Odpoveď ministra zdravotníctva na Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

31.03.2011 19:24

 

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Ivan UHLIARIK


 

Bratislava 22.III.2011
Číslo: Z07676/2011-OKCLP

 
 

Vážený pán Fillo,

 

       dňa 24.I.2011 sme dostali Váš list, v ktorom navrhujete na základe Vami zisteného konfliktu záujmov výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu (ďalej "PSPI") prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého a MUDr. Ingrid Urbančíkovú.

       Na základe Vášho podania som požiadal o stanovisko hlavného hygienika SR MUDr. Gabriela Šimka, MPH z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej "ÚVZ SR") o preskúmanie konfliktu záujmov členov PSPI. Dostal som nasledovné stanovisko, s ktorým sa plne stotožňujem:

       "Pracovná skupina pre imunizáciu je menovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky ako poradný orgán ÚVZ SR pre problematiku imunizácie. Má vypracovaný štatút a rokovací poriadok, podľa ktorého rokuje. PSPI nemá rozhodovaciu právomoc, jej odborné návrhy sú predmetom ďalšieho rozhodovania na úrovni hlavného hygienika Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej "MZ SR").

       ÚVZ SR má od všetkých členov PSPI čestné prehlásenie, že nie sú v konflikte záujmov pri vykonávaní činnosti v PSPI. Napriek tomu, že PSPI je len poradný orgán, bude súčasťou každého rokovania samostatný bod o deklarovaní konfliktu záujmov jej členov, aby sa predišlo rôznym pochybnostiam a špekuláciám. V prípade zisteného konfliktu záujmu budú členovia PSPI nahradení.

       Funkcia členov je čestná. MZ SR a ÚVZ SR si váži ich činnosť, ktorú vykonávajú bezplatne. Okrem čestného prehlásenia nebude ÚVZ SR zverejňovať ďalšie informácie o členoch PSPI."

       Súčasne si Vás dovoľujem informovať, že MZ SR podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1.I.2011.

       Národné referenčné centrum pre pneumokokové infekcie bude získavať reálne údaje o jednotlivých sérotypoch, či počte a závažnosti invazívnych pneumokokových ochorení vyskytujúcich sa v Slovenskej republike. Tieto údaje umožnia v budúcnosti odborníkom MZ SR a ÚVZ SR prehodnotiť medicínsku opodstatnenosť a tiež nákladovú efektívnosť očkovania proti pneumokokovým infekciám.

 

       S pozdravom

(nečitateľný podpis)

 


 

Súvisiace články:

 

Diskusia: Odpoveď ministra zdravotníctva na Návrh na výmenu členov Pracovnej skupiny pre imunizáciu

alibizmus !!!

anett | 04.04.2011

Alibizmus, alibizmus, alibizmus !

Ked ministrovi a KDH staci po preukazani jasneho konfliktu zaujmov len akesi cestne prehlasenie toho, ktory je v jasnom a preukazatelnom konflikte zaujmov, to uz potom mozu KDH-aci rovno zacat predavat aj ODPUSTKY ! A viete co? Zrusme aj cele sudnictvo. Ved kazdy obvineny alebo podozrivy len nech napise cestne prehlasenie a kupi si od KDH odpustok (cennik podla zavaznosti skutku) a vybavene !
V tom KDH su naozaj príkladní krestania ! Fuj ! To mnohí ateisti maju pevnejsie moralne hodnoty ako takíto tzv. "krestania" !!!

Re:alibizmus !!!

Filip | 06.04.2011

KDH nezaložili a neovládajú kresťania.
Kresťanstvo v názve sú len mimikry a nemusíme dvakrát hádať kto to je.Ono sa len sa to nesmie vysloviť.

slovenský minister

Peter Bušo | 01.04.2011

To snáď ani nemôžu myslieť vážne, takto si z ľudí robiť dobrý deň!!! To mu 2 mesiace trvalo, aby odpísal takúto hlúposť?? To CTRL+C a CTRL+V mám považovať za stanovisko hlavného hygienika?? Jediným pozitívom je zriadenie Národného referenčného centra - som zvedavý, čo tam zistia a ako odborníci MZ SR a ÚVZ SR vyhodnotia opodstatnenosť a efektívnosť očkovania...

Re:slovenský minister

Ing. Marián FILLO | 02.04.2011

Ja to vidím tak, že je najvyšší čas na to, aby si sám podal výpoveď, lebo takýmto štýlom:
1. úplne zničí už beztak vážne pošramotený obraz slovenského zdravotníctva v očiach slovenských občanov (čo by možno bolo aj do istej miery žiaduce)
2. zabezpečí, že KDH sa v budúcich voľbách nedostane do parlamentu
3. spôsobí úplne zbytočné ublíženia na zdraví tisícom ďalších slovenských detí, ktoré sa narodili rok dozadu od dneška, resp. narodia sa do konca volebného obdobia.

Záznamy: 1 - 4 zo 4

Pridať nový príspevok