Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

11.01.2011 10:48

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava


 

Naša značka Vybavuje Bratislava
OE/l09/2011
RZ-199/2011
RNDr. MUDr. Mikas 7.I.2011

 

Vec: Žiadosť o preskúmanie konfliktov záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu - stanovisko

 
       K predmetnej žiadosti, ktorú ste zaslali na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) e-mailom dňa 10.XII.2010, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

       Pracovná skupina pre imunizáciu (PSPI) je menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie. Má vypracovaný štatút a rokovací poriadok, podľa ktorého rokuje. PSPI nemá rozhodovaciu právomoc, jej odborné návrhy sú predmetom ďalšieho rozhodovania na úrovni hlavného hygienika Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

       ÚVZ SR má od všetkých členov PSPI čestné prehlásenie, že nie sú v konflikte záujmov pri vykonávaní činnosti v PSPI. Napriek tomu, že PSPI je len poradný orgán, bude súčasťou každého rokovania samostatný bod o deklarovaní konfliktu záujmov jej členov, aby sa predišlo rôznym pochybnostiam a špekuláciám.

       Funkcia členov PSPI je čestná. ÚVZ SR si váži ich činnosť, ktorú vykonávajú bezplatne a žiadosť ohl'adom ich prešetrovania považuje za bezpredmetnú. Okrem čestného prehlásenia nebude ÚVZ SR zverejňovať ďalšie informácie o členoch PSPI.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci

 

 

Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 30 e-mail: jan.mikas@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 


 

Súvisiace články:

 

Diskusia: Odpoveď ÚVZ SR na Žiadosť o preskúmanie konfliktu záujmov členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

Kam smeruje naše zdravotníctvo.?

Jozef | 19.06.2011

Ak chcete vedieť kam to všetko smeruje tak Vám všetkým vrelo odporúčam pozrieť si dokumentárny film " SICKO",zaručene sa Vám otvoria oči dokorán tak,že Vám vylezú z jamôk a zaraz všetko pochopíte.

WHO, FDA, EMA, NATO, OSN, EU, .....

Jan | 04.02.2011

Všade je obsiahnutý bod o deklarovaní konfliktu záujmov jej členov,
a všade je nadpolovičná väčšina v konflikte (viacerých....) ...
TREBA OTVORIŤ OČI :D

kocúrkovo

durino | 14.01.2011

Je to presne ten istý prípad, ako keď zlodeja pristihnú pri krádeži za bieleho dňa, a na súd neskôr doručí čestné prehlásenie, že on to nebol. Súd skonštatuje súlad so zákonom.

To je súčasné Slovensko!

Fuj!!!

Jozefovič | 12.01.2011

Ostuda! Ved takýchto "čestných prehlásení" si hocikto za hodinu "natlačí" plný šerbel:-(((((To hádam nemôžu myslieť vážne!!!!

Nemám slov! To je výsmech?

Gabriela | 12.01.2011

Už len svätožiary by si mali nasadiť, toľká čestnosť...! Je to ukážka pravého opaku právneho štátu.

No výborne!!!!

Gustáv | 12.01.2011

To je výsmech 1. ligy! Nie je to falšovanie listiny, ked sa vyjadrenie nezakladá na pravde? Ved to je trestuhodný čin!!!Týmto cigáňom v bielom je treba ešte raz klepnuť po prstoch, ale väčším kladivom!!!Považujem to za výsmech pre slušných a poctivých ľudí.

Konflikt záujmov pri skúmaní konfliktu záujmov

Ing. Marián FILLO | 11.01.2011

Všimnite si malú drobnosť:
Podpísaný je síce hlavný hygienik Gabriel Šimko, ale vybavuje RNDr. MUDr. Mikas a e-mail v pätičke je taktiež nie na Šimka, ale jan.mikas@uvzsr.sk

No a Dr. Mikas je predsedom PSPI a z toho titulu teda aj členom PSPI, zároveň je aj platený ÚVZ SR, keďže je vedúcim odboru epidemiológie na ÚVZ SR. Inak povedané - konkrétne on to rozhodne nerobí bezplatne, tzn. on JE na výplatnej páske ÚVZ SR.

No a teraz si uvedomme, že predseda (a teda aj člen) PSPI, vybavuje vyšetrovanie konfliktov záujmov členov PSPI. Neviem ako ostatní, ale ja toto nazývam "konfliktom záujmov pri skúmaní konfliktov záujmov".

gŕcam

Štefan | 11.01.2011

a nebolo by rozumné to teraz postúpiť na ministerstvo zdravotníctva ? Veď je preukázateľné, že konflikt záujmov tam je a pritom oni podpísali čestné prehlásenie, že nie je.
Veď to je ako prehlásenie, že slnko je modré.
Mne to príde ako ideálny čas na podanie sťažnosti na ministerstvo.

Re:gŕcam

Ing. Marián FILLO | 11.01.2011

Štefan,

nebojte sa, bez odozvy to určite nezostane.

Každopádne nemusíme len my tu z petičného výboru bombardovať (ne)kompetentné úrady. Môže tak robiť ľubovoľný občan SR.

Napr. sa môžete spýtať ÚVZ SR, aký má Dr. Mikas plat, a to na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Môžete sa to spýtať aj e-mailom. Jedinou podmienkou je uvedenie Vášho občianskeho mena a adresy bydliska. Takto sa môžete trebárs spýtať aj na plat hlavného hygienika, Vášho príslušného RÚVZ sa môžete opýtať na plat regionálneho hygienika alebo vedúcej odboru epidemiológie. Atď. atď. Mali by vám odpovedať do 8 dní.

Dajte potom vedieť, aké majú platy, nech sme o niečo múdrejší. :-)

nechutne

tin007 | 11.01.2011

Fuuuuj, odpoved majstra sveta a prilahleho okolia! :(

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok