Osvetu v očkovaní slovenskému Úradu verejného zdravotníctva platí Pfizer - DOPLNENÉ

23.12.2010 22:54

Ing. Marián Fillo

 

Doplnenie: Článok bol pôvodne vydaný 21.XII.2010 o 21:46 a doplnený o poznámku na konci článku 23.XII.2010 o 22:54.

 

       Že to na Slovensku so štátnymi úradmi a ich zložkami, ktoré majú na starosti očkovanie, nie je celkom s kostolným poriadkom, je už asi každému čitateľovi týchto stránok jasné. Nedávno sme upozornili na konflikt záujmov dvoch členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI). Títo sú odborníkmi, ktorí odpovedajú na otázky občanov na Pfizerom (výrobcom očkovacej látky Prevenar a Prevenar 13 proti pneumokokom) platenej stránke Sprievodca očkovaním, a zároveň spolurozhodujú resp. spolunavrhujú očkovací kalendár, zavádzanie nových očkovacích látok a pod. v rámci PSPI. Pritom niektoré ich vyjadrenia sú v rozpore s údajmi výrobcov očkovacích látok alebo v rozpore so súčasným medicínskym poznaním - hlavne čo sa týka bezpečnosti (neškodnosti) očkovacích látok a ich účinnosti a spoľahlivosti.

       Firma Pfizer vstúpila do slovenského povinného očkovacieho kalendára začiatkom roku 2009 zavedením povinného očkovania proti pneumokokom očkovacou látkou Prevenar. Tým sa takmer zdvojnásobili náklady na povinné očkovanie na Slovensku. Pfizer - jedna z dvoch najväčších farmaceutických firiem sveta - sa možno chcel Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) odvďačiť za skvelý biznis v hodnote 9-10 miliónov € ročne, tak zasponzoroval internetovú stránku propagujúcu očkovanie - Sprievodca očkovaním. Táto stránka bola oficiálne predstavená verejnosti 22.IV.2010. Ako nás však presvedčil včerajší výpadok domény SprievodcaOckovanim.sk (rezervácia domény trvá vždy jeden rok), doména bola zaregistrovaná už v decembri 2009. V januári 2010 bol Pfizer hlavným sponzorom 1. vakcinologického kongresu SR (viď posledná strana), ktorý sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Generálnym sponzorom tohto kongresu bol (čo sa aj dalo očakávať) GlaxoSmithKline, ktorému patrí nadpolovičná väčšina obratu zo slovenského povinného očkovacieho kalendára, ale to je príbeh na samostatný článok.

       Partnerom Sprievodcu očkovaním sa stal aj ÚVZ SR. Inak povedané: výrobca vakcín Pfizer platí osvetovú činnosť ÚVZ SR, ktorý je zodpovedný za povinné i nepovinné očkovanie na Slovensku. Pýtate sa "A čo má byť?". Nuž, je pravda, že štátny rozpočet ušetrí na osvetovej činnosti, problém však je, že ho to v skutočnosti stojí podstatne viac, než keby tú osvetovú činnosť hradil sám - stojí ho to povinné očkovanie proti pneumokokom, čo ročne činí vyše 10 miliónov €. Za tie peniaze by sa dala urobiť super-luxusná osveta o očkovaní, a aj tak by sa z nich minul len zlomok.

       Pripomeňme si, že Pfizer je tá firma, čo sa chcela vydieraním generálneho prokurátora Nigérie zbaviť zodpovednosti za poškodenie zdravia spôsobené nigerijským deťom počas testov nového medikamentu proti meningitíde. Zároveň je to tá istá firma, čo minulý rok (2009) dostala rekordnú pokutu 2,3 miliardy dolárov za ilegálny marketing svojich výrobkov.

       Možno si poviete, že povinné očkovanie proti pneumokokom nebolo zavedené len tak z rozmaru, že to muselo mať dobrý dôvod. Nuž, nevravím, že nemalo, otázkou však je, či to bol naozaj ten dôvod, ktorý sa oficiálne uvádza. Totiž Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie (a pravdepodobne aj celej Európy, ale to nemám overené), kde je očkovanie proti pneumokokom povinné. V iných krajinách EÚ je možno odporúčané, nie však povinné. To by sa dalo pochopiť, keby Slovensko malo výrazne vyšší výskyt pneumokokových ochorení, než zvyšné štáty EÚ. Ako však ukazuje analýza dohľadu nad pneumokokmi v Európe (viď poslednú tabuľku), Slovensko nielenže nemá výrazne vyšší výskyt pneumokokov než zvyšok EÚ, ale má ho naopak výrazne nižší než drvivá väčšina štátov EÚ. Údaje sú z roku 2006 - to len keby niekto chcel namietať, že tak priaznivý stav bol dosiahnutý povinným očkovaním (zavedeným až v roku 2009). Nie, nebol a byť ani nemohol.

       Takže Slovensko má jeden z najnižších výskytov pneumokokov v Európe, zároveň je jediným štátom EÚ, kde sa proti pneumokokom povinne očkuje (čo takmer zdvojnásobilo náklady na povinné očkovanie), a navyše k tomu výrobca očkovacej látky proti pneumokokom sponzoruje činnosť slovenského očkovacieho úradu. Nie je Vám na tom nič podozrivé?

 


 

Poznámka: Možno narazíte pri Prevenari na meno výrobcu nie Pfizer ale Wyeth. Wyeth bol Pfizerom kúpený za astronomickú čiastku 68 miliárd dolárov v priebehu roku 2009. Wyeth samotný zarábal len na štyroch zo svojej širokej palety farmaceutických výrobkov (a Prevenar medzi tie štyri nepatrí) 3 miliardy dolárov ročne. Čiže aj pred kúpou Pfizerom bol výrobca Prevenaru obrovskou farmaceutickou firmou, ktorá má taktiež na svedomí nejeden škandál, vrátane škandálov ohľadne bezpečnosti vakcín či škandálneho falšovania vedeckých štúdií v prospech svojich výrobkov. Overiteľné fakty teda hovoria jasnou rečou, že vôbec nie je pravdivé tvrdenie prof. Dluholuckého: "Vakcíny vo všeobecnosti sú miliónkrát bezpečnejšie ako ktorýkoľvek bežne užívaný liek."