Otvorený list ministrovi zdravotníctva kvôli jeho nekonaniu vo veci konfliktov záujmov členov PSPI

16.03.2011 13:27

Komu: Minister zdravotníctva SR <minister@health.gov.sk>
Kedy: v stredu 16.III.2011 o 09:20
Predmet: Konflikt záujmov v PSPI

 

       Vážený pán minister!

 

       Dňa 22.I.2011 Vám bol poslaný návrh na základe Vášho doplňujúceho stanoviska k našej Žiadosti o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI). V tomto stanovisku ste prisľúbili, že v prípade zisteného konfliktu záujmov budú predmetní členovia PSPI nahradení.

       V našom návrhu sme uviedli, že považujeme existenciu konfliktu záujmov u dvoch členov PSPI, a to konkrétne u prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., ako aj u MUDr. Ingrid Urbančíkovej, MPH za dostatočne preukázanú a navrhli sme Vám, aby ste vo veci konali.

       Do dnešného dňa ste nám neodpovedali a ani podľa našich informácií vo veci nijak nekonali. Ako si teda máme Vaše doplňujúce stanovisko vysvetliť? Ako ochotu riešiť vážne etické problémy v zdravotníctve, alebo ako predstieranie ochoty tak činiť?

       Čas, ktorý mal novými udalosťami akoby prekryť problém s nedostatočnou kontrolou a riešením konfliktov záujmov zo strany Vašej i ministerstva zdravotníctva, priniesol ďalšie zaujímavosti. Dňa 21.2.2011 denník Pravda priniesol správu pod názvom: "Hlavný odborník ministerstva vystúpil na farmaceutickej akcii". Zo správy vyberám:

"Na tlačovej konferencii farmaceutickej firmy Bayer nedávno vystúpil hlavný odborník ministerstva zdravotníctva. Miroslav Borovský je zároveň prednostom I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, preto tvrdí, že svoje názory tam prezentoval ako gynekológ pôrodník. Šéf rezortu Ivan Uhliarik to považuje za konflikt záujmov."

       Je naozaj potešujúce, že pojem konflikt záujmov je pre Vás tak široký. Za veľký problém však považujeme neschopnosť alebo neochotu vyvodiť z vnímaných a zistených skutočností patričné závery.

       Preto by sme uvítali Vaše stanovisko, v ktorom vysvetlíte, prečo doteraz zistené skutočnosti neboli dostatočným dôvodom na vyvodenie príslušných krokov, teda odvolanie dotknutých ľudí z funkcií v PSPI alebo aj z funkcie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR.

 

       Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. Tento e-mail chápte, prosím, ako otvorený list.

Eva Juhárová

 


 

Súvisiace články:

 

Diskusia: Otvorený list ministrovi zdravotníctva kvôli jeho nekonaniu vo veci konfliktov záujmov členov PSPI

... a minister?

Kristina Lipovska | 21.03.2011

Mlci!

Pridať nový príspevok