Okolo vakcíny, ktorá má znížiť plodnosť, vyvstávajú etické otázky

28.05.2018 09:21

The Sunday Guardian Live26.V.2018Dr. Jacob M. Puliyel

 

    Pôvodný článok Ethical questions surround vaccine to reduce fertility
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Dr. Jacob M. Puliyel    Prestížny časopis Nature Medicine vo svojom februárovom vydaní oznámil, že Indická rada pre lekársky výskum (Indian Council of Medical Research = ICMR) ide vykonať klinickú skúšku vakcíny s tetanovým toxoidom (čo je tetanospazmín, teda toxín baktérie Clostridium tetani, ktorý spôsobuje chorobu tetanus, upravený pomocou formaldehydu tak, aby po podaní človeku podnecoval imunitný systém k tvorbe protilátok proti tetanospazmínu, ale už nebol životu nebezpečný — pozn. prekl.), obohatenej o tehotenský hormón ľudský chorionický gonadotropín (human Chorionic Gonadotropi = hCG). Vakcína má byť skúmaná na 120 ženách v Indii.

    Táto „vakcína“ proti tehotenstvu bola vyvinutá Dr. P. G. Talwarom v roku 1972. Úmyslom je vytvárať protilátky proti tomuto tehotenskému hormónu (hCG), takže touto „vakcínou“ očkované ženy nebudú schopné udržať si normálne tehotenstvo. Ženy, ktoré v čase očkovania sú tehotné, potratia a tie, čo v čase očkovania tehotné nie sú, nebudú schopné počať. Táto správa v Nature Medicine je vskutku znepokojivá. Pár mesiacov predtým bol v časopise Open Access Library Journal zverejnený článok Ollera a kol. Vo vakcínach proti tetanu od WHO v Keni bol zistený hCG, čo vyvoláva obavy v krajinách tretieho sveta.

    Ollerov článok popisuje mladé ženy v Keni, ktoré boli očkované touto „Talwarovou vakcínou“ pod zámienkou ochrany matky i novorodenca pred tetanom. Mnohé zo vzoriek tejto vakcíny proti tetanu, u ktorých sa v testoch ukázalo, že obsahujú hCG, boli dodané Indickým výskumným ústavom sér (Serum Institute of India = SII).

    Tento očkovací program propagovala Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) a vláda Kene. Financovala ho Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (Bill & Melinda Gates Foundation). Ženy v očakávaní boli povzbudzované, aby sa dali zaočkovať a predišli tak tetanu u svojich ešte nenarodených bábätiek, ale nikto im nepovedal, že táto vakcína zabráni tomu, aby sa bábätko vôbec narodilo. Ollerov článok podčiarkuje niektoré zaujímavé rysy tejto očkovacej kampane. Vakcíny, použité v tejto kampani, neboli skladované v oblastných strediskách, ale boli dodávané priamo z Nairobi (hlavné mesto Kene — pozn. prekl.) a boli strážené políciou. Každá použitá liekovka od vakcíny bola v doprovode polície vrátená do Nairobi, čo stálo značnú sumu peňazí. Odporúčalo sa podať túto vakcínu na 5× v 6-mesačných intervaloch. Nikde na svete sa neočkuje proti tetanu takýmto spôsobom. Je to ale presne taká očkovacia schéma, akú má „Talwarova vakcína“. Publikácie WHO očividne popisujú dlhodobý úmysel obmedziť rast počtu obyvateľov v nestabilných „menej rozvinutých krajinách“ a prácu na silnejšej vakcíne proti plodnosti, vyrobenej pomocou rekombinantnej DNA (génovou manipuláciou).

    Vo svetle týchto správ o tom, ako bola v Keni neeticky použitá „Talwarova vakcína“, vyrobená v SII, je oznam o štúdii ICMR vskutku znepokojivý. Tvrdí sa, že účinok tejto vakcíny nie je trvalý, ale niet zatiaľ žiadnych jasných dôkazov, že po očkovaní touto vakcínou budú môcť ženy počať, kedy budú chcieť.

    Dôveryhodnosť WHO a Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov bola nenapraviteľne naštrbená touto neetickou sterilizáciou žien v Keni. Je dôležité, aby ICMR, ktorá už bola za svoju účasť v skúške vakcíny proti HPV pokarhaná 72. stálym parlamentným výborom pre zdravie a rodinné blaho, dôkladne prehodnotila potrebu tejto novej klinickej skúšky. Parlament a verejnosť sa musí dozvedieť, kto alebo čo viedlo ICMR k štúdiu tejto vakcíny, ktorá bola pred 45 rokmi v Indii vynájdená i zavrhnutá.

 

O autorovi

    Dr. Jacob M. Puliyel (na fotografii vyššie vpravo) je detským lekárom. Je primárom detského oddelenia Nemocnice sv. Štefana (St. Stephen's Hospital) v Dillí, hlavnom meste Indie. Vyššie uvedené názory sú jeho osobnými názormi, nie názormi ktorejkoľvek z ustanovizní, v ktorých pracuje/je členom.

 

Zdroje:

 

    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.