Október je mesiacom uvedomenia si nežiadúcich účinkov očkovania

14.10.2010 22:18

NaturalNews.com - 13.X.2010 - Paul Fassa

 

       Pôvodný článok "October is Vaccine Injury Awareness Month"
       z angličtiny preložil
Ing. Marián Fillo.

 

       Spustenie Mesiaca uvedomenia si nežiadúcich účinkov očkovania tento október koliduje s Mesiacom uvedomenia si rakoviny prsníka. Na rozdiel od snahy rakovinového priemyslu o väčšie zisky a viac zákazníkov (zatiaľčo vystavuje ženy nebezpečnej mamografii a zadržiava informácie o prevencii rakoviny), Mesiac uvedomenia si nežiadúcich účinkov očkovania je skutočnou snahou o poctu tým, ktorým očkovanie uškodilo, ako aj o vzdelávanie tých, ktorí si riziká očkovania doposiaľ neuvedomujú.

       Toto podujatie prichádza práve včas - počas nátlaku na zaočkovanie čo najviac ľudí proti chrípke túto sezónu očkovacími látkami ktoré kombinujú očkovanie proti sezónnej chrípke a prasacej chrípke, aj navzdory tomu, že CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) nedávno prehlásilo, že prasacia chrípka je neškodná.

 

Ukrajinci sú už uvedomelí

       Tlačová agentúra Associated Press (AP) nedávno oznámila, že milióny MMR vakcín financovaných Tedom Turnerom, ktorý vyjadril viac závažných depopulačných názorov než Bill Gates, musia byť zozbierané a spopolnené. Po tom, čo sa stovky tisíc Ukrajincov vyhlo očkovaniu proti tuberkulóze, detskej obrne, nákazlivej žltačke typu B a záškrtu, vyšlo na povrch podozrenie, že cieľom Tedom Turnerom sponzorovaných vakcín je sterilizácia tých, čo sa dajú zaočkovať.

       Bežný skepticizmus Ukrajincov voči vláde, zosilnený niekoľkými zverejnenými očkovaním spôsobenými zdravotnými postihnutiami, je založený aj na skutočných sterilizačných pokusoch všelikde po svete za niekoľko posledných desaťročí.

       Očkovacie látky kontaminované sterilizačnými prostriedkami boli objavené a odhalené v roku 2000 v Peru a v 90. rokoch v Mexiku, na Filipínach a v Afrike. Tieto očkovacie programy boli poskytované zadarmo prevažne ženám v týchto rozvojových krajinách skrz rôzne medzinárodné organizáciami.

       Dar Teda Turnera Ukrajine je sprostredkovaný Organizáciou spojených národov, aby to vypadalo viac filantropicky (ľudomilsky). Ale aj bez sterilizačných prostriedkov sa MMR vakcíny ukázali byť neúčinnými voči miernym, prevažne neškodným detským chorobám ako mumps, osýpky alebo ružienka, zatiaľčo spôsobujú krátkodobé i dlhodobé vážne zdravotné problémy.

 

Ďalšia podvodná farmaceutická štúdia

       Takmer desať rokov stará štúdia vylučujúca akúkoľvek spojitosť medzi očkovaním a autizmom bola zverejnená v časopise Pediatrics zo septembra 2010 práve včas pred chrípkovou sezónou. Za pozornosť stojí, že CDC, hlásna trúba veľkých farmaceutických firiem, spolu s ďalšími inštitúciami, ktoré sú financované výrobcami očkovacích látok, sa na tejto štúdii podieľali.

       Dr. Marcia Angell sa po 20 rokoch na poste redaktorky časopisu The New England Journal of Medicine vyjadrila: "Jednoducho nie je viac možné veľmi veriť zverejňovanému klinickému výskumu, alebo sa spoliehať na úsudok uznávaných lekárov či autoratívne lekárske smernice."

       Pred niekoľkými mesiacmi zverejnili britské mainstreamové (hlavnoprúdové, mienkotvorné) médiá priznania anonymných výskumníkov, ktorí opakovane upravovali zistenia svojich štúdií, aby potešili svojich sponzorov z radov veľkých farmaceutických firiem, čo je známe pod pojmom "šekový výskum".

 

Láska veľkých farmaceutických firiem k očkovacím látkam

       Sociopatickí žoldnieri veľkých farmaceutických firiem majú svoje nenásytné dôvody na presadzovanie očkovania a ohrozovanie zdravia a života mnohých ľudí: výskum a výroba očkovacích látok stojí menej než u ostatných liekov, čo zvyšuje ziskovosť výrobcu.

       Vlády a štátne úrady je ľahké oklamať, aby nakúpili očkovacie látky pre svojich voličov. Keď sa do veci zapojí WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN - pozn. prekl.), tieto vlády sú legálne donútené poslúchať.

       Ľudomilovia presadzujúci kontrolu pôrodnosti niekedy zaplatia účet, aby urýchlili ich depopulačné snahy, pričom vypadajú ako dobrí chlapci.

       Pri pokuse o získanie odškodnenia za škody spôsobené očkovaním na súde, je viac prekážok, pričom objem odškodného je častokrát obmedzený. V súčasnosti však rastú čiastky za odškodnenie škôd spôsobených inými farmaceutickými výrobkami.

       Pre očkovací priemysel bolo ľahké nájsť si cestu, očkujúc bábätká a malé deti viac než kedykoľvek predtým, keďže väčšina priemerných ľudí, lekárov a médií je spracovaná tak, aby sa na očkovanie pozerala ako na niečo potrebné a prínosné, navzdory rastúcemu počtu dôkazov, že to tak nie je.

       To je dôvod, prečo je Mesiac uvedomenia si nežiadúcich účinkov očkovania taký dôležitý!