za krádež kapusty dostaneš niekoľko rokov natvrdo.
A úrad pre dohľad je jeden prehnitý byrokratický systém, poznám prípady keď evidentne lekár svojím rozhodnutí ťažko poškodil dieťa a slávny súdny znalec Moravanský napísal taký školácky posudok, že by grcal každý a zároveň plakal, keď sa dieťaťu ktoré je slepé, ochrnuté,má epilepsiu, sondu v brušku a zlatého stafylokoka, ktorého mu tam dopomohli dostať zase len lekári lebo sa im sondu nechcelo meniť, tak tam vznikol zápal.
Dopriala by som vám každému čo máta pozitívne kecy o lekároch opatrovať 24 hodín takéto dieťa čo by sa bolo narodilo úplne zdravé aspoň mesiac a nemali by ste ani za čo či by ste tiež vulgárne nenazývali týchto špinavcov ktorí naďalej pracujú tam kde predtým ako keby sa nič nestalo.
A keď nemienia mať teda zodpovednosť za výsledky svojej práce a tvrdia že sa to a ono nedá tak nemajú nijaké morálne právo dávať si drzo zvyšovať platy a nemienia zlepšovať kvalitu svojej práce.
No a ešte jedna pripomienka ku ezoterickým pozitívnym organizáciám a smerom ktoré k nám prišli z kapitalistického západu, aby nás zaslepili, umlčali a prikazovali byť len ticho, zmierovať sa s osudom, lebo to tak musí byť a len sa modliť, tak tie slúžia tak akurát nato, aby odradili človeka v tom, aby nazýval pravdu pravými menami, aby ju poznával a neprišiel na to, aké sa robia a páchajú zločiny u nás aj v celom svete- to je to tzv. vymývanie mozgov, takže bacha na to.
Lebo po takom dobrom vymytí si človek pod rôznymi tlakmi prestane ísť za svojím cieľom a začne tápať, poľavuje vo svojom rozhodnutí.
Slúžia na to aj rôzne spoločenstvá, organizácie,cirkvi,kde ľudí programujú a akonáhle sa staneš ich členom začneš byť otrokom, prestaneš mať vlastný úsudok a zmieruješ sa s takými nemravnými činmi v spoločnosti akože to tak vraj musí byť, to je život, to nezmeníš a podobne a ťažko sa vymaníš z toho vplyvu nakoľko nevedomky si osvojíš tento spôsob myslenia.
Potom to vzdajú aj ostatní a už sa nič viacej nezmení k lepšiemu.
Je zaujímavé ako o zvýšenie platu bojujú tí ktorí majú najvyšší plat a tí s najnižším ako robotníci, opatrovateľky u nás .......a pracujú v ťažkých podmienkach za minimálne mzdy sú chudáci ticho a nemá ich kto presadiť, povzbudiť. Ale súdy, lekári,.........no fuj že majú tú drzosť za tak zle odvedenú prácu ale ináč sa to nedá nazvať no ľudský hnoj takto vydierať štát a brať zo spoločného bez výčitiek svedomia.
Ešte si si prešiel málo na vlastnej koži preto si slušný takže len vysoká škola života ťa poučí ako to všetko chodí.
Prečo ľudia ktorí sú poškodení musia žobrať na živobytie od nadácií a od ľudí, ktorí to nespôsobili a tí im skôr dajú ako vinníci. Sociálny systém sa tiež na teba vysere namáš z čoho zaplatiť byt
Áno ja som drela za 270 eur v čisto a som ťažko postihnutá s príjmom 132 eur mesačne za to, že som zdvíhala ťažko chorých ľudí. Štát na mňa sere a na moju vnučku, ktorá dostala z očkovania rakovinu taktiež.
Takže žiadna umiernenosť a spytovanie si svedomia či som sa vyjadrila stroho, drzo, alebo vulgárne nieje na mieste.A tí čo nám diktujú náš život len na to čakajú, kedy sa ľudia zlomia pod ťarchou neznesiteľného utrpenia v republike kde všetky hodnoty sú na prvom mieste okrem ľudského života, lásky a zdravia.

Re:Re:Zodpovednosť

Váha | 23.11.2012

A kto je zodpovedný za neziaduce účinky liekov? Ľudia ich jedia na kila. Okrem toho ti istí rodicia co odmietajú ockovanie, prídu s dieťaťom k lekárovi a suverénne si vypytaju antibiotika, ktoré majú dosť závažné neziaduce účinky. Len si to v pribalaku prečítajte.To už nikomu nevadí?

Re:Re:Re:Zodpovednosť

alena | 25.11.2012

Ja poznam vela rodicov odmietajucich ockovanie a spolocne maju jedno - velkym oblukom sa vyhybaju vsetkej chemii, ATB aj antipyretikam.

Re:Re:Re:Re:Zodpovednosť

Magda | 25.11.2012

Súhlasím s vami, aj ja sa radím k takým rodičom.

Re:Re:Re:Zodpovednosť

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Samozrejme, že vadí, keď pediater či iný lekár neinformuje pacienta (zákonného zástupcu) o (ľahších a/alebo vážnych) nežiaducich účinkoch akéhokoľvek medikamentu, nielen očkovania.

Je to jeho povinnosťou a porušuje zákon, keď to nerobí. Mne osobne to teda naozaj vadí.

Neviem ako iní neočkujúci rodičia, ale čo sa nás týka, tak prípadné (nevyžiadané) recepty na antibiotiká letia automaticky do zberu papiera. Deti si liečime bez farmaceutických antibiotík a u lekára ATB nielenže nežiadame, ale naopak vyslovene odmietame. I keď teda manželka má trochu problém priamo zoči voči odvrávať lekárom, tak povedzme zoberie recept, ale predpísané "lieky" deťom jednoducho nedávame.

Možno sú niektorí neočkujúci rodičia toho razenia, ako popisujete, ale z môjho pomerne slušného prehľadu stoviek až tisícov neočkujúcich rodičov, s ktorými som bol v kontakte, mám skôr dojem, že sa vyhýbajú nielen očkovaniu, ale zároveň s očkovaním aj farmaceutickým antibiotikám.

Re:Re:Zodpovednosť

Váha | 23.11.2012

Videla som v médiách prípady kedy boli chýbajúci lekári vyhodeniz nemocnice alebo im bola odobrata možnosť vykonávať ďalej svoje povolanie. Takze spravodlivosti bolo vo veľa prípadoch účinene zadost. Zase pán Fillo, nič nie je čierne alebo biele:-)

Re:Re:Re:Zodpovednosť

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Vyhodenie zo zamestnania (s prípadným a pravdepodobným následným zamestnaním sa v inej nemocnici) považujete za "učinenie zadosť spravodlivosti" napr. v prípade, že chybou dotyčného lekára prišiel niekto o život, alebo niekomu bolo spôsobené vážne doživotné zdravotné postihnutie?

Mne sa to teda ako spravodlivosť nejaví.

Pripúšťam, že v extrémne ojedinelých prípadoch bol nejaký lekár seriózne potrestaný, ale to len veľmi výnimočne. V drvivej väčšine prípadov nie sú chybujúci lekári potrestaní vôbec, alebo len symbolicky (smiešnou pokutou či preradením).

Re:Zodpovednosť

stara mama | 23.11.2012

však si všimnite, že vždy Vám lekári podstrčia pod nos papier na podpis, že súhlasíte s liečbou a pritom ani oni ani Vy na 100% neviete ako to vlastne dopadne - on je krytý Vaším podpisom a Vy možete len dúfať, že sa to niekedy neobráti proti Vám, keďže ste s tým vlastne súhlasili....,Skúste si dať niečo podpísať Vašemu lekárovi, že Vás na 100% vylieči a ručí za to, ako vačšina iných zamestnancov, ktorý keď spravia chybu, tak ich zamestnávateľ za to potrestá.

Re:Zodpovednosť

ela | 23.11.2012

je to jednoduche - v nasej Banana Republic of Slovakia je to takto:
ockujes - za komplikacie si zodpovedna ty (nie stat, co ockovanie prikazuje)
neockujes - za komplikacie si zodpovedna ty...

Re:Zodpovednosť

Magda | 23.11.2012

Vážená Váha, Váš príspevok je síce dojemný, ale mal by zmysel len vtedy, keby vakcíny skutočne boli účinné a zabránili chorobám, proti ktorým sú určené. Žiaľ, vakcíny sú podvod a NEFUNGUJÚ. Pochopte to už.

Re:Re:Zodpovednosť

Váha | 23.11.2012

Vakciny účinne sú, zobudte sa vy:-) ja rozhodne nechcem bojovať zo žiadnym zo zavaznych ochorení proti ktorým sa ockuje. Ale to budem ľudom zo sekty ťažko vysvetľovať.

Re:Re:Re:Zodpovednosť

stara mama | 23.11.2012

tak už NEVÁHAJTE a bežte !!!

Re:Re:Re:Zodpovednosť

lovely | 24.11.2012

sekta ??? vy sa hromadne nechate napichat a my sme sekta ???

Re:Re:Re:Zodpovednosť

Magda | 24.11.2012

Ak máte silnú imunitu, napríklad nepoškodenú očkovaním, a kvalitnú stravu atď., tak boj so závažnými ochoreniami v pohode zvládnete a nemusíte sa dávať proti nim očkovať. Ale toto pochopí iba inteligentný človek.

Re:Re:Re:Re:Zodpovednosť

Ladislav Melisko | 04.12.2012

Ano, cierny kasel a detska obrna sam vam uhnu, staci vela cesnaku a tri otcenase pred spanim. Dame stavku?

Re:Re:Re:Re:Re:Zodpovednosť

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Na čierny kašeľ i detskú obrnu skôr vitamín C než cesnak.
Cesnak by mohol byť skvelý povedzme na pneumokoky (i viaceré iné baktérie).

Re:Re:Re:Zodpovednosť

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Vážená Váha,

ak veríte v účinnosť vakcín (skutočne veríte, lebo seriózne, od výrobcov vakcín nezávislé, dlhodobé klinické skúšky podľa zlatého štandardu EBM doposiaľ urobené neboli - s výnimkou BCG vakcíny, u ktorej preukázali jej úplnú neúčinnosť), tak sa pokojne zaočkovať dajte - nikto Vám v tom nebude brániť.

Len tu, prosím, nevnucujte očkovanie tým, čo Vašu (sektársku?) vieru v účinnosť vakcín nezdieľajú.

Re:Zodpovednosť

Andrej Kulich | 24.11.2012

postavit vsetko do roviny, ze za vsetko mozno udat, sudit a odsudit je zcestne. Sice mozne v US, ale napriek tomu zcestne. To potom mozme rovnako uzakonit, ze nikto nesmie umriet na chorobu. Skratka a dobre, casto sa stanu veci, za ktore nemozme jednoznacne ukazat prstom, ze pre TOTO sa to stalo. Tie situacie mozeme len prijat, nic ine.
Ani s vakcinami by som to do tejto roviny netahal.

Re:Zodpovednosť

alena | 25.11.2012

Ja osobne nemam problem podpisat nesuhlas s ockovanim tou-ktorou vakcinou...
Urcite ale nesuhlasim s takymto zovseobecnovanim a podcenovanim Slovakov: "Totiz my Slovaci nie sme mentalne dost vyspeli na to, aby sme zvladli taku obrovsku mieru slobody v tak zavaznej oblasti akou je zdravie." Toto vacsinu Slovakov moze akurat tak nahnevat a urazit...Ak sa Vy osobne na to mentalne necitite-fajn-ale prosim nezovseobecnujte to na vsetkych...

Co sa tyka zodpovednosti - pisete len 1 stranku veci - udavate priklad,ked neockovane dieta dostane pneumokokovy zapal pluc,ale zabudate na 2.stranku veci - co ak zaockovane dieta (proti pneumokokom) dostane tazky pneumokokovy zapal pluc a nebodaj zomrie? Kto bude vtedy zodpovedny? A co napr.tie deti, ktore sa dali zaockovat proti 7 typom pneumokokov, znasali teda riziko NÚ z ockovania a ako "bonus" sa stali nachylnejsie ochoriet na iny ovela nebezpecnejsi kmen pneumokoka rezistentneho voci ATB? A co ak niektory takyto pripad skoncil smrtou dietata? kto je za toto zodpovedny? zasa nikto...

Re:Zodpovednosť

Stefan | 19.12.2012

ocividne mate dost obmedzene informacie.
Ak by existovala moznost slobodnej volby co sa tyka ockovania, tak by rodicia nemali problem podpisat odmietnutie tohto zakroku.
Nepodpisanie odmietnutia ockovania je iba odporucany postup v pripade ak sa planujete dozadovat svojich prav napr. sudnou cestou.
Je to iba pravny nazor, v tejto veci bude v konecnom dosledku rozhodovat sud.

par kritickych poznamok do vlastnych radov/ odstup/ nadhlad

Jill | 22.11.2012

"naprava nie je mozna z urovne, v ktorej sa momentalne nachadzame, ked na chybu prideme", je treba odstupit od problemu a pozriet sa nan z nadhladu - z inej urovne
tam si uvedomite, ze ste boli do tej situacie "protivnikom" vmanipulovani a aj to, ze situacia bola naprogramovana
zabudame este - " na hlavneho rezisera"

Re:par kritickych poznamok do vlastnych radov/ odstup/ nadhlad

Ing. Marián FILLO | 23.11.2012

Áno, máte pravdu.

Len ma niekedy veľmi "svrbí jazyk", keď na mňa niekto takto podlo "nakydá", jak aj spomínaná diskutérka, a v stave vytočenosti mi nejak nezaplo, že to mohlo byť práve jej cieľom (prípadne cieľom nejakého "režiséra") - zabiť môj čas, aby som ho nemohol toľko venovať produktívnejším činnostiam, napriek jej faktickej argumentačnej prehre. Tzn. že jej (resp. "režisérovým") cieľom ani nebolo poraziť ma argumentami, ale zabiť kopec môjho (žiaľ, dosť nedostatkového) času.

Každopádne. odpovedať na osobné útoky osobnými útokmi očividne nie je vôbec riešením - toť "poučenie z krízového vývoja".

Senior

Helena | 22.11.2012

Veľmi dobrý článok. Pán Ing. Fillo má veľké vedomosti o očkovaní. Kiež by som ich aj ja mala skôr - nebola by som obeť očkovania. Ja bohužiaľ nemám deti ale vidím koľko starších ľudí je obeťou očkovania, obeťou farmabiznisu. Dnes som si práve vypočula video Dr. Saputa na www.naturalnews.tv - ako sú starí ľudia zneužívaní farmáciou a veľakrát by boli na tom lepšie keby boli na nula liekov. Držím palce pánovi Ing. Fillovi.

Re:Senior

Ing. Marián FILLO | 22.11.2012

Ďakujem za podporu, pani Helena.

V kratkosti

NeDloholudsky | 22.11.2012

Z toho co som sa zatial vsteko o ockovacich latkach a ockovani dozvedel mi jednoznacne vychadza, ze sa zaockuje a toboz svoje deti len blazon alebo hlupak... alebo blaznivy sadisticky hlupak....

inak sa to v kratkosti napisat ani neda....

statistiky

dada | 22.11.2012

S dovolenim, ked uz kritizujete sami seba, rada by som vam prihodila jeden namet na kritiku. Ide o vase obcas naozaj zvlastne pouzivanie statistiky. Napr. aj v tomto clanku ste napisali ze 5 zo 7 lekarov je proti ockovaniu, to je viac nez 71%. A hned sa na tu istu vec odvolavate v tom istom clanku viackrat, aby to budilo dojem, ze tych 71% je vseobecna miera nesuhlasu. Pritom celkom dobre mohlo ist o jedinych 5 lekarov a keby sa spytali povedzme 100 lekarov, uz by ich bolo len 5%. Zakladne pravidlo statistiky: ak mam malu vzorku, nerobim ZIADNE zavery, lebo budu chybne. To iste ste tu mali minule v clanku o tom, ake su aktualne kmene pneumokokov na SK. Z mozno miliona nakaz za rok ste mali vysledky pre nejakych 40? nepamatam si presne, ale bolo to zufalo malo na akekolvek statistiky. Jediny zaver, ktory z toho mozete spravit je, ze sa to netestuje dostatocne na to, aby sa dali vyvodit akekolvek zavery. Ale nie, vy ste z toho narobili zavery ako je ockovanie neaktualne, lebo su tu ine kmene. Je to presne ta ista logika, ktora vedie ludi ku zaverom typu: poznam 20 deti a ziadne nema nasledky ockovania = ockovanie je bezpecne. Tiez je to extrapolacia vysledku z prilis malej vzorky na celu skupinu. Vacsina beznych ludi sa mozno nad tym nezamysli, ale prave ti, co trochu uvazuju, si pomyslia, ze bud mate nedostatok vedomosti o statistike, alebo viete, ze sa taketo extrapolacie nemaju robit, no napriek tomu ich pouzivate v snahe oblbnut "vase" stadecko. V kazdom pripade to podkopava vasu doveryhodnost u vzdelanejsich a kriticky mysliacich ludi, co by ste iste nechceli. Prosim neberte ma v zlom.

Re:statistiky

tsss | 22.11.2012

tiez mi tych 71% udrelo do oci.
5 zo 7 vyznieva v prospech veci, ale 71% to zabilo...

Re:statistiky

Ing. Marián FILLo | 22.11.2012

Máte pravdu. Bol to logicky nesprávny vývod.
Ďakujem za upozornenie.
Už som to opravil, tak teraz je to snáď už v poriadku.
Pre istotu skontrolujte, prosím.

K tým pneumokokom máte tiež pravdu, že tých vzoriek je veľmi málo, a som si toho aj vedomý, čo som v článku aj napísal. Ale sú to, žiaľ, jediné dostupné údaje. Oveľa radšej by som vychádzal z údajov o typoch komplet všetkých pneumokokov, čo spôsobili nejaké choroby na Slovensku, ale také údaje sa jednoducho nedajú momentálne pre Slovensko zohnať. Dá sa povedať, že sledovanie pneumokokových ochorení na Slovensku sa dooosť fláka a potom to dopadne tak, že za niekoľko rokov zozbierajú len pár desiatok vzoriek, čo je trápne málo.

Re:Re:statistiky

Váha | 23.11.2012

Všetky údaje o vyskyte pneumokokov a jednotlivých kmeňov nájdete v národnom referenčným centre pre pneumokoky v Banskej Bystrici-dajte do Googlu:-)

Re:Re:Re:statistiky

Ing. Marián FILLO | 17.12.2012

Však hej, však som to odtiaľ vytiahol a spracoval tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/nakolko-zodpoveda-ockovanie-proti-pneumokokom-aktualnej-epidemiologickej-situacii/

Len je tam (pri odhadovanom výskyte cca u 20% populácie) smiešne málo vzoriek na to, aby sa dalo z toho niečo štatiticky významne vyvodzovať.
A to ma mrzí.
Načo je to referenčné centrum, keď rieši možno tak jednu vzorku za mesiac? To je na zaplakanie!

na margo seba-kritika

stara mama | 22.11.2012

súhlasím v Vami, pekne ste to napísali, ja si myslím, že niekedy siahodlhé debaty a odpovede na ne nevedú nikam, múdry človek dvakrát meria a raz strihá a niekedy menej je viac. Kto chce, tak si dokáže naštudovať veci aj bez toho, aby sa s niekym musel o niečom donekonečna naťahovať. Tak to bolo aj v našom prípade, keď sme sa rozhodovali neočkovať. Dostali sme sa na túto stránku paradoxne po tom, ako nás naša pediatrička obvinila, že nás pri tomto rozhodnutí ovplyvňoval "ten Žilinčan Fillo" ale dovod bol celkom iný, keďže práve v tomto období s urgentnosťou 1.triedy sťahovali Hexu z trhu a my sme mali obavy, že by mohla byť kontaminovaná. Tak sme si vygúglili teda p. Fillu a dostali sme sa až sem. Vďaka tomuto sme sa dozvedeli veľa vecí, ktoré si tu študujeme a ďakujeme za to.
Prajeme Vám veľa zdravia, pevné nervy a od nás určite máte podporu, lebo vďaka Vám sme sa na vec mohli pozrieť aj z iného uhla. Ešte raz ďakujeme!

Re:na margo seba-kritika

Ing. Marián Fillo | 22.11.2012

vlastne by som mal tým pediatrom poďakovať za to, že robia tejto stránke reklamu. :-)

Re:Re:na margo seba-kritika

Magda | 23.11.2012

:-)))

dluholucký

Mária | 22.11.2012

tak ten je iná káva, ked sa takto vyhrážal. Sa bojí o svoje €? však aj v nežiaducich učinkoch je autizmus,to je fakt na psychiatra

---

tsss | 22.11.2012

Veru dlhý článok (hlavne úvod), ale dobrý. ;-)
Vystihli ste o.i. dve veci, co mne vadia:
- vulgarnost
- slabosstvo - ano, sme ovce, co sice blacia, ked sa im nieco nepaci, ale nic s tym neurobia, lebo sa boja (?), lebo cakaju, ze to za nich spravia ini (?). Kazdy odpor tu trva len chvilu. Vid aj teraz strajk-nestrajk ucitelov, ich rozpoltenost... V otazkach zdravia sme este bojazlivejsi a upatejsi na autority.
Ale zaklad je uvedomit si chybu a najst ju v sebe a potom sa da nieco so sebou robit. Lebo zacat musime kazdy od seba. Preto vdaka za clanok.

Re:---

Jill | 22.11.2012

...alebo obozretnost, lebo citime v sebe, ze nasilie nie je spravne, ale nieco urobit je potrebne, ale na to sme zatial neprisli, "CO"

Re:Re:---

tsss | 23.11.2012

Nasilie som rozhodne nemala na mysli ;-)

Záznamy: 1 - 86 zo 86

Pridať nový príspevok