Panelová diskusia "Etické aspekty preventívneho očkovania" v Ružomberku v pondelok 3.X.2011 od 17:30

03.08.2011 17:30

Čo?

panelová diskusia na tému

„Etické aspekty preventívneho očkovania“

• bunky pochádzajúce z umelo potratených detí a ich používanie pri výskume, vývoji a výrobe vakcín •
• očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám • génové inžinierstvo pri výrobe vakcín •
• očkovanie ako v zásade vždy experiment s vopred neznámym výsledkom •
• má štát morálne právo vyžadovať povinné očkovanie? •

 

Kde?

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity

Hrabovská cesta 1, Ružomberok, miestnosť č. F403

 

Kedy?

pondelok 3. októbra 2011
od 1730

 

Kto?

ThDr. René Balák, PhD.

morálny teológ, bioetik, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 

Ing. Marián Fillo

člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní, www.slobodaVockovani.sk

 

odborníci na očkovanie

presné obsadenie bude ešte upresnené

 

Vstupné

dobrovoľné a ľubovoľné

(na náklady spojené s usporiadaním diskusie)