Odpoveď SafeMinds na štúdiu o thimerosale a autizme v časopise Pediatrics

16.09.2010 22:47

Age of Autism - 16.IX.2010

 

       Pôvodný článok "SafeMinds Response to Thimerosal and Autism Pediatrics Study"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Dlho očakávaná štúdia, ktorej vypracovanie trvalo takmer 10 rokov, skúmajúca možnú súvislosť medzi thimerosalom a autizmom vyšla v časopise Pediatrics v pondelok 13.IX.2010. Táto štúdia bola zaplatená CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) a vypracovaná niekoľkými stranami, ktoré majú záujem na zachovaní očkovania: zamestnancami CDC, ktorí pracujú vo výskume a propagácii očkovacích látok; Abt Associates, komerčnou výskumnou organizáciou, ktorej najväčšími klientmi sú (okrem iných) výrobcovia očkovacích látok a Národný očkovací program CDC; America's Health Insurance Plans (AHIP = Americké plány zdravotného poistenia), obchodnou skupinou pre zdravotné poisťovníctvo, a tromi HMO (health maintenance organization = organizácia na udržiavanie zdravia - pozn. prekl.), ktoré dostávajú podstatnú časť svojich príjmov od výrobcov očkovacích látok, aby vykonávali výskum očkovacích látok pre potreby ich schvaľovania.

       Plánovanie tejto štúdie začalo v roku 2001. Za 9 rokov sa široký rad externých konzultantov poskytujúcich vstupy pre vyšetrovateľov scvrkol na malú podmnožinu ku koncu štúdie. Pôvodný početný poradný výbor, ktorý bol odporučený na základe nakoniec použitého návrhu štúdie, nebol schopný zodpovedať otázku vzťahu vzniku autizmu v súvislosti s použitím thimerosalu v očkovacích látkach pre bábätká. CDC a AHIP zamietli externých konzultantov.

       Štúdia oznámila podivné zistenie, že zvýšené vystavenie sa ortuti z thimerosalu vo vakcínach má ochranný účinok proti poruchám vývoja nervovej sústavy, a že v skutočnosti znižuje riziko diagnózy autizmu. Zistenie CDC ide proti rastúcemu množstvu štúdií o thimerosale na zvieracích modeloch. Tieto štúdie poskytujú obrovské množstvo dôkazov porúch vývoja nervovej sústavy u mláďat spôsobených významným množstvom thimerosalu. Prečítajte si viac o odpovedi SafeMinds TU.

       SafeMinds detailne analyzuje štúdiu a v blízkej budúcnosti vydá ďalšiu odpoveď.