Osýpky z nerozumu

21.05.2011 00:00

       [...]

       V roku 1998 gastroenterológ z Kráľovskej Nemocnice a Školy Medicíny v Londýne Andrew Wakefield spolu so svojimi kolegami publikoval v slávnom anglickom lekárskom časopise Lancet, že deti, ktoré boli očkované proti osýpkam, mumpsu a ružienke vakcínou MMR majú vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinú ochorenia čriev a autizmus (7 – 9). Napriek tomu, že v diskusii k svojmu článku autori napísali, že na potvrdenie toho záveru sú nevyhnutné ďalšie štúdie, hlavný autor práce doktor Wakefield vo svojom vyhlásení pre médiá odporučil prestať deti očkovať vakcínou MMR. Hoci mnohí vedci a lekári vyjadrili vecnú kritiku výsledkov popísaných v článku, a tiež otvorený nesúhlas s verejným vyhlásením doktora Wakefielda, v Anglicku vypukla panika. Počet detí očkovaných s MMR rapídne klesol a počet detí chorých na osýpky úmerne prudko narástol. Z 56 prípadov v roku 1998 na 1370 v roku 2008 – hotová epidémia. Žiaľ, v roku 2006 tam zaznamenali prvé detské úmrtie na osýpky po dlhom čase. Pochybnosti o výsledkoch publikovaných vo Wakefieldovom článku sa medzitým množili. Kombinovaná vakcína MMR sa požíva od roku 1970 a boli ňou zaočkované stovky miliónov detí na celom svete. Vďaka nej prestali byť osýpky či mumps hrozbou pre rodičov a ich deti. Aj keď sa objavili ojedinelé ochorenia pripisované vakcíne – napríklad v roku 1992 sa vyskytli prípady encefalitídy spôsobené sériou kontaminovanou vírusom mumpsu, ktorá však bola okamžite stiahnutá – za celý ten čas sa neukázal ani náznak spojitosti medzi ňou a chronickými črevnými ochoreniami či autizmom u detí. Ani deti, ktoré prekonali osýpky, mumps či ružienku dlhodobo neprejavovali väčšiu náchylnosť k črevným či duševným poruchám. Viacerí lekári a vedci nezávisle na sebe opakovali Wakefieldov výskum s oveľa väčším počtom detí ako on – opäť nepreukázali žiadny vzťah medzi vakcínou a ochoreniami. Neskôr sa k čisto vedeckej skepse pridali ďalšie odhalenia. V článku Wakefield nepriznal konflikt záujmov, že už nejakú dobu pracoval ako platený medicínsky poradca v prípadoch ochorení spájaných z očkovaním a rovnako že pracoval v neštátnej spoločnosti pre štúdium autizmu. To samozrejme vedec nemá zakázané, musí to však priznať v každej publikácii, ktorej sa takéto aktivity môžu týkať. Okrem toho vyšlo najavo, že Wakefield postupoval pri výbere detských pacientov zaujate, aby dosiahnuté výsledky vyhovovali jeho hypotéze, teda že očkovanie spôsobuje autizmus.

 

       Viac na stránke .týždeň.

       K tomu viď články: