Oznámenie Ing. Mariána Filla o chybnom čísle účtu, uvedenom advokátkou MUDr. Štefana Zelníka PhD. a prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. vo výzve na úhradu trov konania o nariadení neodkladného opatrenia

16.03.2018 15:53

Ing. Marián Fillo

 

od: Sloboda v očkovaní SK <sloboda.v.ockovani@gmail.com>
komu: JUDr. Tatiana Polková <tatiana.polkova@centrum.sk>
kópia: Okresný súd Žilina <podatelnaOSZA@justice.sk>
dátum: sobota 10.III.2018 o 13:12
predmet: Chybný formát IBAN / sp.zn. 17C/35/2017-62 a 14C/21/2017-70

 

tabuľa pred advokátskou kanceláriou JUDr. Tatiany PolkovejVážená pani JUDr. Tatiana Polková,
    advokátka MUDr. Štefana Zelníka PhD. a prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc.,

 

    vo svojich výzvach zo dňa 5.III.2018, ktoré mi boli doručené včera (piatok 9.III.2018) v jednej zásielke s podacím číslom RE539423865SK (viď https://tandt.posta.sk/zasielky/RE539423865SK) a ktoré prikladám v prílohe tohto e-mailu, ste uviedla číslo účtu, na ktorý Vám mám uhradiť trovy konaní o nariadení neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina č. 17C/35/2017-62 a č. 14C/21/2017-70. Uviedla ste v oboch výzvach zhodne:

„IBAN: 75 0900 0000 0000 7655 153“

    Pokúšal som sa na toto číslo účtu uhradiť Okresný súdom Žilina určenú čiastku, avšak internet banking Fio banky mi vypísal chybové hlásenie, že ide o chybný formát IBAN, tzn. takéto číslo účtu je nesprávne, čiže je tam zrejme nejaký preklep, alebo niečo tam chýba.

    Zároveň ste neuviedla variabilný symbol, pod ktorým Vám mám jednotlivé platby poslať, na základe ktorého môžete odlíšiť platby odo mňa od iných platieb.

    Za týchto okolností je Vaša výzva nevykonateľná.

 

Za pochopenie a upresnenie vopred ďakuje a pekný koniec týždňa Vám praje
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní — dôležité informácie (nielen) o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk / https://www.svobodaVockovani.cz
sloboda.v.ockovani@gmail.com / svoboda.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA, Slovensko/Slovakia
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)

 


 

od: Sloboda v očkovaní SK <sloboda.v.ockovani@gmail.com>
komu: JUDr. Tatiana Polková <tatiana.polkova@centrum.sk>
kópia: Okresný súd Žilina <podatelnaOSZA@justice.sk>,
prof. MUDr. Vladimír Oleár CSc. <viceprezident@aspoz.sk>,
MUDr. Štefan Zelník PhD. <stefan_zelnik@nrsr.sk>,
MUDr. Štefan Zelník PhD. <zelnik@sns.sk>,
MUDr. Štefan Zelník PhD. <Stefan.Zelnik@vuczilina.sk>,
MUDr. Štefan Zelník PhD. <zelnik@zilpo.sk>
dátum: štvrtok 15.III.2018 o 11:56
predmet: Re: Chybný formát IBAN / sp.zn. 17C/35/2017-62 a 14C/21/2017-70

 

Vážená pani JUDr. Tatiana Polková,
    advokátka MUDr. Štefana Zelníka PhD. a prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc.,

 

    ospravedlňujem sa za chybu v predchádzajúcom e-maile z 10.III.2018 o 13:12, kde som nedopatrením uviedol, že obe Vaše výzvy k úhrade trov konaní o nariadení neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina č. 17C/35/2017-62 a č. 14C/21/2017-70 prišli „v jednej zásielke s podacím číslom RE539423865SK“. Keď som našiel aj druhú obálku, dodatočne som si uvedomil, že každá výzva bola doručená v samostatnej zásielke, takže opravujem chybný text:

„v jednej zásielke s podacím číslom RE539423865SK (viď https://tandt.posta.sk/zasielky/RE539423865SK)“

z predchádzajúceho e-mailu (10.III.2018 o 13:12) za správny text:

„v zásielkach s podacími číslami RE539423865SK (viď https://tandt.posta.sk/zasielky/RE539423865SK) a RE539423851SK (viď https://tandt.posta.sk/zasielky/RE539423851SK)“

    Keďže ste v týchto výzvach uviedla chybné číslo účtu (IBAN), žiadam Vás, aby ste mi oznámila správne číslo účtu (IBAN) a tiež príslušné variabilné symboly, keďže doteraz ste tak neurobila a ja bez týchto údajov nemôžem uposlúchnuť Vaše výzvy, ani keby som čo ako chcel.

    Rád by som sa teda opýtal, akým spôsobom (pošta, e-mail, SMS, inak?) a kedy tak urobíte, a upozornil Vás, že za prípadné oneskorenie môjho vykonania vyššie uvedených platieb ste v túto chvíľu zodpovedná len a len Vy sama.

    Zároveň žiadam o potvrdenie prijatia tohto e-mailu Vás a rovnako tak aj všetkých, ktorým ho posielam na vedomie, t.j.:

  1. Okresný súd Žilina
  2. prof. MUDr. Vladimír Oleár CSc.
  3. MUDr. Štefan Zelník PhD.

 

Za potvrdenie prijatia tohto e-mailu a upresnenie čísla účtu vopred ďakuje a pekný deň praje
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní — dôležité informácie (nielen) o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk / https://www.svobodaVockovani.cz
sloboda.v.ockovani@gmail.com / svoboda.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA, Slovensko/Slovakia
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.