Otvorený list firme GlaxoSmithKline (Ad: článok v časopise Zem & vek 5/2013)

10.07.2013 13:52

Od: Za slobodnú voľbu v očkovaní <sloboda.v.ockovani@gmail.com>
Dátum: 10. júla 2013 12:25
Predmet: Otvorený list: Ad: článok v časopise Zem & vek 5/2013
logo GlaxoSmithKline (GSK)Komu: GlaxoSmithKline Slovakia <recepcia.sk@gsk.com>

 

Dobrý deň!

 

       V pondelok (8.VII.2013) mi bol doručený list od advokátskej kancelárie Polakovič & Partners (ďalej len "AK") ohľadne môjho článku "Povinné očkovanie = fašizmus v zdravotníctve?" v časopise Zem & vek č. 5/2013 (online tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/povinne-ockovanie-fasizmus-v-zdravotnictve/; ďalej len "článok"), v ktorom konateľ AK JUDr. Marko Polakovič tvrdí, že koná ako splnomocnený vašou spoločnosťou (GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., ďalej len GSK).

       Týmto Vás žiadam, aby ste mi potvrdili alebo vyvrátili, či ste naozaj poverili AK právnym zastupovaním GSK v tejto veci, pretože predmetný list AK mi pripadá byť vrcholne podozrivý, ak nemám rovno napísať diletantský, keďže Dr. Polakovič:

 1. nepriložil notársky overené splnomocnenie na právne zastupovanie GSK v tejto veci;
 2. žiada po mne uverejnenie presne formulovaného textu v časopise Zem & vek (ďalej len časopis), hoci nie som ani šéfredaktorom, ani výkonným riaditeľom, ani majiteľom, podieľnikom či akcionárom tohto časopisu, takže nemám nijakú reálnu právomoc rozhodnúť o tom, čo bude alebo nebude obsahom časopisu;
 3. tvrdí, že som v článku uviedol "nepravdivé a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky", ale neuvádza, čo presne v mojom článku je nepravdivé, čo presne je pravdu skresľujúce, ani čo presne je neprimeraným hodnotiacim úsudkom, a už vôbec sa neunúva to akokoľvek doložiť či podložiť;
 4. priamo cituje len jednu jedinú vetu z môjho článku, v ktorej uvádzam, že fašizmus je podľa Benita Mussoliniho spojením štátnej a korporátnej moci, a ktorá je (ako som až dodatočne zistil) naozaj sporná, v ktorej však vôbec nie je reč o GSK a navyše fašizmus je označenie spoločenského zriadenia (vnútroštátneho usporiadania, mocenských štruktúr a vzťahov atď.), nie označenie ani vlastnosť súkromnej firmy, takže ani len teoreticky sa toto označenie nemôže vzťahovať na GSK, a preto nevidím najmenší dôvod, aby sa GSK cítil touto vetou dotknutý;
 5. tvrdí, že môj článok je spôsobilý "výrazným spôsobom" zasiahnuť "do dobrej povesti a dobrého mena" GSK, čo je úplne vylúčené, keďže každému, kto má aspoň trochu poňatia o časopise, jeho vydavateľovi a jeho čitateľskej obci, musí byť jasné, že "bežný čitateľ" časopisu už dávno pred prečítaním si môjho článku mal na popredné nadnárodné farmaceutické korporácie (ako GSK, tak aj mnohé ďalšie) jasne negatívny názor a o "dobrej povesti a dobrom mene" GSK nemohla byť u čitateľskej obce časopisu vôbec reč.

       Osobne sa domnievam, že GSK utrpí oveľa väčšiu ujmu na "dobrej povesti a dobrom mene", než je tá domnelá a úplne scestným spôsobom zo strany AK vyfabrikovaná fiktívna ujma, ak bude trvať na tom, čo mi píše AK v liste zo 4.VII.2013. (Oprávnene) negatívna publicita o GSK, spojená s touto kauzou (viď napr.: https://www.badatel.sk/kpm/glaxosmithkline-sa-vyhraza-stranke-sloboda-ockovani/ ), je totiž nepochybne spôsobilá narobiť na (údajne) "dobrej povesti a dobrom mene" GSK oveľa väčšie škody než krátky článok v časopise, ktorého čitatelia už dávno majú o farmaceutickom biznise úplne jasno.

       Na vašom mieste by som tento prípad odobral AK a prestal sa dožadovať ospravedlnenia sa za fiktívnu ujmu, ktorá vám v skutočnosti vôbec nevznikla, pretože takýmto konaním zo strany AK dosiahnete jedine pravý opak toho, čo údajne (podľa AK) dosiahnuť chcete.

       Pre lepšie vysvetlenie a podloženie mojich tvrdení o GSK v predmetnom článku: v článku uvádzam na margo GSK dokopy 5 tvrdení:

 1. GSK dodáva všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku.
 2. GSK má cca 3x vyšší obrat než sú príjmy štátneho rozpočtu SR.
 3. GSK sponzoruje prakticky všetky lekárske školenia v oblasti očkovania na Slovensku.
 4. Pediatri sú (možno nevedomky) dealermi GSK, pretože vnucujú rodičom výrobky GSK pod hrozbou pokuty a školenia im (prinajmenšom sčasti) platí GSK.
 5. Pediatri a štátne úrady, presadzujúce očkovanie, sú v podstate marketingovým oddelením GSK.

       Všetky vyššie uvedené tvrdenia sú pravdivé, keďže:

 1. GSK naozaj dodáva všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku (Infanrix Hexa, Synflorix, Priorix, Infanrix Polio a Boostrix Polio), keďže alternatívna pneumokoková vakcína Prevenar 13 od firmy Pfizer je za príplatok, tzn. nie je plne hradená. GSK má teda na Slovensku očividný monopol v dodávkach plne hradených povinných vakcín pre slovenské deti.
 2. Obrat GSK bol v roku 2012 podľa výročnej správy 26,4 miliardy britských libier (viď str. 58 tu: https://www.gsk.com/content/dam/gsk/globals/documents/pdf/GSK-Annual-Report-2012.pdf ), čo je cca 30,6 miliardy €.
         Príjmy štátneho rozpočtu SR (bez eurofondov) sú za rok 2012 spolu 10,4 miliardy € (viď https://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/statnyRozpocet/2013/#sekcia3 ), tzn. GSK skutočne ročne utŕži cca 3x viac než SR vyzbiera na daniach a poplatkoch.
 3. GSK sám usporadúva Mediforum školu očkovania (viď https://www.mediforum.sk/historicky-uvod ), sponzoruje Vakcinačný deň v Žiline, sponzoruje Vakcinologický kongres vo Vysokých Tatrách... Je nejaké vyslovene na očkovanie zamerané vzdelávacie podujatie pre slovenských lekárov, ktoré nie je sponzorované GSK? Zatiaľ o žiadnom neviem.
 4. Pediatri, ktorí vnucujú rodičom povinné očkovanie ich detí (tzn. drvivá väčšina pediatrov), de facto vnucujú rodičom výrobky GSK (keďže GSK dodáva všetky plne hradené povinné vakcíny pre deti, viď bod 1.), a teda ich možno právom označiť za (možno nevedomých) "dealerov GSK". Dealer je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka "priekupník, predajca, sprostredkovateľ". A to pediater vo vzťahu ku GSK jednoznačne je, lebo sprostredkúva rodičom výrobky GSK (vakcíny).
 5. Keďže dodávateľom všetkých plne hradených očkovacích látok pre povinné očkovanie na Slovensku je GSK, všetky úrady a osoby, ktoré povinné očkovanie propagujú, vnucujú či vymáhajú, de facto zvyšujú (resp. udržujú) obrat GSK, tzn. de facto sa starajú o predaj výrobkov GSK. Podľa Farlex Financial Dictionary je marketing súhrnom všetkých aktivít, spojených so získavaním a udržiavaním si zákazníkov:
  https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/marketing
         Keďže ako pediatri, tak aj štátne úrady, presadzujúce povinné očkovanie detí na Slovensku (pre ktoré sú všetky plne hradené vakcíny od GSK), vo výsledku získavajú a udržiavajú zákazníkov pre GSK, sú de facto (v podstate) marketingovým oddelením GSK (resp. jeho neoficiálnou súčasťou). De iure samozrejme nie, ale to predsa ani netvrdím.

       Ako som už uviedol vyššie, veta o fašizme, čoby spojení korporátnej a štátnej moci, ktorú jedinú AK presne citovala, hoci možno nie je fakticky úplne presná (niektorí autori spochybňujú autorstvo tohto výroku, navyše korporácia vo fašistickom Taliansku údajne bola niečím iným než to, čo pod korporáciou rozumieme dnes), bola však jednoznačne adresovaná štátnemu aparátu na Slovensku, nie GSK.

       Ak sa teda GSK domnieva, že som nepravdivými tvrdeniami na adresu GSK poškodil dobré meno GSK, žiadam GSK, aby mi dal vedieť, ktoré presne z mojich tvrdení o GSK (vyššie uvedené body 1. až 5.) je nepravdivé, v čom presne a aby svoje tvrdenie doložil.

       Ako novinár, ktorý si ctí pravdu, by som totiž nerád zostával v omyle a budem vďačný za akúkoľvek opravu prípadnej mojej faktickej či logickej chyby.

 

       Za pochopenie a včasnú odpoveď vopred ďakuje

 

Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní - necenzurované informácie o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk
sloboda.v.ockovani@gmail.com
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Otvorený list firme GlaxoSmithKline (Ad: článok v časopise Zem & vek 5/2013)

GSK sa nemieni vyjadriť

Ing. Marián FILLO | 19.07.2013

GSK na otázku aktuálne.sk odpovedal, že sa k tejto veci nemieni vyjadrovať pre médiá. :-)

Re:GSK sa nemieni vyjadriť

praha | 08.08.2013

Dobrý den, zdravím pana Mariána, GSK robí jenom bububu a humbuk kolem, ale ve skutečnosti na Vás nemají, protože v článku, který jste uvedl je sice rovnítko mezi GSK a fašismem,nicméně na konci jste dal otazník. Z dané věty tedy vyplyvají i souvislostí, že se tážete,nikoliv, že obvinujete GSK. To by musel nadpis končit tečkou a nebo by musel chybět otazník. Zajímavé by bylo co by nám k tomu řekli jazykoznalci. Naše dítě taky není očkované,odmítám mu dávát takové svinstvo.Děláte dobře, že se snažíte o osvětu. Vám pane Marián, přeji mnoho Boží požehnání v této věci.

aktuálne.sk - článok o NÁS !!!

stara mama | 14.07.2013

https://aktualne.atlas.sk/protiockovaci-aktivisti-sa-dostali-do-sporu-s-farmakofirmou/slovensko/spolocnost/?utm_source=aktualne03&utm_medium=centrum&utm_campaign=hp

dobra a zla sprava

zuzu | 12.07.2013

Pan Fillo, mam pre Vas dve spravy - dobra je, ze ste sa pre GSK stali dostatocne zaujimavy, aby za Vami poslali nejakych pravnikov (ich uroven je v tomto pripade uplne irelevantna).
Zla sprava je, ze ich jedinym cielom je okradnut Vas o cas, ktory musite stravit odpisovanim a zapodievanim sa ich listami (aspon budete mat menej casu na pisanie nevhodnych clankov ...). Peniaze nie je to prvorade o co im ide. Aj ked to nutne neznamena, ze Vas naozaj nie su pripraveni vlacit po sudoch (o stave slovenskeho sudnictva totiz tiez nemam romanticke predstavy).
Kazdopadne Vam budem drzat palce pri najdeni dobreho pravnika.
Budem sledovat tuto sagu a ak najdem sposob, ako Vam pomoct, rada tam urobim. Aj nase dieta ma nasledky po ockovani skvelou vakcinou GSK...

Re:dobra a zla sprava

Ing. Marián FILLO | 19.07.2013

Zatiaľ som venoval čas viac-menej len prekladom článkov o tom, aká skvelá je táto firma, ktorá dodáva všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku, a to je - myslím - užitočná činnosť.

Tých pár hodín, strávených odpoveďou JUDr. Polakovičovi a GSK, sa zase zúročilo na značne zvýšenej návštevnosti nášho webu a možno si ho vďaka medializácii na najmenej 10 iných stránkach všimli aj ľudia, ktorí o ňom doteraz nevedeli.

GlaxoSmithKline

rodič | 11.07.2013

GlaxoSmithKline pokutovaný 3 Billion dolárov
https://www.youtube.com/watch?v=Y8GrtP0ln9o

GlaxoSmithKline Corporate Criminal?
https://www.youtube.com/watch?v=89gOwL_2xeg

vymývanie mozgov od GSK -
https://www.youtube.com/watch?v=SUEjT4rHvAA

gsk

Lulik | 11.07.2013

No touto zabomysou vojnou si GSK akurat u mna podpilili konar. Nielenze nedam nikdy ockovat moje dieta, ale od nich nekupim zhola nic ani z ponuky liekov a kadejakych produktov. Tuto traaaapnu korespondenciu si mohli naozaj odpustit. Akurat na seba upozornuju aki su to nenazranci. ($$$$$)

Dalsi skandal GSK

Smoker | 11.07.2013

https://www.aktuality.sk/clanok/232507/zamestnanci-firmy-gsk-podplacali-v-cine-lekarov/

nefungujúci web

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Diletantizmus advokátskej kancelárie Polakovič & Partners podčiarkuje aj fakt, že im nefunguje webová stránka, ktorú uvádzajú v pätičke svojho hlavičkového papiera.

Re:nefungujúci web

Michal | 11.07.2013

Marián, skús pozrieť na toto, : https://www.slovenskedomeny.sk/domena/polakovic-partners.sk, - možno to o niečom svedčí. Mne to tak trochu pripadá z ich strany ako "výstrel do vzduchu" a čakajú či sa vyplašíš, alebo zaútočíš. Možno chceli zistiť, aký "kaliber" vieš použiť. Schválne ako zareaguje GSK. Možno "chudáci" akože o ničom nevedia. Neviem či by si "GOLIÁŠ" najal takých JUDr. babrákov, ktorí robia elementárne chyby už na začiatku. Alebo, že by to bol zámer ? :) Každopádne stojíme všetci pri tebe. Kopeš za nás, a mi budeme kopať s tebou. Taký kráter tu na tejto zemi ešte nebol tomu ver. A nech sa "GOLIÁŠ" aj na hlavu postaví, bude aj tak celý v zemi. :)

Re:Re:nefungujúci web

Lulik | 11.07.2013

Tak tak Marian, kopes za nas a my budeme s Tebou!!!!

Re:nefungujúci web

Dobra rada od rodica | 11.07.2013

Ja by som jednoducho odpisal Polakovič & Partners, ze ziadne "dobre meno" GlaxoSmithKline Slovakia ANI NEEXISTUJE, cize nemozes kazit nieco co uz ani neexistuje :-)))))))))))

A prilozil dane dokazy na clanky o rozhodnutiach sudu a podvodoch ktore o tejto akoze "spolocnosti" sa daju docitat na nete.....

cize uz ani nemozes poskodit uz ajtak ZLE MENO :-)))))))

Re:Re:nefungujúci web

Zaujimave suvislosti a previazanosti | 11.07.2013

neviem ci je to nahoda, ale tato stranka o Polakovic a Partners vyhadzuje zaujimave suvislosti...

https://foaf.sk/firmy/287703

Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 10.07.2013

https://leva-net.webnode.cz/products/preklad-rozhovoru-s-irinou-bergset/
https://leva-net.webnode.cz/products/v-americe-cini-premie-za-odebrani-ditete-5000-v-evrope-1000-EUR-rozhovor-s-irinou-bergset-koordinatorkou-hnuti-ruske-matky-/

Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 10.07.2013

v Nórsku je odobratých už 1/5 všetkých detí! Samozrejme z dobrých rodín. Normálny únos posvetený štátom. Kde sa na to hrabe GSK?

Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

lolwu | 10.07.2013

ja zijem v norsku a hovorim ti ze to co si napisal neplati

Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 10.07.2013

Čo konkrétne neplatí?

Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 10.07.2013

Pripravuje sa to aj na Slovensku, je to otázka mesiacov: https://www.magnificat.sk/2013/07/aktualne-vsetkym-matkam-a-rodinam-slovenska-ktore-si-chrania-svoje-deti/
Odporúčam každému zohnať si zbraň a riešiť krv za krv. Inak sa spravodlivosti nedovolame.

Re:Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

Riskne to niekto? | 11.07.2013

ale prosim ta ak mne niekto odberie moje deti pre neockovanie Ustavou zarucene moje pravo, tak proste umrie...... neviem co na to ine napisat...... je mi jedne ze ma mozno zavru, ale ten clovek proste umrie......

neviem, to mne pride ako uplne samozrejma reakcia vyplyvajuca z psychologie...... kto to bude riskovat?!

Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 10.07.2013

V západnej EUrópe stačí zájsť na úrad že sa vám páči nejaké cudzie dieťa, úradníci ho odoberú rodine a pridelia vám. Úradník za to dostane 1000 eur a vy slušný mesačný príjem. Zákony o nútených adopciách sa pripravujú už aj na Slovensku, je to otázka mesiacov.

Re:Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

TomiNox | 28.08.2013

Prečítajte si toho viac ako len "list ruskej mamy prosiacej o pomoc"..
To čo šírite je z väčšej miery HOAX ako pravda.
https://pietruchova.blog.sme.sk/c/336137/Juvenilna-justicia-demagogia-nielen-v-Markize.html

Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

SS sociálka v Nórsku a čoskoro aj na Slovensku | 10.07.2013

https://www.youtube.com/embed/ZqIaoc4X8lw

Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 10.07.2013

Ak zrušia povinné očkovanie, tak budú mať úrady ďaleko silnejšiu možnosť, nútené adopcie.

Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

Ing. Marián FILLO | 10.07.2013

Juvenilná justícia je nepochybne veľmi zaujímavá téma, ale ako to súvisí s týmto článkom?

Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

IP | 11.07.2013

Napríklad že ti odoberú deti a napichajú ich všetkými svinstvami od GSK.

Napríklad taký že je jedno ako ti zabijú deti, či očkovaním, skalpelom alebo kobercom.

Napríklad... tú otázku myslíš vážne?

Re:Re:Re:Juvenilná justícia odeberá rodinám deti

Ing. Marián FILLO | 11.07.2013

Áno, otázku myslím vážne:

Ako súvisí juvenilná justícia s tým, že GSK žiada po mne skrz nejakého advokáta-diletanta ospravedlnenie za vyfabrikovanú ujmu na dobrom mene, ktorú som vraj GSK spôsobil článkom v Zem & vek 5/2013?

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o

Rodic | 10.07.2013

Inak pre pana Judr. doplnim

ja si zavrazdit deti alebo zmrzacit deti vyrobkami spolocnosti ktoru pravne zatupujete GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o, NENECHAM!

To vy, pan Judr. poskodzujuete svojou aktivitou proti slobodevockovani uz ajtak UBOHU A MIZERNU POVEST GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.....

ha ha

Judr. genius... | 10.07.2013

Ten judr zdrzims a nadavky si narobil velmi zle......jednak povinne ockovanie KONCI, rozhodne o tom USTAVNY SUD........

a tak sa stane JUDr. zdrzim sa nadavky, ktory obhajoval NEUSTAVNU VEC v prospech FIRMY KTORA Z TOHO TAZILA :D

proste si zruinoval karieru.....

takze to treba potom sirit vsade ze TATO ADVOKATSKA KANCELARIA OBHAJOVALA NEUSTAVNOST V PROSPECH SUKROMNEJ FIRMY!

a stale vsade dokola to sirit....

Záznamy: 1 - 28 zo 28

Pridať nový príspevok