Oprava čísla účtu vo výzve advokátky prof. MUDr. Vladimíra OLEÁRA CSc. a MUDr. Štefana ZELNÍKA PhD. na zaplatenie trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (2×340,36 € = 680,72 €)

29.03.2018 11:09
od: AK JUDr. Tatiana Polková, JUDr. Kristína Mitrová Polková <veronika.holickova1@gmail.com>
komu: Ing. Marián Fillo <sloboda.v.ockovani@gmail.com>
dátum: pondelok 26.III.2018, 10:29
predmet: Oprava čísla účtu vo výzve

 

ceduľa pred vchodom do advokátskej kancelárie JUDr. Tatiany Polkovej    Dobrý deň pán Ing. Fillo,

    dňa 07.03.2017 Vám boli zaslané výzvy na zaplatenie trov konania vo výške 340,36,- Eur, sp.zn. 17C/35/2017 (žalobca MUDr. Vladimír Oleár CSc.) a vo výške 340,36,- Eur, sp.zn. 14C/21/2017 (žalobca MUDr. Štefan Zelník) . V oboch výzvach bola nedopatrením chyba v čísle účtu.

    Správne číslo účtu je: SK75 0900 0000 0000 7655 1538

    Za chybu sa ospravedlňujem. Prosím o potvrdenie prijatia mailu.

    S úctou

Veronika Holičková
asistentka AK - JUDr. Tatiana Polková

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.